Trả lời :

Theo Điều 59 Luật Kinh doanh bất động sản (có hiệu từ ngày 1-1-2007), tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản khi bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản phải thông qua sàn giao dịch bất động sản. Đối với những tổ chức, cá nhân không kinh doanh bất động sản, nhà nước chỉ khuyến khích thực hiện giao dịch thông qua sàn giao dịch bất động sản để bảo đảm công khai, minh bạch và quyền lợi của các bên.

Như vậy, nếu hai bên mua bán nhà ở không thuộc diện kinh doanh bất động sản thì không bắt buộc phải mua bán qua sàn giao dịch.

Trân trọng./.

BAN BIÊN TẬP - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

---------------------------------------- 

THAM KHẢO MỘT SỐ DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT:

1. Tư vấn tách thửa đất đai;

2. Tư vấn pháp luật đất đai;

3. Tư vấn cấp lại sổ đỏ bị mất;

4. Tư vấn mua bán, chuyển nhượng đất đai;

5. Tư vấn đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

6. Tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do trúng đấu giá;