Gia đình cháu đã nộp tiền là 1 triệu đồng và đã có quyết định đo đất, có hóa đơn nộp tiền của xã, cán bộ địa chính xã về đó. Nhưng có một hộ gia đình đã giữ không cho đo đất đó vì họ bảo là đất đời sồng của họ. Cán bộ địa chính xã đang đo thì không đo nữa. Từ năm 1993 tới nay nhà cháu đã làm đơn rất nhiều nên xã đề nghị được cấp đất nhưng xã vẫn không giải quyết cho nhà cháu. Cháu muốn hỏi các cô chú tư vấn cho cháu làm gì để nhà cháu lấy lại được đất và phải làm gì gửi đơn lên tòa hay các cấp cao hơn? Cháu rất mong nhận được câu trả lời của luật sư. Cháu xin cảm ơn,

Người hỏi: Hoàn

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật đất đai của Công ty Luật Minh Khuê.

 Tư vấn về đất đai?

Luật sư tư vấn luật đất đai gọi số: 1900.6162

Trả lời:

Cám ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi cho văn phòng Luật Minh Khuê chúng tôi, chúc bạn sức khỏe. Với những thông tin bạn cung cấp xin được tư vấn cho bạn như sau:

1. Cơ sở pháp luật:

Luật đất đai 2013

Nghị định 43/2014/ NĐ-CP Hướng dẫn luật đất đai.

>> Xem thêm:  Thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản năm 2020 ?

2. Nội dung phân tích:

Năm 1993, xã bán đất, nhà bạn đã mua một suất và nộp tiền là 1 triệu đồng. Theo quy định của luật đất đai 2013 hiện hành quy định về thẩm quyền giao đất như sau:

Điều 59. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức;

b) Giao đất đối với cơ sở tôn giáo;

c) Giao đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 55 của Luật này;

d) Cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 56 của Luật này;

đ) Cho thuê đất đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

>> Xem thêm:  Lời dạy của đức Khổng Tử - Giá trị cốt lõi của đạo đức

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định;

b) Giao đất đối với cộng đồng dân cư.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

4. Cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không được ủy quyền.

- > Như vậy, UBND xã không có thẩm quyền giao đất, hay bán đất mà chỉ có thẩm quyền cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã phường.

- Tại thời điểm bạn được giao đất thì Điều 24 luật đất đai 1993 cũng quy định UBND xã, phường chỉ có thẩm quyền giao đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp.

Do đó, ở đây bạn không rơi vào các trường hợp được cấp GCNQSD xác định sờ hữu như luật đất đai quy định ;

Điều 99. Trường hợp sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

1. Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho những trường hợp sau đây:

a) Người đang sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại các điều 100, 101 và 102 của Luật này;

>> Xem thêm:  Mẫu giấy xác nhận mâu thuẫn vợ chồng mới nhất 2020 ? Cách chứng minh mâu thuẫn khi ly hôn

b) Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ sau ngày Luật này có hiệu lực thi hành;

c) Người được chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; người nhận quyền sử dụng đất khi xử lý hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất để thu hồi nợ;

d) Người được sử dụng đất theo kết quả hòa giải thành đối với tranh chấp đất đai; theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành;

……………….

Theo đó những giấy tờ quy định tại điều 100 như sau:

Điều 100. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

>> Xem thêm:  Thủ tục ly hôn và mua hồ sơ ly hôn ở đâu ? Thời gian giải quyết ly hôn là bao lâu ?

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

- Hiện tại gia đình còn lại những giấy tờ gì, nếu như chỉ còn hóa đơn bán đất thì chưa hợp lý, hơn nữa khái niệm đất dịch vụ khá mơ hồ.Tại thời điểm chuyển giao đất chưa được đo đạc, xác nhận hợp pháp, xác định là đất đang trong tranh chấp với một họ khác, do đó để được làm đơn xác định là đất của gia đình bạn là khó khăn và chưa có cơ sở.

->Gỉa sử như hiện nay gia đình bạn cấp được một trong những giấy tờ liên quan theo quy định trên, mặc dù đất giao không đúng thẳm quyền tại thời điểm hiện tại nếu muốn xác minh sở hữu cũng phải căn cứ theo điều 102 luật đất đai xác định đất gia đình sử dụng không tranh chấp với bất cứ ai, phù hợp với quy hoạch.

-Quy định tại nghị định 43/2014 như sau:

"Điều 23. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đã được giao không đúng thẩm quyền

1. Đất giao không đúng thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điều này bao gồm các trường hợp người đứng đầu điểm dân cư giao đất hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ; tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng nhưng đã tự phân phối, bố trí cho cán bộ, công nhân viên, xã viên để sử dụng làm nhà ở và các mục đích khác.

2. Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất đã được giao theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Nghị định này."

>> Xem thêm:  Thủ tục đăng ký kết hôn theo quy định mới năm 2020 ? Điều kiện kết hôn

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn.

Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật đất đai qua Email hoặc qua Tổng đài tư vấn1900.6162.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật đất đai - Công ty luật Minh KHuê 

>> Xem thêm:  Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con cái sau khi ly hôn ? Tranh chấp quyền nuôi con khi ly hôn