Trả lời: 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty luật Minh Khuê. Câu hỏi của bạn được giải đáp như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật đất đai năm 2013 số 45/2013/QH13

Luật Cư trú số 81/2006/QH11

Luật Cư trú sửa đổi bổ sung năm 2013 số 36/2013/QH13

Luật công chứng số 53/2014/QH13

2. Nội dung tư vấn:

chào luật sư xin hỏi tôi mới mua đất cuối năm 2015. Thửa đất đã có thổ cư nhưng tôi mua đất giá không thổ cư, miếng đất 5x28 m. Bây giờ tôi muốn lên thổ cư có được nợ thuế 5 năm không?

Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định:

"Điều 16. Ghi nợ tiền sử dụng đất
1. Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất. Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn.
2. Đối với trường hợp đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà còn nợ tiền sử dụng đất trong thời hạn được ghi nợ thì được hưởng mức hỗ trợ thanh toán trước hạn theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
3. Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất quy định tại Khoản 1 Điều này."

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới nhất năm 2020

Theo dữ liệu bạn đưa ra thì bạn nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thổ cư từ cuối năm 2015 do đó đối chiếu theo quy định pháp luật trên thì bạn không được ghi nợ tiền sử dụng đất.

Thưa luật sư cho em hỏi : Nhà em mua đất phân lô 2 nhà chung một sổ đỏ .tổng diện tích là 144 m2 tại Tân uyên , Bình Dương .hiện tại đang đóng nợ thổ cư 100 m2 .Đến tháng 8 năm 2017 là hết hạn nợ thổ cư nhà nước . Vậy em muốn tách sổ thì cần những giấy tờ gì ạ .

 Trước khi có nhu cầu tách thửa, bạn cần phải xác định diện tích đất của mình có đủ điều kiện để tách thửa hay không. Theo dữ liệu bạn đưa ra thì tổng diện tích đất của bạn là 144m2 và đất ở Bình Dương, đối chiếu theo quy định của Quyết định 38/2014/QĐ-UBND thì diện tích đất sau khi tách thửa phải đáp ứng điều kiện sau, cụ thể:

"Điều 3. Diện tích tối thiểu đối với đất ở được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương

1. Diện tích tối thiểu đối với đất ở được phép tách thửa theo đơn vị hành chính của các huyện, thị xã, thành phố được quy định như sau:

Đơn vị hành chính

Đất ở (m2)

Tại các phường

60

Tại các thị trấn

80

Tại các xã

100

2. Các thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa theo quy định tại Khoản 1 Điều này phải bảo đảm:

a) Đối với thửa đất ở sau khi được tách thửa phải tiếp giáp đường và có kích thước bề rộng và chiều sâu của thửa đất tối thiểu là 4m;

b) Thửa đất không thuộc khu vực phải thu hồi đất đã được công bố hoặc đã có Quyết định thu hồi đất."

Nếu đáp ứng đủ điều kiện tách thửa theo quy định trên thì bạn có thể chuẩn bị một bộ hồ sơ để thực hiện thủ tục tách thửa như sau:

- Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

>> Xem thêm:  Tách thửa đất ở có đất trồng cây lâu năm được không ? nếu được thì thủ tục tách ra sao ?

Cho em hỏi: Em lập gia đình năm 2005 và chỉ làm được cái nhà trên đất ông bà nội chứ không có tiền mua đất (đất ông bà thì có sổ đỏ) nay em muốn làm sổ hộ khẩu riêng có được không ạ?

Bạn có thể thực hiện tách sổ hộ khẩu nếu như bạn đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 27 Luật Cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013:

"Điều 27. Tách sổ hộ khẩu

1. Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm:

a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;

b) Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.

2. Khi tách sổ hộ khẩu, người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

3. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu; trường hợp không giải quyết việc tách sổ hộ khẩu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do."

Chào luật sư. Hiện tại tôi muốn mua một mảnh đất ở không phải nơi thường trú của tôi nghĩa là hộ khẩu tôi ở gia lai nhưng mua đất ở nghệ an.vay thì tôi phải cần làm những thủ tục gì?nếu không có CMND thì có thể làm sổ đỏ mang tên tôi không?mong sự giúp đỡ của luật sư.xin cảm ơn.

Nếu mảnh đất mà bạn có nhu cầu nhận chuyển quyền đáp ứng được những điều kiện sau thì bạn được quyền nhận chuyển quyền, cụ thể Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 quy định:

"Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất
1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:
a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;
b) Đất không có tranh chấp;
c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
d) Trong thời hạn sử dụng đất.
2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này.
3. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính."

Khi nhận chuyển quyền sử dụng đất bạn phải lập hợp đồng chuyển nhượng có công chứng, cụ thể Điểm a Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai năm 2013 quy định:

>> Xem thêm:  Cấp xã phường có quyền thu hồi đất xây chợ dân sinh không?

"3. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:
a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;"

Mà theo quy định của Điểm c Khoản 1 Điều 40 Luật Công chứng năm 2014 thì hồ sơ yêu cầu công chứng bao gồm:

"c) Bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng;"

Như vậy, theo các quy định pháp luật trên thì nếu bạn không có chứng minh nhân dân thì bạn không làm được hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Tư vấn Pháp luật Đất đai - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Không trúng thầu đấu giá quyền sử dụng đất có được trả lại tiền đặt cọc không ?