Đến ngày 09/11/2008 được biết máy tính đó là máy bất hợp pháp,công an có mời tôi lên làm việc và tôi đã trình bầy như trên, và công an có đến cửa hàng tôi và tôi đã giao nộp máy vi tính đó cùng giấy xác nhận mua bán

Nhưng đến ngày 04/12/2008 công an có điện thoại mời tôi lên và nói sẽ qui tội tiêu thụ hàng gian.

Vậy tôi xin hỏi LS tư vấn giúp tôi:

1- Sự việc trên thì việc tôi mua bán như trên có phạm pháp không?

2- Nếu có thì mức độ vi phạm và xử phạt ra sao?

3- Số tiền tôi bỏ ra mua chiếc máy tính đó có được bên bán bồi thường lại hay không? Xin cảm ơn!

Trả lời:

Chào Bạn, Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho Chúng tôi, vấn đề bạn quan tâm xin trao đổi cụ thể như sau:

Điều 250
Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10 của Quốc Hội (Bộ luật hình sự 2015) quy định:

"1.Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm .

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a)Có tổ chức;

b)Có tính chất chuyên nghiệp ;

c)Tài sản, vật phạm pháp có giá trị lớn;

d)Thu lợi bất chính lớn;

đ)Tái phạm nguy hiểm.


3.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm:
a)Tài sản, vật phạm pháp có giá trị rất lớn;

b)Thu lợi bất chính rất lớn.

4.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a)Tài sản, vật phạm pháp có giá trị đặc biệt lớn;

b)Thu lợi bất chính đặc biệt lớn.

5.Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản hoặc một trong hai hình phạt này."

Về mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm này được thực hiện do lỗi cố ý Người phạm tội biết rõ là tài sản do người khác phạm tội mà có nhưng vẫn chứa chấp, tiêu thụ.

1.Với những tình tiết mà bạn nêu thì hành vi của bạn không cấu thành tội phạm.

2.Hình phạt đã quy định tại điều luật.

3.Người bán chịu trách nhiệm dân sự về bồi thường thiệt hại cho bạn.

Có những vấn đề chúng tôi không thể tư vấn chi tiết cho bạn, nếu cần mời bạn liên hệ với tôi để tư vấn trực tiếp tổng đài tư vấn pháp luật:
1900.6162 để được hỗ trợ trực tiếp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hình sự