Việc mua bán của chủ sở hữu sổ đỏ với ngừơi đang ở hiện nay chỉ thông qua giấy viết tay, không có xác nhận cua UBND phường, nên việc mua bán của tôi và người đang ở hiện nay cũng chỉ được thông qua giấy viết tay không có xác nhận của UBND phường Nghĩa Tân.

Như vậy, tôi có đủ điều kiện nhập khẩu Hà nội không? Tôi cần những giấy tờ gì để chứng minh có nhà ở hợp pháp? Trân trọng cảm ơn Luật sư.

Trả lời:

Theo điều 5 Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 thì bạn phải có GCN QSH Nhà ở và QSD đất ở hoặc GCN QSD đất ở đã có nhà trên đó. Nhưng do bạn chưa có Hộ khẩu Hà Nội cho nên làm được điều này thì lại phải làm thủ tục nhập khẩu.

Tuy nhiên, cũng theo NĐ 107/2007/NĐ-CP , bạn có thể lựa chọn hình thức sau để chứng minh chỗ ở hợp pháp. Đó là làm đơn xin UBND phường xác nhận việc bạn có nhà và đang sinh sống tại đó, nội dung xác nhận phải đảm bảo 4 yếu tố sau: không tranh chấp, không lấn chiến, sử dụng ổn định, phù hơp với quy hoạch.

Nếu như không xin xác nhận của UBND phương được, bạn chỉ có cách tìm lại người đứng tên trên sổ Đỏ và nhờ người ta ký hợp đồng cho mình thuê, hoặc ở nhờ (phải qua phòng công chứng) vì hợp đồng cho thuê, cho ở nhờ cũng là một trong các căn cứ chứng minh chỗ ở hợp pháp. Sau khi nhập được hộ khẩu thì tiếp tục nhờ họ ký lại hợp đồng mua bán để hoàn tất thủ tục về Nhà đất.

Thông thường có 2 điều kiện để nhập khẩu về thành phố trực thuộc trung ương đó là:

- Có chỗ ở hợp pháp

- Tạm trú trên 1 năm tại thành phố đó

Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến