Trả lời:

Xin được trả lời bạn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Công văn số 777/2015/BHXH-BT về việc hướng dẫn một số nội dung thu BHYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 12 tháng 3 năm 2015, trường hợp người dân tham gia BHYT tự nguyện theo hộ gia đình được hướng dẫn như sau:

“a) Đối với hộ gia đình tham gia BHYT quy định tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC đã có người tham gia BHYT tự đóng 100% mức đóng, nếu sau ngày 01/01/2015 tiếp tục tham gia BHYT thì thực hiện cho cá nhân người đó hoặc theo hộ gia đình; những người còn lại trong hộ gia đình chưa tham gia BHYT, khi tham gia BHYT thì bắt buộc thực hiện theo hộ gia đình. Từ 01/01/2016 trở đi, toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú phải thực hiện BHYT theo hộ gia đình”.

Và Khoản 5 Điều 1 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC quy định về tham gia BHYT theo hộ gia đình như sau: 

“a) Toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và Khoản 4 Điều này và người đã khai báo tạm vắng;

b) Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và Khoản 4 Điều này;

Như vậy, hiện nay, mua bảo hiểm y tế tự nguyện phải mua ở nơi có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú. Khi đó, hộ gia đình phải mua cho tất cả những người có tên trong sổ hộ khẩu/sổ tạm trú trừ những người tham gia bảo hiểm y tế theo khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 1 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC.

Vậy nên, nếu bạn không có sổ tạm trú ở tỉnh khác thì phải mua bảo hiểm y tế tại Ủy ban nhân dân xã/phường ở Nghệ An nơi bạn có sổ hộ khẩu. Khi đó, trong hộ khẩu của gia đình bạn có em trai chưa có thẻ bảo hiểm y tế thì bạn phải mua cho cả bạn và em trai.

Thứ hai, về mức đóng, căn cứ quy định tại Khoản 13 Điều 18 Quyết định 959/QĐ-BHXH :

“Điều 18. Mức đóng, trách nhiệm đóng BHYT của các đối tượng

13. Đối tượng tại Khoản 5 Điều 17: Mức đóng hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở do đối tượng tự đóng và được giảm mức đóng như sau:

a) Người thứ nhất đóng bằng mức quy định;

b) Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất;

c) Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.”

Như vậy, mức đóng của bạn bằng 4,5% mức lương cơ sở (tương đương 654.000/năm) còn mức đóng của em bạn bằng 70% mức đóng của bạn ( 458.000 đồng/năm).

Thứ ba, về thủ tục tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện : 

Căn cứ Phiếu giao nhận hồ sơ 202/……../THU thì hồ sơ bao gồm những giấy tờ như sau:

>> Xem thêm:  Thủ tục cấp, đổi, gia hạn thẻ BHYT và quyền lợi của người có thẻ BHYT trong dịch Covid-19

+) Tờ khai tham gia BHYT (mẫu số TK1-TS, 01 bản/người);

+) Danh sách đăng ký tham gia BHYT theo hộ gia đình (mẫu D01-HGĐ, 01 bản). Việc kê khai danh sách đăng ký tham gia BHYT (mẫu D01-HGD) chỉ cần đại diện hộ gia đình (không nhất thiết là chủ hộ). Người kê khai phải chịu trách nhiệm về nội dung kê khai đó, nếu kê khai sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi hoàn chi phí khám chữa bệnh (nếu có phát sinh);

+) Danh sách người tham gia BHYT (mẫu D03-TS (TN), 01 bản);

+) Bản chính sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú (để đối chiếu);

+) Bản photo hoặc bản chụp thẻ BHYT của những người đã có thẻ để nộp kèm theo Danh sách đăng ký tham gia BHYT để xác định việc giảm trừ mức đóng BHYT theo quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:  Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng

Tuy nhiên, khi bạn mua thẻ bảo hiểm y tế ở Nghệ An mà sinh con ở Hà Nội thì có thể bạn sẽ đi khám chữa bệnh trái tuyến và khi đó, để biết mức hưởng, bạn có thể tìm hiểu các bài viết: 

Khám chữa bệnh trái tuyến tuyến huyện sau ngày 1/1/2016

Khám, chữa bệnh tại bệnh viện tuyến tỉnh

Khám, chữa bệnh trái tuyến Trung ương

>> Xem thêm:  Tư vấn về đăng ký khai sinh, cấp the bảo hiểm y tế đối với trẻ em dưới 6 tuổi

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật BHXH - Luật Minh Khuê biên tập

>> Xem thêm:  Cách đơn giản để biết Công ty có đóng Bảo Hiểm Y Tế cho bạn hay không ?