Xin chào Luật sư , tôi có vấn đề thắc mắc cần Luật sư giải đáp như sau: Công ty tôi trả lương cho người lao động cao hơn 20 lần mức lương cơ sở. Công ty đóng BHXH cho người lao động bằng 20 lần mức lương cơ sở và áp dụng mức đóng này với bảo hiểm thất nghiệp. Như vậy Công ty làm đúng hay sai, trường hợp không đúng với quy định của pháp luật thì xử phạt như thế nào?

Luật sư trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Bộ phận Luật sư tư vấn của Công ty Luật Minh Khuê. Sau khi được các Luật sư nghiên cứu, Chúng tội xin đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

I. Căn cứ pháp lý

Luật việc làm năm 2013;

Nghị định 95/2013/NĐ-CP;

II. Nội dung tư vấn pháp luật

Luật Việc làm năm 2013 quy định về tiền lương làm căn cứ đóng bảo thất nghiệp, cụ thể:

Điều 58. Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp

1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội. Trường hợp mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp cao hơn hai mươi tháng lương cơ sở thì mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng hai mươi tháng lương cơ sở tại thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp.

2. Người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội. Trường hợp mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp cao hơn hai mươi tháng lương tối thiểu vùng thì mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng hai mươi tháng lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động tại thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy. nếu người lao động có mức lương cao hơn 20 lần mức lương cơ sở, thì mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp là mức lương quy định trong hợp đồng lao động nhưng không quá 20 lần mức lương tối thiểu vùng. 

Trường hợp người sử dụng lao động không thực hiện đúng quy định về mức đóng bảo hiểm thất nghiệp thì sẽ bị áp dụng biện pháp xử phạt hành chính, cụ thể:

Điều 26. Vi phạm quy định về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp

2. Phạt tiền với mức từ 12% đến 15 % tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

...b) Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp không đúng mức quy định;

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê