1. Quy định về mức đóng Đảng phí đối với Đảng viên đã về hưu ?

Thưa luật sư, Cho cháu hỏi:
1. nếu một đảng viên đã về hưu, nhưng đảng viên vẫn còn sức khỏe và tiếp tục tham gia công tác tại một công ty cổ phần ngoài doanh nghiệp nhà nước. cho cháu hỏi là về phần thu đảng phí của đảng viên này thì sẽ thu như thế nào: thu 0.5% mức lương đóng bảo hiểm hay thu 1% mức lương của công ty trả cho người về hưu.
2. có một hồ sơ kết nạp quần chúng ưu tú vào đảng trong đó bố chồng, mẹ đẻ và chồng của quần chúng đó đã là đảng viên thì bây giời cần phải xác minh những đâu nữa thì đủ.
Xin chân thành cảm ơn.

>> Luật sư tư vấn pháp luật Lao động, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty luật Minh Khuê. Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

Quyết định 342-QĐ/TW

Công văn 141-CV/VPTW/nb

Công văn 266 CV/VPTW/nb

2. Nội dung phân tích:

1. Trường hợp bạn đưa ra, đảng viên đó đã về hưu, còn sức khỏe và tiếp tục công tác tại doanh nghiệp ngoài nhà nước, tức là hiện tại, đảng viên đang được hưởng 2 loại lương: lương hưu và lương do doanh nghiệp chi trả. Việc đóng đảng phí được quy định:

- Đảng viên hưởng lương bảo hiểm xã hội, đóng đảng phí hằng tháng bằng 0,5% mức tiền lương bảo hiểm xã hội. (khoản 2 mục I công văn 141-CV/VPTW/nb)

Theo điều 3 công văn 266 CV/VPTW/nb: Đảng viên làm việc trong các doanh nghiệp, mức đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% tiền lương, phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội; tiền công và các khoản thu nhập khác từ quỹ tiền lương của đơn vị” được hướng dẫn như sau:
- Các khoản thu nhập từ quỹ tiền lương của doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm, các khoản tiền lương tăng thêm từ kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị.
- Đảng viên là đối tượng hưởng chế độ tiền công thì đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% tiền công được hưởng.
Trường hợp bạn nêu ra không có đầy đủ thông tin về việc đảng viên đó có hợp đồng lao động như thế nào với công ty, hiện tại đảng viên đang sinh hoạt Đảng tại đơn vị nào. Đối với Đảng viên làm việc trong các doanh nghiệp, mức đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% tiền lương, phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội, tuy nhiên tiền lương mà Đảng viên nhận được trong trường hợp của bạn là thời vụ hay có đóng bảo hiểm thì bạn không nêu rõ. Hiện tại đảng viên đó đã về hưu, vậy mức đóng đảng phí là 0,5% mức tiền lương bảo hiểm xã hội.

2. Thẩm tra lý lịch người vào Đảng

a) Những người cần thẩm tra về lý lịch gồm:

- Người vào Đảng.

- Cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân; vợ hoặc chồng, con đẻ của người vào Đảng có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (sau đây gọi chung là người thân).

b) Nội dung thẩm tra

- Đối với người vào Đảng: Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; về chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

- Đối với người thân: Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Theo đó, những người là người thân của quần chúng ưu tú vào Đảng đều phải được thẩm tra những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.
Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua email Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email hoặc qua tổng đài 1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật Lao động.

>> Xem thêm:  Những trường hợp công dân được kết nạp Đảng ? Điều kiện kết nạp Đảng là gì ?

2. Quy định về đóng Đảng phí ?

Xin chào luật sư, Tôi muốn nhờ luật sư tư vấn giúp tôi để tôi có thể áp dụng đúng quy định về cách xác định thu nhập tính đóng đảng phí của cán bộ cơ quan tôi.
TH1: Là cán bộ công chức đã hưởng lương và các khoản phụ cấp khác như phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp ĐVHC, phụ cấp công vụ nhưng ngoài ra còn kiêm nhiệm thêm chức danh khác và hưởng phụ cấp là 0,4 và hưởng thêm 0,3 phụ cấp BCH đảng, 0,3 phụ cấp đại biểu HĐND vậy thu nhập tính đóng đảng phí bao gồm những hệ số nào ? và tiền đảng phí phải nộp hàng tháng là bao nhiệu? Xin cảm ơn.
TH2: Là cán bộ KCT được hưởng phụ cấp hàng tháng là 1,0 nhưng còn kiêm nhiệm thêm chức danh khác và hưởng phụ cấp kiêm nhiệm là 0,4 vậy mức tiền đóng đảng phí hàng tháng là bao nhiệu?
Xin cảm ơn?

Trả lời

​Luật Minh Khuê tư vấn pháp luật về Đảng phí và những vấn đề pháp lý liên quan:

Theo quy định của Mục II Hướng dẫn 03/HD-VPTW quy định về thực hiện chế độ Đảng phí thì Đảng viên trong các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp đóng đảng phí hằng tháng bằng là 1%, bao gồm các khoản:

- Tiền lương theo ngạch bậc, lương chức vụ, chức danh hoặc tiền công.

- Tiền lương theo ngạch bậc, lương chức vụ, chức danh tăng thêm theo quy định của Chính phủ.

- Các khoản phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội..."

Thưa luật sư, xin hỏi: Đề nghị cho biết thời điểm đóng đảng phí. Từ lúc có QĐ kết nạp hay từ khi chi bộ tổ chức kết nạp ? Chân thành cảm ơn.

=> Thời điểm đóng Đảng phí là thời điểm bạn có quyết định kết nạp.

Thưa luật sư, xin hỏi: Đề nghị luật sư cho biết cách tính thu đảng phí đối với phần lương thu nhập tăng thêm. Hệ số trách nhiệm có phải thu đảng phí không ? Cảm ơn!

=> Tuỳ từng đối tượng mà mức đóng Đảng phí sẽ khác nhau, trong trường hợp này bạn có thểm xem xét quy định của Mục II Hướng dẫn số 03/HD-VPTW.

Thưa luật sư, xin hỏi: Tôi đang làm việc ở doanh nghiệp, mức lương phụ thuộc vào doanh thu và đang sinh hoạt đảng tại phường. Vậy tôi phải đảng phí là bao nhiêu, tiền lương công ty không cho tiết lộ ra ngoài.

=> Mục II Hướng dẫn số 03/HD-VPTW quy định về mức đóng Đảng phí trong các doanh nghiệp như sau:

"5- Đảng viên làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, đơn vị sự nghiệp công lập. Mức đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% các khoản sau:

- Tiền lương theo ngạch bậc, lương chức vụ, chức danh hoặc tiền công.

- Tiền lương theo ngạch bậc, lương chức vụ, chức danh tăng thêm từ quỹ tiền lương của đơn vị theo quy định của Chính phủ.

- Các khoản phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội.

Trường hợp đảng viên đã nghỉ chế độ được bảo hiểm xã hội chi trả tiền lương hưu, hoặc trợ cấp hằng tháng được các doanh nghiệp trên mời làm việc, mức đóng đảng phí bằng 0,5% tiền lương hưu, trợ cấp hằng tháng và 0,5% tiền công và phụ cấp (nếu có) do các doanh nghiệp chi trả."

Như vậy, tiền lương, tiền lương, tiền công của bạn được công ty chi trả sẽ là căn cứ đóng Đảng phí, công ty bạn không cho tiết lộ tiền lương ra ngoài là đang hạn chế quyền chế quyền của bạn.

Thưa luật sư, xin hỏi: Em đang làm việc tại singapore. Cho em hỏi nếu em làm vào ngày nghỉ thì được tính lương như thế nào? Và ở singapore có những ngày nào có thể áp dung cách tính như vậy? Em xin cám ơn!!!!

=> Bạn đang làm việc tại Singgapore do đó pháp luật áp dụng cho bạn sẽ là pháp luật bên nước đó, đối với pháp luật bên Singapore, rất tiếc chúng tôi không thể trao đổi với bạn được. Bạn nên liên hệ với người sử dụng lao động hay những cơ quan có thẩm quyền bên đó để giúp đỡ mình.

Trân trọng cám ơn!

>> Xem thêm:  Thủ tục kết nạp Đảng và việc thẩm tra lý lịch của người xin vào đảng ?

3. Thu nhập tăng thêm của Đảng viên có phải trích 1% để đóng đảng phí không ?

Kính chào luật sư, tôi có việc muốn nhờ luật sư tư vấn như sau: tôi muốn biết cách tính % đảng phí đối với đảng viên làm việc trong các đơn vị sự nghiệp ? Tôi xin cảm ơn! Căn cứ Công văn số 266-CV/VPTW/nb ngày 5-3-2012, về việc hướng dẫn bổ sung Công văn số 141-CV/VPTW, ngày 17-3-2011 của Văn phòng Trung ương Ðảng về thực hiện chế độ đảng phí thì:

1. Mức đóng đảng phí hằng tháng của đảng viên trong các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp bằng 1% tiền lương (tiền lương theo ngạch bậc, tiền lương tăng thêm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền), các khoản phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội; tiền công.

Cụ thể, thu nhập tính đóng đảng phí của đảng viên bao gồm:

- Tiền lương theo ngạch bậc, tiền lương tăng thêm do thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định số 130/2005/NÐ-CP, ngày 17-10-2005 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 03/2006/TTLT-BTC-BNV, ngày 17-1-2006 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ. Tiền lương tăng thêm đối với trường hợp trên được giải thích rất cụ thể và dể thực hiện.

2. Ðảng viên đang làm việc trong các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức kinh tế (sự nghiệp kinh tế, giáo dục, y tế, báo chí...), mức đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% tiền lương (bao gồm cả tiền lương tăng thêm), phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội; tiền công. Cụ thể, thu nhập tính đóng đảng phí bao gồm:

- Tiền lương theo ngạch bậc; tiền lương tăng thêm (nếu có) được các cơ quan có thẩm quyền quyết định và phê duyệt.

- Các khoản thu nhập tăng thêm khác được chi từ quỹ tiền lương của đơn vị. Như vậy tiền lương tăng thêm (nếu có) được các cơ quan có thẩm quyền quyết định và phê duyệt hoặc các khoản thu nhập tăng thêm khác được chi từ quỹ tiền lương của đơn vị là những khoản nào được quy định trong thực tế đối với các đơn vị này?

Ví dụ cụ thể: Đối với đảng viên công tác tại các Bệnh viên, hàng tháng đảng viên được nhận lương theo ngạch bậc, ngoài ra định kỳ quý, năm Bệnh viện còn có nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ của Bệnh viên, sau khi trừ hết các chi phí theo quy định, Bệnh viện chi tăng thu nhập cho cán bộ, đảng viên bệnh viện theo quy chế chi tiêu nội bộ của Bệnh viện. Như vậy khoản thu nhập tăng thêm của đảng viên như ví dụ trên có phải trích 1% đóng đảng phí theo Công văn số 266-CV/VPTW/nb ngày 5-3-2012 ?

Cảm ơn!

Thu nhập tăng thêm của Đảng viên có phải trích 1% để đóng đảng phí không ?

Luật sư tư vấn luật dân sự trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Tại mục 2 của Công văn 266CV/VPTW/nb hướng dẫn bổ sung Công văn 141/VPTW/nbCông văn số 141-CV/VPTW/nb quy định về chế độ đảng phí quy định:

"2. Quy định tại tiết 3.1 điểm 3, mụcI:

Đảng viên làm việc trong các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức kinh tế (sự nghiệp kinh tế, giáo dục, y tế, báo chí...), mức đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% tiền lương (bao gồm cả tiền lương tăng thêm), phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội; tiền công”;

Thu nhập tính đóng đảng phí bao gồm:

- Tiền lương theo ngạch bậc; tiền lương tăng thêm (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền quyết định và phê duyệt.

- Các khoản thu nhập tăng thêm khác được chi từ quỹ tiền lương của đơn vị.

- Các khoản phụ cấp được tính đóng bảo hiểm xã hội.

- Đảng viên là đối tượng hưởng chế độ tiền công thì đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% tiền công được hưởng."

Tiền lương tăng thêm được các cơ quan có thẩm quyền quyết định và phê duyệt là ngoài tiền lương theo ngạch thì đảng viên còn được nhận thêm các khoản phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ, phụ cấp trực; tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm, ngày nghỉ...

Các khoản thu nhập tăng thêm khác được chi từ quỹ tiền lương của đơn vị là các khoản có trong quỹ tiền lương của đơn vị thu được nhờ cung cấp các dịch vụ của đơn vị như tư vấn, cho thuê mặt bằng...

Vậy đối với đảng viên công tác tại các Bệnh viên, hàng tháng đảng viên được nhận lương theo ngạch bậc, ngoài ra định kỳ quý, năm Bệnh viện còn có nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ của Bệnh viên, sau khi trừ hết các chi phí theo quy định, Bệnh viện chi tăng thu nhập cho cán bộ, đảng viên bệnh viện theo quy chế chi tiêu nội bộ của Bệnh viện. Như vậy khoản thu nhập tăng thêm của đảng viên như ví dụ trên được coi là thu nhập tính đóng đảng phí để tính mực đóng đáng phí.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua email Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email hoặc qua tổng đài 1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định phê duyệt điều lệ hội (Mẫu số 3)

4. Hiểu về việc đóng Đảng phí như thế nào là đúng ?

Chào công ty luật Minh Khuê. Ở chi bộ chúng tôi đa số là cán bộ nghỉ hưu đang hưởng trợ cấp lương bảo hiểm xã hội. Chúng tôi thực hiện thu đảng phí theo điều I.2, công văn số 141-CV/VPTW/nb , ngày 17 tháng 03 năm 2011 của văn phòng TW đảng: "2- Đảng viên hưởng lương bảo hiểm xã hội, đóng đảng phí hằng tháng bằng 0,5% mức tiền lương bảo hiểm xã hội.".
Tuy nhiên, một số đồng chí lại trích dẫn điều I.4.b) "Đối với đảng viên ngoài độ tuổi lao động (trên 55 tuổi đối với nữ, trên 60 tuổi đối với nam); đảng viên là thương binh, bệnh binh, người mất sức lao động, mức đóng đảng phí bằng 50% đảng viên trong độ tuổi lao động theo từng khu vực" để đề nghị các đồng chí là thương binh, bệnh binh (đang hưởng lương BHXH) chỉ đóng 3.000 đồng/ tháng.Như vậy chi bộ thu đúng hay các đồng chí đề nghị đúng ạ?
Mong nhận được sự tư vấn của công ty. Xin trân trọng cảm ơn!

Trả lời:

Hướng dẫn số 03-HD/VPTW ngày 6/7/2016 của Văn phòng Trung ương hướng dẫn thực hiện chế độ đảng phí theo Quyết định số 342-QĐ/TW, ngày 28/12/2010 của Bộ Chính trị tại Mục 2.3 về Đối tượng và mức đóng đảng phí của đảng viên như sau:

"3- Đảng viên hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng do bảo hiểm xã hội chi trả, mức đóng đảng phí bằng 0,5% tiền lương hưu, trợ cấp hằng tháng.

Trường hợp đảng viên nghỉ hưu nhưng được các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, mời tiếp tục làm việc được hưởng tiền công, phụ cấp hằng tháng, mức đóng đảng phí bao gồm: 0,5% tiền lương hưu, trợ cấp hằng tháng và 0,5% tiền công, phụ cấp được hưởng."

Cụ thể theo quy định pháp luật về mức đóng đảng phí của từng đối tượng của Hướng dẫn số 03-HD/VPTW ngày 6/7/2016 của văn phòng Trung ương trên thì Mục II công văn này quy định về đối tượng và mức đóng phí của đảng viên cụ tại Điều 3 mục II quy định cho đối tượng đảng viên hưởng lương bảo hiểm xã hội, phải đóng đảng phí bằng 0,5% mức tiền đóng bảo hiểm xã hội. Còn ở Điểm b Điều 8 Mục II quy định cho những đảng viên khác ở trong nước cụ thể trong trường hợp bạn thắc mắc như sau:

"b) Đối với đảng viên ngoài độ tuổi lao động (trên 55 tuổi đối với nữ, trên 60 tuổi đối với nam) mức đóng đảng phí bằng 50% mức đóng của dảng viên trong độ tuổi lao động theo từng khu vực."

Theo đó thì ta có thể hiểu rằng quy định này có nghĩa là đối với đảng viên ngoài độ tuổi lao động (tức là trên 55 tuổi đối với nữ, trên 60 tuổi đối với nam) theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành; đảng viên là thương binh, bệnh binh, người mất sức lao động nếu không được hưởng lương bảo hiểm xã hội thì mới phải đóng đảng phí với mức đóng bằng 50% đảng viên trong độ tuổi lao động theo từng khu vực còn ngược lại những đối tượng nêu trên nếu được hưởng lương bảo hiểm xã hội thì phải đóng đảng phí với mức bằng 0,5% mức tiền lương bảo hiểm xã hội.

Do đó, theo như thông tin trên thì ở chi bộ bạn đa số những đảng viên là các cán bộ nghỉ hưu hưởng tiền lương từ bảo hiểm xã hội thì đây là đối tượng phải đóng mức đảng phí với mức 0,5% mức lương tiền lương bảo hiểm xã hội theo quy đinh tại Điều 3 Mục II của Hướng dẫn số 03-HD/VPTW ngày 6/7/2016 của văn phòng Trung ương hướng dẫn thực hiện chế độ đảng phí theo Quyết định số 421- QĐ/ TW, ngày 28/12/2010 của Bộ chính trị chứ không phải là đối tượng thuộc tại Điều 8b Mục II của hướng dẫn số 0- HD/ VPTW ngày 6/7/2016 của văn phòng Trung ương bởi vì đây là những đối tượng không được hưởng lương hưu từ tiền bảo hiểm xã hội như các đồng chí khác trong chi bộ trích dẫn.

Như vậy là việc chi bộ đã thu mức đảng phí đối với các đảng viên trong chi bộ của mình như trên là đúng theo quy định của pháp luật.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!

>> Xem thêm:  Điều kiện để được học lớp cảm tình đảng

5. Cách tính đảng phí đối với cá nhân ?

Thưa luật sư: Tôi có một vấn đề muốn hỏi: một giáo viên là đảng viên có : hệ số là 3.00 ; lương cơ bản là 3.450.000; hệ số phụ cấp chức vụ là 0,35 và phụ cấp chức vụ là 402.500; phụ cấp thâm niên là 12% và số tiền phụ cấp thâm niên là 462.30; phụ cấp 35%: 1.348.375; Tổng cộng: 5,663.1750 các khoản đóng góp: 1.035.552 trừ 9,5% BHXH: 409.906; Thực nhận là 5.253.269 đồng. Vậy đảng phí giáo viên này phải đóng là bao nhiêu? và cách tính như thế nào?
Cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến gọi: 1900.6162

Trả lời:

Quyết định 342-QĐ/TW năm 2010 về Quy định chế độ đảng phí do Bộ Chính trị ban hành quy định như sau:

"I-Đối tượng và mức đóng đảng phí hằng tháng của đảng viên

Thu nhập hằng tháng của đảng viên để tính đóng đảng phí bao gồm: tiền lương, một số khoản phụ cấp; tiền công; sinh hoạt phí; thu nhập khác. Đảng viên xác định được thu nhập thường xuyên, đóng đảng phí theo tỷ lệ (%) của thu nhập hằng tháng (chưa tính trừ thuế thu nhập cá nhân); đảng viên khó xác định được thu nhập thì quy định mức đóng cụ thể hằng tháng cho từng loại đối tượng.

1- Đảng viên trong các cơ quan hành chính, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang: đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% tiền lương, các khoản phụ cấp; tiền công; sinh hoạt phí.

2- Đảng viên hưởng lương bảo hiểm xã hội: đóng đảng phí hằng tháng bằng 0,5% mức tiền lương bảo hiểm xã hội.

3- Đảng viên làm việc trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức kinh tế: đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập khác từ quỹ tiền lương của đơn vị.

4- Đảng viên khác ở trong nước (bao gồm đảng viên nông nghiệp, nông thôn, đảng viên là học sinh, sinh viên…): đóng đảng phí từ 2.000 đồng đến 30.000 đồng/tháng. Đối với đảng viên ngoài độ tuổi lao động, mức đóng đảng phí bằng 50% đảng viên trong độ tuổi lao động.

5- Đảng viên sống, học tập, làm việc ở ngoài nước

5.1- Đảng viên làm việc tại các cơ quan đại diện của Việt Nam ở ngoài nước; đảng viên là lưu học sinh theo Hiệp định được nước ngoài tài trợ hoặc được đài thọ từ ngân sách nhà nước đóng đảng phí bằng 1% mức sinh hoạt phí hằng tháng.

5.2- Đảng viên đi du học tự túc; đảng viên đi xuất khẩu lao động; đảng viên đi theo gia đình, đảng viên là thành phần tự do làm ăn sinh sống, mức đóng hằng tháng từ 2 đến 5 USD.

5.3- Đảng viên là chủ hoặc đồng chủ sở hữu các doanh nghiệp, khu thương mại, cửa hàng dịch vụ, mức đóng tối thiểu hằng tháng là 10 USD.

6- Khuyến khích đảng viên thuộc mọi đối tượng trên đây tự nguyện đóng đảng phí cao hơn mức quy định nhưng phải được chi ủy đồng ý.

Đảng viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nếu có đơn đề nghị miễn hoặc giảm mức đóng đảng phí, chi bộ xem xét, báo cáo lên cấp ủy cơ sở quyết định."

Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước. Trường học là đơn vị sự nghiệp công lập nên Đảng phí của giáo viên này sẽ được tính như theo khoản 3 Mục I Quyết định 342/QĐ-TW và theo quy định tại Công văn 141-CV/VPTW/nb hướng dẫn thực hiện Quyết định 342-QĐ/TW chế độ đảng phí (sự nghiệp kinh tế, giáo dục, y tế, báo chí…), mức đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% tiền lương(bao gồm cả tiền lương tăng thêm), phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội; tiền công. Vậy Đảng phí của giáo viên đó được tính như sau: Đảng phí= 5.253.269 * 0.01= 52.532 ( đồng)

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư lao động - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Kết nạp Đảng và việc đảng viên có được đi lao động nước ngoài hay không ?