2. có một hồ sơ kết nạp quần chúng ưu tú vào đảng trong đó bố chồng, mẹ đẻ và chồng của quần chúng đó đã là đảng viên thì bây giời cần phải xác minh những đâu nữa thì đủ.

Xin chân thành cảm ơn.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Luật Lao động của công ty luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn pháp luật Lao động, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty luật Minh Khuê. Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

Quyết định 342-QĐ/TW

>> Xem thêm:  Hướng dẫn cách thức trình báo công an khi bị mất trộm tài sản ? Mức phạt hành vi trộm cắp

Công văn 141-CV/VPTW/nb

Công văn  266 CV/VPTW/nb

2. Nội dung phân tích:

1. Trường hợp bạn đưa ra, đảng viên đó đã về hưu, còn sức khỏe và tiếp tục công tác tại doanh nghiệp ngoài nhà nước, tức là hiện tại, đảng viên đang được hưởng 2 loại lương: lương hưu và lương do doanh nghiệp chi trả. Việc đóng đảng phí được quy định:

- Đảng viên hưởng lương bảo hiểm xã hội, đóng đảng phí hằng tháng bằng 0,5% mức tiền lương bảo hiểm xã hội. (khoản 2 mục I công văn 141-CV/VPTW/nb)

Theo điều 3 công văn 266 CV/VPTW/nb: Đảng viên làm việc trong các doanh nghiệp, mức đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% tiền lương, phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội; tiền công và các khoản thu nhập khác từ quỹ tiền lương của đơn vị” được hướng dẫn như sau: 
- Các khoản thu nhập từ quỹ tiền lương của doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm, các khoản tiền lương tăng thêm từ kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị. 
- Đảng viên là đối tượng hưởng chế độ tiền công thì đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% tiền công được hưởng.  
Trường hợp bạn nêu ra không có đầy đủ thông tin về việc đảng viên đó có hợp đồng lao động như thế nào với công ty, hiện tại đảng viên đang sinh hoạt Đảng tại đơn vị nào. Đối với Đảng viên làm việc trong các doanh nghiệp, mức đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% tiền lương, phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội, tuy nhiên tiền lương mà Đảng viên nhận được trong trường hợp của bạn là thời vụ hay có đóng bảo hiểm thì bạn không nêu rõ. Hiện tại đảng viên đó đã về hưu, vậy mức đóng đảng phí là 0,5% mức tiền lương bảo hiểm xã hội.  

2. Thẩm tra lý lịch người vào Đảng

a) Những người cần thẩm tra về lý lịch gồm:

- Người vào Đảng.

- Cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân; vợ hoặc chồng, con đẻ của người vào Đảng có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (sau đây gọi chung là người thân).

b) Nội dung thẩm tra

- Đối với người vào Đảng: Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; về chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

- Đối với người thân: Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Theo đó, những người là người thân của quần chúng ưu tú vào Đảng đều phải được thẩm tra những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.
Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua email Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email hoặc qua tổng đài 1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

>> Xem thêm:  Năm 2020, Viên chức sinh con thứ 3 thì có bị ảnh hưởng gì không ?

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật Lao động.

>> Xem thêm:  Thủ tục kết nạp Đảng và việc thẩm tra lý lịch của người xin vào đảng ?