Chào A/c: Em có một vấn đền cần sự tư vấn của công ty mình ạ: hiện bên em đang có một lao động mới vào làm, trước đây chưa đóng bảo hiểm, nhưng đang mang bầu và dự kiến là cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3/2017 sinh e bé, vậy tính từ thời điểm tháng 9 này đóng bảo hiểm thì lao động đó có được hưởng thai sản không ạ, Anh chị giải đáp giùm e!

Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Khuê, về trường hợp của bạn chúng tôi đã nghiên cứu và phân tích như sau:

Nội dung phân tích

1. Bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản khi đáp ứng các điều kiện sau

Theo luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện để được hưởng chế độ thai sản cụ thể như sau:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.”

Theo như thông tin bạn cung cấp thì lao động này bắt đầu đóng bảo hiểm từ tháng 9/2016 và dự kiến sinh con vào khoảng cuối T2- đầu T3/2017. Như vậy, nếu lao động này sinh con vào thời gian từ 15/2/2017 trở đi thì sẽ được hưởng chế độ thai sản.

Cho tôi hỏi là tôi đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 12/2014 đến tháng 11/2016. Dự kiến ngay sinh là tháng 12/2016. Nhưng tôi trong đó tháng 6 và 8/2016 tôi không đi làm đủ công nên không được trừ tiền bảo hiểm 2 tháng đó. Vậy cho tôi hỏi tôi có được hưởng chế độ thai sản không ạ? Đã gửi từ iPhone của tôi

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.”

Theo như bạn trình bày thì bạn đóng bảo hiểm đến tháng 11/2016 và dự sinh vào tháng 12/2016, trong đó có 2 tháng không đóng do không làm đủ công. Như vậy, bạn đã đóng BHXH được hơn 6 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con và bạn được hưởng chế độ thai sản.

Kính thưa luật sư , tôi đã đóng bảo hiểm xã hội được 5 năm , sau đó tôi có rút bảo hiểm về , nay tôi đã có bầu 4 tháng , tôi lại tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội . Vậy tính đến lúc sinh , tôi có được lĩnh khoản tiền bảo hiểm khoảng hơn 20.000.000đ và các chế độ thai sản khác hay không

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.”

Hiện tại bạn đã có bầu 4 tháng, nếu bạn bắt đầu đóng bảo hiểm từ bây giờ thì khi 9 tháng bạn sinh con sẽ không đủ 6 tháng đóng BHXH trở lên trong thời hạn 12 tháng trước khi sinh con. Tuy nhiên, trường hợp bạn sinh con vào thời gian từ ngày 15 trở ra của tháng thứ 9 (sẽ được tính cả tháng này vào thời gian đóng BHXH trước khi sinh con) và bắt đầu đóng bảo hiểm từ tháng thứ 4 thì bạn vẫn đủ điều kiện 6 tháng đóng BHXH và được hưởng chế độ thai sản.

Tôi đang mang thai, dự sinh vào ngày 25/11/2016. Nhưng tôi xin nghỉ thai sản sớm (13/09/2016) hơn ngày dự sinh là 2 tháng rưỡi, như vậy là vi phạm luật thai sản, nhưng vì sức khỏe của tôi không cho phép đi làm thêm nữa, nếu tôi muốn nghỉ thì cần phải làm thủ tục hay có giấy tờ gì chứng minh sức khỏe để nghỉ được hợp pháp hay không? Nhờ luật sư tư vấn giúp. Xin chân thành cảm ơn

2. Nghỉ việc có được nhận tiền thai sản không ?

Theo quy định tại điều 35 của Bộ luật lao động năm 2019 quy định về Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động như sau:

2.1 Về thời gian báo trước

Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động như sau:

- Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

- Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

- Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng;

- Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

2.2 Những trường hợp người lao động không cần báo trước

Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước trong trường hợp sau đây:

- Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật này;

- Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 97 của Bộ luật này;

- Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;

- Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

- Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật này;

- Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

- Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Bộ luật này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.

Như vậy, vợ bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng theo ý bạn khi có chỉ định phải nghỉ việc của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền. 

3. Mức hưởng chế độ thai sản khi sinh con

Dạ thưa luật sư, vào tháng 2/2016 e vào làm việc tại công ty may tháng 6/2016 e vừa kí hợp đồng thời hạn 1 năm cho tới tháng 6/2017 sẽ chấm dứt hợp đồng.cùng 6/2016 kí hợp đồng và e bắt đầu được đóng bảo hiểm. Tháng 8 em bắt đầu mang thai và dự tới tháng 5/2017 em sinh em bé.như vậy em có được hưởng chế độ thai sản không. Và mức lương em kí hợp đồng 1 năm là 3.920.000. Vậy tiền thai sản em được hưởng sẽ được tính như thế nào ? Tổng là bao nhiêu ạ. Đã được gửi từ Thư OPPO

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.”

Bạn bắt đầu đóng BHXH vào tháng 6/2016 và dự sinh tháng 5/2017, như vậy bạn đã đóng hơn 06 tháng BHXH trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con và đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Thời gian và Mức hưởng như sau:

Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

3. Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

4. Trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 31 của Luật này mà chết thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

5. Trường hợp cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng tham gia bảo hiểm xã hội mà không nghỉ việc theo quy định tại khoản 4 Điều này thì ngoài tiền lương còn được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

6. Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

7. Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5 và 6 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 => trợ cấp 1 lần của bạn = 2 x 1.490.000 (đồng)

Tiền hưởng Chế độ thai sản = lương trung bình 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc x 6 = 3.920.000 x6

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng. Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng ./.