Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

Nghị đinh 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội bắt buộc

Quyết định 636/QĐ/BHXH Về hồ sơ quy trình giải quyết chế độ BHXH

2. Nội dung tư vấn :

1. Nhận BHXH một lần

Căn cứ Khoản 1 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định trường hợp được hưởng Bảo hiểm xã hội một lần như sau : 
"1. Người lao động quy định tại Khoản1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

>> Xem thêm:  Điều kiện nào được hưởng tiền bảo hiểm xã hội một lần ? Thủ tục rút tiền BHXH như thế nào ?

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;

c) Ra nước ngoài để định cư;

d) Người đang bị mắc một trong nhữngbệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong,lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quyđịnh của Bộ Y tế;"

Như vậy, để được hưởng bảo hiểm xã hội một lần, bạn phải thuộc một trong các trường hợp trên.

Chào luật sư Minh Khuê. Tôi đóng bảo hiểm được một năm 7 tháng bây giờ tôi không muốn đóng bảo hiểm nữa muốn cắt bảo hiểm liệu tôi có nhận được lại số tiền tôi đã đóng cho bảo hiểm hay không ? Tôi muốn cắt thủ tục như thế nào mong luật sư giải thích giúp. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Hiện nay bạn có thể nhận tiền BHXH 1 lần cho khoảng thời gian 1 năm 7 tháng đã đóng khi đáp ứng được điều kiện của điều luật trên. Bạn không cần làm thủ tục cắt BHXH mà chỉ cần giữ Sổ BHXH cho đến khi đi làm thủ tục này.

Chào luật sư Công ty luật Minh Khuê. Em đã làm tại một công ty và đã đóng bảo hiểm được 5 năm. Em giữ số sổ bảo hiểm đó để đóng ở công ty khác đã được 3 năm .Vậy giờ em muốn lấy tiền ở công ty trước được không ?

Hiện nay chế độ BHXH là sự đồng nhất sổ BHXH, do đó mỗi cá nhân chỉ sở hữu 1 sổ BHXH và chỉ có 1 số sổ. Nếu bạn muốn nhận tiêng BHXH 1 lần thì phải làm thủ tục gộp sổ và rút BHXH thống nhất một lần cho tất cả khoảng thời gian đóng.

2. Mức hưởng BHXH một lần

Căn cứ Khoản 1 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định

"2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều này không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều này.

4. Thời điểm tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội.

5. Hồ sơ, giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần thực hiện theo quy định tại điều 109, khoản 3, 4 điều 110 của luật bảo hiểm xã hội."

Chào luật Minh Khuê. Cho em hỏi em đóng bảo hiểm xã hội được 2 năm 10 tháng. Vậy em được lãnh bao nhiêu tiền bảo hiểm ? Em làm việc và đóng BHXH từ năm 2011 đến 2014 thì nghỉ. Vậy giờ em được tính theo luật 2014 hay luật mới ạ ? Cảm ơn luật sư.

Hiện nay luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực vào 1/1/2016 là luật mới ban hành và có hiệu lực vào thời gian này. Cứ 1 năm đóng thì được 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Như vậy 2 năm 10 tháng đóng BHXH bạn được làm tròn và sẽ nhận được khoảng 4,5 tháng bình quân tiền lương đóng BHXH.

3. Chế độ tuất của BHXH

 Luật bảo hiểm xã hội 2014 có quy định như sau:

"Điều 67 Các trường hợp hưởng trợ cấp tháng

1. Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng:

a) Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

b) Đang hưởng lương hưu;

c) Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

d) Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61 % trở lên.

2. Thân nhân của những người quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, bao gồm:

a) Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai;

b) Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;

d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên.

3. Thân nhân quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở. Thu nhập theo quy định tại Luật này không bao gồm khoản trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.

4. Thời hạn đề nghị khám giám định mức suy giảm khả năng lao động để hưởng trợ cấp tuất hằng tháng như sau:

a) Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày người tham gia bảo hiểm xã hội chết thì thân nhân có nguyện vọng phải nộp đơn đề nghị;

b) Trong thời hạn 04 tháng trước hoặc sau thời điểm thân nhân quy định tại điểm a khoản 2 Điều này hết thời hạn hưởng trợ cấp theo quy định thì thân nhân có nguyện vọng phải nộp đơn đề nghị."

Điều 68. Mức hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

1. Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.

2. Trường hợp một người chết thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật này thì số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không quá 04 người; trường hợp có từ 02 người chết trở lên thì thân nhân của những người này được hưởng 02 lần mức trợ cấp quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được thực hiện kể từ tháng liền kề sau tháng mà đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này chết. Trường hợp khi bố chết mà người mẹ đang mang thai thì thời điểm hưởng trợ cấp tuất hằng tháng của con tính từ tháng con được sinh.

Điều 69. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần.

Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần:

1. Người lao động chết không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật này;

2. Người lao động chết thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 67 nhưng không có thân nhân hưởng tiền tuất hằng tháng quy định tại khoản 2 Điều 67 của Luật này;

3. Thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 67 mà có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần, trừ trường hợp con dưới 06 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

4. Trường hợp người lao động chết mà không có thân nhân quy định tại khoản 6 Điều 3 của Luật này thì trợ cấp tuất một lần được thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế."

Chào luật sư công ty luật Minh Khuê. Cậu của em là công chức nhà nước, làm việc trên 20 năm ở sở. Nhưng tháng 9 cậu em bị mất đột ngột do bị té tại nhà . Giờ em muốn hỏi tiền BHXH giải quyết ra sao ? Vợ và mẹ vẫn còn sống, ngoài ra còn có 1 con 16 tuổi đang đi học. Cảm ơn luật sư tư vấn. Chân thành cảm ơn luật sư.

-> Như vậy đối với cậu của bạn khi mất đi thì thân nhân được hưởng các chế độ của BHXH cụ thể là chế độ tuất hàng tháng của BHXH nếu khi làm việc được đóng đầy đủ BHXH. Thân nhân của cậu bạn có thể là :vợ từ đủ 55 tuổi trở lên, cha, mẹ đẻ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ không có nguồn thu nhập nào, con chưa thành niên... Gia đình cậu bạn làm hồ sơ lên BHXH là hồ sơ hưởng chế độ này.

Kính chào luật sư công ty luật Minh Khuê. Xin luật sư tư vấn cách ghi trong hợp đồng lao động. Mức lương tôi thỏa thuận là 22 triệu, nhưng công ty đề nghị đóng bảo hiểm mức 16 triệu, phần còn lại là phụ cấp. Vậy nên ghi thế nào trong hợp đồng mà các phụ cấp sau không bị cắt ? Xin cảm ơn.

Luật BHXH năm 2014 có quy định

"Điều 89. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Người lao động quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương cơ sở.

2. Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động.

 Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

3. Trường hợp tiền lương tháng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bằng 20 lần mức lương cơ sở.

4. Chính phủ quy định chi tiết việc truy thu, truy đóng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động, người sử dụng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 122 của Luật này."

Do thông tin bạn trình bầy không rõ những loại phụ cấp bạn có là loại phụ cấp gì nên bạn tham khảo văn bản trên.

Mọi thông tin chưa rõ vui lòng liên hệ trực tiếp qua tổng đài tư vấn pháp luật.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Mọi vướng mắc xin vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật lao động - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Thủ tục nhận BHXH một lần sau khi nghỉ việc ?