A. 15 tỷ đồng

B. 20 tỷ đồng

C. 25 tỷ đồng

D. 30 tỷ đồng

Phương án đúng là B Bởi vì:

Căn cứ vào điểm d Khoản 6 Điều 194 Bộ luật Hình sự năm 2015 (Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh) và tại điểm c Khoản 6 Điều 324 Bộ luật Hình sự năm 2015 (Tội rửa tiền) thì mức phạt tiền cao nhất đối với pháp nhân thương mại phạm tội là 20 tỷ đồng.

#