và nếu có thì hạn mức đóng là bao nhiêu ?

Xin chân trành cám ơn!

Người hỏi: P.H.Cường

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật về đất đai của Công ty luật Minh Khuê

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời

I. NỘI DUNG TƯ VẤN GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG:

việc thực hiện thủ tục làm sổ đỏ sẽ phải đống các loại thuế và phí sau:

.1.thuế thu nhập cá nhân.

theo điểm c tiểu mục 1.2 mục 1 Công văn 17526/BTC-TCT), thì việc chuyển nhượng bất động sản sẽ chịu thuế suất là 2% trên mức giá trị của bất động sản. Nhưng theo khoản 1 điều 4 luật thuế thu nhập cá nhân   có quy định: :Thu nhập được miễn thuế 1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.”

Trong trường hợp của bạn, thì việc bạn chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bạn và mẹ đẻ thì không mất thuế thu nhập cá nhân nhưng vấn phải chịu một số loại phí và lệ phí sau:

2.Lệ phí trước bạ:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 7 nghị định 45/2015 Chính Phủ quy định về lệ phí trước bạ, cụ thể như sau: 

Tiền nộp đất = (Diện tích đất) x (Giá đất) x (Lệ phí)

>> Xem thêm:  Trình tự thủ tục khởi kiện đòi lại tài sản thừa kế làm như thế nào ? Quyền quản lý tài sản thừa kế

Trong đó:

- Diện tích đất tính bằng m2

- Giá đất theo bảng giá của Uỷ ban nhân dân tỉnh nơi có đất.

- Lệ phí 0,5%.

3.Các lệ phí khác:

+ Theo điểm b Khoản 2 Điều 3  Thông tư 02/2014 , việc chuyển nhượng sẽ chịu :Lệ phí địa chính: 15.000 đồng.

+ Khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch 62/2013/TTLT-BTC-BTP thì việc chuyển nhượng sẽ chịu:  Lệ phí thẩm định: 0.15% giá trị chuyển nhượng.

+ Quy định tại b3, Điểm b, khoản 2, Điều 3, Thông tư 02/2014/TT-BTC quy định Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  với mức thu tùy từng điều kiện cụ thể của từng địa bàn và chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mà quy định mức thu phù hợp, đảm bảo nguyên tắc mức thu tối đa áp dụng theo thông tư 02/2014/TT-BTC là tối đa không quá 100.000 đồng/giấy đối với cấp mới; 50.000 đồng/giấy đối với cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận. Trường hợp giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình, các nhân chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) thì áp dụng mức thu tối đa không quá 25.000 đồng/giấy đối với cấp mới; 20.000 đồng/giấy đối với cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ

+ Theo quy định tại  a6, a7, điểm a, khoản 2, Điều 3, thông tư 02/2014/TT-BTC, phí đo đac, lập bản đồ địa chính, phí thẩm cấp quyền sử dụng đất.

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới nhất năm 2020

Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13 của Quốc hội 

Nghị định số 45/2015/NĐ-CP về hoạt động đo đạc và bản đồ

Thông tư liên tịch 62/2013/TTLT-BTC-BTP

Thông tư 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Mẫu đơn cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới 2020