Vậy tôi có mất xe không? Nếu lần sau gặp khách như vậy tôi nên làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?

Xin chân thành cảm ơn!.

Ngửi gửi: Thành Đình

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  - 1900.6162

Tư vấn quy định của pháp luật về thế chấp ô tô

Trả lời:

Ý kiến thứ nhất:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về website, câu hỏi của bạn được trả lời như sau:

Thứ nhất: Theo quy định của Điều 355, Bộ Luật dân sự năm 2005 quy định về Xử lý tài sản thế chấp như sau:  “Trong trường hợp đã đến hạn thực hiện nghĩa vụ dân sự mà bên có nghĩa vụ  không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì việc xử lý tài sản thế chấp được thực hiện theo quy định tại Điều 336 và Điều 338 của Bộ luật này”.

Điều 336. Xử lý tài sản cầm cố  

Trường hợp đã đến hạn thực hiện nghĩa vụ dân sự mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện nghĩa vụ không đúng thoả thuận thì tài sản cầm cố được xử lý theo phương thức do các bên đã thoả thuận hoặc được bán đấu giá theo quy định của pháp luật để thực hiện nghĩa vụ. Bên nhận cầm cố được ưu tiên thanh toán từ số tiền bán tài sản cầm cố. 

Điều 338. Thanh toán tiền bán tài sản cầm cố  

Tiền bán tài sản cầm cố được sử dụng để thanh toán nghĩa vụ cho bên nhận cầm cố sau khi trừ chi phí bảo quản, bán tài sản và các chi phí cần thiết khác có liên quan để xử lý tài sản cầm cố; trong trường hợp nghĩa vụ được bảo đảm là khoản vay thì thanh toán cho bên nhận cầm cố theo thứ tự nợ gốc, lãi, tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại nếu có; nếu tiền bán còn thừa thì phải trả lại cho bên cầm cố; nếu tiền bán còn thiếu thì bên cầm cố phải trả tiếp phần còn thiếu đó.

Như vậy, xe của bạn là tài sản thế chấp nên sẽ được xử lý theo quy định trên khi đến hạn trả ngân hàng mà không trả.

Thứ hai: Đối với trường hợp này nên trình báo với cơ quan công an để giải quyết lấy lại tài sản cho bạn. Vì khách hàng của bạn đã có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản.

Nếu lần sau gặp phải khách hàng như vậy mong bạn hãy cảnh giác và cẩn thận.

 

Ý kiến thứ hai:

Chiếc ô tô của bạn đã được khách hàng mang di thế chấp. Đương nhiên chiếc ô tô ấy sẽ bị đem đi xử lý nếu vị khách hàng này không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ ( Điều 336 BLDS)

Ngoài ra  Bộ luật dân sự năm 2005 cũng có có những quy định như sau:

Điều 256. Quyền đòi lại tài sản

Chủ sở hữu, người chiếm hữu hợp pháp có quyền yêu cầu người chiếm hữu, người sử dụng tài sản, người được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật đối với tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc quyền chiếm hữu hợp pháp của mình phải trả lại tài sản đó, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 247 của Bộ luật này. Trong trường hợp tài sản đang thuộc sự chiếm hữu của người chiếm hữu ngay tình thì áp dụng Điều 257 và Điều 258 của Bộ luật này.

Dẫn chiếu tới Điều 258. Quyền đòi lại động sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc bất động sản từ người chiếm hữu ngay tình

Chủ sở hữu được đòi lại động sản phải đăng ký quyền sở hữu và bất động sản, trừ trường hợp người thứ ba chiếm hữu ngay tình nhận được tài sản này thông qua bán đấu giá hoặc giao dịch với người mà theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là chủ sở hữu tài sản nhưng sau đó người này không phải là chủ sở hữu tài sản do bản án, quyết định bị huỷ, sửa.

Như vậy, ta thấy. ô tô là động sản phải đăng kí quyền sở hữu.

Bên ngân hàng là người thứ ba chiếm hữu có căn cứ pháp luật ngay tình và có quyền xủa lý tài sản thế chấp là chiếc  ô tô này

- Do đó theo tôi, bạn không nhận lại được ô tô của mình

-  Bài học rút ra cho bạn là:Khi mua bán theo hình thức trả chậm, trả dần, đặt coc bạn cần phòng những trường hợp xấu có thể xảy ra bằng cách: Ký hợp đồng rõ ràng với khách hàng hoặc nhận một tài sản có giá trị để thế chấp

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật  - Công ty luật Minhh Khuê

-----------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LUẬT LIÊN QUAN: