Câu hỏi được biên tập từ Chuyên mục tư vấn pháp luật dân sự của Công ty Luật Minh Khuê.

Muốn nhận thừa kế của ông nội thì phải làm thủ tục thế nào?

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự gọi: 1900.1975

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi. Về vấn đề của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Bộ luật dân sự năm 2005

Luật công chứng 2014 

Nghị định số 29/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng

2. Phân tích nội dung

Do bạn thuộc hàng thừa kế thứ hai của ông nội của bạn, vì vậy, bạn chỉ có thể được thừa kế di sản của ông nội bạn trong hai trường hợp: hoặc ông nội bạn để lại di chúc chỉ định bạn là (một trong những) người thừa kế di sản hoặc ông nội của bạn không để lại di chúc và những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông nội bạn đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản (theo quy định tại khoản 3 Điều 676 BLDS 2005)

Về thủ tục khai nhận thừa kế:

* Hồ sơ khai nhận thừa kế: Căn cứ khoản 1 Điều 40 Luật công chứng năm 2014, hồ sơ khai nhận thừa kế bao gồm:

Phiếu yêu cầu công chứng, trong đó có thông tin về họ tên, địa chỉ người yêu cầu công chứng, nội dung cần công chứng, danh mục giấy tờ gửi kèm theo; tên tổ chức hành nghề công chứng, họ tên người tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng, thời điểm tiếp nhận hồ sơ;

- Bản khai nhận di sản thừa kế;

- Bản sao giấy tờ tùy thân của người khai nhận di sản thừa kế;

- Bản sao một số giấy tờ, tài liệu khác có liên quan: Giấy tờ chứng minh tài sản của người để lại di sản thừa kế; giấy chứng tử của người để lại di sản thừa kế; bản sao di chúc có công chứng, chứng thực (nếu có)...

* Thời gian: Theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 29/2015/NĐ-CP, Việc thụ lý công chứng văn bản khai nhận di sản phải được niêm yết công khai trong vòng 15 ngày kể từ ngày niêm yết, nếu không có khiếu nại gì thì sẽ tiến hành công chứng văn bản khai nhận thừa kế.

Văn bản khai nhận thừa kế là là một trong các căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản cho người được hưởng di sản.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Rất cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê