Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Ngân hàng nhà nước ban hành thông tư 26/2017/TT-NHNN sửa đổi bổ sung thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

Thông tư 26/2017/TT-NHNN đã bổ sung những quy định mới so với thông tư cũ trong đó có 2 quy định sau:

+ Khoản 5 điều 1 thông tư 26/2017/TT-NHNN quy định về hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài:

 Đối với hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài, một thẻ được rút số ngoại tệ tiền mặt tối đa tương đương 30 (ba mươi) triệu đồng Việt Nam trong một ngày

+ Điểm b khoản 6  thông tư 26/2017/TT-NHNN quy định về hạn mức tín dụng cấp cho chủ thẻ:

Trường hợp phát hành thẻ tín dụng có tài sản bảo đảm: hạn mức tín dụng cấp cho chủ thẻ do TCPHT xác định theo quy định nội bộ của TCPHT về cấp tín dụng qua thẻ tín dụng và tối đa là 01 (một) tỷ đồng Việt Nam;

Trường hợp phát hành thẻ tín dụng không có tài sản bảo đảm: hạn mức tín dụng cấp cho chủ thẻ tối đa là 500 (năm trăm) triệu đồng Việt Nam.

Thông tư cũng quy định tổ chức phát hành thẻ có trách nhiệm:

Phổ biến, hướng dẫn cho khách hàng về dịch vụ thẻ, thao tác sử dụng thẻ đúng quy trình, các rủi ro có thể gặp phải khi sử dụng thẻ và cách xử lý khi gặp sự cố, những hành vi bị cấm khi sử dụng thẻ và trách nhiệm của chủ thẻ khi vi phạm;”

Giám sát chặt chẽ để đảm bảo việc thanh toán bằng thẻ ra nước ngoài đúng mục đích, hạn mức sử dụng thẻ quy định tại Thông tư này và phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

Về việc tiếp nhận thông tin của chủ thẻ: 

Tổ chức phát hành thẻ phải áp dụng tối thiểu hai hình thức tiếp nhận thông tin tra soát, khiếu nại của chủ thẻ bao gồm qua tổng đài điện thoại (có ghi âm, hoạt động 24/24 giờ trong ngày, 7/7 ngày trong tuần) và qua các điểm giao dịch của tổ chức phát hành thẻ; đảm bảo xác thực những thông tin cơ bản mà chủ thẻ đã cung cấp cho tổ chức phát hành thẻ.

Tổ chức phát hành thẻ phải thực hiện ngay các biện pháp để khóa thẻ khi chủ thẻ đề nghị do nghi ngờ có gian lận hoặc tổn thất và chịu trách nhiệm với toàn bộ tổn thất tài chính phát sinh đối với chủ thẻ do việc sử dụng thẻ sau thời điểm khóa thẻ.

 Các nội dung trên có hiệu lực kể từ ngày  03 tháng 3 năm 2018 trừ quy định hạn mức tín dụng cấp cho chủ thẻ được quy định tại khoản b điều 6 (có hiệu lực từ ngày  ngày 15 tháng 01 năm 2018)

Trên đây là tư vấn của Công ty luật Minh Khuê về Năm 2018 áp dụng quy định mới về rút ngoại tệ và hạn mức tín dụng của thẻ ngân hàng . Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn luật Dân sự - Công ty Luật Minh Khuê