2018 tôi nhận được thông báo của phòng hành chính về việc chấm dứt hợp đồng bắt đầu từ ngày 1. 5. 2018. Lý do đưa ra là đang tinh giảm biên chế. Cắt hết các hợp đồng dù bầu bì hay thai sản và tôi không được nhận trợ cấp thôi việc. Và nói rằng tôi được nhận bảo hiểm thất nghiệp (tôi đóng bhxh từ tháng 9. 2016). Theo tôi được biết thì trường hợp của tôi là trái với luật lao động. Xin luật sư tư vấn về vấn đề của tôi và tôi nên làm gì.

Luật sư trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Khuê của chúng tôi, trường hợp của bạn được tư vấn như sau:

1. Cở sở pháp lý:

Bộ luật lao động năm 2012

Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.

2. Chuyên viên tư vấn:

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn cần xác định rõ một số nội dung sau để giải quyết vấn đề của mình:

Bạn nói rằng hằng năm bạn đều ký kết lại hợp đồng 1 năm với bên đơn vị mà không phải hợp đồng không xác định thời hạn nên bạn sẽ không phải thuộc đối tượng chịu sự điều chỉnh của hợp đồng 68 được hướng dẫn theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP.

Mà theo chính sách và văn bản hướng dẫn về việc cắt giảm biên chế thì các đối tượng bị cắt giảm biên chế gồm các đối tượng sau:

1. Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp xã;
2. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập;
3. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và theo các quy định khác của pháp luật.
4. Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, kiểm soát viên trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước hoặc do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội làm chủ sở hữu (không bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng làm việc theo chế độ hợp đồng lao động).
5. Những người là cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền cử làm người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước.
6. Người làm việc trong biên chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao tại các hội.
Xét theo quy định thì bạn không phải thuộc đối tượng trên nên sẽ không phải thuộc đối tượng tinh giảm biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP.Việc có tiếp tục hợp đồng làm việc với bạn nữa hay không sẽ tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng ng]ì lao động của đơn vị và căn cứ vào quy định của Bộ luật lao động và chính sách của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi bạn đang làm việc có những chính sách để phù hợp với các chính sách chung của nhà nước.
Bên đơn vị có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng với bạn nếu có lý do

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;

c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định.

Nhưng bạn không thuộc các trường hợp trên nếu bên đơn vị muốn chấm dứt hợp đồng với bạn trước thời hạn thuộc trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng trái với quy định thì bạn được hưởng các quyền lợi sau:

1. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc, thì ngoài khoản tiền bồi thường nêu trên người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định.

3. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định trên và trợ cấp thôi việc theo quy định, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.

4. Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

5. Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

Vì hợp đồng của bạn là hợp đồng xác định thời hạn 1 năm nên đơn vị phải thông báo trước 30 ngày trong khi đơn vị chỉ có báo trước 11 ngày nên đơn vị phải bồi thường tiền cho bạn những ngày không báo trước là 19 ngày và các khoản nêu trên gồm trợ cấp thôi việc và ít nhất 2 tháng tiền lương bồi thường. Vì đối tượng tinh giản biên chế chỉ áp dụng cho các đối tượng nêu trên ở Nghị định 108/2014/NĐ-CP. Nếu đến hết hạn hợp đồng mà đơn vị không ký tiếp thì không có vi phạm mà chỉ cần báo trước 15 ngày trước khi hết hạn hợp đồng.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900 6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê