Như vậy nếu thực hiện hủy thầu thì bên mời thầu có phải đăng tải lại khlcnt trên mạng đấu thầu quốc gia hay không ?

Rất mong sự phản hồi và giúp đỡ của quý công ty. Xin trân thành cảm ơn.

Người gửi : Đoàn Tiến Dũng

 

Luật sư trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật Đấu thầu 2013

- Nghị định 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

2. Luật sư tư vấn

Căn cứ Điều 17 Luật Đấu thầu 2013 quy định các trường hợp hủy thầu như sau:

>> Xem thêm:  Các giấy tờ cần chuẩn bị trong hồ sơ mời thầu ? Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu là gì ?

"Điều 17. Các trường hợp hủy thầu

1. Tất cả hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

2. Thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

3. Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu, nhà đầu tư được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu, dự án.

4. Có bằng chứng về việc đưa, nhận, môi giới hối lộ, thông thầu, gian lận, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư."

Theo đó, căn cứ theo quy định pháp luật, hoạt động đấu thầu chỉ được hủy thầu khi có những căn cứ theo các trường hợp mà pháp luật quy định nêu trên.

Theo quy định nêu trên, pháp luật hiện nay không khuyến khích việc chủ đầu tư tự ý hủy thầu mà chỉ được hủy thầu trong những trường hợp nhất định nhằm đảm bảo cho hoạt động đấu thầu được diễn ra hiệu quả và minh bạch, đảm bảo quyền của bên mời thầu và bên dự thầu. Do đó, Hiện nay pháp luật chưa có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục hủy thầu. Tuy nhiên, khi thuộc trường hợp hủy thầu theo Khoản 1 Điều 17 Luật Đấu thầu 2013, căn cứ Điều 42 Nghị định 30/2015/NĐ-CP quy định việc trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư:

– Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Luật đấu thầu 2013 trong văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc văn bản quyết định hủy thầu phải nêu rõ lý do hủy thầu và trách nhiệm của các bên liên quan khi hủy thầu.

– Sau khi có văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, bên mời thầu phải đăng tải thông tin theo quy định về kết quả lựa chọn nhà đầu tư và gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư đến các nhà đầu tư tham dự thầu trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt.

Theo đó, với các trường hợp hủy thầu khác, chủ đầu tư cần thực hiện việc thông báo tới các nhà đầu tư tham gia dự thầu và nêu rõ lý do theo quy định đồng thời thực hiện việc đăng tải thông tin về việc hủy thầu và nêu rõ lý do trên phương tiện thông tin đại chúng bao gồm hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc ít nhất 1 kỳ đăng tải trên Báo đầu thầu .

>> Xem thêm:  Quy định mới về xuất hóa đơn khi liên danh đấu thầu công trình ? Một bên có được xuất hóa đơn toàn bộ công trình ?

Khi hủy thầu xong mà bạn muốn đấu thầu lại thì làm thủ tục theo quy trình đấu thầu mà pháp luật đấu thầu quy định như thông thường, tùy theo hình thức đấu thầu mà bạn lựa chọn: đấu thầu rộng rãi, chào hàng cjanh tranh,....

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Đấu thầu - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Quy trình lựa chọn nhà thầu mới nhất theo Luật Đấu thầu ? Ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn ?