Theo Nghị định số 163/2006/NĐ-CP về giao dịch đảm bảo và công văn số 3851/NHNH-PC ngày 24/5/2017 của NHNN quy định: 

"“Điều 20a. Giữ giấy tờ về tài sản thế chấp 

Trong trường hợp tài sản thế chấp là tàu bay, tàu biển hoặc phương tiện giao thông quy định tại Điều 7a Nghị định này thì bên thế chấp giữ bản chính Giấy chứng nhận quyền sở hữu tàu bay, Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam, Giấy đăng ký phương tiện giao thông trong thời hạn hợp đồng thế chấp có hiệu lực”.

Căn cứ theo quy định nêu trên thì việc Ngân hàng hoặc các bên nhận thế chấp giữ bản chính giấy chứng nhận đăng ký xe của bên thế chấp là trái với quy định của pháp luật.

Vì vậy, các chủ sở hữu của tài sản thế chấp có quyền yêu cầu Ngân hàng, tố chức tín dụng, bên nhận thế chấp hoàn trả lại giấy đăng ký xe bản gốc để có thể tham gia giao thông mà không bị xử phạt về hành vi "không có giấy đăng ký xe" hoặc "không đem theo giấy đăng ký xe".