Trân trọng cám ơn anh chị.
Người gửi: Nguyễn TT
Thành lập trung tâm đấu giá tài sản?

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê trả lời như sau:

Căn cứ Nghị định 17/2010 NĐ-CP ngày 04/03/2010 quy định về bán đấu giá tài sản.

- Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập. Mỗi tỉnh, thành phố chỉ thành lập một Trung tâm.

- Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có thu, có trụ sở, người đứng đầu trung tâm phải là đấu giá viên.

- Có thể thành lập Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản thành lập theo Luật doanh nghiệp và hoạt động theo Nghị định trên để đấu giá tài sản.

Thông tin chi tiết Bạn vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc đặt lịch tư vấn tại văn phòng để được các luật sư của Chúng tôi hỗ trợ thêm.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ