HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
*******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
*******

SỐ: 111-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 1963

NGHỊ ĐỊNH

BAN HÀNH ĐIỀU LỆ PHÒNG VÀ CHỐNGDỊCH, BỆNH CHO GIA SÚC, GIA CẦM

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp;
Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong Hội nghị Thường vụ của Hội đồngChính phủ trong Hội nghị Thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm1963,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay ban hành, kèm theo nghị định này, điều lệ phòng và chống dịch,bệnh cho gia súc, gia cầm.

Điều 2. – Ông Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành nghịđịnh này.

T.M HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng

ĐIỀU LỆ

PHÒNG VÀ CHỐNG DỊCH, BỆNH CHO GIASÚC, GIA CẦM

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

Điều 1. – Điều lệ này nhằm mục đích đề phòng và ngăn ngừa các bệnh dịch và bệnhtruyền nhiễm lây lan từ nơi này sang nơi khác ở trong nước, từ nước ngoài vàovà từ trong nước ra nước ngoài, bảo đảm thực hiện tốt kế hoạch phát triển chănnuôi của Nhà nước, cung cấp ngày càng nhiều thực phẩm cho nhân dân, phân bón vàsức kéo cho trồng trọt, nguyên liệu cho công nghiệp, vật tư cho xuất khẩu, đồngthời bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

Điều 2. – Việc chăn nuôi, thu mua, vận chuyển, xuất, nhập khẩu gia súc, gia cầmvà việc chế biến các sản phẩm gia súc, gia cầm phải theo đúng những yêu cầu vàtiêu chuẩn vệ sinh phòng dịch do Nhà nước quy định và đặt dưới sự giám sát vàkiểm soát của cơ quan chính quyền các cấp, có cơ quan chăn nuôi thú y giúp việc.

Điều 3. – Nhiệm vụ của tất cả cán bộ, nhân viên, viên chức, trước hết là củacán bộ phụ trách các cơ sở chăn nuôi, cơ sở chế biến, các cơ quan thu mua, vậnchuyển, của tất cả mọi người công dân là tôn trọng và thực hiện đầy đủ nhữngthể lệ và biện pháp vệ sinh phòng và chống dịch, bệnh cho gia súc, gia cầm docác cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước ban hành.

II. CÔNG TÁC PHÒNG DỊCH, BỆNH

A. Tại các cơ sở chăn nuôi, chế biến lò mổ.

Điều 4. – Để phòng ngừa dịch, bệnh, cán bộ phụ trách các nông trường, lâm trường,trại chăn nuôi của các ngành, các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp phải tổ chứcthực hiện và kiểm tra việc thực hiện tại cơ sở mình những việc sau đây.

a) Xây dựng chuồng, trại theo đúng các tiêu chuẩn vệ sinhthú y và thi hành đầy đủ những biện pháp vệ sinh phòng, và chống dịch, bệnh chogia súc, gia cầm.

b) Nhốt riêng trong một thời gian ít nhất là bảy ngày nhữnggia súc, gia cầm mới chuyển về cơ sở chăn nuôi của mình.

c) Khi có gia súc, gia cầm mắc dịch hoặc nghi là mắc dịchphải báo cho Ủy ban hành chính xã sở tại, cơ quan quản lý cấp trên của mình vàcơ quan nông nghiệp gần nhất biết.

d) Những súc vật ốm phải cách ly, không được nuôi chung vớinhững súc vật không mắc bệnh. Những súc vật chết vì bệnh truyền nhiễm phải chônở những địa điểm nhất định, không được mổ thịt để bán hoặc ăn.

Điều 5. – Những người chăn nuôi riêng có nhiệm vụ:

a) Thực hiện đúng những biện pháp vệ sinh phòng và chốngdịch, bệnh do cơ quan nông nghiệp hướng dẫn.

b) Báo ngay cho cơ quan chính quyền gần nhất biết mỗi khi cómột số gia súc chết đột ngột, nghi là mắc dịch.

Cấm mổ thịt để bán hoặc ăn thịt những súc vật ốm hoặc chếtvì bệnh truyền nhiễm. Súc vật chết phải chôn theo thể thức do Bộ Nông nghiệpquy định, không được vứt xác bừa bãi.

Điều 6. - Ở các lò mổ phải có cán bộ thú y để khám súc vật trước và sau khi mổthịt. Không được mổ, bán thịt những súc vật ốm hoặc chết vì bệnh truyền nhiễm.

Điều 7. - Ở các cơ sở chế biến sản phẩm gia súc, gia cầm phải có cán bộ thú yđể kiểm soát vệ sinh thú y. Khi chế biến da, lông, xương, sừng, móng, v.v…phảikiểm tra các bệnh truyền nhiễm, nhất là bệnh nhiệt thán; nếu phát hiện có bệnhtruyền nhiễm thì phải tiêu độc trước khi chế biến.

B. Trong việc xuất, nhập khẩu và trong việc thu mua, vậnchuyển gia súc, gia cầm ở trong nước.

Điều 8. – Chỉ được đưa vào lãnh thổ nước Việt-nam dân chủ cộng hòa những giasúc, gia cầm và sản phẩm động vật chưa chế biến như da, lông, xương, sừng,móng,…khi đã có giấy chứng nhận kiểm dịch của nước có hàng xuất và sau khi đãđược kiểm dịch ở biên giới.

Điều 9. – Chỉ được xuất khẩu những gia súc, gia cầm và những sản phẩm động vậtchưa chế biến như da, lông, xương, sừng, móng,…khi đã được kiểm dịch và có giấychứng nhận của cơ quan kiểm dịch ở biên giới.

Điều 10. – Việc vận chuyển gia súc, gia cầm thành từng đàn từ tỉnh này sang tỉnhkhác phải có giấy của Sở, Ty nông nghiệp cấp, chứng nhận là không mang bệnhtruyền nhiễm.

Cấm vận chuyển gia súc, gia cầm bị bệnh truyền nhiễm.

Điều 11. – Việc vận chuyển gia súc, gia cầm thành từng đàn bằng đường sắt, đườngthủy chỉ được tiến hành ở những ga, bến nhất định do Bộ Giao thông vận tải quyđịnh. Ở những nhà ga và bến ấy phải có những trạm tiêu độc và nơi cách ly súcvật bị bệnh theo thể thức do Bộ Nông nghiệp quy định.

Việc vận chuyển súc vật bằng đường hàng không chỉ được tiếnhành khi được Bộ Nông nghiệp thỏa thuận.

Các phương tiện vận tải sau khi vận chuyển xong phải tiêuđộc.

Điều 12. – Việc mua bán trâu, bò có tính chất tập trung phải tiến hành ở nhữngđịa điểm nhất định do Ủy ban hành chính từ cấp huyện trở lên quy định.

Thịt tươi đem ra thị trường bán phải có dấu kiểm soát sátsinh. Sữa tươi đem bán phải đóng vào chai có dán tem hoặc có giấy chứng nhậnkiểm soát vệ sinh thực phẩm.

Điều 13. – Chỉ cán bộ thú y từ bậc trung cấp trở lên được ủy quyền làm công táckiểm dịch mới có quyền ký giấy chứng nhận kiểm dịch đề xuất, nhập khẩu hoặc vậnchuyển gia súc, gia cầm.

III. CÔNG TÁC CHỐNG DỊCH, BỆNH

Điều 14. – Khi những bệnh truyền nhiễm sau đây xảy ra thì phải công bố dịch vàphải thi hành mọi biện pháp để bao vây, dập tắt:

- Bệnh dại đối với tất cả các loại gia súc

- Bệnh dịch tả trâu bò đối với tất cả các loại nhai lại vàđối với lợn;

- Bệnh tụ huyết trùng, bệnh lao đối với trâu bò.

- Bệnh nhiệt thán đối với tất cả các loại tự nhiên cảmnhiễm;

- Bệnh ung khí thán đối với trâu bò;

- Bệnh lở mồm long móng đối với trâu, bò, cừu, lợn;

- Bệnh tiêu mao trùng đối với la, lừa, ngựa, trâu bò;

- Bệnh tỵ thư, tiêm la ngựa, lâm ba hệ viêm đối với la, lừa,ngựa;

- Bệnh dịch tả lợn, tụ huyết trùng lợn, phó thương hàn, lợnđóng dấu đối với lợn;

- Bệnh lưu sản truyền nhiễm đối với dê, cừu, v.v…

Bộ Nông nghiệp sẽ quy định bổ sung vào danh sách nói trênkhi có những bệnh mới cần phòng và chống như những bệnh trên đây.

Điều 15. – Khi được tin ở địa phương có dịch hoặc nghi là có dịch, Ủy ban hànhchính xã phải báo cáo ngay cho Ủy ban hành chính huyện biết, chậm nhất là trongvòng sáu tiếng đồng hồ. Thời hạn báo cáo của các xã thuộc các tỉnh miền núi sẽdo Bộ Nông nghiệp quy định riêng. Nhận được báo cáo của xã, Ủy ban hành chínhhuyện phải cử ngay cán bộ thú y về tận nơi kiểm tra, xác minh và quyết định cácbiện pháp cần thiết để bao vây, dập tắt dịch, đồng thời phải báo cáo cho Ủy banhành chính thành hoặc tỉnh, Sở hoặc Ty nông nghiệp, chậm nhất là trong vòng 12tiếng đồng hồ kể từ khi nhận được báo cáo của xã, Ủy ban hành chính thành hoặctỉnh, và Sở hoặc Ty nông nghiệp phải báo cáo cho Bộ Nông nghiệp biết chậm nhấtlà trong vòng 12 tiếng đồng hồ kể từ khi nhận được báo cáo của huyện. Báo cáophải rõ rệt, chính xác.

Điều 16. - Ủy ban hành chính tỉnh hoặc cấp tương đương ra lệnh công bố dịch.Lệnh công bố dịch phải ghi rõ tên bệnh và những vùng có dịch. Sau khi ra lệnhcông bố dịch, Ủy ban hành chính tỉnh phải báo cáo lên Bộ Nông nghiệp chậm nhấtlà trong vòng 12 tiếng đồng hồ kể từ khi ra lệnh công bố dịch.

Lệnh công bố dịch sẽ bãi bỏ sau khi đã dập tắt được dịch vàcũng do Ủy ban hành chính tỉnh hoặc cấp tương đương quyết định theo những thểthức như lúc công bố dịch.

Điều 17. – Khi đã có lệnh công bố dịch:

a) Cấm thu mua và đưa ra đưa vào vùng có dịch những gia súc,gia cầm thuộc loại dễ nhiễm bệnh dịch đã công bố; cấm người không có phận sựvào nơi cách ly súc vật ốm.

b) Cấm đuổi đi bộ qua ổ dịch những gia súc, gia cầm thuộcloại dễ nhiễm bệnh dịch đã công bố. Nếu vận chuyển bằng ô-tô thì xe phải đithẳng, không được dừng lại trong ổ dịch. Ủy ban hành chính xã phải cắm biển báohiệu vùng có dịch, đặt trạm gác và quy định những hướng đi để tránh ổ dịch.

Khi có lệnh công bố dịch ở các bến tàu, ga xe lửa, thì việcchuyển những gia súc, gia cầm thuộc loại dễ nhiễm bệnh dịch đã công bố cũngphải đình chỉ ngay. Trong trường hợp này, Ủy ban hành chính thành hoặc tỉnh vàcác Sở hoặc Ty nông nghiệp phải lập tức báo cáo cho Bộ Nông nghiệp, Bộ Giaothông vận tải biết, chậm nhất là trong vòng 12 tiếng đồng hồ kể từ khi ra lệnhcông bố dịch.

c) Cấm đem bán ở chợ hoặc trưng bày ở hội chợ trong phạm viổ dịch những gia súc, gia cầm thuộc loại dễ nhiễm bệnh dịch đã công bố.

d) Phải triệt để thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng dịch:cách ly những súc vật ốm; chôn hoặc đốt xác hoặc chế biến những súc vật chết;tiêu độc chuồng trại, phân, rác độn chuồng, thức ăn của những súc vật ốm hoặcchết. Bộ Nông nghiệp sẽ quy định thể lệ xử lý đối với từng loại bệnh và từngloại súc vật.

IV. BIỆN PHÁP XỬ LÝ NHỮNG TRƯỜNG HỢPVI PHẠM ĐIỀU LỆ PHÒNG VÀ CHỐNG DỊCH, BỆNH CHO GIA SÚC, GIA CẦM

Điều 18. – Những cá nhân hoặc đơn vị vi phạm điều lệ phòng và chống dịch, bệnhcho gia súc, gia cầm sẽ tùy theo lỗi nặng hoặc nhẹ, vi phạm ít hoặc nhiều lầnmà xử phạt theo những hình thức sau đây:

a) Trường hợp vi phạm nhẹ thì xử lý theo thể lệ quản lý trịan.

b) Trường hợp vi phạm nhiều lần và gây thiệt hại nghiêmtrọng đến tài sản của Nhà nước và của nhân dân, thì sẽ bị truy tố trước tòa ánđể xử phạt theo Sắc lệnh số 125-SL ngày 11 tháng 7 năm 1950.

Điều 19. – Các cán bộ thú y, công an, hải quan đang làm nhiệm vụ, các Ủy viên Ủyban hành chính xã phụ trách công an đều có quyền lập biên bản các trường hợp viphạm điều lệ phòng và chống dịch, bệnh cho gia súc, gia cầm để trình cho các cơquan có trách nhiệm xử lý. Trước khi xử lý các vụ vi phạm các cơ quan có tráchnhiệm phải cử cán bộ thú y bậc trung cấp trở lên kiểm tra, xác minh lại.

V. TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ

Điều 20. – Bộ Nông nghiệp quy định những thể lệ chi tiết để thi hành điều lệ nàyvà có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện điều lệ này đốivới tất cả các cấp, các ngành.

Điều 21. – Các Bộ Nông trường, Nội thương, Ngoại thương, Công an, Giao thông vậntải, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Quốc phòng có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thựchiện điều lệ phòng và chống dịch, bệnh cho gia súc, gia cầm của Nhà nước vànhững điều hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạncủa mình.

Điều 22. - Ủy ban hành chính các cấp có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiệnđiều lệ phòng và chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm của Nhà nước và nhữngđiều hướng dẫn của các Bộ, các ngành, có liên quan trong địa phương mình.

Điều 23. – Ngành chăn nuôi thú y có trách nhiệm giúp cơ quan nông nghiệp các cấpnghiên cứu để quy định và thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch và bệnh chogia súc, gia cầm.