HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 145-HĐBT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 1983

NGHỊ ĐỊNH

CỦAHỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 145-HĐBT NGÀY 6-12-1983 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNHVỀ VIỆC PHÁT HÀNH CÔNG TRÁI XÂY DỰNG TỔ QUỐC.

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngbộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Pháp lệnh về việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc ngày25-11-1983 của Hội đồng Nhà nước,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1.- Nhà nước bảo đảmgiá trị của tiền mua công trái bằng những mặt hàng công nghiệp thông dụng, vậtliệu xây dựng và căn hộ lắp ghép (ở các thành phố và khu công nghiệp).

Danh mục và giá cả những mặthàng này do Bộ Tài chính công bố hàng năm cho mỗi đợt phát hành công trái.

Điều 2.- Phiếu công tráithu và ghi bằng tiền, khi thanh toán, sẽ được tính lại giá trị căn cứ vào sựthay đổi chỉ số giá các mặt hàng bảo đảm nói ở điều 1 (so sánh giá năm thanhtoán với giá năm phát hành công trái).

Phiếu công trái sẽ được thanhtoán bằng tiền mặt hoặc bằng các hàng bảo đảm tuỳ theo yêu cầu của người sở hữuphiếu công trái.

Điều 3.- Phiếu công tráithu và ghi bằng thóc, khi thanh toán, sẽ tính thành tiền theo thời giá như sau:

1. Hoặc tính theo giá mua khuyếnkhích nếu người sở hữu phiếu công trái yêu cầu được thanh toán bằng tiền mặt hoặcbằng những mặt hàng bảo đảm nói ở điều 1.

2. Hoặc tính theo giá mua theo hợpđồng hai chiều, nếu người sở hữu phiếu công trái yêu cầu được thanh toán bằngnhững vật tư hàng hoá mà Nhà nước cung ứng theo hợp đồng hai chiều.

Điều 4.- Phiếu công tráiđến hạn thanh toán được hoàn trả tại ngân hàng cơ sở hoặc quỹ tiết kiệm phường,xã nơi cư trú của người sở hữu phiếu công trái.

Ngoài tiền mặt, người sở hữu phiếucông trái còn nhận được phiếu mua hàng có giá trị mua hàng (những mặt hàng nói ởđiều 1 và điều 3) ở của hàng quốc doanh gần nhất.

Điều 5.- Người sở hữu phiếucông trái nếu chuyển quyền sở hữu cho người khác thì làm đơn, viết thành hai bảnđem đến Uỷ ban nhân dân phường, xã nơi cư trú.

Uỷ ban nhân dân phường, xã cótrách nhiệm:

1. Chứng thực đơn xin chuyển quyềnsở hữu phiếu công trái trước mặt người chuyển nhượng (hoặc người được uỷ quyền)và người được chuyển nhượng sau đó, ghi họ, tên, địa chỉ, số giấy chứng minh củangười được chuyển nhượng vào mặt sau phiếu công trái.

2. Giao cho người được chuyểnnhượng phiếu công trái một bản và gửi lên ngân hàng quận, huyện một bản.

Điều 6.- Khi mất phiếucông trái người sở hữu phiếu công trái phải làm đơn báo ngay cho ngân hàng quận,huyện nơi cư trú.

Ngay sau khi nhận được đơn, ngânhàng quận, huyện nơi cư trú phải thông báo cho ngân hàng nơi phát hành phiếucông trái để ghi vào sổ gốc, mặt khác, phải làm đầy đủ các thủ tục thông báotrong nội bộ hệ thống ngân hàng như trường hợp mất séc chuyển tiền.

Điều 7.-Phiếu công trái thu và ghi bằng ngoại tệ, khi thanh toán, sẽ được trả bằng ngoạitệ, bằng tiền Việt Nam , hoặc bằng những mặt hàng bảo đảm tuỳ theo yêu cầu củangười sở hữu phiếu công trái theo đúng quy định trong điều 4 của Pháp lệnh vềviệc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc.

Thủ tục mua, bảo quản, chuyểnnhượng và thanh toán phiếu công trái thu bằng ngoại tệ (ngoại tệ chuyển đổi vàngoại tệ không chuyển đổi) do Bộ Tài chính phối hợp cùng Bộ Ngoại giao và Ngânhàng Ngoại thương quy định.

Điều 8.- Toàn bộ khoảnthu về công trái phải hạch toán vào một tài khoản riêng của ngân sách trungương.

Mọi khoản chi phí về phát hànhcông trái do ngân hàng trung ương đài thọ theo chệ độ cấp phát kinh phí.

Điều 9.- Các cơ quan cóliên quan, trong phạm vi chức năng của mình, có trách nhiệm phục vụ việc pháthành công trái.

Bộ Tài chính là cơ quan thống nhấtquản lý việc phát hành công trái, có trách nhiệm lập kế hoạch phát hành và kếhoạch thanh toán công trái, quy định chế độ quản lý công trái và đôn đốc, kiểmtra việc thực hiện. Cơ quan tài chính tỉnh, huyện giúp Uỷ ban nhân dân cùng cấpchỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc phát hành và thanh toán công trái.

Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệmin, bảo quản và phát hành phiếu công trái; tổ chức và chỉ đạo toàn ngành làmcác nhiệm vụ bán phiếu công trái, ghi chép và bảo quản hồ sơ, chứng từ về côngtrái, quyết toán khoản thu về công trái với ngân sách trung ương, thanh toáncác phiếu công trái đến hạn thanh toán.

Bộ Lương thực tổ chức tiếp nhậnthóc công trái và thanh toán với ngân sách trung ương theo giá thóc thuế nôngnghiệp.

Uỷ ban Vật giá Nhà nước quy địnhgiá các mặt hàng bảo đảm giá trị của tiền mua công trái.

Bộ Ngoại giao phối hợp với BanViệt kiều trung ương, Bộ Lao động và các cơ quan có quan hệ đối ngoại tổ chứcviệc vận động Việt kiều và những công dân Việt Nam đi công tác, lao động và họctập ở nước ngoài mua công trái.

Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và BộTài chính, từ năm 1991 trở đi, phải kế hoạch hoá quỹ hàng hoá và vốn ngân sách đểthanh toán các phiếu công trái đến hạn thanh toán theo đúng các quy định củaPháp lệnh và của nghị định này.

Điều 10.- Thủ trưởng cácBộ, Uỷ ban Nhà nước và cơ quan khác thuộc Hội đồng bộ trưởng, chủ tịch Uỷ bannhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương chịu trách nhiệmthi hành nghị định này.

Tố Hữu

(Đã ký)