BỘ NGOẠI GIAO

*******

Số: 66/2004/LPQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2004

Nghị định thư về hợp tác giữa BộNgoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Hợp táckhu vực nước Buốc-ki-na Pha-xô có hiệu lực từ ngày 08 tháng 4 năm 2004./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Anh

NGHỊ ĐỊNH THƯ

VỀHỢP TÁC GIỮA BỘ NGOẠI GIAO NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ BỘ NGOẠIGIAO VÀ HỢP TÁC KHU VỰC NƯỚC BUỐC-KI-NA PHA-XÔ

Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xãhội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Hợp tác khu vực nước Buốc-ki-naPha-xô, dưới đây gọi tắt là “hai Bên ký kết”;

Với lòng mong muốn củng cố vàphát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực khácnhau trên cơ sở các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc và Luật pháp quốctế;

Xuất phát từ mong muốn góp phầnphát triển kinh tế thông qua hợp tác giữa hai nước;

Đã thỏa thuận như sau:

Điều 1. Hai Bên ký kếttiến hành trao đổi ý kiến thường xuyên về các biện pháp nhằm tăng cường quan hệsong phương trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, khoa học, côngnghệ, văn hóa và các lĩnh vực khác.

Điều 2. Hai Bên ký kết ởcác cấp khác nhau và dưới các hình thức thích hợp cùng tiến hành tham khảo ýkiến với nhau về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, cũng như kinhnghiệm công tác.

Điều 3. Các cuộc thamkhảo ý kiến giữa các quan chức và chuyên viên hai Bên ký kết sẽ được tiến hànhkhi cần thiết và khi có dịp bên lề các hội nghị quốc tế, nhất là tại các khóahọp thường kỳ của Đại Hội đồng Liên hợp quốc.

Điều 4. Hai Bên ký kếtthường xuyên trao đổi thông tin về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện cácthỏa thuận đã đạt được giữa hai nước và tiếp tục củng cố và hoàn thiện các vănbản và cơ sở pháp lý cho quan hệ hợp tác hai bên cùng có lợi trong các lĩnh vựckhác nhau giữa hai nước.

Điều 5. Các cơ quan đạidiện ngoại giao của hai Bên ký kết tại nước thứ 3, cũng như các Phái đoànthường trực hai Bên ký kết tại Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác tăngcường tiếp xúc trong khuôn khổ trao đổi quan điểm về các vấn đề cùng quan tâmphù hợp với Điều 1.

Điều 6. Hai Bên ký kếtkhuyến khích và tạo thuận lợi cho việc hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứuchuyên môn của hai nước về quan hệ quốc tế.

Điều 7. Hai Bên ký kết sẽthỏa thuận về chương trình đào tạo và nâng cao trình độ cho các cán bộ của BộNgoại giao hai nước.

Điều 8. Nghị định thư nàycó thể được bổ sung hoặc sửa đổi theo sự thỏa thuận bằng văn bản giữa hai Bênký kết.

Điều 9. Nghị định thư nàycó hiệu lực trong thời hạn năm (05) năm kể từ ngày ký và sẽ được mặc nhiên giahạn từng năm (05) năm một, nếu một trong hai Bên không thông báo cho Bên kiabằng văn bản ý định chấm dứt hiệu lực, 6 tháng trước khi Nghị định thư hết hiệulực.

Làm tại Hà Nội, ngày 08 tháng 4năm 2004, thành hai bản, mỗi bản bằng tiếng Việt và tiếng Pháp, cả hai văn bảnđều có giá trị như nhau./.

THAY MẶT BỘ NGOẠI GIAO VÀ HỢP TÁC KHU VỰC BUỐC-KI-NA PHA-XÔ
BỘ TRƯỞNG QUỐC VỤ, BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO VÀ HỢP TÁC KHU VỰC
Youssouf Ouedraogo

THAY MẶT BỘ NGOẠI GIAO NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
Nguyễn Duy Niên