BỘ NGOẠI GIAO

******

Số: 95/2005/LPQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2005

Nghị định thư về hợp tác giáo dụcvà đào tạo giai đoạn 2006 - 2010 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa xãhội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Vương quốc Căm-pu-chiacó hiệu lực từ ngày 10 tháng 10 năm 2005.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP
VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hoàng Anh

NGHỊ ĐỊNH THƯ

VỀ HỢP TÁC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIAIĐOẠN 2006 – 2010GIỮA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAMVÀ BỘ GIÁO DỤC THANH NIÊN VÀTHỂ THAO VƯƠNG QUỐC CĂM-PU-CHIA

Thực hiện Biên bản thỏa thuận của Kỳ họp lần thứ7 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Căm-pu-chia về hợp tác kinh tế, văn hóa và hoa học kỹthuật, ký tại Phnôm Pênh ngày 22 tháng 02 năm 2005.

Bộ Giáo dục và đào tạo Việt Nam (sau đây gọi là “phíaViệt Nam”) và Bộ Giáo dục Thanh niên và Thể thao Căm-pu-chia (sau đây gọi là“phía Căm-pu-chia”) đã thỏa thuận ký Nghị định thư về hợp tác giáo dục và đàotạo giai đoạn 2006 - 2010, cụ thể như sau:

Điều 1.Theo đề nghị của phía Căm-pu-chia, phía Việt Nam tiếp tục giúp đào tạo lưu học sinhCăm-pu-chia bằng kinh phí viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam choChính phủ Hoàng gia Căm-pu-chia bao gồm:

- Số lưu học sinh hiện có tại Việt Nam là 504 người (tính tại thời điểm tháng 9 năm 2005);

- Số lưu học sinh nhận mới hàng năm là: 100 ngườibình quân/năm (kể từ niên học 2005 - 2006 tính tại thời điểm tháng 9 năm 2005).Số lượng trên có thể được thay đổi tăng, giảm hàng năm tùy theo yêu cầu củaphía Căm-pu-chia và tùy theo khả năng tiếp nhận cụ thể của phía Việt Nam và sẽđược điều chỉnh vào năm tiếp theo, bao gồm các đối tượng: học sinh đại học, họcviên cao học, nghiên cứu sinh và đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn trong các lĩnh vựckinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật và lý luận nghiệp vụ.

Điều 2.Phía Căm-pu-chia tiếp tục giúp đào tạo lưu học sinh Việt Nam tại Căm-pu-chia bằng kinh phí của Chính phủ Hoàng gia Căm-pu-chia, bao gồm:

- Số lưu học sinh hiện có là: 61 người (tính tạithời điểm tháng 9 năm 2005);

- Số lưu học sinh nhận mới hàng năm: 10 người bìnhquân/năm, học ở bậc đại học và thực tập sinh sau đại học tại các khoa nhân văncủa trường đại học tổng hợp Phnôm Pênh. Số lượng trên có thể thay đổi tăng, giảmhàng năm tùy theo yêu cầu của phía Việt Nam và khả năng tiếp nhận cụ thể củaphía Căm-pu-chia và sẽ được điều chỉnh vào năm tiếp theo.

Điều 3.Lưu học sinh Việt Nam tại Căm-pu-chia được hưởng các quyền lợi và thực hiện cácquy định theo các chế độ học tập và sinh hoạt như học sinh Căm-pu-chia học tập tạiViệt Nam.

Điều 4.Hàng năm phía Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận lưu học sinh Căm-pu-chia sang đào tạoở các bậc học bằng kinh phí cá nhân, kinh phí giúp đỡ của các tổ chức quốc tế vàcủa phía Căm-pu-chia. Hình thức đào tạo này được gọi là đào tạo theo hợp đồng.Việc gửi và nhận được thỏa thuận cụ thể giữa các cơ sở đào tạo với nhau (baogồm kinh phí ăn, ở và phí đào tạo...) nhưng phải được sự đồng ý cho phép của BộGiáo dục Thanh niên và Thể thao Căm-pu-chia và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

Điều 5.Hàng năm hai bên sẽ thỏa thuận tăng cường việc trao đổi các đoàn tìm hiểu, học tậpkinh nghiệm lẫn nhau về giáo dục và đào tạo, thi tuyển và quản lý lưu học sinh.Nước cử đoàn chịu trách nhiệm về kinh phí mua vé máy bay đi và về, nước tiếpnhận chịu trách nhiệm về kinh phí ăn, ở, đi lại và hoạt động cho đoàn.

Điều 6.Hai bên tích cực hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học về giáo dục và đào tạodưới các hình thức sau đây:

- Trao đổi các đoàn nghiên cứu hoa học theo khảnăng cho phép;

- Trao đổi các kinh nghiệm và thông tin khoa họccho nhau;

- Trao đổi chuyên gia nghiên cứu khoa học dưới cáchình thức thích hợp.

Điều 7.Căn cứ vào thỏa thuận giữa hai Chính phủ, trước tháng 5 hàng năm, phía Căm-pu-chiagửi cho Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam danh sách học sinh, nghiên cứu sinh vàngành nghề định gửi đào tạo. Hồ sơ lưu học sinh thuộc diện dự tuyển bao gồm:

- 1 bản tóm tắt lý lịch;

- 1 bản sao học bạ;

- 1 bản sao văn bằng;

- 1 giấy chứng nhận sức khỏe;

- 1 bản sao giấy khai sinh.

Phía Việt Nam nghiên cứu đề cương nghiên cứu và thựctập (đối với nghiên cứu sinh, học viên cao học) và trả lời cho phía Căm-pu-chiatrước tháng 8 hàng năm. Các hồ sơ trên đều được dịch sang tiếng Việt.

Điều 8.Lưu học sinh Căm-pu-chia sang học tập tại Việt Nam phải có đủ sức khỏe quy địnhnhư đối với công dân Việt Nam trong các trường đào tạo. Khi đến Việt Nam, lưu học sinh phải qua kiểm tra sức khỏe. Nếu lưu học sinh có bệnh truyền nhiễm, bệnh xãhội, nữ sinh có thai, phía Việt Nam sẽ trả về nước, nếu có bệnh thông thường đượcđiều trị tại Việt Nam tới 3 tháng, nếu không khỏi cũng trả về nước. Trong cáctrường hợp này, phí tổn lượt về của lưu học sinh do phía Việt Nam đài thọ. Lưu học sinh sang học các lớp văn hóa, nhạc, họa, nghệ thuật, thể dục thể thaophải đạt yêu cầu các kỳ thi kiểm tra năng khiếu mới được tiếp nhận. Tuổi học bậcđại học dưới 35 tuổi, nghiên cứu sinh, học viên cao học không quá 40 tuổi.

Điều 9.Lưu học sinh căm-pu-chia được tiếp nhận sang học tập tại Việt Nam phải có mặt tại Việt Nam trước ngày 20 tháng 9 hàng năm. Mọi chi phí về đào tạo, tiền vé máy baylượt về cho lưu học sinh do phía Việt Nam đài thọ. Vé máy bay lượt đến Việt Nam do phía Căm-pu-chia đài thọ.

Việc rút lưu học sinh về nước trước thời hạn ấn định,việc thay đổi ngành nghề, đề tài, nơi học phải được hai bên thỏa thuận qua Đạisứ quán Căm-pu-chia và chỉ giải quyết trong năm học đầu tiên (kể cả việc đổi đềtài nghiên cứu của nghiên cứu sinh).

Điều 10.Lưu học sinh sang học tại Việt Nam qua kiểm tra trình độ tiếng Việt(nghe, nói, đọc, viết) và trình độ văn hóa phổ thông trung học cơ bản. Học sinhđạt mức quy định sẽ được tuyển vào học thẳng, người chỉ đạt mức trung bình trởxuống phải qua một năm học dự bị tại trường Hữu nghị T80. Sau năm học dự bị tạiViệt Nam, người không đạt sẽ trả về nước, người đạt mức quy định về tiếng Việtvà văn hóa trong kỳ thi kiểm tra cuối năm sẽ được xếp vào học tại các trườngđại học, cao đẳng của Việt Nam.

Thời gian học chính thức của lưu học sinh ở các trườngtheo quy định chung như đối với sinh viên Việt Nam. Lưu học sinh chỉ được miễnmôn học quân sự, còn phải hoàn thành tất cả các môn học quy định, kể cả môn họcngoại ngữ (Anh, hoặc Pháp, hoặc Nga). Khi tốt nghiệp ra trường được cấp vănbằng kèm theo bản dịch bằng tiếng Anh. Nghiên cứu sinh, học viên cao học đượcmiễn thi tuyển nhưng phải qua kiểm tra trình độ, ai chưa đạt được bổ túc kiếnthức 1 năm và được học dự bị tiếng Việt chuẩn bị hoàn thiện đề tài tại trườngHữu nghị T80. Thời gian cho học viên cao học tối đa là 2 năm và học bằng tiếngViệt. Nếu nghiên cứu sinh, học viên cao học hoàn thành chương trình được cấpvăn bằng, chứng chỉ.

Điều 11.Lưu học sinh xin thôi học có lý do cá nhân (gia đình khó khăn, sức khỏe yếu, bệnhtật...), lưu học sinh buộc thôi học do vi phạm quy chế, nội quy, pháp luật, nếuĐại sứ quán Căm-pu-chia có Công hàm rút về nước thì vé lượt về của lưu học sinhdo phía Việt Nam đài thọ. Nghiên cứu sinh trong quá trình nghiên cứu ở Việt Namcác đề tài có liên quan đến tài liệu ở Căm-pu-chia thì được về nước lấy tàiliệu 1 lần, vé máy bay lượt về Phnôm Pênh và trở lại Việt Nam do phía Việt Namgiải quyết. Lưu học sinh giỏi thi đỗ loại khá, giỏi được thưởng 1 tháng họcbổng của năm học đó và được xếp học bậc cao hơn, nếu được nước gửi đồng ý đưavào chỉ tiêu kế hoạch đào tạo năm tiếp theo.

Điều 12.Tất cả lưu học sinh Căm-pu-chia đến học tập ở Việt Nam đều bình đẳng về quyền lợivà nghĩa vụ. Phải tôn trọng pháp luật của nước Việt Nam, chấp hành nghiêm chỉnhcác quy định về sinh hoạt, đi lại đối với công dân nước ngoài trên lãnh thổViệt Nam, tôn trọng phong tục tập quán của Việt Nam góp phần tăng cường tìnhđoàn kết hữu nghị Việt Nam - Căm-pu-chia và tình hữu nghị giữa các dân tộc.

Điều 13.Đối với lưu học sinh Căm-pu-chia học ở các trường đại học, cao đẳng,trung học chuyên nghiệp Việt Nam học chung với sinh viên Việt Nam thì sinh hoạthọc tập đều theo quy định chung của nhà trường Việt Nam, được hưởng các quyềnưu đãi trong hệ thống giáo dục Việt Nam, được bố trí ăn, ở, sinh hoạt trong kýtúc xá của nhà trường, không phải trả các chi phí về nhà ở, học tập, ý tế, thưviện văn hóa, thể dục thể thao, được tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa họccủa bộ môn mà lưu học sinh đang học tập.

Điều 14.Lưu học sinh Căm-pu-chia học tập tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tính theo: “định suất đào tạo” của Chính phủ Việt Nam theo các định mức sau đây:

Sau đại học, đại học, trung sơ học, thực tập sinhvà cán bộ cao cấp bao gồm: học bổng, phí đào tạo và các khoản chi trang cấp.

Điều 15.Trong thời gian học tập ở Việt Nam, lưu học sinh bị ốm nếu phải đi bệnh viện điềutrị thì được hưởng theo chế độ hiện hành của Việt Nam.

Điều 16.Trong thời gian học tập ở Việt Nam, lưu học sinh được nghỉ hè, tham quan các danhlam thắng cảnh. Nhà trường tạo điều kiện giúp đỡ về phương tiện đi lại, lưu họcsinh tự lo việc ăn uống của mình. Nếu lưu học sinh có yêu cầu về nghỉ hè tạiCăm-pu-chia phải có đơn và được Đại sự quán Căm-pu-chia đồng ý. Lưu học sinh tựtúc vé đi và về, nhưng phải sang Việt Nam đúng hạn quy định.

Điều 17.Khi thân nhân lưu học sinh đến thăm thì việc bố trí ăn, ở do bản thân lưu học sinhtự lo liệu.

Điều 18.Sau khi đã hoàn thành chương trình học tập, trước khi về nước lưu học sinh đượcđi tham quan nghỉ ngơi 9 ngày (cả đi lẫn về) nếu không đi được thì được lĩnh tiềntiêu chuẩn 7 ngày. Khi về nước được tặng một bộ giáo trình, nhà trường chịutrách nhiệm giải quyết vé máy bay và 20kg cước ngoài vé.

Điều 19.Nếu lưu học sinh Căm-pu-chia bị chết, nhà trường phối hợp với Đại sứ quán Căm-pu-chiatại Hà Nội hoặc Tổng Lãnh sự quán tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tang lễtheo nghi thức của Căm-pu-chia. Di hài sẽ bàn giao cho Đại sứ quán Căm-pu-chiahoặc Tổng Lãnh sự về gia đình cùng các biên bản về hồ sơ bệnh án cũng như tàisản riêng của lưu học sinh. Mọi chi phí do phía Việt Nam đài thọ.

Điều 20.Kinh phí đào tạo học sinh Căm-pu-chia học tập tại Việt Nam nằm trong khoản việntrợ về đào tạo hàng năm của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Hoàng gia Căm-pu-chia,mọi chi phí do các cơ quan được Chính phủ hai nước ủy quyền có trách nhiệm tậphợp đầy đủ để thông báo cho nhau.

Việc thanh toán các chi phí về đào tạo lưu học sinhCăm-pu-chia học tập tại Việt Nam sẽ tiến hành theo thông lệ quốc tế.

Điều 21.Nghị định thư này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị định thư này có thểđược sửa đổi và bổ sung nếu một trong hai Bên ký Nghị định thư này có yêu cầu vàphải được hai bên thỏa thuận nhất trí. Phía có yêu cầu cần thông báo cho phíabên kia biết trước 3 tháng bằng văn bản.

Làm tại Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2005, thànhhai bản, mỗi bản bằng tiếng Việt và tiếng Khmer; cả hai văn bản đều có giá trịnhư nhau./.

THAY MẶT BỘ GIÁO DỤC THANH NIÊN
VÀ THỂ THAO VƯƠNG QUỐC
CAM-PU-CHIA
BỘ TRƯỞNG CAO CẤP KIÊM BỘ TRƯỞNG
Kol Pheng

THAY MẶT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Nhung