NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 31-CP NGÀY 15-5-1995 VỀ VIỆCTHÀNH LẬP
THỊXà NGHĨA LỘ VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚIHÀNH CHÍNH GIỮA THỊ Xà NGHĨA LỘ VÀ HUYỆN VĂN CHẤN THUỘC TỈNH YÊN BÁI

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Bộ trưởng,Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Nay thành lập thị xã Nghĩa Lộ thuộc tỉnh Yên Báitrên cơ sở thị trấn Nghĩa Lộ; diện tích tự nhiên 331 hécta với 1.647 nhân khẩucủa xã Nghĩa Phúc; diện tích tự nhiên 181,05 hécta với 2.566 nhân khẩu của xãNghĩa An và diện tích tự nhiên 116,5 hécta với 1.592 nhân khẩu của xã Nghĩa Lợi(thuộc huyện Văn Chấn).

Thị xã Nghĩa Lộ có diện tích tựnhiên 878,5 hécta với 15.925 nhân khẩu.

Địa giới thị xã Nghĩa Lộ: phíaĐông giáp xã Nghĩa Lợi và xã Phù Nham; phía Tây giáp xã Nghĩa Sơn; phía Namgiáp xã Nghĩa An; phía Bắc giáp xã Nghĩa Sơn, xã Nghĩa Phúc và xã Nghĩa Lợi(huyện Văn Chấn).

Điều 2.- Thành lập 4 phường của thị xã Nghĩa Lộ:

1. Thành lập phường Pú Trạng trêncơ sở các tiểu khu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và các bản: Bản Lọng, Bản Qua, Bản Nỏng,Bản Ten, Bản Ngoa, Bản Mới.

Phường Pú Trạng có diện tích tựnhiên 380,5 hécta với 4.834 nhân khẩu.

Địa giới phường Pú Trạng: phíaĐông giáp phường Trung Tâm; phía Tây giáp xã Nghĩa Sơn; phía Nam giáp xã NghĩaAn; phía Bắc giáp xã Nghĩa Phúc (huyện Văn Chấn).

2. Thành lập phường Tân An trêncơ sở các tiểu khu 8, 14, 15 và các bản: Bản Tong Pọng, Bản Tông Co, Bản AoSen.

Phường Tân An có diện tích tựnhiên 304 hécta với 4.537 nhân khẩu.

Địa giới phường Tân An: phía Đônggiáp phường Cầu Thia và xã Nghĩa An (huyện Văn Chấn); phía Tây giáp phường PúTrạng; phía Nam giáp xã Nghĩa An (huyện Văn Chấn) và phía Bắc phường Trung Tâm.

3. Thành lập phường Trung Tâmtrên cơ sở các tiểu khu 9, 10, 11, 12, 13 và các bản: Bản Lè, Bản Cang Nà, BảnPa Khết.

Phường Trung Tâm có diện tích tựnhiên 97 hécta với 4.623 nhân khẩu.

Địa giới phường Trung Tâm: phíaĐông giáp xã Nghĩa Lợi (huyện Văn Chấn); phía Tây giáp phường Pú Trạng và xãNghĩa Lợi; phía Nam giáp phường Tân An; phía Bắc giáp phường Pú Trạng và xãNghĩa Lợi.

4. Thành lập phường Cầu Thia trêncơ sở các tiểu khu 16, 17 và các bản: Bản Chao Thượng, Bản Vệ Dưới.

Phường Cầu Thia có diện tích tựnhiên 97 hécta với 1.931 nhân khẩu.

Địa giới phường Cầu Thia: phíaĐông giáp xã Phù Nham (huyện Văn Chấn); phía Tây giáp phường Tân An; phía Namgiáp xã Nghĩa An và phía Bắc giáp xã Nghĩa Lợi.

Sau khi điều chỉnh địa giới đểthành lập thị xã Nghĩa Lộ:

- Huyện Văn Chấn còn lại diệntích tự nhiên 124.574 hécta với 139.147 nhân khẩu.

- Xã Nghĩa An còn lại diện tíchtự nhiên 1.237 hécta với 2.432 nhân khẩu.

- Xã Nghĩa Phúc còn lại diện tíchtự nhiên 492 hécta với 1.601 nhân khẩu.

- Xã Nghĩa Lợi còn lại diện tíchtự nhiên 401,5 hécta với 2.962 nhân khẩu.

Điều 3.- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Bộ trưởng,Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị địnhnày.