Luat Minh Khue

Nghị định

Chuyên mục cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới nhất, cụ thể là các Nghị định, bao gồm Nghị định mới do Chính Phủ ban hành. Thông tin về các văn bản pháp luật thuộc mọi lĩnh vực quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc trao đổi với luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 qua số: 1900 6162.

Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020 - 2021

Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020 - 2021
Nghị định 86/2015/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 02 tháng 10 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2015.

Nghị định số 49/2017/NĐ-CP hướng dẫn luật viễn thông và xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực viễn thông

Nghị định số 49/2017/NĐ-CP hướng dẫn luật viễn thông và xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực viễn thông
Ngày 24 tháng 04 năm 2017, Chính Phủ ban hành Nghị định số 49/2017/NĐ-CP sửa đổi, bỏ sung điều 15 của nghị định số 25/2011/NĐ-CP và hướng dẫn thi hành một só điều của luật viễn thông và xử phạt vi ...

Nghị định 66/2017/NĐ - CP, có hiệu lực ngày 05/07/2017 quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị

Nghị định 66/2017/NĐ - CP, có hiệu lực ngày 05/07/2017 quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị
Nghị định 66/2017/NĐ - CP, có hiệu lực ngày 05/07/2017 do Thủ tướng Chính phủ ký quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị

Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Ngày 14/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Nghị định 86/2014/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 10 tháng 9 năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2014. Nghị định này thay thế Nghị định số 93/2012/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung một ...

Nghị định số 122/2006/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với hạ sỹ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ

Nghị định số 122/2006/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với hạ sỹ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ
Nghị định này quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, gồm: chế độ được hưởng thêm phụ cấp quân hàm; chế độ nghỉ phép; chế độ, chính sách được hưởng khi xuất ...

Nghị định 108/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Nghị định 108/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của  Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
Nghị định 108/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 28 tháng 10 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 và thay thế các Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 và ...

Nghị định 110/2015/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức

Nghị định 110/2015/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức
Nghị định 110/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 29 tháng 10 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2015.

Nghị định 73/2015/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học.

 Nghị định 73/2015/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học.
Nghị định 73/2015/NĐ-CP ban hành ngày 08 tháng 9 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2015.

Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Nghị định  91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.
Nghị định 91/2015/NĐ-CP ban hành ngày 13 tháng 10 năm 2015 và hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2015 và thay thế các Nghị định: số 71/2013/NĐ-CP; số 09/2009/NĐ-CP; và Nghị định số ...

Nghị định 92/2015/NĐ-CP về an ninh hàng không

Nghị định 92/2015/NĐ-CP về an ninh hàng không
Nghị định 92/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 13 tháng 10 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 11 năm 2015.

Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Ngày 26 tháng 05 năm 2016 Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt