Luat Minh Khue

Nghị định

Chuyên mục cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới nhất, cụ thể là các Nghị định, bao gồm Nghị định mới do Chính Phủ ban hành. Thông tin về các văn bản pháp luật thuộc mọi lĩnh vực quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc trao đổi với luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 qua số: 1900 6162.

Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức và viên chức, lực lượng vũ trang

Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức và viên chức, lực lượng vũ trang
Ngày 15/05/2018, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành nghị Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Nghị định có hiệu ...

Nghị định 71/2018/NĐ-CP về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ

Nghị định 71/2018/NĐ-CP về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ
Ngày 15/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 71/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ. Nội dung cụ thể như ...

Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Ngày 15 tháng 5 năm 2018, Chính Phủ ban hành Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (Bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2018)

Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp

Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp
Ngày 12/03/2018, thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành nghị định 40/2018/NĐ-CP có hiệu lực ngày 02/05/2018 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nghị định 08/2015/NĐ-CP về thủ tục hải quan

Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nghị định 08/2015/NĐ-CP về thủ tục hải quan
Ngày 20/04/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 08/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.Theo đó, một số loại ...

Nghị định 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp

Nghị định 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp
Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Nghị định 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp ngày 18/04/2018 và ngày có hiệu lực là ngày 05/06/2018

Nghị định 76/2017/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

Nghị định 76/2017/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
Ngày 30 tháng 6 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định 76/2017/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng:

Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Ngày 17/04/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, doanh nghiệp có dự án đầu tư cơ sở chế biến nông ...

Nghị định số 70/2017/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Nghị định số 70/2017/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Ngày 06 tháng 06 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2017/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Nghị định 55/2018/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón

Nghị định 55/2018/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón
Ngày 16/04/2018, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 55/2018/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực phân bón. Theo đó: Đối với hành vi sử dụng phân bón không đúng hướng dẫn sử dụng ghi trên ...

Nghị định số 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Nghị định số 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
Ngày 13 tháng 11 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Nghị định số 44/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

Nghị định số 44/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
Ngày 06 tháng 05 năm 2015 Chính Phủ ban hành Nghị định số 44/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

Nghị định số 37/2018/NĐ-CP về hướng dẫn biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự

Nghị định số 37/2018/NĐ-CP về hướng dẫn biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự
Ngày 10/03/2018 nghị định số 37/2018/NĐ-CP do Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc ký đã chính thức có hiệu lực. Nghị định hướng dẫn về biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được ...

Nghị định 22/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ 2005 và Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan

Nghị định 22/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ 2005 và Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan
Ngày 10/04/2018 Nghị định 22/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật Sổ hữu trí tuệ sửa đổi bổ sung năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan

Nghị định số 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Nghị định số 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
Vừa qua , trên phạm vi cả nước đã có nhiều vụ cháy , nổ xảy ra gây những hậu quả đáng tiếc , vừa qua chính phủ đã ban hành nghị định số 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc , quy định ...

Nghị định 34/2018/NĐ-CP về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nghị định 34/2018/NĐ-CP về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ngày 08/03/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 34/2018/NĐ-CP về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng (Quỹ BLTD) cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nội dung cụ thể:

Nghị định 31/2018/NĐ-CP về xuất xứ hàng hóa

Nghị định 31/2018/NĐ-CP về xuất xứ hàng hóa
Ngày 08/03/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 31/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 08/03/2018 với những nội dung cụ thể sau: ...

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn Bộ luật hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn Bộ luật hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện

Đã có hướng dẫn mới nhất về tha tù trước thời hạn: Theo Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn Bộ luật Hình sự 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện:

Dịch vụ nổi bật