Luat Minh Khue

Nghị định

Chuyên mục cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới nhất, cụ thể là các Nghị định, bao gồm Nghị định mới do Chính Phủ ban hành. Thông tin về các văn bản pháp luật thuộc mọi lĩnh vực quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc trao đổi với luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 qua số: 1900 6162.

Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo
Ngày 12 tháng 11 năm 2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 158/2013/NĐ - CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Nghị định số 43/2009/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện

Nghị định số 43/2009/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện
Ngày 07 tháng 05 năm 2009, Chính phru ban hành Nghị định số 43/2009/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện:

Nghị định 92/2012/NĐ-CP hướng dẫn thi hành pháp lệnh về tin ngưỡng, tôn giáo

Nghị định 92/2012/NĐ-CP hướng dẫn thi hành pháp lệnh về tin ngưỡng, tôn giáo
Ngày 08 tháng 11 năm 2012, Chính Phủ ban hành Nghị định 92/2012/NĐ-CP hướng dẫn thi hành pháp lệnh về tin ngưỡng, tôn giáo

Nghị định số 187/2013/NĐ-CP về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế

Nghị định số 187/2013/NĐ-CP về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế
Ngày 20 tháng 11 năm 2013, Chính Phủ ban hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và ...

Nghị định số 105/2013/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt

Nghị định số 105/2013/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt
Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành ...

Nghị định 79/2014/NĐ-CP quy định chi tiết luật phòng cháy và chữa cháy

Nghị định 79/2014/NĐ-CP quy định chi tiết luật phòng cháy và chữa cháy
Ngày 31 tháng 07 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng ...

Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính

Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính
Kể từ ngày 10/04/2015, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ ban hành về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao ...

Nghị định số 55/2013/NĐ-CP về việc cho thuê lại lao động

Nghị định số 55/2013/NĐ-CP về việc cho thuê lại lao động
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê ...

Dịch vụ nổi bật