Luat Minh Khue

Nghị định

Chuyên mục cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới nhất, cụ thể là các Nghị định, bao gồm Nghị định mới do Chính Phủ ban hành. Thông tin về các văn bản pháp luật thuộc mọi lĩnh vực quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc trao đổi với luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 qua số: 1900 6162.

Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Ngày 14/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Nghị định 86/2014/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 10 tháng 9 năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2014. Nghị định này thay thế Nghị định số 93/2012/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung một ...

Nghị định số 122/2006/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với hạ sỹ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ

Nghị định số 122/2006/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với hạ sỹ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ
Nghị định này quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, gồm: chế độ được hưởng thêm phụ cấp quân hàm; chế độ nghỉ phép; chế độ, chính sách được hưởng khi xuất ...

Nghị định 108/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Nghị định 108/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của  Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
Nghị định 108/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 28 tháng 10 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 và thay thế các Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 và ...

Nghị định 110/2015/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức

Nghị định 110/2015/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức
Nghị định 110/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 29 tháng 10 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2015.

Nghị định 73/2015/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học.

 Nghị định 73/2015/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học.
Nghị định 73/2015/NĐ-CP ban hành ngày 08 tháng 9 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2015.

Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Nghị định  91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.
Nghị định 91/2015/NĐ-CP ban hành ngày 13 tháng 10 năm 2015 và hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2015 và thay thế các Nghị định: số 71/2013/NĐ-CP; số 09/2009/NĐ-CP; và Nghị định số ...

Nghị định 92/2015/NĐ-CP về an ninh hàng không

Nghị định 92/2015/NĐ-CP về an ninh hàng không
Nghị định 92/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 13 tháng 10 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 11 năm 2015.

Nghị định 90/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2011/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân.

 Nghị định 90/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2011/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân.
Nghị định 90/2015/NĐ-CP ban hành ngày 13 tháng 10 năm 2015 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 11 năm 2015.

Nghị định 65/2015/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật

Nghị định 65/2015/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật
Nghị định 65/2015/NĐ-CP ban hành ngày 07 tháng 08 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2015.

Nghị định 89/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản.

Nghị định  89/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản.
Nghị định 89/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 07 tháng 10 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2015.

Nghị định 63/2015/NĐ-CP Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Nghị định 63/2015/NĐ-CP Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
Nghị định 63/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 22 tháng 07 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2015.

Nghị định 88/2015/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Nghị định 88/2015/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Nghị định 88/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 07 tháng 10 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2015.

Nghị định 85/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ

Nghị định 85/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về  chính sách đối với lao động nữ
Nghị định 85/2015/NĐ-CP ban hành ngày 01 tháng 10 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2015

Nghị định 79/2015/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Nghị định 79/2015/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Nghị định 79/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 9 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2015. Nghị định này thay thế Nghị định số 148/2013/NĐ-CP, sửa đổi một số điều ...

Nghị định 80/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2013/NĐ-CP

Nghị định 80/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2013/NĐ-CP
Ngày 17 tháng 9 năm 2015 Chính Phủ ban hành Nghị định 80/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của ...

Nghị định 82/2015/NĐ-CP Quy định về việc miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Nghị định 82/2015/NĐ-CP Quy định về việc miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Ngày 15 tháng 11 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định 82/2015/NĐ-CP Quy định về việc miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam ...

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn Bộ luật hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn Bộ luật hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện

Đã có hướng dẫn mới nhất về tha tù trước thời hạn: Theo Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn Bộ luật Hình sự 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện:

Dịch vụ nổi bật