Luat Minh Khue

Nghị định

Chuyên mục cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới nhất, cụ thể là các Nghị định, bao gồm Nghị định mới do Chính Phủ ban hành. Thông tin về các văn bản pháp luật thuộc mọi lĩnh vực quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc trao đổi với luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 qua số: 1900 6162.

Nghị định số 26/2015/NĐ-CP Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử

Nghị định số 26/2015/NĐ-CP Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử
Ngày 09 tháng 03 năm 2015, Chính Phủ ban hành Nghị định số 26/2015/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo ...

Nghị định số 176/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực y tế

Nghị định số 176/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực y tế
Ngày 14 tháng 11 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 176/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực y tế.

Nghị định 96/2014/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Nghị định 96/2014/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
Ngày 17 tháng 10 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định 96/2014/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng:

Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo
Ngày 12 tháng 11 năm 2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 158/2013/NĐ - CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Nghị định số 70/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối

Nghị định số 70/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối
Nghị định số 70/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối

Nghị định số 43/2009/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện

Nghị định số 43/2009/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện
Ngày 07 tháng 05 năm 2009, Chính phru ban hành Nghị định số 43/2009/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện:

Nghị định 92/2012/NĐ-CP hướng dẫn thi hành pháp lệnh về tin ngưỡng, tôn giáo

Nghị định 92/2012/NĐ-CP hướng dẫn thi hành pháp lệnh về tin ngưỡng, tôn giáo
Ngày 08 tháng 11 năm 2012, Chính Phủ ban hành Nghị định 92/2012/NĐ-CP hướng dẫn thi hành pháp lệnh về tin ngưỡng, tôn giáo

Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
Ngày 26 tháng 12 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Nghị định số 187/2013/NĐ-CP về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế

Nghị định số 187/2013/NĐ-CP về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế
Ngày 20 tháng 11 năm 2013, Chính Phủ ban hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và ...

Nghị định số 105/2013/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt

Nghị định số 105/2013/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt
Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành ...

Nghị định 18/2007/NĐ-CP quy định về quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân Việt Nam

Nghị định 18/2007/NĐ-CP quy định về quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân Việt Nam
Ngày 01 tháng 02 năm 2007, Chính phủ ban hành Nghị định 18/2007/NĐ-CP quy định về quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân Việt Nam

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn  Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Ngày 26 tháng 06 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Ngày 26 tháng 05 năm 2016 Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Dịch vụ nổi bật