Luat Minh Khue

Nghị định

Chuyên mục cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới nhất, cụ thể là các Nghị định, bao gồm Nghị định mới do Chính Phủ ban hành. Thông tin về các văn bản pháp luật thuộc mọi lĩnh vực quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc trao đổi với luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 qua số: 1900 6162.

Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Ngày 22 tháng 8 năm 2013 Chính Phủ đã ban hành Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp ...

Nghị định số 115/2013/NĐ-CP quy định quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Nghị định số 115/2013/NĐ-CP quy định quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
Ngày 03 tháng 10 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2013/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ; tịch thu theo thủ tục hành chính,

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công
Ngày 09 tháng 04 năm 2013, Chính Phủ an hành Nghị định số 31/2013/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng:

Nghị định 107/2014/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Nghị định 107/2014/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.
Ngày 17/11/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 trong đó có nhiều nội dung đã thay đổi như bổ ...

Nghị định số 87/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của luật khám bệnh, chữa bệnh

Nghị định số 87/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của luật khám bệnh, chữa bệnh
Ngày 27 tháng 09 năm 2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của luật khám bệnh, chữa bệnh:

Nghị định số 166/2013/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Nghị định số 166/2013/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Ngày 12 tháng 11 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 166/2013/NĐ-CP Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Nghị định 17/2015/NĐ-CP Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức

Nghị định 17/2015/NĐ-CP Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức
Ngày 14 tháng 02 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2015/NĐ-CP Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương ...

Dịch vụ nổi bật