Luat Minh Khue

Nghị định

Chuyên mục cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới nhất, cụ thể là các Nghị định, bao gồm Nghị định mới do Chính Phủ ban hành. Thông tin về các văn bản pháp luật thuộc mọi lĩnh vực quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc trao đổi với luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 qua số: 1900 6162.

Nghị định 79/2014/NĐ-CP quy định chi tiết luật phòng cháy và chữa cháy

Nghị định 79/2014/NĐ-CP quy định chi tiết luật phòng cháy và chữa cháy
Ngày 31 tháng 07 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng ...

Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính

Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính
Kể từ ngày 10/04/2015, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ ban hành về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao ...

Nghị định số 60/2003/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước

Nghị định số 60/2003/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước
Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước về lập dự toán, chấp hành, kế toán, kiểm toán và quyết toán Ngân sách nhà nước.

Nghị định số 55/2013/NĐ-CP về việc cho thuê lại lao động

Nghị định số 55/2013/NĐ-CP về việc cho thuê lại lao động
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê ...

Nghị định 112/2011/NĐ-CP về công chức xã, phường, thị trấn

Nghị định 112/2011/NĐ-CP  về công chức xã, phường, thị trấn
Ngày 05 tháng 12 năm 2011 Chính phủ ban hành Nghị định 112/2011/NĐ-CP về công chức xã, phường, thị trấn

Nghị định số 27/2012/NĐ-CP Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường hoàn trả của viên chức

Nghị định số 27/2012/NĐ-CP Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường hoàn trả của viên chức
Ngày 06 tháng 04 năm 2012, Chính Phủ ban hành Nghị định số 27/2012/NĐ-CP Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường hoàn trả của viên chức:

Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Ngày 22 tháng 8 năm 2013 Chính Phủ đã ban hành Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp ...

Nghị định số 60/2014/NĐ/CP Quy định về hoạt động in

Nghị định số 60/2014/NĐ/CP Quy định về hoạt động in
Nghị định số 60/2014/NĐ/CP Quy định về hoạt động in do Chính phủ ban hành ngày 19/06/2014. Nghị định gồm có 33 Điều và 3 Chương.

Nghị định số 115/2013/NĐ-CP quy định quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Nghị định số 115/2013/NĐ-CP quy định quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
Ngày 03 tháng 10 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2013/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ; tịch thu theo thủ tục hành chính,

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công
Ngày 09 tháng 04 năm 2013, Chính Phủ an hành Nghị định số 31/2013/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng:

Nghị định 147/2004/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Nghị định 147/2004/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
Ngày 23 tháng 7 năm 2004 Chính Phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Nghị định số 101/2005/NĐ-CP về thẩm định giá

Nghị định số 101/2005/NĐ-CP về thẩm định giá
Ngày 03 tháng 08 năm 2005, Chính Phủ ban hành Nghị định số 101/2005/NĐ-CP về thẩm định giá:

Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Chính Phủ ban hành Nghị định 141/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2017, Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 01 năm 2018. Các quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 01 tháng ...