Luat Minh Khue

Nghị định số 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Vừa qua , trên phạm vi cả nước đã có nhiều vụ cháy , nổ xảy ra gây những hậu quả đáng tiếc , vừa qua chính phủ đã ban hành nghị định số 23/2018/NĐ-CP quy ...

Nghị định 31/2018/NĐ-CP về xuất xứ hàng hóa

Ngày 08/03/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 31/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa. Nghị định này có hiệu lực từ ...

Dịch vụ nổi bật