Luat Minh Khue
Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh kháng sản

Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh kháng sản

Luật Minh Khuê cung cấp cho quý khách hàng Nghị định Số: 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh kháng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Nghị định số 158/2005/NĐ-CP quy định về đăng ký và quản lý hộ tịch

Ngày 27 tháng 12 năm 2005 Chính phủ ban hành Nghị định số 158/2005/NĐ-CP quy định về đăng ký và quản lý hộ tịch:

Nghị định 27/2010/NĐ-CP việc huy động các lực lượng Cảnh sát khác và Công an xã phối hợp với Cảnh sát giao thông đường bộ

Nghị định 27/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc huy động các lực lượng Cảnh sát khác và Công an xã phối hợp với Cảnh sát giao thông đường bộ tham gia ...

Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Ngày 26 tháng 05 năm 2016 Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Nghị định số 107/2007/NĐ-CP hướng dẫn luật cư trú

Ngày 25 tháng 06 năm 2007 Chính phủ ban hành nghị định số 107/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cư trú:

Dịch vụ nổi bật