HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2013/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 26 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃHỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồngnhân dân tỉnh;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành vănbản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 93/BC-UBND ngày 12 tháng 7 năm2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dântỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Báocáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về đánh giá tình hình và kết quả thực hiện kếhoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủyếu 6 tháng cuối năm 2013 đã trình bày tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnhkhóa XI, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuốinăm 2013 như sau:

1.Về kinh tế:

Tập trung chỉ đạo thu hoạchlúa Hè Thu, triển khai sản xuất vụ 3, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuấtnông nghiệp năm 2013. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh khôi phục và phát triển chăn nuôi gia súc, giacầm đi đôi với thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh; hướng dẫn nông dân nuôitrồng thủy sản phù hợp với điều kiện thời tiết; vận động ngư dân đoàn kết, hỗtrợ nhau trong đánh bắt xa bờ, vừa đảm bảo khai thác có hiệu quả, vừa góp phầnbảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiệnChương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác kiểm tra quản lý đất đai, tài nguyên khoángsản; nhất là khai thác titan, đá, cát.

Tiếp tục chỉ đạo rà soát, nắm chắc tình hình sản xuấtcông nghiệp trên địa bàn tỉnh và có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ cho các doanhnghiệp sản xuất giảm sút, gặp khó khăn về lao động, nguyên liệu, vốn, thịtrường tiêu thụ... nhằm thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp, xuất khẩu.Đẩy mạnh công tác khuyến công; chútrọngtổ chức triển khai thựchiện tốt chính sách khuyến khích phát triển làng nghề, tiểu thủ công nghiệp đãban hành. Tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng,đầu tư xây dựng hạ tầng khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp, cụm côngnghiệp. Tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến, kêu gọi đầu tư trong và ngoài nướcvào Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự ántrọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đối với Tổ hợp lọc hóa dầu: Phối hợp với Tập đoàndầu khí Thái Lan đẩy nhanh tiến độ lập dự án đầu tư Tổ hợp lọc hóa dầu tại Khukinh tế Nhơn Hội để thông qua các bộ ngành liên quan và trình Thủ tướng Chínhphủ trong tháng 4 năm 2014. Đối với các công trình giao thông trọng điểm: Hoànthành gói thầu số 1 và triển khai gói thầu số 2 xong trong 6 tháng cuối năm đốivới Dự án Quốc lộ 19, đoạn xây dựng mới từ cầu Thị Nại đến cầu Gành; đồng thờilập phương án đền bù, giải tỏa chuẩn bị xây dựng nút giao thông Đống Đa - HoaLư. Triển khai thi công và hoàn thành việc mở rộng phía Bắc, giải phóng mặtbằng và triển khai thi công phía Nam đoạn đường từ ngã ba Phú Tài đến ngã baLong Vân và chuẩn bị lập phương án đền bù đoạn từ ngã ba Long Vân đến Bến xekhách Trung tâm Quy Nhơn. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tuyến Quốc lộ1A từ Hoài Nhơn đến đèo Cù Mông (thành phố Quy Nhơn). Chỉ đạo thực hiện thicông xong đoạn đầu tuyến đường Long Vân - Long Mỹ. Đối với các dự án du lịch:Triển khai thi công cáp treo đoạn Mũi Tấn đến tượng đài Trần Hưng Đạo; đồngthời, hoàn thành cơ bản công tác giải phóng mặt bằng khu du lịch Hải Giang vàthi công xây dựng khách sạn Hải Giang. Tiếp tục triển khai việc đền bù giảiphóng mặt bằng khu du lịch Vĩnh Hội.

Tiếp tục chỉ đạo thúc đẩy cáchoạt động thương mại, xuất khẩu, du lịch, dịch vụ. Đôn đốc các doanh nghiệp đẩymạnh sản xuất các mặt hàng xuất khẩu, nhất là các mặt hàng chủ lực của tỉnh.Chỉ đạo phối hợp thựchiện các biện pháp bình ổn giá cả thị trường, chống hàng giả, hàng kém chấtlượng, hàng hóa xâm phạm sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp, kiểm tra việc niêmyết giá và bán hàng theo giá niêm yết, nhất là hàng tiêu dùng thiết yếu…; xử lýkiên quyết các trường hợp đầu cơ tăng giá và gian lận trong sản xuất kinh doanhđể thu lợi bất chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục nâng caochất lượng và hiệu quả hoạt động các ngành dịch vụ bưu chính - viễn thông, tàichính, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải...để phục vụ tốt hơn cho phát triển kinh tế- xã hội. Tiếp tục thực hiện thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hộigiữa Bình Định với các tỉnh trong nước và các tỉnh thuộc Nam Lào.

Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh các biện pháp tăng thungân sách, nhất là thu nội địa để đảm bảo nhu cầu chi theo kế hoạch. Thực hànhtiết kiệm chi thường xuyên, chống lãng phí trong sử dụng kinh phí đầu tư xâydựng cơ bản, chi hành chính và các lĩnh vực khác. Hoàn thành kế hoạch đầu tưphát triển năm 2013, chuẩn bị kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014.

Tập trung triển khai quyết liệt công tác phòng chống cháyrừng, giải quyết nước cho sản xuất, nước cho sinh hoạt của người dân ở nhữngvùng khó khăn nguồn nước, xây dựng và triển khai phương án phòng chống bão lụt,tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai năm 2013 phù hợp tình hình thực tế, bảođảm tính khả thi; thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, chuẩn bị đầy đủ điềukiện vật chất để cứu hộ, cứu nạn và di dời dân khi có bão lụt xảy ra.

2. Về văn hóa - xã hội:

Chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động hè cho giáo viên và họcsinh; khẩn trương xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp trong dịp hè và các điềukiện khác phục vụ tốt cho khai giảng năm học mới và triển khai thực hiện nhiệmvụ học kỳ I năm học 2013 - 2014, có biện pháp khắc phục tình trạng học sinh bỏhọc ngay từ đầu năm học.

Chuẩn bị tốt kế hoạch và triển khai tổ chức kỷ niệm các ngàyLễ lớn trong năm 2013, năm 2014 của đất nước và của tỉnh. Tập trung đẩy nhanhtiến độ xây dựng các công trình văn hóa, nhất là công trình mở rộng, nâng cấpBảo tàng Quang Trung, đảm bảo về quy mô và hoàn thành đúng kế hoạch. Tăng cườngcông tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa. Triển khai thực hiện các dự ánthuộc Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước năm2013. Tăng cường công tác quản lý báo chí và các hoạt động xuất bản, công tácquản lý nhà nước về các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa.

Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng khám chữa bệnhvà y đức trong ngành y tế, củng cố mạng lưới y tế cơ sở; tiếp tục thực hiệncông tác y tế dự phòng, triển khai các biện pháp phòng ngừa và chữa trị có hiệuquả các loại dịch bệnh, nhất là dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng và đảm bảovệ sinh an toàn thực phẩm.

Thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội. Chú trọng đẩymạnh đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, triển khai có hiệu quả đề án giảm nghèotheo Nghị quyết 30a của Chính phủ, tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ởcho hộ nghèo. Chỉ đạo thực hiện tốt chính sách đối với người có công với nước,chính sách đối với hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số; kịp thời giúp đỡ, cứutrợ các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và cứu tế xã hội. Tiếp tụctriển khai chủ trương của Chính phủ về xây dựng nhà ở cho công nhân các khucông nghiệp và người có thu nhập thấp.

3. Về xây dựng chính quyền:

Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động củahệ thống chính quyền các cấp, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơnvị. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa các giấy tờ,thủ tục nhưng vẫn bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định nhằm tạo thuận lợi cho các tổchức và công dân trong việc thực hiện các giao dịch dân sự, nhất là các thủ tụcliện quan đến thu hút đầu tư; tổ chức tổng kết tình hình thực hiện cơ chế “mộtcửa” và “một cửa liên thông” để chấn chỉnh và nâng cao chất lượng hoạt động củacác cấp, các ngành. Tiếp tục kiện toàn về tổ chức và nâng cao chất lượng độingũ cán bộ, công chức từ tỉnh đến cơ sở để bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ đượcgiao.

4. Về quốc phòng, an ninh:

Tăngcường công tác quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tiếp tụctriển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2013 và công tác tuyển,giao quân theo đúng chỉ tiêu, kế hoạch. Có kế hoạch bảo vệ an toàn các ngày lễ lớn của đất nướcvà của tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đểnâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân, nhấtlà những văn bản pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ công dân, đến chủquyền biên giới về biển, đảo Quốc gia để hạn chế thấp nhất tình trạng tàuthuyền ngư dân tham gia đánh bắt xa bờ vi phạm lãnh hải bị nước ngoài bắt giữ.Tăng cường giải quyết các tranh chấp trong nội bộ nhân dân và giải quyếtkịp thời, đúng pháp luật các vụ khiếu nại, tố cáo; không để xảy ra khiếu kiệnđông người, vượt cấp, gây mất trật tự, an toàn xã hội; cần chú trọng đến côngtác đối thoại với công dân và giải quyết các mâu thuẫn ngay từ cơ sở. Tập trunglực lượng cho công tácphòng, chống các hành vi vi phạm và tội phạm, không để xảy ra các loại tội phạmcó tổ chức, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; đấu tranh ngăn chặn kịpthời, có hiệu quả các vụ, việc xảy ra; nhất là các vi phạm pháp luật về ma túy,kinh tế, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm. Tiếp tục triển khaiquyết liệt các biện pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông đảm bảo đạtchỉ tiêu giảm 5-10% so với cùng kỳ số vụ tai nạn giao giao thông số người chếtvà số nguời bị thương vì tai nạn giao thông.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh cótrách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2013 với kết quả cao nhất, góp phần thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011 - 2015.

Điều 3. Thường trực Hội đồngnhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghịquyết.

Đề nghị Ủy ban Mặttrận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận thực hiệngiám sát và động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 26 tháng 7 năm2013./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng