HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2013/NQ-HĐND

An Giang, ngày 12 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀNHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 6

(Từngày 10 đến ngày 12/7/2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Báo cáo của Ủyban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6tháng đầu năm 2013, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm; Báo cáo thẩmtra của các Ban và ý kiến đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tán thành báo cáocủa Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm2013 và nhất trí khẳng định:

1. Qua 6 tháng thực hiện nhiệm vụphát triển kinh tế - xã hội, mặc dù phải đối mặt với những yếu tố bất lợi như:Kinh tế thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, chưa xuấthiện dấu hiệu hồi phục. Kinh tế vĩ mô trong nước gặp nhiều khó khăn, tháchthức, chưa thật sự ổn định; sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, sức mua thịtrường giảm sút, thị trường bất động sản chưa phục hồi. Giá hai sản phẩm chiếnlược của tỉnh là lúa và cá tra nguyên liệu xuất khẩu thấp, thị trường xuất khẩubị cạnh tranh quyết liệt, giá xuất khẩu thấp; Lãi suất ngân hàng đã giảm nhưngnhiều doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận được nguồn vốn với mức lãi suất hợp lý… đãtác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân,nhưng với chủ trương, giải pháp kịp thời của Chính phủ; sự chủ động trong chỉđạo, điều hành của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh nỗ lực, quyết tâm cao của cácngành, các cấp, đặc biệt sự góp sức của doanh nghiệp và nhân dân trong thựchiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh bước đầu đã đạt được nhữngkết quả nhất định. Đạt được mức tăng trưởng kinh tế hợp lý 7%, kim ngạch xuấtkhẩu đạt 453 triệu USD tăng 7,3% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt gần 2.746 tỷđồng, lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; các chính sáchliên quan đến đảm bảo an sinh xã hội được đảm bảo chi tận tay đối tượng đượcthụ hưởng theo quy định. An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toànxã hội, an toàn giao thông được đảm bảo.

Qua 6 tháng thực hiện Nghị quyếtHĐND về phát triển kinh tế - xã hội đã bộc lộ một số hạn chế, yếu kém trong chỉđạo, điều hành của các cấp chính quyền cần được quan tâm tìm nguyên nhân, đề ragiải pháp khắc phục như sau: Giá lúa, gạo, cá tra nguyên liệu giảm đến mức thấpnhất trong 02 năm trở lại đây, năng lực cạnh tranh của nhiều sản phẩm khôngcao, nhất là hai mặt hàng lúa, gạo và cá nguyên liệu làm hàng đông lạnh xuấtkhẩu, sức mua giảm, số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, giải thể tiếp tục tăng;hoạt động sản xuất công nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ côngnghiệp trầm lắng. Việc làm, thu nhập của một bộ phận người lao động gặp nhiềukhó khăn, nguy cơ tái nghèo cao…

2. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm2013, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với những nhiệm vụ và giải pháp như đềxuất của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời lưu ý thêm một số vấn đề cơ bản trongchỉ đạo, điều hành như sau:

- Tập trung các giải pháp để khắcphục những tồn tại, hạn chế đã bộc lộ trên lĩnh vực kinh tế - xã hội trong 6tháng qua.

- Theo dõi chặt chẽ tình hình sâubệnh gây hại, bảo vệ, chăm sóc tốt lúa Hè Thu, Thu Đông đảm bảo thắng lợi vềnăng suất, sản lượng và hiệu quả để nông dân có lãi; Đẩy mạnh triển khai đề ánphát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ nay đến năm 2015 theo tinhthần Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 27/6/2012 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệpứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang giai đoạn 2012 - 2020 và tầm nhìn đến năm2030.

- Tiếp tục triển khai và thực hiệncó hiệu quả 20 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới theo lộ trình đã định.

- Công tác xúc tiến thương mại phảithực sự hiệu quả trong việc tìm kiếm thị trường để xuất khẩu 2 mặt hàng chủ lựclà gạo, cá và chú trọng đưa các sản phẩm của tỉnh vào các siêu thị các tỉnh,thành phố trong cả nước.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cươngtrong điều hành thu chi ngân sách, thực hành tiết kiệm theo tinh thần Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Trong những thángcuối năm, ưu tiên nguồn ngân sách nhà nước thực hiện cải cách tiền lương và đảmbảo đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách cho mục tiêu an sinh xã hội.

- Thực hiện nghiêm và có hiệu quảNghị quyết 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháptháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

- Tiếp tục tăng cường quản lý đầutư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ theo Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý công tác đầu tưtừ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ; Chỉ thị 27/CT-TTg ngày10 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu khắcphục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản ở các địa phương.

- Kiểm soát chặt chẽ nguồn thu,chống thất thu thuế, chống buôn lậu. Tập trung xử lý các khoản nợ đọng thuế,thực hiện tốt công tác hoàn thuế, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các đối tượngcó dấu hiệu gian lận thương mại, gian lận thuế.

- Thực hiện tốt công tác chuẩn bịnăm học mới theo hướng tiếp tục thực hiện nói không với tiêu cực trong thi cử,không xảy ra bệnh thành tích trong giáo dục, không vi phạm đạo đức nhà giáo,không để học sinh ngồi sai lớp.

- Tăng cường công tác phòng chống,kiểm soát dịch bệnh, đặc biệt là cúm A (H1N1, H5N1, H7N1), bệnh tay chân miệng,sốt xuất huyết… Thực hiện tốt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh trẻem dưới 6 tuổi. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát an toàn vệsinh thực phẩm, chú trọng các sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc.

- Chuẩn bị tốt các hoạt động nhânkỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng; lễ công bố khu di tích Óc Eolà khu di tích quốc gia đặc biệt.

- Thực hiện có hiệu quả các giảipháp đảm bảo an sinh xã hội; tập trung tổ chức thực hiện đồng bộ các giải phápđể giảm nghèo bền vững; triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án hỗ trợcho đồng bào dân tộc thiểu số.

- Tiếp tục thực hiện tốt các chínhsách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tiến tới mục tiêu bảohiểm y tế toàn dân.

- Tăng cường các biện pháp trấn áptội phạm, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, an toàn giaothông.

- Nâng chất lượng các cuộc hộinghị, các cuộc họp của UBND các cấp; Giảm hội, họp để dành thời gian kiểm tra,chỉ đạo cơ sở thực hiện chủ trương, nghị quyết của cấp trên. Lập lại kỷ luật,kỷ cương trong hệ thống cơ quan chính quyền các cấp, kiểm điểm, phê bình ngườiđứng đầu bộ máy chính quyền, thủ trưởng cơ quan các cấp khi xảy ra tình trạngchấp hành chỉ đạo của cấp trên không nghiêm.

Điều 2. Thường trực Hội đồngnhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân có kếhoạch phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnhvà các tổ chức thành viên, tăng cường giám sát, đôn đốc các ngành, các cấp vàvận động nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này đãđược Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 12 tháng 7năm 2013 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Vụ III - Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- TT.TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng: TU, Đoàn ĐBQH & HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, thị, thành;
- Báo AG, Đài PTTH AG, Phân xã AG, Website tỉnh;
- Lưu: VT, Ρ.CTHĐND-Đ.

CHỦ TỊCH
Phan Văn Sáu