HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN NHÀ BÈ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2007/NQ-HĐND

Nhà Bè, ngày 13 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ- XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 10

(Từ ngày 12 đếnngày 13 tháng 7 năm 2007)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND ngày 19 tháng01 năm 2007 của Hội đồng nhân huyện Nhà Bè khóa IX, kỳ họp thứ 9 về nhiệm vụkinh tế - xã hội năm 2007;

Sau khi xem xét nội dung các báo cáo của Thườngtrực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện vàcác cơ quan hữu quan thuộc huyện, ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Namhuyện Nhà Bè và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Nhất trí với Báo cáo 6 tháng đầu năm và Chương trìnhcông tác 6 tháng cuối năm của Thường trực và hai Ban Hội đồng nhân dân huyện.

Tán thành Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện và cáccơ quan hữu quan của huyện về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và cácgiải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2007.

Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụsau:

I. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Hội đồngnhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2007:

Trong 6 tháng đầu năm 2007, tình hình thực hiện nhiệmvụ về kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện đã đạt được kết quả như sau:

1. Về lĩnh vực kinh tế:

- Ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thực hiệnđạt 59,3% so với kế hoạch năm 2007, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước;

- Ngành thương mại - dịch vụ thực hiện đạt 43,4%so với kế hoạch, tăng 44,9% so cùng kỳ năm trước;

- Ngành nông nghiệp đạt 51,1% so kế hoạch, tăng 4,3%so cùng kỳ năm trước.

Tốc độ phát triển của các ngành kinh tế đạt theoyêu cầu đề ra. Tuy nhiên còn một số vấn đề cần phải quan tâm như:

- Quy mô các cơ sở sản xuất kinh doanh chưa pháttriển, công tác quản lý tại các chợ còn nhiều bất cập, trong sản xuất nông nghiệpcòn lệ thuộc nhiều vào thiên nhiên nên rủi ro còn lớn, chưa xác định được giốngcây con phù hợp để phát triển bền vững.

2. Về đầu tư xây dựng:

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái địnhcư chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra, nhiệm vụ quá tải so với năng lực thực hiện;chính sách giá chưa phù hợp với tình hình. Việc chậm trễ trong công tác này đãảnh hưởng nhiều đến tiến độ đầu tư xây dựng các công trình.

Công tác xây dựng cơ bản:

- Vốn ngân sách tập trung năm 2007 thành phố giao63,146 tỷ đồng, khối lượng thực hiện đạt 25,83% so kế hoạch, tỷ lệ giải ngânđạt 25,07% so kế hoạch.

- Vốn thành phố phân cấp cho huyện quản lý, 6 thángđầu năm 2007 thành phố giao 25,504 tỷ đồng, đã giải ngân đạt 39,85% so kế hoạch.

Tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bảnchậm, mức độ giải ngân còn thấp, công tác quyết toán công trình chưa kịp thời.

Tiến độ thực hiện công tác chỉnh trang đô thị chậmtriển khai, các tuyến đường mẫu trong giao thông nông thôn chưa thực hiện.

3. Về văn hóa xã hội:

- Lĩnh vực giáodục: hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2006 - 2007, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp cáccấp học đều đạt tốt, riêng tỷ lệ học sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thôngvẫn giữ ở mức cao mặc dù kỳ thi được tổ chức theo quy định mới (91,66%).

- Công tác đào tạo nghề, giới thiệu, tư vấn nghềnghiệp và việc làm có nhiều tiến bộ (giải quyết việc làm 2.424 lượt lao động, trongđó có 1.682 lao động có việc làm ổn định trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ,đạt 93% chỉ tiêu kế hoạch năm 2007).

- Có nhiều biện pháp lồng ghép trong việc thực hiệncông tác xóa đói giảm nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 6,15% (1.096/17.808 hộ).Trẻ em diện nghèo được quan tâm giúp đỡ.

- Các hoạt động văn hóa thông tin - thể dục thể thaođược duy trì tốt, công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội ngày20 tháng 5 năm 2007 được tập trung thực hiện.

- Công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏecho nhân dân được duy trì thường xuyên không để xảy ra dịch bệnh.

4. Về trật tự an toàn xã hội:

- Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tiếp tụcđược giữ vững; công tác bảo vệ trong các ngày lễ, Tết được thực hiện tốt, côngtác bảo vệ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội được bảo đảm an toàn tuyệt đối.

- Công tác quân sự địa phương được thực hiện tốt,bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, địa bàn trọng điểm; phong trào quần chúngbảo vệ an ninh Tổ quốc được thường xuyên củng cố.

- Chương trình 3 giảm được quan tâm thực hiện.

- Tỷ lệ khám phá án hình sự đạt thấp (57,17%).

- Tai nạn giao thông chưa ngăn chặn có hiệu quả (sovới cùng kỳ năm trước, tai nạn giao thông xảy ra 26 vụ, tăng 16 vụ; số ngườichết 20 người, tăng 10 người). Đây là thực trạng đáng báo động.

5. Lĩnh vực xây dựng chính quyền - cải cáchhành chính:

- Công tác tiếp công dân được duy trì, có cải tiếnlề lối làm việc, thực hiện đối thoại trực tiếp với công dân.

- Các vụ khiếu kiện đông người chưa xảy ra, nhưngnguy cơ vẫn còn tiềm ẩn.

- Qua khảo sát lấy ý kiến người dân về việc thựchiện công vụ của cán bộ, công chức, tỷ lệ hài lòng đạt khá cao (trên 80%), tuy nhiêncòn một số lĩnh vực thời gian thực hiện còn trễ hạn so với quy định, thủ tụccòn phiền hà.

II. Nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuốinăm 2007:

Ngoài các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã nêu trongbáo cáo của Ủy ban nhân dân huyện, Hội đồng nhân dân yêu cầu tập trung vào cácvấn đề sau đây:

1. Về kinh tế:

- Thực hiện khuyến khích đầu tư đối với mọi thànhphần kinh tế nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng về đất đai, lao động trên địabàn huyện.

- Đẩy mạnh việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng,hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để khởi công các công trình trong kế hoạch. Tổ chức triểnkhai thực hiện công tác chỉnh trang đô thị và mở rộng ở các xã - thị trấn theonghị quyết đã đề ra. Thực hiện quyết toán các công trình hoàn thành. Từng bướcphát huy vai trò của Ban Giám sát cộng đồng trong giám sát thi công các côngtrình. Kiểm tra năng lực của các đơn vị tư vấn. Kiên quyết xử phạt các đơn vịvi phạm hợp đồng.

- Tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu vật nuôi,cây trồng; nghiên cứu các giống cây con có khả năng sinh lợi cao phù hợp với thổnhưỡng của huyện.

- Hoàn thành việc tổ chức đấu thầu các chợ trên địabàn huyện.

2. Về văn hóa - xã hội:

- Tập trung sửa chữa trường, lớp phục vụ tốt chonăm học mới.

- Hoàn thành phổ cập giáo dục bậc trung họctrong năm 2007.

- Đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh trongmùa mưa; tăng cường công tác tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựngý thức bảo vệ môi trường trong nhân dân.

- Nâng chất hoạt động các nhà văn hóa, ấp, khu phốvăn hóa.

3. Về an ninh quốc phòng:

- Tăng cường các biện pháp về an toàn giaothông.

- Nâng cao hiệu quả việc thực hiện chương trình 3giảm; quản lý tốt đối tượng hồi gia sau cai nghiện.

- Chuẩn bị tốt công tác giao quân năm 2007.

4. Về xây dựng chính quyền - cải cách hànhchính:

- Nâng cao chấtlượng công tác của đội ngũ cán bộ; thường xuyên tổ chức lấy ý kiến dân trongviệc giải quyết hồ sơ công vụ và phong cách làm việc của cán bộ, công chức.

- Xây dựng chương trình chống tham nhũng, có kế hoạchthực hành tiết kiệm chống lãng phí trong mỗi cơ quan, đơn vị; thường xuyên kiểmtra việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị.

- Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, mở rộngphạm vi, lĩnh vực liên thông; ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong quảnlý hành chính.

- Xây dựng kế hoạch thanh tra công vụ.

III. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân huyện giao cho Ủy ban nhân dânhuyện tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Hội đồng nhân dân giao cho Thường trực Hội đồng nhândân, hai Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dânhuyện phối hợp hoạt động, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết, kiến nghịchấn chỉnh những thiếu sót, chậm trễ trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Kiến nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nhà Bè, cáctổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến, động viên các tầng lớp nhân dân tíchcực thực hiện Nghị quyết, kịp thời phát hiện, phản ảnh những vấn đề cần chấnchỉnh, bổ sung với các cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè,khóa IX thông qua tại kỳ họp lần 10 ngày 13 tháng 7 năm 2007./.

CHỦ TỊCH
Phạm Thị Viết