HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 3
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 06/2007/NQ-HĐND

Quận 3, ngày 20 tháng 07 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀNHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI SÁU THÁNG CUỐI NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 3 KHÓA IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân vàcác cơ quan tư pháp quận 3; báo cáo thẩm tra của hai Ban Hội đồng nhân dân; thôngbáo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 3 về ý kiến củacác đại biểu Hội đồng nhân dân
,

QUYẾT NGHỊ:

Nhất trí với Báo cáo của Thườngtrực Hội đồng nhân dân quận 3 về tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân quậntrong sáu tháng đầu năm và chương trình công tác trong sáu tháng cuối năm 2007.

Nhất trí với báo cáo của Ủy bannhân dân quận 3 và các cơ quan hữu quan về tình hình thực hiện nhiệm vụ, chỉtiêu kinh tế - xã hội trong sáu tháng đầu năm, các nhiệm vụ, giải pháp trọngtâm trong sáu tháng cuối năm 2007.

Hội đồng nhân dân quận 3 nhấnmạnh một số vấn đề sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰCHIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN TRONG SÁU THÁNG ĐẦU NĂM:

Trong sáu tháng đầu năm, Ủy bannhân dân quận 3 có nhiều cố gắng trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêukinh tế xã hội theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân. Một số kết quả đáng chú ý:

1. Tổ chức tốt bầu cử Đại biểuQuốc hội khóa XII trên địa bàn quận.

2. Doanh thu thương mại dịch vụthực hiện được 17.545 tỷ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đóngành thương mại chiếm tỷ trọng 62%, ngành dịch vụ chiếm 38% trên tổng doanhsố. Một số ngành dịch vụ có mức tăng trưởng cao như: dịch vụ vận tải (310%),dịch vụ ngân hàng (66%), dịch vụ khách sạn (19%), dịch vụ tin học (14%), quảngcáo (10%)...

3. Tổng thu ngân sách trên địabàn theo phân cấp thực hiện đạt 55,10% dự toán năm. Thu ngân sách địa phương(quận - phường) đạt 76,07% dự toán năm.

4. Quận đã xây dựng xong phươngán tổng thể sắp xếp xử lý nhà đất trình Ban Chỉ đạo 09 thành phố. Nhiệm vụ quy hoạchchung quận 3 đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và quy hoạch chi tiết1/2000 của phường 1, 2, 5, 7, 8, 14, liên phường 9 - 10 - 11 - 12 - 13 được SởQuy hoạch - Kiến trúc thẩm định duyệt.

5. Tổ chức tốt các đợt tuyêntruyền, cổ động chính trị, các hoạt động lễ hội lớn như: lễ hội “Mừng Đảng,mừng xuân”, lễ kỷ niệm 30/4 - 1/5, kỷ niệm 117 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ ChíMinh.

6. Thực hiện tốt chương trìnhxóa đói giảm nghèo. Có 13/14 phường hiện nay không còn hộ nghèo dưới 6 triệu đồng/người/năm.

7. Thực hiện tốt các chươngtrình quốc gia về phòng chống suy dinh dưỡng, tiêm chủng mở rộng, phòng chốnglao, phòng chống AIDS… Trung tâm Y tế đã đầu tư thêm trang thiết bị, bố trí lạiphòng ốc để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Đã thành lập Phòng Y tế của quận.

8. Kết thúc năm học 2006 - 2007,tỷ lệ hoàn thành chương trình tiểu học 99,7%; tỷ lệ tốt nghiệp trung học cơ sởlà 98,1%. Quận tiếp tục giữ vững phổ cập tiểu học đúng độ tuổi 98,16%; phổ cập trunghọc cơ sở 93,22%, phổ cập trung học phổ thông 83,37%. Trường Công nhân kỹ thuậtNhân Đạo được Ủy ban nhân dân thành phố nâng cấp thành Trường Trung cấp nghềNhân Đạo.

9. An ninh chính trị, trật tự antoàn xã hội trên địa bàn quận tiếp tục giữ vững. Bảo vệ an toàn các ngày lễ, Tết,đặc biệt là bảo vệ an toàn cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội; tổ chức các đợt tấncông, trấn áp tội phạm góp phần kiềm chế tình trạng gia tăng phạm pháp hình sự.Tỷ lệ khám phá án tăng 5,16% so với thời gian cùng kỳ năm trước, án giết ngườikhám phá 100%.

10. Hoàn thành 100% chỉ tiêutuyển quân (215/215 thanh niên nhập ngũ).

Bên cạnh những kết quả đạt được,quận cũng có một số vấn đề tồn tại hoặc tiến độ thực hiện chưa đạt so với yêu cầu.Tình hình chợ tự phát có chiều hướng phát sinh. Việc chiếm dụng vỉa hè, lề đườngđể buôn bán, giữ xe vẫn chưa được giải quyết căn cơ. Thực hiện các dự án, côngtrình trọng điểm, vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm, chỉnh trang vỉa hètuy có nhiều cố gắng nhưng nhìn chung tiến độ vẫn chậm. Tình hình phạm pháp hìnhsự, tai nạn giao thông, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn còn nhiềuphức tạp. Tỷ lệ khám phá án tuy có tăng nhưng chưa đạt yêu cầu đề ra (60%).

II. NHIỆM VỤ KINH TẾ XÃ HỘI 6THÁNG CUỐI NĂM:

Ngoài nhiệm vụ và các giải phápchủ yếu đã được nêu trong các báo cáo của Ủy ban nhân dân quận, Hội đồng nhândân quận yêu cầu Ủy ban nhân dân quận trong chỉ đạo và điều hành lưu ý:

- Trong công tác thu thuế, cóbiện pháp chỉ đạo khắc phục tình trạng một số trường hợp quản lý sót hộ, tìnhtrạng thất thu thuế đối với hộ kinh doanh ăn uống và nợ thuế đọng.

- Chỉ đạo đẩy nhanh việc thựchiện các dự án, công trình; vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm, chỉnh trangvỉa hè theo kế hoạch. Chú ý nâng cao năng lực quản lý, điều hành dự án của đơnvị được giao làm chủ đầu tư, năng lực thẩm định dự án của các phòng chức năng, tháogỡ kịp thời các vướng mắc trong quận và giải quyết các vấn đề còn vướng mắc đốivới các sở, ngành thành phố.

- Đẩy nhanh tiến độ quyết toán côngtrình. Khắc phục tình trạng phải giải ngân dồn dập vào những ngày cuối năm.

- Có biện pháp kiên quyết vàđồng bộ hơn trong chỉ đạo lập lại trật tự đô thị, giải quyết tình trạng tự ýlấn chiếm vỉa hè, lề đường để buôn bán và giữ xe.

- Tăng cường công tác quản lýNhà nước đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, kinh doanh thuộc cácngành nghề “nhạy cảm”.

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh antoàn thực phẩm, kiểm tra phòng, chống dịch cúm gia cầm; thực hiện tốt công tác ytế dự phòng.

- Chuẩn bị và tổ chức tốt nămhọc 2007 - 2008. Có biện pháp củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục tại Trungtâm Giáo dục thường xuyên của quận.

- Tăng cường các hoạt động bảođảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội, tăngtỷ lệ khám phá án.

- Thực hiện tốt công tác tiếpdân, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời và đúng quy định củapháp luật

- Có biện pháp cụ thể đẩy mạnhthực hiện “Năm 2007 - Năm cải cách hành chính”; Luật Phòng, chống tham nhũng;Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sởhữu Nhà nước. Nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức thôngqua thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ ChíMinh”.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Hội đồng nhân dân quận giao choỦy ban nhân dân quận tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân,hai Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân quậnphối hợp hoạt động, tăng cường giám sát, đôn đốc, kịp thời kiến nghị chấn chỉnhnhững thiếu sót, chậm trễ trong việc thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam quận 3, các tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến, động viên cáctầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết; kịp thời phát hiện, phản ánhvới Ủy ban nhân dân quận những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và khắc phụcnhững sai sót trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân quận 3 khóa IX thông qua tại kỳ họp lần thứ 12 vào ngày 20 tháng 7 năm2007./.

CHỦ TỊCH
Thân Thị Thư