HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2013/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 04 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ TÌNH HÌNH THỰCHIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM2013; NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Sau khi xem xét Báo cáo số 126/BC-UBND ngày07/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xãhội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm2013; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ýkiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tán thành với đánh giá tình hìnhthực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệmvụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2.Để thực hiện thắng lợi kế hoạch pháttriển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2013; trong 6 tháng cuối năm2013, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tại Nghịquyết số 29/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh và cácnhiệm vụ, giải pháp được xác định tại báo cáo số 126/BC-UBND ngày 07/6/2013 củaỦy ban nhân dân tỉnh, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giảipháp chủ yếu sau đây:

1. Ưu tiên đẩy mạnh sản xuất, tháo gỡ khó khăncho doanh nghiệp, tăng nguồn thu ngân sách. Tập trung sản xuất vụ mùa, mở rộngdiện tích, nâng cao năng suất và sản lượng cây trồng, vật nuôi; tiếp tục phòngngừa và kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra dịch bệnh trên gia súc, gia cầm;đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, trồng cây cao su và các dự án rau, hoa; thực hiệntốt Phương án chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng giai đoạn2013-2015; tiếp tục rà soát, xử lý các cơ sở chế biến gỗ không phép, ngoài quyhoạch, sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc. Đôn đốc, tháo gỡ khó khăn để đẩynhanh tiến độ các dự án công nghiệp đang triển khai; phát triển nhanh một số cơsở sản xuất gạch không nung để thay thế cơ sở sản xuất gạch nung truyền thốngtrong đô thị; thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiên quyếtxử lý hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng, tạo điều kiện cho hàng Việt Namcó đủ tiêu chuẩn xâm nhập nội địa, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụngđất, cơ bản hoàn thành trong năm 2013, góp phần vốn hóa tài sản đưa vào kinhdoanh; tìm biện pháp xử lý tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản, đồng thờixử lý nghiêm tình trạng đã ứng vốn nhưng không có khối lượng thanh toán, hoặccó khối lượng nhưng chậm thanh toán.

Nghiên cứu xây dựng phương án giá theo hướng kíchcầu đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, kích thích mua sắm tài sản khuvực dân cư; tiếp tục thu nợ đọng tiền quyền sử dụng rừng. Tăng cường công tácthanh tra, kiểm tra, giám sát các khoản chi thuộc ngân sách nhà nước; thực hiệntiết kiệm thêm 10% các khoản chi thường xuyên theo quy định; trong đó, tiếtgiảm tối đa chi phí điện, nước, văn phòng phẩm, xăng dầu; tiết kiệm tối thiểu30% kinh phí hội nghị, tiếp khách, lễ hội, khánh tiết, đi công tác trong vàngoài nước theo chủ trương của Chính phủ. Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiếnđộ đầu tư, tốc độ giải ngân vốn đầu tư phát triển gắn với kiểm soát chặt chẽchất lượng công trình xây dựng; kiên quyết điều chỉnh, rút vốn công trình chậmtiến độ, không sử dụng hết vốn trong năm để bố trí cho công trình khác hoànthành trong năm.

Tiếp tục triển khai thực hiện các công trình trọngđiểm của tỉnh, tập trung đầu tư phát triển ba vùng kinh tế động lực, triển khaimột số công trình hạ tầng Khu đô thị phía Nam Đăk Bla để khai thác quỹ đất theoNghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; xúc tiến các công việc tiếp theo hìnhthành trung tâm hành chính mới của tỉnh, trung tâm huyện mới Nam Sa Thầy; đẩynhanh các dự án giãn dân, sắp xếp bố trí dân cư trên địa bàn.

2. Đảm bảo đời sống vật chất và tinh thầncủa nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Đẩy nhanh tiến độđầu tư, xây dựng nông thôn mới gắn với việc thực hiện chính sách đối với huyện30a, chương trình 135 giai đoạn 3, các cơ chế, chính sách hỗ trợ về sản xuất,đời sống đối với đồng bào dân tộc thiểu số, chương trình giảm nghèo nhanh vàbền vững; rà soát, kiểm tra việc thực hiện chương trình an sinh xã hội kỷ niệm100 năm Ngày thành lập tỉnh; tích cực phối hợp giải quyết các tồn đọng trongcông tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình thủy điện trên địa bàn.Thực hiện tốt các chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm; tìm biện phápkhắc phục tình trạng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, không đảm bảo chế độ,chính sách cho người lao động. Chủ động phương án phòng chống bão lũ năm 2013,rà soát, khắc phục các điểm xung yếu, dễ sạt lở, giảm thiểu thiệt hại xảy ra.

Tổ chức các hoạt động hè bổ ích, thiết thực cho họcsinh, sinh viên; chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho năm học mới 2013-2014; thựchiện các biện pháp nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với các dịch vụ ytế công lập, phòng ngừa và có biện pháp ứng phó với dịch bệnh cúm A xảy ra trênđịa bàn, đẩy lùi và dập tắt bệnh tay chân miệng; quản lý hiệu quả giá thuốc chữabệnh. Tăng cường thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổchức đa dạng các hoạt động văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

3. Tiếp tục lấy ý kiến đóng góp của nhân dânvào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 theo đúng quy định. Triển khai biện phápkhắc phục sự giảm sút của các chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số quản trị hànhchính công cấp tỉnh; hoàn thành xác định vị trí việc làm của các cơ quan hànhchính, đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp tục triển khai thực hiện tốt công táccải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm củangười đứng đầu các cơ quan hành chính trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao,khắc phục tình trạng chậm thực hiện các chỉ đạo, kết luận của cấp trên.

4. Tiếp tục thanh tra, kiểm tra theo kếhoạch và đột xuất khi cần thiết hoặc phát hiện dấu hiệu vi phạm; thực hiện kiênquyết và đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm,chống lãng phí. Đề cao trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phươngtrong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Giải quyết kịp thời,đúng pháp luật những vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi phát sinh, nhất lànhững vụ khiếu kiện đông người liên quan đến đất đai, tài nguyên, môi trường…Tập trung giải quyết cơ bản các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng,kéo dài đã thống nhất với Thanh tra Chính phủ.

5. Triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ quốcphòng, quân sự địa phương năm 2013; thực hiện tốt Đề án Nâng cao hiệu quả côngtác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địabàn tỉnh giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020, chú trọng công tácphòng, chống tội phạm, ma túy trong tình hình mới, công tác phòng ngừa, ngănchặn thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Tăng cường quản lý,bảo vệ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thôngđường bộ; đầu tư trang thiết bị phục vụ kiểm soát, xử lý, ngăn ngừa, kiềm chếtai nạn giao thông. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; tiếptục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về đấu tranh xóabỏ tà đạo Hà Mòn trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại địa phương, tiếptục triển khai công tác phân giới cắm mốc theo kế hoạch.

Điều 3.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh, Viện kiểm sátnhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chứcthực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, cácBan của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có tráchnhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Namtỉnh, các đoàn thể vận động quần chúng, đoàn viên và hội viên tích cực thựchiện và giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh KonTum khóa X, kỳ họp thứ 6 thông qua./.

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu quốc hội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Pháp chế);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản pháp luật);
- Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế);
- Thường trực Tỉnh ủy.
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND-UBND các huyện, thành phố;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Báo Kon Tum; Đài PTTH tỉnh;
- Công báo UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Hà Ban