HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 07/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 19 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀTIẾP TỤC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XVII – KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căncứ Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhândân tỉnh Yên Bái về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013;

Trên cơ sở xem xét báo cáo củaThường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo của Viện kiểmsát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; báo cáothẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tánthành với báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng,nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 đã nêu trong báo cáo của Thường trực Hội đồngnhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành hữu quan.

Điều 2.Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất giữ nguyên 33 chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giảipháp chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. Để hoànthành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2013, Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một sốnhiệm vụ và giải pháp sau đây:

1. Về phát triển kinh tế:

a) Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm2013 đạt 11,7% trở lên, trong đó: nông, lâm nghiệp đạt 5,4%; công nghiệp - xâydựng đạt 12,7%; dịch vụ đạt 14,8%.

b) Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, chăm sóc và bảo vệ lúa mùa; chuẩn bị các điều kiện cho sản xuấtvụ đông; tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ phát triểnnông, lâm nghiệp, thủy sản và kinh tế nôngthôn. Chủ động phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.Tiếp tục trồng rừng theo kế hoạch; tăng cường công tác quản lý khai thác và bảovệ rừng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án giao rừng,cho thuê rừng gắn với giao đất cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sửdụng đất sản xuất lâm nghiệp. Tiếp tục thực hiện có hiệuquả các chương trình hỗ trợ xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển bềnvững. Chủ động phòng chống bão lũ, bảo vệ sản xuất và đời sống nhân dân. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách của nhànước về hỗ trợ phát triển sản xuất và đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

c) Tiếp tục hỗ trợ các thành phầnkinh tế thông qua các hoạt động khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp; cóbiện pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khôi phục, pháttriển sản xuất kinh doanh. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kinhdoanh, bảo vệ môi trường, an toàn lao động, nhất là đối với doanh nghiệp sảnxuất công nghiệp, khai thác, chế biến khoáng sản. Kịp thờigiải quyết các vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được cấpgiấy chứng nhận đầu tư để sớm hoàn thành đi vào hoạt động. Tăng cường công táckiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện các dự ánđầu tư sử dụng vốn nhà nước, các nguồn vốn nước ngoài; chống thất thoát, lãngphí trong đầu tư xây dựng cơ bản.

Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất vớiđề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ 50% kinh phí san tạo mặt bằng, nhưngmức hỗ trợ tối đa không quá 10 tỷ đồng cho dự án đầu tư xây dựng Nhà máy ximăng Yên Bình, tỉnh Yên Bái do Công ty cổ phần xi măng Yên Bình làm chủ đầu tư.Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện việc hỗ trợ kinh phí theo đúngcác quy định hiện hành của pháp luật.

d)Tăng cường quản lý thị trường và giá cả hàng hóa; ngăn chặn buôn lậu, hànggiả; đảm bảo lưu thông hàng hóa, đặc biệt các mặt hàng thiết yếu phục vụ sảnxuất và đời sống nhân dân. Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quảcác loại hình hoạt động thương mại, dịch vụ có tiềm năng; đẩy mạnh xúc tiếnthương mại nhằm tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới.

đ)Đẩymạnhthu ngân sách nhà nước; chống thất thuthuế, nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2013. Tăngcường kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn, hiệu quả, bềnvững. Tiếp tục rà soát cắt giảm các khoản chi không đúng định mức, chếđộ; hoãn chi các khoản chưa thật cần thiết; tiết kiệm chi, chốnglãng phí, tạo điều kiện cho các tổchức và cá nhân sản xuất - kinh doanh, hộ nông dân tiếp cận được nguồn vốn phụcvụ cho sản xuất, kinh doanh.

e) Tiếp tục nghiên cứu, triển khai ứng dụng các đề tài dự ánkhoa học vào sản xuất kinh doanh, nông, lâm nghiệp, phát triểnnông thôn, các chủ trương phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Cải tiến kỹ thuật, tăng nhanh năng suất, chất lượng, hiệu quả các sảnphẩm hàng hóa. Hỗ trợ các doanh nghiệp về khoa học côngnghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm hàng hóa. Đẩy mạnh ứng dụngcông nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

2. Về phát triển văn hoá - xã hội:

a) Chuẩn bị các điều kiện triểnkhai thật tốt năm học 2013 - 2014; chú trọng các biện pháp huy động học sinh ralớp, quan tâm tới giáo dục vùng cao, vùng đồng bào dân tộc. Duy trì và nâng caochất lượng phổ cập giáo dục. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các trườngtrong lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn.

b) Tăng cường kiểm tra, giámsát, phòng chống dịch bệnh; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sứckhỏe nhân dân. Đảm bảo cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh, phòngchống thiên tai. Củng cố mạng lưới y tế cơ sở; tiếp tục thực hiệncó hiệu quả các chương trình, dự án về lĩnh vực y tế, dân số. Tăng cường kiểmtra, giám sát về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.

c) Triển khai có chất lượng, hiệu quảcác chương trình, dự án giảm nghèo, việc làm, đào tạo nghề, bảo trợ xã hội vàđề án phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững 2 huyệnTrạm Tấu và Mù Cang Chải. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công; chính sách an sinh xã hội.

d) Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin tuyêntruyền, dịch vụ viễn thông; Duy trì và phát triển các hoạtđộng báo chí, phát thanh truyền hình, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, nhấtlà ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tậpvà làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xâydựng đời sống văn hoá” và phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gươngBác Hồ vĩ đại”.

3. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, trậttự an toàn xã hội:

Tăng cường công tác an ninh, đảm bảo trật tự antoàn xã hội. Thực hiện tốt phương án bảo đảm sẵn sàng chiến đấu,các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn,phòng chống cháy rừng.

Tiếp tục tấn công trấn áp cácloại tội phạm, đặc biệt tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, tội phạm ma tuý, phárừng, khai thác vận chuyển lâm sản, khoáng sản trái phép. Duy trì công tác tiếpdân, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụviệc khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảoan toàn giao thông.

4. Điều hành của chính quyền các cấp:

a) Tập trung vào các nhiệm vụ cảicách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy hành chính; xâydựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; hiện đại hoá nềnhành chính nhà nước và công tác chỉ đạo điều hành. Tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện cácbiện pháp phòng, chống tham nhũng, kiểm tra, thanh tra, giám sát, kịp thời xửlý nghiêm các tổ chức, cá nhân sai phạm theo quy định của pháp luật.

b) Phối hợpchặt chẽ, hiệu quả giữa Ủy ban nhân dân với Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểuQuốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể với Viện Kiểm sátnhân dân, Toà án nhân dân các cấp trong quá trình lãnh đạo, điều hành và tổchức thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tăngcường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo và tháo gỡ kịp thời những khó khăncho các đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2013.

Điều 3.Tổ chức thực hiện

1. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tiếptục chỉ đạo, điều hành các cấp, các ngành tổ chức thực hiện thắng lợi các mụctiêu, nhiệm vụ năm 2013.

2. Giao cho Thường trực Hội đồng nhândân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo chứcnăng, nhiệm vụ giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hộiđộng viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết của Hội đồng nhân dântỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Yên Bái Khoá XVII - Kỳ họp thứ 8 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Thống