HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2007/NQ-HĐND

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 8 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHƯƠNG HƯỚNG,NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 6 THÁNG CUỐINĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
KHÓA IV, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH 11ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạtđộng của Hội đồng nhân dân;

Sau khi xem xét các báo cáo của Ủy ban nhândân, các cơ quan tư pháp và báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dântỉnh; các ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Nhất trí với Báo cáo số 50/BC-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thựchiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm6 tháng cuối năm 2007, Báo cáo số 49/BC-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Ủyban nhân dân tỉnh về thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm vàước thực hiện cả năm 2007.

Điều 2. Tiếp thu các đề nghị tại báo cáothẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của Đại biểuHội đồng nhân dân tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh quyết nghị những nội dungcơ bản sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 6 THÁNGĐẦU NĂM 2007.

Trong 6 tháng đầu năm 2007, mặc dùgặp khó khăn do hậu quả của cơn bão số 9 xảy ra vào cuối năm 2006, chỉ số giátiêu dùng tăng, một số mặt hàng như: xăng dầu, thép, xi măng tăng cao, tìnhhình cắt điện thường xuyên trong những tháng mùa khô nhưng nhìn chung hoạt độngsản xuất, kinh doanh vẫn tiếp tục giữ được nhịp độ tăng trưởng khá, góp phầnđưa tốc độ tăng trưởng GDP trên địa bàn kể cả dầu khí tăng 8,7%, trừ dầu khítăng 21,95% so với cùng kỳ, cơ cấu kinh tế trên địa bàn cả dầu khí 6 tháng đầunăm tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ: công nghiệp - xây dựng 74,33%, dịch vụ 22,71%, nông nghiệp 2,95% (năm 2006: công nghiệp - xây dựng 80,12%,dịch vụ 16,53%, nông nghiệp 3,36%).Công tác xúc tiến đầu tư và tiến độ triển khai dự án đầutư của các doanh nghiệp được quan tâm hơn, nhiều dự án đầu tư trong và ngoàinước được cấp phép, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng 51% so vớicùng kỳ. Các hoạt động văn hóa, xã hội đạt được nhiệm vụ đề ra. An ninh chínhtrị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác cải cách hành chính đượctriển khai khá hiệu quả. Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luậtvề phòng chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh. Cơn bão số 9 vào ngày 05tháng 12 năm 2006 đã gây hậu quả nặng nề, các cấp, các ngành đã huy động tổnglực lượng và tập trung sức lực khắc phục kịp thời nên mọi hoạt động đã trở lạibình thường sau một thời gian ngắn. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII vàongày 20 tháng 5 năm 2007 trên địa bàn tỉnh diễn ra đúng kế hoạch, an toàn vàthắng lợi với 99,98% cử tri tham gia bỏ phiếu.

Tuy nhiên, do sản lượng dầu khaithác, khí đốt giảm so cùng kỳ làm ảnh hưởng tốc độ tăng trưởng kinh tế khôngđạt kế hoạch; tình hình triển khai các dự án trọng điểm các dự án lớn của doanhnghiệp đã được cấp phép, việc xử lý môi trường và các đề án xã hội hóa cònchậm; tai nạn giao thông chưa đạt mục tiêu kiềm chế và giảm; số lượng vụ việckhiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài còn tồn đọng khá lớn.

II. CÁC NHIỆM VỤ CẦN TẬP TRUNGTHỰC HIỆN TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM

Nhằm hoàn thành vượt mức kế hoạchnăm 2007, trong 6 tháng cuối năm đi đôi với việc tập trung thực hiện các nhiệmvụ và giải pháp trong Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND ngày 10 tháng 01 năm 2007củaHội đồng nhân dân tỉnh khóa IVkỳ họp thứ 7, cần chú trọng thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Về kinh tế.

- Tập trung tháo gỡ những khó khănvướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh,thúc đẩy xuất khẩu; tăng cường chỉ đạo các ngành công nghiệp ngoài công nghiệpkhai thác dầu khí phát triển nhanh hơn để phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch năm2007. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành dịch vụ, sớm triểnkhai thực hiện chương trình phát triển dịch vụ và phát triển ngành du lịch đếnnăm 2010.

- Báo cáo với Bộ, ngành trung ươngvà Chính phủ bổ sung các quy họach, kế hoạch sử dụng đất để thành lập mới cáckhu công nghiệp; đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng cáckhu công nghiệp, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; hỗ trợ mạnh hơn việcđền bù giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho các dự án đầu tư triển khai đúngtiến độ, nhất là các dự án lớn trong Khu công nghiệp, dự án cảng và các dự ándu lịch.

- Tiếp tục rà soát các dự án đãcấp giấy chứng nhận đầu tư, đã thỏa thuận địa điểm, đã giao đất, trên cơ sở đóđôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, hoặc có biện phápthu hồi đất nếu dự án chậm triển khai hoặc dự án triển khai sử dụng đất khôngđúng quy hoạch, không đúng mục đích; đề nghị xử lý dứt điểm các dự án: Vũng Tàu- Paradise, Cảng quốc tế Thị Vải.

- Thực hiện các biện pháp phòngchống, giám sát chặt chẽ dịch cúm gia cầm, dịch lở mồm long móng trên đàn giasúc và dịch bệnh heo “tai xanh”; dịch rày nâu, vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa;đưa vào sử dụng khu nuôi tôm công nghiệp Lộc An, chuẩn bị khởi công hạ tầng khuchế biến hải sản Gò Găng. Tập trung chỉ đạo đền bù giải phóng mặt bằng côngtrình hồ Sông Ray. Có biện pháp sớm khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ một sốkhu vực dân cư tại thành phố Vũng Tàu và các đô thị khác.

2. Về văn hoá - xã hội.

Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết 05/2005/NQ-CP của Chính phủ ngày 18 tháng 4 năm 2005 về việc đẩy mạnh xã hộihóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục, thể thao trên cơ sở đóđưa ra các giải pháp triển khai thực hiện các đề án xã hội hóa. Chuẩn bị đủ cácđiều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên cho năm học mới 2007 - 2008.Tăng cường công tác vận động toàn xã hội tham gia phòng chống dịch bệnh, ý thứcchấp hành an toàn vệ sinh thực phẩm; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lựcvà số lượng thuốc dự trữ để kịp thời phục vụ bệnh nhân khi xảy ra dịch bệnh,đặc biệt là các bệnh dịch sốt xuất huyết và cúm A (H5N1). Tổ chức thành cônggiảiTeawondo Đông Nam Á cuối năm 2007 và tích cực chuẩnbị cho việc đăng cai tổ chức giải cờ vua trẻ thế giới năm 2008. Củng cố, đẩymạnh đào tạo nghề và giải quyết việc làm, đặc biệt là đào tạo nghề cho lao độngnông thôn, vùng ven đô thị, vùng bị thu hồi đất, đồng bào dân tộc thiểu số vàđối tượng chính sách; tập trung triển khai các giải pháp nhằm đạt chỉ tiêu giảmnghèo trong năm 2007, trong đó đặc biệt quan tâm cho vay vốn, xây dựng các môhình sản xuất. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân. Chuẩnbị hoàn chỉnh đề xã hội hóa giáo dục và nâng cao chất lượng phát thanh truyềnhình để thông qua Hội đồng nhân dân tại kỳ họp lần 9.

3. Về đầu tư phát triển

- Đẩy nhanh tiến độ thi công vàtập trung vốn cho các công trình trọng điểm, hoàn thành 02 Quốc lộ 55 và 56,thông tuyến Quốc lộ 51 đoạn cuối, đường và cầu từ Vũng Tàu sang Gò Găng, chuẩnbị đầy đủ các thủ tục để khởi công vào cuối năm 2007 và đầu năm 2008 các dự ánthành phần còn lại của Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, cầu và đường từGò Găng sang Long Sơn, Bệnh viện tỉnh tại Vũng Tàu và Bà Rịa, cầu và đường côngvụ dọc theo tuyến cảng Thị Vải – Cái Mép, Trung tâm hành chính huyện Đất Đỏ;điều chỉnh nhiệm vụ của chủ đầu tư cho phù hợp với quy định của Chính phủ; ràsoát các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước, tăng tiến độ giải ngân chocác dự án đảm bảo mục tiêu và hiệu quả đầu tư, không để tình trạng nợ đọngtrong đầu tư xây dựng cơ bản, soát xét điều chỉnh bổ sung vốn đầu tư cho nhữngcông trình thật sự cần thiết, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân, ưutiên bố trí vốn cho những dự án có sử dụng vốn đối ứng. Tiếp tục rà soát các dựán chuẩn bị đầu tư của năm 2007, chỉ chuẩn bị đầu tư những dự án cấp thiết, phùhợp với khả năng ngân sách, không chuẩn bị đầu tư dàn trải để tránh lãng phí.

-Nghiên cứu đề xuất các giải pháp huy động các nguồn lực của xã hội và cơ chếtài chính để đầu tư giải phóng mặt bằng, đầu tư các công trình ngoài hàng ràocác dự án kinh tế và đầu tư phát triển các khu nhà ở phục vụ tái định cư, đặcbiệt là trên địa bàn thành phố Vũng Tàu và huyện Tân Thành.

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnhlại, xử lý các quy hoạch và dự án chậm triển khai thực hiện, sử dụng đất kémhiệu quả cho phù hợp với yêu cầu thực tế và sau kỳ họp lần 8 – Hội đồng nhândân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh công bố cho người dân biết để ổn định sản xuấtvà cuộc sống; đồng thời các địa phương trong tỉnh có trách nhiệm hướng dẫnngười dân để người dân thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của LuậtĐất đai hiện hành. Đối với những dự án trên địa bàn huyện, thị, thành phố chậmtriển khai cần có kế hoạch ổn định cuộc sống cho người dân (điện nước và nhữngnhu cầu sinh hoạt khác).

4. Về thu, chi ngân sách trên địabàn.

Tăng cường thu các khoản nợ đọngđể có biện pháp chế tài cụ thể để xử lý dứt điểm các khoản nợ thuế, triển khaiLuật Quản lý thuế. Thực hiện tốt công tác kiểm soát chi ngân sách để đảm bảochi tiêu đúng chính sách chế độ. Tiếp tục làm việc với các Bộ, ngành Trung ươngvà Thủ tướng Chính phủ để có biện pháp xử lý phần hụt thu cho tỉnh của năm 2006và 2007 để đảm bảo chi theo dự toán được Chính phủ giao.

5. Về quản lý quy hoạch, đô thị,đất đai và môi trường.

- Hoàn tất xây dựng và trình phêduyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Xuyên Mộc, Châu Đức,thị xã Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu đến năm 2010, định hướng đến 2020; khẩntrương lập và trình duyệt các quy hoạch trên địa bàn huyện Côn Đảo theo Quyếtđịnh 264 của Chính phủ, các quy hoạch chi tiết 3 khu đô thị: Phú Mỹ, Long Hải,Long Sơn.

- Tiếp tục thực hiện để hoàn thànhcông tác cấp Giấp chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức và hộ gia đình,cá nhân đủ điều kiện pháp lý theo quy định của Luật Đất đai; triển khai thựchiện nghiêm túc Chỉ thị 09/2007/CT-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướngChính phủ về tăng cường quản lý sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư.

- Triển khai các dự án thu gom, xửlý nước thải bằng nguồn vốn ODA; yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện việc đầu tưcác khu xử lý nước thải tập trung trong các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp;tiếp tục huy động vốn các thành phần kinh tế triển khai dự án khu xử lý chấtthải tại Tóc Tiên, huyện Tân Thành, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các nhà máy xử lýrác Tân Thành và Vũng Tàu; kiên quyết xử lý các dự án, cơ sở vi phạm và gây ô nhiễmmôi trường, khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước các dòng sông, đặc biệt làsông Thị Vải, sông Dinh.

6. Tăng cường trách nhiệm công táctiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí;cải cách thủ tục hành chính.

- Chủ động tiếp công dân tại cơ sởnhằm hạn chế việc công dân tập trung khiếu kiện về tỉnh và Trung ương; tậptrung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài theo Kếhoạch số 783/KH-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2007 củaỦy ban nhân dân tỉnh (còn 113 vụ khiếu nại phức tạp, kéo dài), phát hiện những vấn đềchưa hợp lý trong việc thực hiện các chính sách về đất đai, bồi thường giảiphóng mặt bằng, tái định cư để kiến nghị các giải pháp khắc phục, hoàn thiệnchính sách, ổn định đời sống của nhân dân.

- Trong đấu tranh phòng, chốngtham nhũng, lãng phí phải lấy công tác phòng ngừa là chủ yếu, tăng cường côngtác quản lý cán bộ, công chức, giáo dục về tư tưởng, phẩm chất, nghiệp vụchuyên môn, ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân theo Kế hoạch số 784/KH-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2007 củaỦy ban nhân dân tỉnhvề thực hiện chương trình phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2007 trên địabàn tỉnh.

- Đẩy mạnh công tác thanh tra,kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng,lãng phí, trọng tâm thanh tra, kiểm tra vào các lĩnh vực: quản lý đầu tư xâydựng cơ bản, quản lý đất đai, quản lý thu, chi ngân sách và quản lý tài sảncông. Kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi thiếu trách nhiệm để thiệt hại đếnchất lượng công trình hoặc những hành vi tham nhũng, rút ruộc công trình.

- Tăng cường công tác điều tra,truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, trước mắt tậptrung hoàn thiện thủ tục để truy tố, xét xử 07 vụ án liên quan đến tham nhũng,tiêu cực được dư luận xã hội quan tâm. Xúc tiến việc thành lập Ban Chỉ đạophòng, chống tham nhũng của tỉnh theo chỉ đạo của Chính phủ.

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cảicách hành chính năm 2007, xây dựng mô hình “một cửa” liên thông tại các huyện.Sơ kết rút kinh nghiệm việc tổ chức triển khai mô hình một cửa tại Sở Kế họachvà Đầu tư về thủ tục triển khai dự án đầu tư để tiếp tục hoàn thiện công khaitrước các nhà đầu tư về quy định trình tự, thủ tục và trách nhiệm các cơ quannhà nước trực tiếp giải quyết.

7. Về an ninh - quốc phòng

Giữ vững an ninh chính trị, trậttự an toàn xã hội, tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm, các tệ nạnxã hội. Tăng cường các giải pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông; thực hiệnnghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương và của Ủyban nhân dân tỉnh về các giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tớigiảm dần tai nạn giao thông.

Thực hiện tốt công tác tuyển quânđợt II năm 2007 và chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2008; tổ chức xuất ngũ đợtII cho các quân nhân theo luật định; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đốitượng theo quy định.

Điều 3. Về tổ chức thực hiện:

Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnhcăn cứ vào nghị quyết, chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể, đề ra giải pháp đồngbộ, tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết này.

Giao Thường trực Hội đồng nhândân và các Ban Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cườngcông tác giám sát, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót trong quá trình thựchiện nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị, xã hội tỉnh làm tốt công tác vận độngnhân dân tích cực tham gia cùng chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi nhiệmvụ kinh tế - xã hội năm 2007.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khóa IV, kỳ họp thứ 8 thông qua; có hiệu lựcthi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua ./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng Xinh