HĐND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

Về nhiệm vụ năm 2011

___________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

KHÓA VII NHIỆM KỲ 2004-2011, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Trên cơ sở xem xét các báo cáo của UBND thành phố, các cơ quan hữu quan, thông báo của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND và ý kiến của các vị đại biểu HĐND thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐND thành phố cơ bản thống nhất với đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2010, phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 được nêu trong báo cáo của UBND thành phố, của các cơ quan hữu quan và thẩm tra của các Ban của HĐND thành phố; đồng thời nhấn mạnh đến một số vấn đề sau đây:

I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010

Thành phố Đà Nẵng bước vào triển khai thực hiện kế hoạch năm 2010 trong điều kiện kinh tế thế giới đang dần phục hồi đã tác động tích cực đến việc ổn định và duy trì tốc độ tăng trưởng. Quán triệt sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, UBND thành phố đã kịp thời ban hành Quyết định số 3531/QĐ-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP về những giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, doanh nghiệp và cán bộ, nhân dân thành phố nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Kết quả tình hình kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tiếp tục phục hồi và chuyển biến tốt, đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, với tổng sản phẩm nội địa (GDP) ước tăng 12,6% so với năm 2009, đảm bảo yêu cầu cơ bản về an sinh xã hội, quốc phòng an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đạt được kết quả trên là sự chỉ đạo sâu sát của Thành uỷ, sự nỗ lực Uỷ ban nhân dân thành phố, của các ngành, các cấp, sự giám sát của Hội đồng nhân dân, sự tham gia của Mặt trận, các đoàn thể và của nhân dân thành phố.

Tuy nhiên, kinh tế thành phố vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, giá cả biến động ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và đời sống. Tai nạn giao thông tăng, tội phạm diễn biến phức tạp, giải toả, đền bù và tái định cư còn bất cập, một số điểm ô nhiễm môi trường chậm khắc phục, cải cách hành chính có nơi còn chậm, dịch sốt xuất huyết bùng phát.

II. Mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2011

1. Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị theo hướng hiện đại và đồng bộ, tập trung hoàn thành các công trình trọng điểm. Tiếp tục lấy năm 2011 là “Năm Giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư và an sinh xã hội”; chú trọng đầu tư và phát triển dịch vụ, tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Tập trung tranh thủ và thu hút mọi nguồn lực để đầu tư nhằm tăng tốc phát triển thành phố. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và kinh tế đối ngoại. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, tập trung qui hoạch và phát triển nguồn nhân lực. Duy trì thành quả đạt được, đẩy mạnh thực hiện các chương trình an sinh xã hội và giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc: Chương trình “Thành phố 5 không”, “thành phố 3 có”, thực hiện Chỉ thị số 24 của Thành ủy, ngăn chặn và xử lý ô nhiễm môi trường. Nâng cao hiệu lực bộ máy tổ chức và điều hành của chính quyền các cấp. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015.

2. Những chỉ tiêu chủ yếu

(1) Tổng sản phẩm nội địa (GDP, giá SS 1994) tăng 13,5-14,5% so với ước thực hiện 2010, trong đó:

Giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ tăng 16-17%, công nghiệp - xây dựng tăng 9-10%, nông nghiệp tăng 1,6-2,6%; Cơ cấu kinh tế: dịch vụ 51,2%; công nghiệp - xây dựng 46,0%; nông nghiệp 2,8%;

(2) Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 17-18%;

(3) Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 13,2-14,2%, trong đó công nghiệp tăng 13-14%;

(4) Giá trị sản xuất thủy sản - nông - lâm tăng 3,2-4,2%;

(5) Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 16-17%, trong đó xuất khẩu hàng hóa tăng 15-16%;

(6) Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn dự kiến 12.515,655 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương dự kiến 9.799,721 tỷ đồng;

(7) Tổng vốn đầu tư phát triển đạt 19.860 tỷ đồng, tăng 16-17%;

(8) Tỷ lệ giảm sinh đạt 0,3%o;

(9) Tạo việc làm mới cho 3,3 vạn lao động, tăng 2,5%;

(10) Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 5,87% (chuẩn mới thành phố);

(11) Phấn đấu tỷ lệ công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu.

III. Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức theo dõi chặt chẽ, thường xuyên, nâng cao chất lượng dự báo, điều hành để chủ động quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định kịp thời những chủ trương và biện pháp thích ứng với tình hình kinh tế - xã hội trong nước và thành phố.

2. Thúc đẩy phát triển nhanh các ngành dịch vụ thành phố có lợi thế đi đôi với nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh, từng bước nâng cao tỷ trọng trong cơ cấu GDP, tăng cường xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ.

Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật thương mại theo hướng văn minh, hiện đại, tập trung phát triển một số Trung tâm thương mại chủ yếu và mở rộng, phát triển đa dạng các hệ thống phân phối hàng hoá như: siêu thị, cửa hàng tự chọn và từng bước tiếp cận thương mại điện tử, thanh toán bằng thẻ tín dụng. Từng bước triển khai thực hiện các dự án Phức hợp thương mại tại sân vận động Chi Lăng. Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các Chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Đưa hàng về nông thôn”…

Tiếp tục xây dựng đô thị du lịch ven biển hiện đại, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tổ chức tốt Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế năm 2011, các hoạt động du lịch hè 2011... và phối hợp khai thác chuỗi di sản thiên nhiên, văn hoá thế giới của miền Trung - Tây Nguyên. Phát triển các hoạt động du lịch trên sông Hàn; hình thành thêm các sản phẩm, tour tuyến mới đi đôi với nâng cao chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế. Đầu tư và đưa vào hoạt động các dự án ở các khu ven biển Liên Chiểu - Thuận Phước, Sơn Trà- Điện Ngọc; Quần thể khu du lịch Bà Nà- Suối Mơ, Bán đảo Sơn Trà, Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân; Khu đô thị Đa Phước, các dự án: Khu phức hợp tứ giác Hùng Vương- Ngô Gia Tự - Lê Duẩn - Triệu Nữ Vương, Khu Du lịch Làng Vân, Nam Ô

Đẩy mạnh triển khai xây dựng các công trình phục vụ văn hóa-xã hội như: Khu liên hợp thể thao Hòa Xuân, rạp Xiếc quốc gia 3, Thư viện Tổng hợp Đà Nẵng.

3. Tập trung phát triển công nghiệp, thuỷ sản - nông - lâm, kinh tế biển để tạo ra nhiều sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao, tạo tiền đề trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015.

Ưu tiên đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất, chỉ đạo Điện lực Đà Nẵng duy trì cung cấp điện ổn định cho sản xuất và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, nhất là trong mùa nắng nóng, thiếu điện.

Tập trung kêu gọi đầu tư để phát triển các khu công nghiệp hiện có, đồng thời triển khai xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghệ cao (1.010 ha) tại Hòa Liên và Khu Công nghệ thông tin tập trung (131 ha) tại Hòa Liên theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đầu tư công nghiệp chế biến hải sản phục vụ xuất khẩu; phát triển các ngành công nghiệp dịch vụ cảng và vận tải biển; các loại hình công nghiệp gắn với hệ thống cảng. Phát huy lợi thế, tiềm năng kinh tế biển trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, tạo tiền đề để xây dựng Đà Nẵng trở thành một trung tâm hậu cần nghề cá, phát triển các lĩnh vực liên quan đến biển của vùng; là một trong ba trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước. Nghiên cứu các giải pháp phòng chống thiên tai, thảm họa, biến đổi khí hậu có hiệu quả.

Tiếp tục phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng hàng hóa phục vụ đô thị, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ, các mô hình sản xuất nông nghiệp, kinh tế trang trại. Quy hoạch xác định vành đai xanh, xây dựng các vùng rau an toàn, vùng hoa, cây cảnh. Tập trung công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, không để tái phát cúm gia cầm, lở mồm long móng và chống dịch bệnh “tai xanh ở lợn”.

Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống chữa cháy rừng và hỗ trợ, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư trồng rừng. Chú trọng trồng rừng phòng hộ, cảnh quan môi trường khu vực: Bà Nà, Sơn Trà, Hải Vân, Phước Tường nhằm phục vụ phát triển du lịch sinh thái của thành phố. Trồng rừng phòng hộ phi lao ven biển bảo vệ các tuyến kè, chống cát bay.

4. Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước đi đôi với tăng cao tỷ trọng vốn thực hiện; nâng cao hiệu quả của hoạt động đối ngoại, kinh tế đối ngoại. Khai thác các nguồn tài trợ của các tổ chức tín dụng quốc tế để tạo nguồn cho Quỹ Đầu tư phát triển của thành phố.

Thực hiện cơ chế thông thoáng, vận dụng linh hoạt các cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư; tăng cường xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế để thu hút và huy động các nguồn vốn FDI. Quy định thời gian triển khai và kiên quyết thu hồi các dự án đầu tư nước ngoài đã được cấp phép đầu tư không triển khai thực hiện theo đúng cam kết và quy định để phục vụ cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu đầu tư vào thành phố. Tranh thủ một số dự án cơ sở hạ tâng ưu tiên do Ngân hàng Thế giới tài trợ như: Giai đoạn 2 Dự án thoát nước, đường và cầu mới Nguyễn Tri Phương; hệ thông thông tin tín hiệu giao thông (vốn ODA của Chính phủ Tây ban Nha); Dự án Nhà máy nước Hòa Liên của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB); Dự án trang thiết bị y tế.

Đẩy mạnh giải ngân, triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn hỗ trợ có mục tiêu, vốn Trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, nhất là nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ cho kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ giáo viên và các dự án bệnh viện tuyến huyện.

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các công trình, dự án quan trọng hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2011, công trình phục vụ tái định cư, phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, giải tỏa đền bù, bàn giao đất để triển khai dự án và công tác bố trí tái định cư. Thực hiện tốt công tác giám sát thi công, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, chống lãng phí, thất thoát.

Tập trung triển khai xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm như: Trung tâm Hành chính thành phố, cầu Rồng, cầu mới Nguyễn Văn Trỗi, đường Nguyễn Văn Linh nối dài; các khu đô thị: Tây Bắc, Đa Phước, Vịnh Mân Quang, Tuyên Sơn; khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, dự án quần thể Khu du lịch sinh thái Bà Nà - Suối Mơ; triển khai xây dựng mới tuyến đường vành đai qua Hòa Xuân Hòa Quý, hệ thống giao thông công cộng, cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải...Tranh thủ một số Dự án của Trung ương trên địa bàn thành phố như: Nhà ga quốc tế Sân bay Đà Nẵng, đường cao tốc Đà Nẵng – Dung Quất

5. Tăng cường các biện pháp thu ngân sách, đảm bảo vừa khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện các cam kết quốc tế về thuế, đồng thời chống thất thu, trốn lậu thuế. Thực hiện tốt Luật Ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tiết kiệm chi thường xuyên, có kế hoạch dự phòng ngân sách; bố trí kế hoạch vốn cho các dự án, công trình đã đảm bảo thủ tục, điều kiện thực hiện, đảm bảo tính tập trung, trọng điểm và sử dụng có hiệu quả.

6. Triển khai thực hiện các biện pháp đồng bộ để phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có chất lượng để thu hút mạnh các dự án đầu tư có trình độ công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn. Xây dựng chuẩn hóa sự nghiệp giáo dục so với các thành phố lớn của cả nước. Hướng đến việc đào tạo theo mô hình đón đầu dự án, phục vụ trực tiếp nhu cầu nhân lực các dự án, tạo điều kiện để các dự án đặt hàng nhu cầu đào tạo.

Nâng cấp, mở rộng các cơ sở y tế, đưa vào hoạt động Trung tâm Sản - Nhi thành phố; duy trì tỷ lệ 100% xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế; tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện đại, chuyên sâu, đảm bảo tiến độ xây dựng và đưa vào hoạt động các trung tâm khám chữa bệnh và dịch vụ y tế chất lượng cao với tiêu chuẩn quốc tế. Quản lý chặt chẽ các hoạt động khám chữa bệnh tư nhân, thị trường thuốc chữa bệnh; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường các biện pháp để phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh; phòng, chống nghiện ma túy, nhiễm HIV... Tổ chức tốt việc quản lý, cai nghiện và điều trị cho các đối tượng nghiện ma túy nhiễm HIV, đã chuyển sang giai đoạn AIDS, tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề 05-06.

Tiếp tục lồng ghép công tác giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và các lĩnh vực xã hội khác với việc duy trì thực hiện các mục tiêu của chương trình “thành phố 5 không” và đẩy mạnh chương trình “thành phố 3 có”. Quan tâm đến bộ phận nhân dân còn khó khăn, nhất là những gia đình chính sách, vùng xa, vùng di dời giải tỏa...

Tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu tái định cư, thực hiện tốt công tác bố trí tái định cư, hỗ trợ xóa nhà tạm cho các hộ nghèo và sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách khó khăn, đảm bảo thực hiện mục tiêu “có nhà ở”. Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng nhà ở cho công nhân trong các khu công nghiệp, đẩy mạnh triển khai chương trình 7.000 căn hộ chung cư cho người có thu nhập thấp và xây dựng nhà ở cho sinh viên từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ.

Các tổ chức, cá nhân được UBND thành phố chuyển quyền sử dụng đất (kể cả các hộ thuộc diện giải tỏa, bố trí đất tái định cư) đã nộp đủ tiền sử dụng đất theo quy định nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu tổ chức, cá nhân có nhu cầu chuyển đổi tên nhận quyền sử dụng đất, giao UBND thành phố giải quyết thủ tục cho chuyển đổi tên.

Tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng Đề án “có nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng xã, phường trong sạch, vững mạnh, giảm các tệ nạn xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án đổi mới công tác tuyên truyền vận động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố đến năm 2015 và Đề án “Đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên”.

7. Tích cực triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường”; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng xã hội trong việc bảo vệ môi trường. Tích cực phòng ngừa, hạn chế ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường tại các khu công nghiệp, khu dân cư, khu du lịch; cải tạo và xử lý ô nhiễm môi trường trên các sông, hồ, ven biển.

8. Tiếp tục thực hiện thí điểm chủ trương không tổ chức HĐND quận, huyện, phường; rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị hành chính, đánh giá, rút kinh nghiệm và tiếp tục thực hiện thí điểm mô hình Bí thư đồng thời là Chủ tịch cấp quận, phường. Đổi mới cơ chế sắp xếp và bổ nhiệm nhân sự theo hướng nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Quy định mới về phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy và quản lý công chức, viên chức; Quy định về thi tuyển chức danh lãnh đạo; thực hiện đổi mới cơ chế đánh giá cán bộ công chức. Chuyển dần các hoạt động sự nghiệp sang cơ chế có thu tự trang trải hoặc từng bước tiến hành xã hội hóa để các thành phần kinh tế khác tham gia.

Tiếp tục thực hiện chương trình tổng thể về cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng cải cách, thường xuyên rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” và thực hiện các hoạt động hậu kiểm; thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch, niêm yết công khai quy chế, quy trình và các thủ tục hành chính rõ ràng, cụ thể.

Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống quan liêu, tham nhũng. Triển khai thực hiện “Đề án đổi mới công tác tiếp dân” trên địa bàn thành phố; gắn công tác tiếp dân với giải quyết khiếu nại tố cáo.

9. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết TW 8 (khoá IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, tạo chuyển biến quan trọng về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Tổ chức tốt hoạt động hiệu quả Lực lượng chống cướp giật trên địa bàn, đảm bảo kiềm chế các loại tội phạm, nhất là tội phạm cố ý gây thương tích, cướp giật, trộm cắp tài sản. Thường xuyên tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vụ vi phạm Luật Giao thông, không để xảy ra ùn tắc và kiềm chế tai nạn, giữ gìn trật tự an toàn giao thông đô thị.

IV. Những kết luận tại các phiên thảo luận và chất vấn

1. Tăng cường chỉ đạo chống gian lận thương mại và đầu cơ tăng giá, đặc biệt lưu ý các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu, thuốc chữa bệnh.

2. Rút Giấy phép kinh doanh các trường hợp vi phạm sau đây: Gian lận thương mại khi bán xăng không đủ số lượng; đối với các đại lý internet và các điểm truy cập internet công cộng khác ( như cà phê internet...) vi phạm lần thứ 2 về việc cho trẻ em dưới 14 tuổi không có người lớn bảo lãnh và học sinh phổ thông ( trên 14 tuổi) trong giờ học vào truy cập internet và trò chơi trực tuyến thì các cơ quan chức năng thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet cắt đường truyền vĩnh viễn.

3. Tịch thu bằng lái và giam xe 6 tháng đối với các chủ phương tiện đổ phế thải xây dựng ( giá hạ, xà bần) không đúng quy định.

4. Thực hiện phân làn giao thông trên một số tuyến đường và mở rộng phạm vi hoạt động của xe buýt, tăng cường hệ thống giao thông công cộng tiến tới giảm bớt sử dụng phương tiện giao thông cá nhân.

5. Xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường tại các nhà máy thép; có phương án di dời Nhà máy xi măng Hải Vân và Nhà máy thuốc lá.

6. Bảo đảm trật tự văn minh đô thị, không để chó thả rong, không chăn nuôi gia súc.

7. Nghiêm cấm buôn bán căn hộ chung cư do Nhà nước cho thuê hoặc bán cho các hộ nghèo, đối tượng thu nhập thấp nhằm trục lợi.

8. Từ nay trở đi, các hộ dân trong các dự án chậm thực hiện đuợc xây nhà cấp 4, được tách thửa sau khi chính quyền và cơ quan chức năng kiểm tra và cho phép.

9. Tập trung quản lý các đối tượng buôn bán ma tuý bị nhiễm HIV và nghiện vào giáo dục, điều trị tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề 05-06.

10. Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2011, tất cả các bệnh viện công không thu tiền giữ xe đạp, xe gắn máy.

V. Thông qua các Tờ trình và các Báo cáo của UBND thành phố

1. Thông qua Báo cáo số 170/BC-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2010 của UBND thành phố về tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 và kế hoạch cân đối vốn xây dựng cơ bản năm 2011; Báo cáo số 169/BC-UBND ngày15 tháng 11 năm 2010 của UBND thành phố về kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2010 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2011; Báo cáo số 174/BC-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2010 của UBND thành phố về kết quả thực hiện Đề án phát triển cây xanh đô thị của thành phố Đà Nẵng theo Nghị quyết số 28/2005/NQ-HĐND của HĐND thành phố.

2. Thông qua Tờ trình số 7223/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2010 của UBND thành phố về Dự án mở rộng hệ thống cấp nước Đà Nẵng giai đoạn 2011-2020; Tờ trình số 7257/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2010 của UBND thành phố về phương án giá đất ban hành từ ngày 01/01/2011; Tờ trình số 7445/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2010 của UBND thành phố về việc thực hiện chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp uỷ quận, huyện (tương đương) và phường, xã nhiệm kỳ 2010-2015 có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

UBND thành phố, các ngành, các cấp theo chức năng của mình tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao Nghị quyết của HĐND.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố, các vị đại biểu HĐND thành phố tăng cường kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức thành viên của Mặt trận giám sát và động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết của HĐND.

HĐND thành phố kêu gọi đồng bào, cán bộ và chiến sĩ trong toàn thành phố phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, chung sức chung lòng cùng phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2010.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2011, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2010./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Bá Thanh