HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 108/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 06 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜICHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 9 HĐND KHÓA VIII

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNHĐỒNG NAI
KHÓA VIII- KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứNghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh ĐồngNai ban hành Quy chế hoạt động và Quy chế giám sát của HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VIII;

Trên cơ sở kết quả chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họpthứ 9 HĐND khóa VIII,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tán thành kết quảtriển khai thực hiện các nội dung trả lời chất vấn tại các kỳ họp thứ 2, 3, 4, 5,7 và yêu cầu UBND tỉnh, các sở ngành có liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện cóhiệu quả các Thông báo kết quả các phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Hộiđồng nhân dân tỉnh. Trong đó:

1. Việc triển khai thực hiện dự án tái định cư 11,2 hatrên địa bàn phường Tân Biên: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Biên Hòagiải quyết dứt điểm việc hoàn lại chi phí bồi thường cho ngân sách nhà nước,cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân ổn định cuộc sống.

2. Việc quản lý quy hoạch khu vực bán ngập lòng hồTrị An: Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạoUBND các huyện có liên quan đến lòng hồ Trị An xử lý dứt điểm các vi phạm, đồngthời khẩn trương thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh về quản lý, sử dụng đấtvùng bán ngập. Định kỳ tổ chức kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đấttại khu vực lòng hồ Thuỷ điện Trị An theo quy định.

3. Việc chi trả bồi thường đối với các hộ dân bị thuhồi đất khu công nghiệp Ông Kèo huyện Nhơn Trạch:

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty kinh doanh hạ tầng khắcphục khó khăn, xây dựng phương án tài chính thích hợp để phân kỳ thực hiện bồithường cho người dân có đất bị thu hồi thuộc dự án Khu công nghiệp Ông Kèo nóichung, trong đó có cáchộ dân thuộc khu vực hai công ty xi măng Công Thanh và Lafarge nói riêng, tạo điều kiện cho ngườidân ổn định cuộc sống.

Đề nghị UBND huyện Nhơn Trạch tiếp tục phối hợp chặtchẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh và chủ đầu tư, giải quyết khó khăn vướngmắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Điều 2. Hộiđồng nhân dân tỉnh ghi nhận các kết quả và giải pháp mà người đứng đầu các sởngành và Tòa án nhân dân tỉnh đã báo cáo trước hội đồng nhân dân để trả lờichất vấn tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị:

1. Về an ninh chính trị, trật tự antoàn xã hội:

a) Trách nhiệm của Công an tỉnh:

Phối hợp với cơ quan hữu quan tiếp tục đẩy mạnh côngtác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đối với các xe mô tô bị tạm giữ quá hạn vô chủ, đềnghị Công an tỉnh chú trọng công tác kết hợp truy xét các hành vi vi phạm phápluật khác nhằm phát hiện tài sản bị trộm, cướp, nâng cao tỉ lệ tài sản được trảlại cho người dân.

b) Trách nhiệm của Tòa án nhân dân tỉnh:

Thực hiện và chỉ đạo Tòa án nhân dân cấp huyện đẩy nhanhtiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, hạn chế đến mứcthấp nhất án hủy, sửa, án tồn quá hạn luật định; không để xảy ra việc kết ánoan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm, đảm bảo các bản án, quyết định củaTòa án đúng pháp luật, rõ ràng, có tính khả thi, góp phần vào công tác ngănngừa, phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, rèn luyện phẩm chấtchính trị, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũthẩm phán và cán bộ Tòa án để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác xét xử.

2. Lĩnh vực Văn hóa thể thao và Du lịch:

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quanchức năng, Ủy ban MTTQVN các cấp và UBND các địa phương tham mưu UBND tỉnh cácgiải pháp, biện pháp thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với cáchoạt động văn hóa thể thao du lịch trên địa bàn; xử lý nghiêm đối với các hànhvi vi phạm pháp luật. Có giải pháp tích cực để giữ gìn, phát huy truyền thống vàbản sắc văn hóa của dân tộc.

b) Về Dự án trùng tu, tôn tạo di tích Thành Biên Hòa:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp vớiSở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan kiểm tra hiệntrạng và đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn chống xuống cấp cho di tích;

Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào khả năng cân đối vốnvà các tiêu chí ưu tiên cấp vốn để xem xét, đề xuất bố trí vốn cho dự án thựchiện chống xuống cấp trong năm 2014 và cân đối bố trí vốn đầu tư dự án trongcác năm sau, nhằm đảm bảo việc bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử của di tích.

3.Lĩnh vực y tế:

Sở Y tế chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện tốt công tác ytế dự phòng, quản lý và bảo quản tốt nguồn vaccine và nâng cao chất lượng côngtác tiêm chủng phòng bệnh, giám sát phát hiện sớm và xử lý kịp thời, có hiệuquả các bệnh dịch góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Sở Y tế phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng thựchiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tiêm chủng phòng bệnh,trong đó có việc tiêm chủng vaccine Quinvaxem. Hướng dẫn, tư vấn cẩn thận chongười dân về những lợi ích của việc tiêm chủng phòng bệnh và các biện pháp theodõi, xử lý đối với trường hợp có phản ứng phụ khi tiêm chủng.

4.Đề án thí điểm Nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh:

Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư chú trọng công tác giớithiệu địa điểm, cấp Giấy chấp thuận đầu tư và định kỳ kiểm tra quá trình triểnkhai thực hiện các dự án nhà ở xã hội nhằm đảm bảo năng lực của chủ đầu tưtrong việc thực hiện các dự án theo đúng tiến độ được phê duyệt.

Các cơ quan chức năng như Sở Tài chính, Cục Thuế, Sở Kếhoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã LongKhánh, thành phố Biên Hòa phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện giải phápvề vốn, ưu đãi thuế, thủ tục hành chính...Trong đó quan tâm chú trọng, phối hợprà soát quỹ đất của tỉnh để điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nhằm có quỹ đất chocác dự án nhà ở xã hội.

5. Lĩnh vực nông nghiệp-nông thôn:

a) Chínhsách tín dụng nông nghiệp- nông thôn:

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đồng Nai tích cực có giải pháptriển khai thực hiện chủ trương, chính sách trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt độngngân hàng nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.Trong đó, chú trọng triển khai các chính sách về lãi suất tín dụng phục vụ pháttriển nông nghiệp nông thôn để tạo thuận lợi cho người nông dân, nhất là ngườidân vùng sâu vùng xa có khả năng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi nhằm tạo điều kiệnđể phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyệnđẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại trên cơ sở các tiêuchí, quy trình theo quy định hiện hành nhằm giúp người nông dân đảm bảo thủ tụcđề nghị vay vốn ưu đãi.

Sở Công thương phối hợp với SởKhoa học và Công nghệ và các cơ quan chức năng có liên quan nghiên cứu đề xuấtcác loại máy nông nghiệp sản xuất trong nước có công năng sử dụng phù hợp, giáthành hợp lý, phù hợp với đặc thù địa hình của tỉnh Đồng Nai để tạo điều kiệncho người nông dân vừa vay được vốn ưu đãi, vừa chọn lựa được loại máy nôngnghiệp phù hợp để phục vụ sản xuất có hiệu quả.

b) Vềthị trường tiêu thụ nông sản:

Sở Công thương tiếp tục triển khai thực hiện tốt chức năngquản lý nhà nước về công nghiệp, thương mại trên địa bàn, phát triển thương mạinông thôn, chú trọng hỗ trợ nông dân trong việc tiêu thụ nông sản.

Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh công tác hướng dẫn thực hiệnđăng ký nhãn hiệu hàng hóa; tăng cường công tác kiểm tra chất lượng và nhãnhàng hóa đối với sản phẩm nông nghiệp; tập trung triển khai chương trình đưathông tin khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với ngành có liên quan vàcác địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án sản xuất, chế biến vàtiêu thụ rau quả an toàn, phát triển cây, con giống chủ lực; tăng cường côngtác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp để nâng cao năng suất,chất lượng nông sản; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nângcao nhận thức cho người nông dân trong việc đảm bảo uy tín, chất lượng hàng hóa,đạt tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Điều 3. Giao Ủy bannhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết này và báo cáotiến độ tại kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2014, báo cáo kết quả thực hiện tại kỳhọp HĐND tỉnh cuối năm 2014.

Điều 4. Thường trựcHội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dântỉnh thực hiện nhiệm vụ giám sát việc triển khai, thực hiện nghị quyết này theoluật định.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Hộiđồng nhân dân tỉnh biểu quyết thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhândân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2013./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư