Nghị quyết

NGHỊ QUYẾT

CỦA QUỐCHỘI NƯỚC CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỐ 11/2002/QH11 NGÀY16 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ VIỆC THÀNH LẬP
UỶ BAN LÂM THỜI ĐỂ THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI

QUỐC HỘI

NƯỚC CỘNGHÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10 và Điều 23 của Luật tổchức Quốc hội;

Theo đề nghị của Uỷban thường vụ Quốc hội tại Tờ trình số 42/UBTVQH11 ngày 28 tháng 11 năm 2002 vềviệc thành lập Uỷ ban lâm thời của Quốc hội để thẩm tra dự án Luật hoạt độnggiám sát của Quốc hội và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Thành lập Uỷ ban lâmthời của Quốc hội để thẩm tra dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội gồmcác ông, bà có tên sau đây:

Chủ nhiệm Uỷ ban:

1. Ông Lê Quang Bình, đại biểu Quốc hội tỉnhKon Tum.

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban:

2. Bà Nguyễn Thị Bắc, đại biểu Quốc hội tỉnhPhú Thọ;

3. Ông Huỳnh Đảm, đại biểu Quốc hội thành phốHồ Chí Minh.

Các Uỷ viên:

4. Ông Tôn Thất Bách, đại biểu Quốc hội thànhphố Hà Nội;

5. Bà Trần Thị Minh Chánh, đại biểu Quốc hộitỉnh Phú Yên;

6. Ông Nguyễn Văn Chi, đại biểu Quốc hội tỉnhHà Tây;

7. Ông Nguyễn Đức Chính, đại biểu Quốc hộithành phố Hồ Chí Minh;

8. Ông Nguyễn Viết Chức, đại biểu Quốc hộithành phố Hà Nội;

9. Ông Vũ Ngọc Cừ, đại biểu Quốc hội tỉnh LàoCai;

10. Ông Nguyễn Duy Hoàng, đại biểu Quốc hộitỉnh Thừa Thiên Huế;

11. Bà Nguyễn Thị Thanh Hưng, đại biểu Quốchội thành phố Đà Nẵng;

12. Bà Mai Hoa Niê Kđăm, đại biểu Quốc hộitỉnh Đăk Lăk;

13. Ông Nguyễn Đình Lộc, đại biểu Quốc hộithành phố Hồ Chí Minh;

14. Ông Hoàng Văn Lợi, đại biểu Quốc hội tỉnhBắc Giang;

15. Ông Hoàng Văn Minh, đại biểu Quốc hộitỉnh Nghệ An;

16. Bà Ngô Thị Minh, đại biểu Quốc hội tỉnhQuảng Ninh;

17. Bà Lê Thị Nga, đại biểu Quốc hội tỉnhThanh Hoá;

18. Ông Đỗ Trọng Ngoạn, đại biểu Quốc hộitỉnh Bắc Giang;

19. Ông Bùi Thanh Phú, đại biểu Quốc hội tỉnhHải Dương;

20. Ông Hoàng Sương, đại biểu Quốc hội tỉnhSơn La;

21. Ông Đặng Văn Thanh, đại biểu Quốc hộitỉnh Cần Thơ;

22. Ông Lê Xuân Thân, đại biểu Quốc hội tỉnhKhánh Hoà;

23. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, đại biểu Quốc hộitỉnh Bình Dương;

24. Ông Thạch Tịnh, đại biểu Quốc hội tỉnhSóc Trăng;

25. Bà Tô Thị Toàn, đại biểu Quốc hội tỉnhBắc Kạn.

Điều 2

Uỷ ban lâm thời có trách nhiệm nghiên cứu, thẩm tra dự án Luậthoạt động giám sát của Quốc hội và trình Quốc hội báo cáo thẩm tra về dự ánLuật này.

Điều 3

Uỷ ban lâm thời chấm dứt hoạt động sau khi hoàn thành nhiệm vụquy định tại Điều 2 của Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã đượcQuốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ hai thôngqua ngày 16 tháng 12 năm 2002.