HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 110/2015/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011-2016, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhànước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 125/BC-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2015 của UBND thành phố về tình hình thực hiệnkế hoạch vốn xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2015 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm2015, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, ý kiến của các vị đại biểuHội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩnđiều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2015 như sau:

I. Tổng nguồn vốnXDCB năm 2015 là 5.145,240 tỷ đồng

1. Tổng nguồn vốnXDCB trong nước là 5.029,240 tỷ đồng (kể cảnguồn vốn vay tín dụng ưu đãi 50 tỷ đồng đã bố trí cho các công trình), gồm cácnguồn sau:

- Nguồn ngân sách tậptrung: 1.490,640 tỷ đồng

- Nguồn thu tiền sửdụng đất: 1.302,000 tỷ đồng

- Nguồn vốn TW bổ sungcó mục tiêu: 416,600 tỷ đồng

- Nguồn vốn vay tíndụng ưu đãi: 50,000 tỷ đồng

- Nguồn vốn huy độngtheo Khoản 3 Điều 8 Luật

Ngân sách: 1.200,000 tỷđồng

+ Tạm ứng tồn ngân Khobạc: 500,000 tỷ đồng

+ Phát hành Trái phiếuChính quyền địa phương: 700,000 tỷ đồng

- Nguồn thu xổ số kiếnthiết: 120,000 tỷ đồng

- Chi XDCB từ nguồnnăm trước chuyển sang: 300,000 tỷ đồng

- Nguồn thu từ bán nhàcông sở: 150,000 tỷ đồng

2. Nguồn vốn nướcngoài (ODA): 116,000 tỷ đồng

II. Dự kiến tổngnguồn vốn XDCB năm 2015 sau khi điều chỉnh: 5.225,60212014 tỷ đồng, gồm:

1. Tổng nguồn vốnXDCB trong nước là 5.109,60212014 tỷ đồng (tăng80,36212014 tỷ đồng), gồm các nguồn sau:

- Nguồn ngân sách tậptrung: 1.490,640 tỷ đồng

- Nguồn thu tiền sửdụng đất: 1.402,000 tỷ đồng

- Nguồn vốn TW bổ sungcó mục tiêu: 416,600 tỷ đồng

- Nguồn vốn vay tíndụng ưu đãi: 50,000 tỷ đồng

- Nguồn vốn huy độngtheo Khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách

900,000 tỷ đồng

+ Tạm ứng tồn ngân Khobạc: 500,000 tỷ đồng

+ Phát hành Trái phiếuChính quyền địa phương: 400,000 tỷ đồng

- Nguồn tăng thu ngânsách năm 2014 chuyển sang: 75,218 tỷ đồng

- Nguồn tồn quỹ ngânsách năm 2014: 200,000 tỷ đồng

- Chi XDCB từ nguồnnăm trước chuyển sang: 300,000 tỷ đồng

- Nguồn thu từ bán nhàcông sở năm 2015: 45,000 tỷ đồng

- Nguồn thu từ bán nhàcông sở năm 2014 chuyển sang: 46,400 tỷ đồng

- Nguồn thu xổ số kiếnthiết: 120,000 tỷ đồng

- Nguồn thu hồi Nhàthi đấu TDTT nộp vào ngân sách: 35,252 tỷ đồng

- Nguồn khác:28,49212014 tỷ đồng

2. Nguồn vốn nướcngoài (ODA): 116,000 tỷ đồng

III. Dự kiến kế hoạch điều chỉnh phân bổ vốnnăm 2015:

1. Điều chỉnhgiảm kế hoạch vốn XDCB năm 2015:

Rà soát, cắt giảm những công trình bố trí vốnđầu năm lớn có khả năng sử dụng không hết số vốn đã bố trí, những công trìnhdo vướng đền bù giải tỏa chưa triển khai thi công hoặc đến nay chưahoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, chưa triển khai thi công...

2. Điều chỉnh tăngkế hoạch vốn năm 2015: chủ yếu ưu tiên bổsung vốn cho các nhóm công trình sau:

- Công trình thanhquyết toán nhằm thanh toán nợ đọng XDCB.

- Thảm nhựa các tuyếnđường đã đảm bảo tỷ lệ dân ở 50% theo đề xuất của UBND thành phố.

- Bổ sung vốn đền bùgiải tỏa các dự án KDC Khu vực trung tâm thương mại Chợ Cồn; KDC dọc tuyếnthoát nước Thọ Quang - Biển Đông để có địa điểm xây dựng Chợ Mai; Khu dân cưĐông Hải; Khu đô thị công nghệ FPT; Khu TĐC phục vụ giải tỏa bến xe phía Nam;Tuyến đường gom dọc đường sắt Bắc Nam; KDC An Cư 2 mở rộng, các khu đất để giaođất cho nhà đầu tư…

- Bổ sung vốn cho côngtrình vốn ODA (Dự án Phát triển bền vững).

- Bổ sung vốn để triểnkhai thực hiện một số công trình như Khu chung cư 201 Đống Đa; Cải tạo cảnhquan công viên tại đường Xuân Thủy; Lê Thanh Nghị; Cách mạng tháng 8 và ĐặngXuân Bảng; Công viên Trung tâm thành phố (đường Hùng Vương); Cảnh quan vỉa hèphía Tây sông Hàn; Cải tạo cảnh quan tuyến phố đường Lê Duẩn giai đoạn 2; Nângcấp, mở rộng tuyến đường ĐH8 (đoạn bổ sung của tuyến đường ĐH4 từ Quốc lộ 14Bđến giáp đường vành đai phía Nam); các công trình xử lý thoát nước chống ngậpúng, công trình điện chiếu sáng theo kiến nghị của cử tri… nhằm phục vụ nhu cầuan sinh xã hội.

Điều 2. Một số giảipháp đảm bảo nguồn vốn chi đầu tư XDCB theo kế hoạch năm 2015

- Tăng cường công táckiểm tra, thanh tra thuế và phối hợp giữa các cơ quan thu, cơ quan tài chính vàcác lực lượng chức năng trong công tác quản lý thu, chống thất thu, chốngchuyển giá và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế.

- Tiếp tục làm việcvới Bộ ngành Trung ương để được bố trí cho các công trình đã hoàn thành nhưngTrung ương chưa bố trí đủ vốn cho thành phố như Nhà thi đấu thể dục thể thaothành phố, cầu Nguyễn Văn Trỗi - Trần Thị Lý… và các công trình đang triển khaithực hiện, các công trình mới theo Kết luận 75-KL/TW ngày 12/11/2013 của BộChính trị và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 186 TB-VPCP ngày05/5/2014.

- Tiếp tục huy độngcác nguồn lực từ các thành phần kinh tế trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầngnhằm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 07/01/2014của Thành ủy Đà Nẵng.

- Tăng cường kiểm tra,giám sát các dự án có sử dụng vốn vay của Chính phủ, vốn vay được Chính phủ bảolãnh và vốn vay của chính quyền địa phương nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư, chấtlượng công trình và theo đúng quy định của pháp luật.

- Tập trung chỉ đạocác chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trươnghoàn thành nghiệm thu khối lượng để gửi Kho bạc Nhà nước thanh toán nhằm giảingân hết số vốn đã bố trí, nhất là các công trình từ nguồn vốn Trung ương hỗtrợ có mục tiêu, công trình vốn vay tín dụng ưu đãi, các công trình đối ứng vốnODA, các công trình trọng điểm,…

- Tập trung đẩy nhanh tiếnđộ bàn giao công trình giữa các đơn vị điều hành dự án và các công ty cổ phầnđể nhanh chóng triển khai các hạng mục còn lại của công trình cũng như hoànthành hồ sơ nghiệm thu khối lượng để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốnđã bố trí.

- Chỉ đạo các đơn vị khẩntrương hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh theo quy định tại Thông tư 01/2015/TT-BXDngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng để sớm khởi công công trình.

Điều 3. Tổ chứcthực hiện

Giao UBNDthành phố căn cứ vào Nghị quyết, kế hoạch điều chỉnh vốn đã được HĐND thành phốthông qua để chỉ đạo các ngành, các quận, huyện thực hiện, đảm bảo khối lượngthực hiện, giải ngân hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2015.

Giao Thườngtrực HĐND thành phố, Ban Kinh tế và Ngân sách, các Ban của HĐND thành phố, cácđại biểu HĐND thành phố giám sát việc thực hiện kế hoạch điều chỉnh vốn xâydựng cơ bản năm 2015 thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã đượcHĐND thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND thànhphố thông qua./.

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
- Bộ KH-ĐT; Bộ Tài chính;
- Cục KTVB QPPL - Bộ Tư pháp;
- TV Thành ủy, các ban của Đảng;
- ĐB HĐND TP; Đoàn ĐBQH TP;
- UBND, UBMTTQVN, các sở, ngành, đoàn thể TP;
- Quận, huyện ủy; UBND, UBMTTQ các q/h;
- Thường trực HĐND 11 xã huyện Hòa Vang;
- Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đài PTTH ĐN,
TT TTVN tại ĐN, Cổng TTĐT thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- VP UBND thành phố;
- Lưu: VT, TT-TH, CTHĐND.

CHỦ TỊCH
Trần Thọ