HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2013/NQ-HĐND

Hưng Yên, ngày 04 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ PHÁTTRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003, Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày30/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;Quyết định 2986/QĐ-BTC ngày 30/11/2013 của Bộ Tài chính về giao dự toán ngânsách nhà nước năm 2014 tỉnh Hưng Yên;

Sau khi xem xét Báo cáo số 188/BC-UBND ngày27/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triểnkinh tế - xã hội năm 2013 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2014, báo cáothẩm tra của các Ban và ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành nội dung Báocáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳhọp, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung sau đây:

I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinhtế - xã hội năm 2013:

Năm 2013 là năm kinh tế của tỉnh nhà gặp nhiềukhó khăn do tác động của tình hình suy thoái kinh tế thế giới, sự trầm lắng củakinh tế trong nước và những diễn biến phức tạp của thời tiết. Song, các cấp,các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu đạt đượcnhững kết quả tích cực, hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ pháttriển kinh tế - xã hội được đề ra tại Kỳ họp thứ tư - HĐND tỉnh.

Tổng sản phẩm (GDP) tăng 7,1%. Cơ cấu kinh tếchuyển dịch theo hướng tích cực: NN 17,05% - CN, XD 48,21% - DV 34,74%. Tổngdiện tích gieo trồng đạt 108.849 ha, tăng 0,71%, lúa chất lượng cao đạt 61,5%diện tích, tăng 1,4% so với năm 2012; diện tích cây vụ đông tăng 4,8%; giá trịchăn nuôi tăng 1,2%; giá trị sản xuất thủy sản tăng 4,22%; sản lượng cây ăn quảnói chung đều tăng và được giá. Sản xuất công nghiệp tăng khá, giá trị sản xuấttăng 7,31%; thu hút được 84 dự án (trong đó: 54 dự án trong nước, 30 dự án nướcngoài) với tổng số vốn đầu tư 2.980 tỷ đồng và 129 triệu USD. Các ngành dịch vụtiếp tục phát triển, giá trị sản xuất tăng 12,23%; tổng mức lưu chuyển hàng hóabán lẻ tăng 11,7% so với năm 2012, chỉ số giá tiêu dùng chung tăng 6,7% so vớibình quân chung cùng kỳ năm trước; dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa phát triển.Kim ngạch xuất khẩu đạt 1.700 triệu USD. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt5.700 tỷ đồng, bằng 105% so với dự toán Trung ương giao (trong đó thu nội địatrên 4.100 tỷ, thu thuế xuất nhập khẩu 1.600 tỷ, thu xổ số kiến thiết 8 tỷ).Tổng số vốn huy động cho đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 19.984 tỷ đồng (tăng14% cùng kỳ), trong đó trên 10,5 nghìn tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới.Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung triển khai, bình quân toàntỉnh đạt 9,3 tiêu chí/xã, tăng 2,5 tiêu chí/xã so với năm 2012. GDP bình quânđầu người đạt 30,5 triệu đồng.

Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, duytrì Hưng Yên thuộc tốp đầu các tỉnh trong cả nước; công tác đào tạo nghề đượcquan tâm, dạy nghề cho 4,5 vạn lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt47%. Chất lượng khám, chữa bệnh từng bước được cải thiện; tỷ lệ xã đạt chuẩnquốc gia về y tế là 20%; Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 0,9%. Văn hóa, thểthao, du lịch diễn ra sôi nổi; Tỷ lệ làng, khu phố văn hóa chiếm 81%. Các chếđộ chính sách đối với người có công, các đối tượng xã hội được đảm bảo, côngtác chăm sóc trẻ em được chú trọng; Tỷ lệ hộ nghèo còn 5,77%. An ninh chínhtrị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quốc phòng được củng cố. Việc xemxét giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân có chuyển biến tích cực.

Hội đồng nhân dân tỉnh biểu dương sự nỗ lực phấnđấu của các tầng lớp nhân dân và các thành phần kinh tế; sự quản lý, chỉ đạo,điều hành của các cấp, các ngành đã góp phần tích cực vào những kết quả đạtđược trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạnchế: Kinh tế tăng trưởng chậm. Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tuycó tăng so với năm 2012 song chưa đạt kế hoạch đề ra, một số khoản thu ngânsách chủ yếu đạt thấp so với dự toán. Giá trị sản xuất nông nghiệp giảm 0,16%.Tỷ lệ nợ xấu tăng so với năm trước. Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, đã có 958doanh nghiệp ngừng hoạt động và 30 doanh nghiệp làm thủ tục giải thể. Việc xửlý tình trạng ô nhiễm môi trường, lấn chiếm đất đai, lấn chiếm hành lang giaothông, các công trình thủy lợi chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác đảm bảo trật tựan toàn giao thông chưa có tiến bộ, số vụ tai nạn giao thông vẫn cao. Tìnhtrạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi, chấtlượng dạy nghề chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động. Chất lượngkhám, chữa bệnh chưa được cải thiện nhiều, thủ tục khám chữa bệnh đối với ngườicó bảo hiểm y tế còn phiền hà, tỷ lệ mất cân bằng giới tính vẫn ở mức cao. Tìnhhình tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp. Công tác tuyên truyềnpháp luật, công tác kiểm sát, xét xử, thi hành án dân sự vẫn còn những mặt hạnchế…

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém đó là dokhi xây dựng kế hoạch năm 2013, không lườngđược hết diễn biến không thuận lợi của tình hình kinh tế trong và ngoài nướcnên đề ra chỉ tiêu cao. Một số ngành, địa phương chưa tích cực, năng động, sángtạo trong chỉ đạo điều hành; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một sốlĩnh vực chưa cao. Tinh thần trách nhiệm, phẩm chất, năng lực của một bộ phậncán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu. Cải cách hành chính ở một số khâu, mộtsố cơ quan, địa phương chưa tích cực…

II. Nhữngmục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cơ bản năm 2014

Năm 2014 lànăm bước sang nửa cuối của chặng đường thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội giai đoạn 2011 - 2015. Dự báo tình hình kinh tế thế giới cũng như trongnước vẫn còn nhiều khó khăn, chưa thoát ra khỏi suy thoái, đòi hỏi các cấp, cácngành trong tỉnh phải cố gắng, quyết tâm hơn nữa để đạt được những mục tiêu đãđề ra.

1. Các mục tiêu chủ yếu.

1.1. Tổng sản phẩm (GDP) tăng 7,2 - 7,5%. Trongđó: giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 2 - 2,5%; chỉ số sản xuất công nghiệptăng 9%; dịch vụ tăng 10 - 11%. Cơ cấu kinh tế: NN 17% - CN,XD 48% - DV 35%.

1.2. Thu ngânsách đạt 6.350 tỷ đồng. Trong đó thu nội địa 4.472 tỷ đồng (thu từ xổ số kiếnthiết 8 tỷ đồng); thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.878 tỷ đồng.

1.3. Kim ngạch xuất khẩu đạt 2 tỷ USD.

1.4. Thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệuđồng.

1.5. Nâng cao chất lượng dân số, duy trì tỷ lệphát triển dân số tự nhiên dưới 1%; tỷ lệ hộ nghèo còn 4,5%; tạo thêm việc làmmới cho 2 vạn lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo 52%.

1.6. Xây dựng 22 trường mầm non và trường phổthông đạt chuẩn quốc gia; 40% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Phấn đấu tỷ lệngười dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 65 - 70%.

1.7. Tỷ lệ làng, khu phốvăn hóa đạt 83%; tỷ lệ gia đình văn hóa 88%.

2. Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể

2.1. Tập trung tháo gỡ khó khăn để đẩymạnh phát triển kinh tế.

-Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp và xâydựng nông thôn mới. Tăng cường thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án,chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn. Huy động các nguồn lực xã hội cho xây dựngnông thôn mới, khuyến khíchtất cả các xã đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn, triển khai thực hiện tốt cơ chế hỗ trợ xi măng làm đường thôn, xóm, đường ra đồng vàtiếp tục triển khai vay vốn tín dụng ưu đãi đầu tư phát triển của nhà nước đểthực hiện xây dựng đường giao thông nông thôn. Có cơ chế để khuyến khích chuyểnđổi mô hình sản xuất phát triển nhanh hơn, hiệu quả hơn. Chú trọng chỉ đạo đảmbảo giống cây trồng, vật nuôi; khuyến khích phát triển các vùng sản xuất chuyêncanh, chăn nuôi quy mô lớn xa khu dân cư; chủ động phòng, chống dịch bệnh cho câytrồng, vật nuôi; thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh cho gia súc, giacầm, thủy sản, phòng trừ sâu bệnh cho lúa và cây trồng; phòng chống lụt, bão,úng. Đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; tăng cườngứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, hình thành các khu công nghiệpcông nghệ cao; khuyến khích hợp tác, liên kết từ sản xuất, bảo quản, chế biếnđến tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm hài hòa lợi ích các bên tham gia liên kết. Tiếptục thực hiện Đề án dồn thửa đổi ruộng ở 22 xã làm điểm, chuyển đổi một phầndiện tích trồng lúa sang trồng cây hàng năm để có giá trị kinh tế cao hơn.

- Tăng cường công tác quản lý đất đai vàkhai thác tài nguyên. Thực hiện tốt quy hoạch sử dụng đất đếnnăm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) đã được Chính phủ phê duyệt.Xử lý nhanh đất dôi dư, xen kẹp ở thôn, xã và đấu giá quyền sử dụng đất để tạonguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, nhấtlà các Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình hành động, Kế hoạchcủa UBND tỉnh về xử lý các vi phạm lấn chiếm hành lang giao thông, công trìnhthủy lợi, ô nhiễm môi trường. Tiếptục hỗ trợ xây dựng mạng lưới các điểm tập kết rác thải ở cả đô thị và nôngthôn; hoàn thành giải tỏa các điểm đổ rác không đúng quyđịnh.

- Tạo điều kiện thuận lợi và kịp thời tháo gỡnhững khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, mởrộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế cho các đối tượng theoquy định. Hỗ trợ phát triển mạnh các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Có cơ chế khuyến khích phát triển một sốngành công nghiệp, nhất là công nghiệp phụ trợ. Ưu tiên thu hút đầu tư đối vớinhững dự án có hàm lượng công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn, sử dụng cóhiệu quả đất đai và bảo vệ môi trường; các dự án FDI. Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư. Rà soátcác dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng chưa đền bù giải phóng mặtbằng hoặc chậm đầu tư; kiên quyết thu hồi đất các dự án vi phạm Luật Đất đai,Luật Đầu tư.

- Tăng cường thu hút, sử dụng hiệu quả cácnguồn lực để đầu tư phát triển, xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ theo hướng hiệnđại. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo quy hoạch đượcduyệt. Triển khai nhanh các công trình, các dự án phát triển đô thị, thươngmại; các dự án BT; các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là các dự án trọngđiểm hoàn thành trong năm 2014 như đường trên đê tả Sông Hồng, tỉnh lộ 200, Bệnh viện Sản Nhi, Trung tâm Hộinghị tỉnhvà các công trình thủy lợi. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giámsát, đánh giá việc quản lý và sử dụng vốn của các dự án đầu tư từ nguồn ngânsách nhà nước. Tăng cường quảnlý đầu tư, bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình. Kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải vànợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài. Hạn chế tối đa các công trình khởi công mới.Đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng phát triển thành phố Hưng Yên, đô thịMỹ Hào và các khu đô thị mới ở một số địa phương. Hoàn thành bàn giao lưới điệnnông thôn cho ngành Điện quản lý theo quy định.

- Đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ, nhấtlà dịch vụ tài chính - ngân hàng, viễn thông, dịch vụ tư vấn, thẩm định; thúcđẩy thị trường khoa học công nghệ và phát triển du lịch. Tạo lập mối liên kếtgiữa nhà sản xuất với tổ chức phân phối để hình thành kênh lưu thông hàng hóaổn định. Tăng cường hạ tầng thương mại, nhất là hệ thống chợ truyền thống đượccải tạo, nâng cấp kết hợp với các chợ đầu mối và siêu thị. Tích cực, chủ độngmở rộng thị trường, tận dụng mọi khả năng để tăng kim ngạch xuất khẩu. Đẩy mạnhcáchoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệuquả công tác quản lý thị trường; mở rộnghoạt động xúc tiếnthương mại và cung cấp thông tin thị trường; nâng cao chất lượng và hiệu quảcác mặt hàng xuất khẩu, kiểmsoát chặt chẽ hàng hoá nhập khẩu. Tăng cường công tác quản lý giá cả, thịtrường, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán; giám sát chặt chẽ các mặt hàng thiếtyếu phục vụ sản xuất và đời sống.

-Quản lý chặt chẽ tài chính,tiền tệ. Thựchiện tốt các biện pháp nuôi dưỡng nguồn thu, tăng thu, chống thất thu. Kiên quyết thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấuđạt và vượt dự toán thu. Quản lý chặt chẽ chi ngân sách; tiếp tục thực hiện chủ trương tiết kiệm chi thườngxuyên, đảm bảo cân đối ngân sách các cấp và sử dụng có hiệu quả. Kiểm soát tốtchất lượng tín dụng, xử lý nợ xấu. Chú trọng đầu tư tín dụng vào lĩnh vực nông nghiệp,nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tăng cườngthanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với hoạt động kinh doanh vàng, ngoại hốitrái quy định, hoạt động tín dụng đen.

2.2.Nâng cao chất lượng phát triển văn hóa - xã hội, khoa học công nghệ.

- Triểnkhai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2013-2014 ở các cấp học, bậc học. Đổi mới công tác quản lý giáo dục, phương pháp dạy và học nhằm nâng cao chấtlượng giáo dục toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên có phẩm chất đạođức, tâm huyết và có trình độ, năng lực chuyên môn cao. Duy trì phổ cập giáodục tiểu học đúng độ tuổi và giáo dục trung học cơ sở. Tăng cường kiểm tra,chấn chỉnh và ngăn chặn kịp thời tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định, tình trạng bạo lực học đường.Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 về đổi mớicăn bản và toàn diện giáo dục đào tạo.

- Chú trọng công tác y tế dựphòng, giám sát dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, chủ động phát hiện và xửlý kịp thời, không để dịch bệnh bùng phát. Triển khai thựchiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số - kế hoạchhóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS. Nâng cao chất lượng khám, chữabệnh. Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở hànhnghề y, dược, phẫu thuật thẩm mỹ tư nhân trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng quyđịnh của pháp luật.

- Tăng cường công tác quản lý nhànước về văn hoá, thể thao, du lịch. Đẩy mạnh các hoạt độngtuyên truyền cổ động, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao. Tiếp tục đẩy mạnhtuyên truyền "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh";"Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", thực hiệnnếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Nâng cao chất lượnglàng, khu phố và gia đình văn hoá, phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở cơsở, xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học văn hoá. Chú trọng đầu tư cơ sở vậtchất cho lĩnh vực thể dục thể thao. Phát triển sâu rộng phong trào thể dục thểthao quần chúng; nâng cao thành tích các môn thể thao mũi nhọn có lợi thế. Đẩy mạnhxã hội hoá văn hoá, thể dục thể thao và du lịch. Hoàn thành công trình xây dựngTượng đài cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

- Thựchiện đồng bộ, toàn diện và hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo và giảiquyết việc làm, xuất khẩu lao động. Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động an sinh xãhội; quan tâm, chăm lo, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho các đốitượng; vận động toàn dân tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sócngười có công với đất nước. Triển khai Đề án hỗ trợ người có công với cách mạngvề nhà ở. Chú trọng công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp trongviệc thực hiện pháp luật về lao động. Tiếp tục triển khai thực hiện Quy hoạchphát triển nhân lực của tỉnh giai đoạn 2011 - 2020. Mở rộng mạng lưới và quy môđào tạo nghề. Phát triển mạnh đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp, nông thôn,lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất; đào tạo nghề cho con em gia đìnhchính sách, hộ nghèo; nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu sử dụng laođộng của xã hội.

- Xây dựng và hoàn thiện Quyhoạch hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh; bảo đảm tốt thông tin liên lạc phụcvụ sự chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhu cầu của ngườidân. Tiếp tục đẩy mạnh ứngdụng công nghệ thông tin trong các hoạt động thông tin và tuyên truyền. Tăngcường quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các hoạt động báochí, xuất bản, phát thanh truyền hình, kịp thời truyền tải các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng vàNhà nước cũng như các thông tin kinh tế - xã hội đến với nhân dân.

- Đẩy mạnh quá trình chuyển giao,áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và phục vụ đời sống. Ưu tiêncác hoạt động nghiên cứu ứng dụng và triển khai trong lĩnh vực nông nghiệp vàphát triển nông thôn, tiểu thủ công nghiệp, bảo vệ môi trường. Nâng cao chất lượng và hiệu quả các đề tài, dự án khoa học công nghệ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2.3. Củng cố quốc phòng, giữvững an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đốingoại

- Nâng cao sức mạnh tổng hợp củalực lượng vũ trang toàn tỉnh, củng cố xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân,xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc, duy trì nghiêm các chế độtrực sẵn sàng chiến đấu; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện để thực hiệntốt nhiệm vụ phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cháy nổ.

- Tăng cường nhiệm vụ bảo vệ anninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảovệ an ninh tổ quốc. Thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia phòng chống tộiphạm, Chương trình hành động phòng chống ma túy. Tập trung tấn công truy quéttội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, giữ vững an ninhchính, trật tự an toàn xã hội.

- Giải quyết kịp thời, có hiệu quảcác vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; chú trọng kiểm tra, rà soát cácvụ việc tồn đọng, bức xúc, kéo dài, chưa được giải quyết dứt điểm, đảm bảoquyền dân chủ của nhân dân và an ninh nông thôn.

- Tăng cường công tác đối ngoạinhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tiếp thu kinh nghiệm của các tỉnh vàcủa các nước tiên tiến; tranh thủ nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước cho pháttriển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2.4. Nâng cao hiệu lực, hiệuquả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng.

- Triển khai nghiêm túc việc phổbiến, quán triệt Hiến pháp và Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội thôngqua. Tăng cường đẩy mạnh hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đổi mới công tácđánh giá, tuyển chọn, bồi dưỡng, luân chuyển và sử dụng cán bộ công chức; nângcao chất lượng cán bộ và quy hoạch, đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ trẻ được đàotạo cơ bản. Hoàn thành việc xác định vị trí việc làmđối với cán bộ công chức, viên chức. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầutrong các cơ quan hành chính nhà nước. Triển khai thực hiện có hiệu quả việc bốtrí cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, khu phố. Thườngxuyên cập nhật và đăng tải các thông tin quy định về thủ tục hành chính, dịchvụ công, cơ chế chính sách của nhà nước, của tỉnh trên các Cổng thông tin điệntử của tỉnh và của ngành.

- Đẩy mạnh thực hiện cải cáchhành chính. Thực hiện công khai, minh bạch các quy định về thủ tục hành chínhtại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Hoàn thiện mô hình một cửa, một cửaliên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực. Chú trọng làmtốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; khắc phục tình trạng chậm trễ,gây phiền hà đối với doanh nghiệp và người dân khi thực thi nhiệm vụ.

- Nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,đấu tranh và xử lý kịp thời các vụ việc thamnhũng tiêu cực trên các lĩnh vực. Thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản đối vớicác đối tượng theo quy định.

III. Tổ chức thực hiện

Uỷban nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Việnkiểm sát nhân dân tỉnh, theo chức năng, nhiệmvụ của mình, tổ chức triểnkhai thực hiện Nghịquyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban và các đại biểu HĐND tỉnh tăngcường giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cáctổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chứcxã hội tích cực tham gia giám sát, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi Nghịquyết của HĐNDtỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnhkêu gọi toàn thể nhân dân, các cấp, các ngành,các lực lượng vũ trang và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh nêu cao tinh thần chủ động, sángtạo, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức,thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xãhội năm 2014.

Nghị quyết này được Hội đồng nhândân tỉnh khoá XV - Kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 04/12/2013./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thông