HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 124/2010/NQ-HĐND

Rạch Giá, ngày 09 tháng 7 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃHỘI NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI TÁM

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hànhvăn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng12 năm 2004;

Trên cơ sở xem xét các báo cáo của Thường trựcHội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân,các cơ quan hữu quan, báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ýkiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành báo cáo đánh giá kết quả tình hìnhthực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm2010 với các chỉ tiêu, giải pháp của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan hữuquan trình kỳ họp. Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm tiếptục phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 10,56%, các chỉ tiêu chủyếu như: sản lượng lương thực, sản lượng khai thác thủy sản, thu ngân sách,tổng mức bán lẻ hàng hóa, vận tải hàng hóa và hành khách đạt khá so kế hoạch vàtăng so với cùng kỳ. Các vấn đề về văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực, tỷlệ học sinh lên lớp, đậu tốt nghiệp đều tăng, quan tâm phát triển nguồn nhânlực, phòng chống dịch bệnh, xây dựng nhà tình nghĩa, giải quyết việc làm. Quốcphòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và tăng cường.

Tuy nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh cũng còn nhữngmặt hạn chế, kinh tế tăng trưởng khá nhưng chưa đạt kế hoạch đề ra, một số chỉtiêu, lĩnh vực đạt thấp so kế hoạch và giảm so với cùng kỳ như: sản lượng nuôitrồng thủy sản, xuất khẩu gạo. Lĩnh vực đầu tư ngoài ngân sách tiến độ triểnkhai chậm; giải ngân thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho nông dân mua máycơ giới phục vụ sản xuất chậm; chăm sóc y tế cho người nghèo ở vùng sâu, vùngxa, vùng đồng bào dân tộc còn nhiều hạn chế. Thực hiện một số chính sách chođồng bào dân tộc nghèo còn chậm. Tình hình buôn lậu, tai nạn giao thông chưađược kiềm chế, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông đường bộcòn ở mức cao. Công tác cải cách thủ tục hành chính chuyển biến chưa rõ nét,nhiều thủ tục hành chính chậm được sửa đổi, bổ sung.

Điều 2. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghịquyết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, từ nay đến cuối năm, Hộiđồng nhân dân tỉnh đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp sau đây:

* Về kinh tế: tích cực chỉ đạo thực hiện các biệnpháp kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, tập trung tháo gỡ khó khăn chocác ngành, các lĩnh vực phát triển còn chậm như nuôi trồng thủy sản, công nghiệp,xây dựng cơ bản, xuất khẩu thủy sản nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã đềra.

Tập trung chỉ đạo chăm sóc, thu hoạch vụ lúa Hè Thu,phấn đấu sản lượng lúa đạt 1.300.000 tấn để cả năm đạt 3.453.000 tấn, đồng thờichuẩn bị xuống giống vụ lúa Đông Xuân. Đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnhcho gia súc, gia cầm. Tiếp tục khuyến khích đầu tư chuyển đổi tàu công suất nhỏđánh bắt gần bờ sang tàu có công suất lớn đánh bắt xa bờ. Phấn đấu sản lượngkhai thác hải sản cả năm đạt 370.000 tấn. Đẩy nhanh thi công các công trìnhthủy lợi phục vụ nuôi tôm. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp mở rộngdiện tích và nâng sản lượng nuôi tôm công nghiệp. Sản lượng nuôi trồng 06 thángcuối năm đạt 84.000 tấn để cả năm đạt 123.895 tấn (trong đó tôm 34.050 tấn).Hoàn thành kế hoạch trồng rừng tập trung, tăng cường chăm sóc, bảo vệ, phòng,chống chặt phá rừng. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống, ứng cứu kịpthời tác hại do thiên tai, bão lũ gây ra. Xây dựng, hoàn thành các chươngtrình, đề án, dự án về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựngmô hình thí điểm xã nông thôn mới xã Định Hòa, huyện Gò Quao.

Tích cực thực hiện các nhóm giải pháp tháo gỡ khókhăn, đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu, điều hành cung cầu hàng hóa, đồng thờităng cường quản lý thị trường, chống đầu cơ, đấu tranh phòng, chống buôn lậuqua biên giới. Tăng cường xúc tiến thương mại nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu,cung cấp thông tin về hàng rào kỹ thuật thương mại, phấn đấu đạt kim ngạch xuấtkhẩu trên 300 triệu USD để đạt kế hoạch cả năm. Tập trung tháo gỡ khó khăn vềbồi thường, giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Thạnh Lộc, khu công nghiệpThuận Yên (giai đoạn II), xúc tiến hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết khu côngnghiệp Xẻo Rô, khu công nghiệp Kiên Lương II, khu công nghiệp Tắc Cậu, đẩy nhanhtiến độ xây dựng nhà máy nung clinker của tỉnh và Trung tâm nhiệt điện KiênLương. Giá trị tăng thêm khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 16,2%.

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, tập trungtháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, táiđịnh cư. Đẩy nhanh tiến độ các công trình nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, nguồnngân sách năm 2010, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các công trình vốnngoài ngân sách. Tiếp tục rà soát, thực hiện phân cấp thêm quyền quyết định đầutư cho địa phương, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án về giao thông, thủylợi, y tế… Vốn đầu tư 06 tháng cuối năm phải huy động đạt 11.191 tỷ đồng, trongđó vốn địa phương quản lý (không kể vốn trái phiếu Chính phủ là 880 tỷ đồng) đểcả năm đạt chỉ tiêu huy động vốn.

Tăng cường trách nhiệm của chủ đầu tư trong quảnlý đầu tư xây dựng, thực hiện tốt quy chế đấu thầu, kiểm tra trong lĩnh vực đầutư xây dựng để chấn chỉnh, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc; thực hiện giámsát và nâng cao chất lượng công trình. Tăng cường năng lực của Ban Quản lýcấp huyện. Tiếp tục rà soát lại cơ chế và phương thức đầu tư để đề xuất quyđịnh đối với các dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, nhằm sửdụng có hiệu quả nguồn vốn.

Chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục huy động cácnguồn vốn trong xã hội, vốn trong dân, huy động từ các nhà đầu tư, từ sự đóng góptài trợ của các doanh nghiệp để đầu tư xây dựng các lĩnh vực giao thông, thủy lợi,trường học, bệnh viện, các trung tâm thương mại huyện và chợ xã, Chương trình135.

Tăng cường công tác quảng bá tiềm năng,thế mạnh các vùng du lịch trọng điểm như Hà Tiên, Kiên Lương, Phú Quốc, HònĐất, U Minh Thượng và các vùng phụ cận, xây dựng hình ảnh du lịch Kiên Giangtrên thị trường trong nước và ngoài nước.

Tiếp tục khai thác tăng thu trên một số lĩnh vựcđể đạt dự toán ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Tăng cường công tác xử lýnợ đọng thuế, chi ngân sách tiết kiệm, phù hợp. Tiếp tục thực hiện các chính sáchtài chính về giảm thuế, giãn thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các doanhnghiệp theo đúng quy định của Chính phủ. Phấn đấu thu ngân sách đạt 1.290,67 tỷđồng để cả năm đạt 2.723,17 tỷ đồng (vượt thu 5,17 tỷ đồng), chi ngân sách2.418,2 tỷ đồng, cả năm đạt 4.482,5 tỷ đồng tăng chi so với dự toán Hội đồngnhân dân 179,5 tỷ đồng. Đẩy mạnh cho vay hỗ trợ lãi suất theo quyết định củaThủ tướng Chính phủ, đặc biệt cho vay sản xuất nông nghiệp, thu mua tạm trữ,xuất khẩu lúa gạo, thủy sản; đồng thời hạ dần lãi suất thị trường.

* Về văn hóa - xã hội: chỉ đạo đẩy nhanh tiến độđầu tư xây dựng trường, lớp học để chuẩn bị tốt cho năm học mới, nhất là tiến độđầu tư dự án các chương trình mục tiêu quốc gia theo kế hoạch. Chỉ đạo xây dựngĐề án phát triển giáo dục mầm non cho trẻ dưới 5 tuổi. Phấn đấu huy động họcsinh từ 6-14 tuổi đến trường đạt 95% trở lên. Tiếp tục duy trì ổn định mục tiêuxóa mù chữ và sau xóa mù chữ, công nhận tốt nghiệp phổ cập giáo dục tiểu học,công nhận tốt nghiệp phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo chỉ tiêu kế hoạch đềra trong năm 2010. Đồng thời, có biện pháp tích cực tháo gỡ khó khăn trong côngtác giáo dục và đào tạo.

Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thựchiện tốt các biện pháp vệ sinh phòng chống các loại dịch bệnh, tăng cường kiểmtra vệ sinh an toàn thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm. Thanh tra hành nghề y dượctư nhân. Thực hiện tốt chương trình quân dân y kết hợp. Tiếp tục triển khaithực hiện luân chuyển bác sĩ, làm tốt công tác xã hội hóa y tế thực hiện theochủ trương của Chính phủ. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận độngvà kết hợp với các biện pháp chuyên môn kỹ thuật về kế hoạch hóa gia đình.

Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đảm bảo an sinhxã hội, kiểm tra, rà soát lại hộ nghèo, tập trung chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, đẩynhanh việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc, hộ thuộc diện chínhsách, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đẩy mạnh vận động xây dựng nhà tình nghĩa, nhàtình thương, nhà đại đoàn kết. Thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, dạynghề và tư vấn lao động trong và ngoài nước. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyếtđịnh số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệtĐề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

Nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động “Toàndân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Phát triển thể dục, thể thao quầnchúng cả quy mô và chất lượng góp phần tăng cường sức khỏe cho nhân dân.

Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học phụcvụ phát triển các thế mạnh của tỉnh theo hướng hiệu quả và bền vững: sản xuất,chế biến nông thủy sản; du lịch sinh thái và bảo vệ tài nguyên - môi trường vàbảo vệ khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Kiên Giang.

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nângcao nhận thức về bảo vệ môi trường, tập trung đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nướcthải nguy hại, chất thải y tế, chất thải rắn tại các khu công nghiệp, thu gomxử lý rác khu đô thị, cải tạo kênh mương, sông ngòi, đi đôi với tăng cường côngtác thanh tra, kiểm tra bảo vệ môi trường.

* Về xây dựng chính quyền, quốc phòng an ninh: nângcao trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước, thực hiện tốt “Năm dân vậnchính quyền”. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Mộtcửa”, thực hiện “Một cửa liên thông trong đầu tư” và quản lý theo tiêu chuẩnTCVN ISO tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước. Đẩy mạnh ứng dụng tin họctrong quản lý nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; có biệnpháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết và việc ban hành quyết định giải quyết khiếu nại,tố cáo, nhất là những vụ việc tồn đọng kéo dài, không để phát sinh điểm nóng vềkhiếu nại, tố cáo. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng ngừa và đấu tranh phòngchống vi phạm, tội phạm; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dụcpháp luật trong nhân dân. Mở rộng hợp tác phát triển giữa tỉnh Kiên Giang vớicác tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, các tập đoàn kinh tế và hợp tác liên kếttrong và ngoài nước. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác kinh tếđối ngoại. Thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiếtkiệm, chống lãng phí.

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninhchính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế gắn với củng cố giữ vữngquốc phòng - an ninh. Tiếp tục củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thếtrận an ninh nhân dân trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mộtsố biện pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông. Nâng cao chất lượnghoạt động của các cơ quan tư pháp, nhất là chất lượng điều tra, kiểm sát vàtranh tụng tại phiên tòa; nâng cao chất lượng giải quyết án, có biện pháp sớmgiải quyết dứt điểm số án tồn đọng quá hạn luật định. Tăng cường công tác thihành án dân sự, phân loại, giải quyết đúng pháp luật các vụ việc, đảm bảo tínhnghiêm minh của pháp luật.

Điều 3. Thời gian thực hiện: Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngàykể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhândân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện thắng lợi Nghịquyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhândân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đạibiểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghịquyết này.

Các cơ quan nhànước phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trậnvận động nhân dân trong tỉnh tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hộiđồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhândân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họpthứ hai mươi tám thông qua./.

CHỦ TỊCH
Trương Quốc Tuấn