HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 138/2015/NQ-HĐND

Tuy Hòa, ngày 01 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐCPHÒNG - AN NINH NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ LuậtTổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Trên cơ sởxem xét báo cáo của UBND tỉnh; báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban của HĐNDtỉnh, báo cáo của các cơ quan hữu quan, ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐND tỉnh Phú Yên cơ bản tán thành những nội dungđánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung trong 6 tháng cuối năm 2015được nêu trong báo cáo của UBND tỉnh; báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban củaHĐND tỉnh và các cơ quan hữu quan trình tại kỳ họp; đồng thời nhấn mạnh một sốvấn đề sau:

I. ĐÁNH GIÁTÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Trong 6 thángđầu năm, tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ tập trung triển khai quyết liệt, kịpthời các nhóm giải pháp theo Nghị quyết 01 của Chính phủ, nên tình hình kinhtế- xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh vẫn ổn định và có một số mặt pháttriển. Năng suất, sản lượng một số cây trồng, vật nuôi đạt khá; năng suất lúavụ Đông Xuân đạt cao nhất từ trước đến nay. Bước đầu đã tháo gỡ được một số khókhăn cho hoạt động khai thác thủy sản xa bờ. Sản xuất công nghiệp tiếp tục phụchồi, giá trị sản xuất tăng khá. Các ngành dịch vụ có sự phát triển về quy mô vàchất lượng. Chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát. Lãnh đạo các cấp, các ngành cónhiều nỗ lực trong việc chỉ đạo, điều hành, kịp thời tháo gỡ các khó khăn,vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. Tỷ lệ giải ngân cácnguồn vốn đạt khá. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tập trung chỉđạo quyết liệt, đến nay đã cơ bản bàn giao xong mặt bằng cho nhà đầu tư triểnkhai một số dự án lớn trên địa bàn. Các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, y tế, vănhóa, thông tin, thể dục-thể thao đều có nhiều tiến bộ. Đã tổ chức thành côngnhiều hoạt động lễ, hội nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. An sinh xãhội được đảm bảo. Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo và cónhững chuyển biến tích cực. An ninh chính trị được giữ vững, quốc phòng đượccủng cố và tăng cường.

Bên cạnh nhữngkết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế, khuyết điểm cần được khắc phục đó là:Một số chỉ tiêu chủ yếu như về tốc độ tăng trưởng kinh tế, tổng vốn đầu tư pháttriển, kim ngạch xuất khẩu đạt thấp so với kế hoạch. Một số khoản thu chiếm tỷtrọng lớn trong cân đối ngân sách đạt thấp so với dự toán. Tiến độ của nhiềucông trình xây dựng còn chậm. Công tác xây dựng nông thôn mới thực hiện chưađảm bảo kế hoạch đề ra. Tình hình an ninh trật tự còn diễn biến phức tạp. Sốngười chết do tai nạn giao thông tăng.

II. MỘT SỐNHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TẬP TRUNG THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

1. Về kinhtế

- Tiếp tục tậptrung thực hiện các giải pháp tăng cường ổn định kinh tế và cải thiện môitrường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính; quan tâm tháo gỡ cáckhó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhậpkhẩu. Tăng cường quản lý ngân sách nhà nước; huy động mọi nguồn lực cho đầu tưphát triển; quản lý thị trường, giá cả. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyêntruyền.

- Tập trungxây dựng các dự án thành phần để triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệpđã được ban hành. Tập trung chỉ đạo chăm sóc tốt lúa vụ Hè Thu. Chú trọng tổchức triển khai các giải pháp phòng, chống hạn; hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu câytrồng ngắn ngày, có khả năng chịu hạn. Tăng cường công tác phòng, chống dịchbệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tiếp tục chỉ đạo công tác trồng rừng; chăm sóc,bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng. Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị định số 67của Chính phủ và Đề án tổ chức khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ cá ngừtheo chuỗi đạt hiệu quả. Tăng cường hơn nữa công tác phòng chống dịch bệnhtrong nuôi trồng thủy sản. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm các lồng, bè nuôi trồngtrái phép ở vịnh Vũng Rô.

- Thống nhấtBáo cáo số 102 /BC-UBND, ngày 15/6/2015 của UBND tỉnh về kế hoạch đầu tư và nhucầu nguồn lực của các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm2015 và Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 10/6/2015 của UBND tỉnh về việc nâng mứchỗ trợ từ ngân sách huyện không quá 15% lên 35-60% để thực hiện các tuyến đườngcó bề rộng 3,5-5,5m. Yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển biếntích cực trong xây dựng nông thôn mới. Tập trung nguồn lực đầu tư hoàn thànhcác xã điểm, các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Tích cực làm việcvới các đơn vị cung ứng xi măng để thực hiện hoàn thành 500 km đường giao thôngnông thôn theo kế hoạch.

- Tập trungchuẩn bị và triển khai kế hoạch phòng, chống thiên tai, bão, lụt và tìm kiếmcứu nạn năm 2015 theo hướng ứng phó với siêu bão, lụt lớn. Đẩy nhanh tiến độtriển khai các công trình phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai. Tăng cườngcông tác quản lý, quy trình vận hành các hồ thủy điện. Tổ chức khơi thông cáccửa biển, tạo điều kiện cho tàu thuyền ra - vào được thuận lợi.

- Tiếp tục tậptrung thực hiện có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn, ổn định phát triểnsản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, nhất là một số mặt hàng có thế mạnhcủa tỉnh như: chế biến hạt điều, thủy sản, đường kết tinh. Xây dựng hoàn chỉnhchính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh. Đầu tư kết cấu hạ tầng các khu côngnghiệp, cụm công nghiệp và thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Nam Phú Yên.

- Chú trọngnâng cao chất lượng dịch vụ. Tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát giácả, thị trường. Triển khai Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộcvận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tìm kiếm mở rộng thịtrường xuất khẩu. Đẩy mạnh công tác xúc tiến du lịch. Ổn định và phát triểndịch vụ vận tải. Phối hợp khai thác hiệu quả các tuyến bay. Nâng cao chất lượngdịch vụ viễn thông. Các Chi nhánh Ngân hàng triển khai thực hiện tốt các chủtrương chính sách tiền tệ, tín dụng. Thực hiện tốt chương trình kết nối “Ngânhàng - Doanh nghiệp”.

- Tạo điềukiện thuận lợi để phát triển các thành phần kinh tế. Hoàn thành Cổ phần hoáCông ty TNHH MTV cấp thoát nước Phú Yên. Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ trình Thủtướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp Công ty TNHH MTV Cảng Vũng Rô.Thường xuyên kiểm tra sau đăng ký kinh doanh. Kiện toàn, đổi mới và phát triểnkinh tế tập thể. Tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Giảiquyết cơ bản quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước. Tập trung triển khai thực hiệnnghiêm Chỉ thị 06 /CT-TTg ngày 21/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cườngchỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015.

- Nâng caohiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường. Hoàn thành công tác đo đạcvà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh.Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc liên quan đến côngtác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ các dự án lớn trên địa bàn. Quảnlý, khai thác và sử dụng tài nguyên, khoáng sản theo quy hoạch, đảm bảo hiệuquả, tiết kiệm gắn với các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

2. Về đầutư phát triển

- Tập trungthực hiện công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Hoàn thành điều chỉnh quyhoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm2030; gắn với điều chỉnh Quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực. Triển khailập quy hoạch chi tiết bờ biển thành phố Tuy Hòa. Chấn chỉnh công tác quản lýtrật tự xây dựng, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.

- Triển khaithực hiện hiệu quả Luật đầu tư công; kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn2016-2020. Thực hiện tốt Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướngChính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốnđầu tư công. Đưa 06 dự án đã hoànthành ra ngoài danh mục các dự án lớn, dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh, gồm:Dự án Đầu tư hạ tầng các Khu công nghiệp; Dự án Hồ chứa nước Kỳ Châu; Dự án Hồchứa nước Buôn Đức; Dự án Kè chống xói lở bờ sông, bờ biển khu dân cư thị trấnSông Cầu, thị xã Sông Cầu; Dự án Trục giao thông phía Tây tỉnh Phú Yên nối cáctỉnh Bình Định - Phú Yên - Đắk Lắk; Dự án Phát triển đô thị vừa và nhỏ miềnTrung, khoản vay số 2272-VIE (SF). Phấn đấu hoàn thành, đưa vào sử dụng cáccông trình: Tiểu dự án 2 và Tiểu dự án 3; các dự án bệnh viện, trường học sửdụng vốn Trái phiếu Chính phủ. Đưa vào sử dụng Cảng cá Phú Lạc. Cơ bản hoànthành các hạng mục chính các dự án: Hồ chứa nước Suối Vực, đường cứu hộ, cứunạn, tránh lũ Sông Cầu- Đồng Xuân (ĐT 644), tuyến nối Quốc lộ 1A (Đông Mỹ) đếnKhu công nghiệp Hòa Hiệp-giai đoạn 1; hệ thống thoát lũ bảo vệ dân cư dọc sôngBa, sông Kỳ Lộ. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án: Khu tái định cư Phú Lạc(giai đoạn 2); Kè chống xói lở đầm Cù Mông; tuyến giao thông liên huyện XuânPhước- Phú Hải. Triển khai các dự án: kè chống xói lở Nam hạ lưu sông Đà Rằng,kè xóm Rớ, kè biển Xuân Hải; Hồ chứa nước Lỗ Ân; Tuyến đường từ Quốc lộ 1A (PhúKhê) - Khu công nghiệp Hòa Tâm (Phước Tân). Bổ sung vào danh mục các dự án lớn,dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh 04 dự án, gồm Cụm công nghiệp KCP (Nhà máysản xuất đường tinh luyện; sản xuất ethenol; nhà máy sản xuất phân vi sinh SơnHòa, Đồng Xuân; Nhà máy điện sinh khối 60MW KCP); Dự án Khu du lịch liên hợpcao cấp Phú Yên; Dự án Tuyến đường giao thông liên huyện Xuân Phước - Phú Hải;Dự án Tuyến đường tránh lũ, cứu hộ,cứu nạn nối các huyện Tây Hòa, Phú Hòa và thành phố Tuy Hòa và Tuy An (giai đoạn 1).

- Đôn đốc lập thủtục chuẩn bị đầu tư tuyến đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn nối các huyện, thànhphố: Tây Hòa, Phú Hòa, Tuy Hòa, Tuy An; Tuyến đường bộ ven biển (đoạn từ Km 1293QL1A đến Bắc Cầu An Hải)… Phối hợp Bộ Giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ dựán mở rộng Quốc lộ 1, Hầm Đường bộ qua đèo Cả; khởi công xây dựng Hầm đường bộqua đèo Cù Mông; nâng cấp một số hạng mục Quốc lộ 25, Quốc lộ 19C; sửa chữa quốclộ 29… Làm tốt công tác chuẩn bị hồ sơ dự án để đăng ký vốn hỗ trợ có mục tiêucủa Chính phủ, vốn ODA, nhất là các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng quy mô lớn;các dự án phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, biến đổi khí hậu.

- Tích cực cảithiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) củatỉnh. Tập trung phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư hoàn tấtcác thủ tục tổ chức khởi công xây dựng Nhà máy lọc dầu Vũng Rô, tổ chứcdiễn đàn xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế Nam Phú Yên và vùng phụ cận. Thực hiệncác chính sách, chương trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cho vùng đồng bào dântộc thiểu số; chú ý đầu tư, nâng cấp đưa vào sử dụng có hiệu quả các công trìnhcấp nước sinh hoạt tập trung cho nhân dân. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiệncác dự án theo Nghị quyết 30a của Chính phủ cho huyện Sông Hinh và Đồng Xuân.

3. Về văn hóa-xãhội

- Thực hiện hiệuquả các chương trình dạy nghề, giải quyết việc làm. Tăng cường kiểm tra, giámsát việc đóng bảo hiểm xã hội và an toàn lao động. Thực hiện tốt các chính sáchđối với người có công và chính sách bảo trợ xã hội. Tiếp tục rà soát hoàn chỉnhhồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Tiếp tục triển khaimô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên,công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”. Thực hiện tốt chính sách xóa nhà ở tạmcho hộ nghèo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo điều kiện tốt nhất nhằm từngbước đáp ứng các nhu cầu, quyền cơ bản của trẻ em và thực hiện bình đẳng giới.

- Tập trung chỉđạo tốt công tác tuyển sinh đầu cấp, nhất là kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 theoquy chế mới và tuyển sinh cao đẳng, đại học, trung học chuyên nghiệp trên địabàn tỉnh. Hoàn thành việc sáp nhập Trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệpở các huyện, thị xã thành Trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Tập trung sửa chữa,đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ năm học mới. Chỉ đạo ngành giáodục phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức các lớp bồidưỡng, nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng ngừa thương tích cho thiếu niên, họcsinh, nhất là tai nạn đuối nước.

- Tổ chức thựchiện tốt các giải pháp phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, kế hoạchhóa gia đình. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đóng bảo hiểm y tế toàn dân. Quantâm phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em. Tăng cường quản lý nhà nước về an toànvệ sinh thực phẩm, dược phẩm, vắc-xin. Tập trung triển khai chính sách thu hút,đào tạo, đãi ngộ bác sĩ về công tác ở tỉnh. Ưu tiên các nguồn vốn để đầu tư,nâng cấp các trạm y tế xã đạt chuẩn Quốc gia.

- Tiếp tục tổ chứctốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đạihội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đảng toànquốc lần thứ XII. Triển khai trưng bày Bảo tàng tỉnh giai đoạn 2; đề án bảotồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số đến năm 2020. Tạo điều kiện thuậnlợi để đội bóng đá tỉnh thi đấu tốt ở giải hạng nhất. Quản lý chặt chẽ các hoạtđộng báo chí trên địa bàn.

- Tiếp tục hoànthiện cơ chế quản lý về khoa học công nghệ. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia nghiêncứu, chuyển giao, đổi mới công nghệ; thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiêncứu. Quan tâm hỗ trợ xây dựng thương hiệu các sản phẩm hàng hóa trong tỉnh. Đẩynhanh tiến độ xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên.

4. Về quốc phòng-anninh, tư pháp và ngoại vụ

- Duy trì nghiêmchế độ trực sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện cho các lực lượng. Tăng cường côngtác thông tin, tuyên truyền; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp hòa bìnhđể bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia ở biển Đông theo chỉ đạo của Đảng, Nhànước. Chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng huy động tàu thuyền theo Nghị định 30 củaChính phủ. Chỉ đạo tốt công tác giao quân đạt chỉ tiêu.

- Bảo đảm vữngchắc an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Có phương án bảo vệ tuyệt đốian toàn Đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Tiếptục thực hiện các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.Triển khai thực hiện tốt kế hoạch hành động “Năm an toàn giao thông-năm 2015”.Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý và kiểm soát tải trọng xe,kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Tăng cường công tác phòng cháy, chữacháy.

- Thông tin kịpthời các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước liên quan đếncông tác đối ngoại. Tăng cường quảng bá tiềm năng, lợi thế của Phú Yên ra nướcngoài. Huy động viện trợ từ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nướcngoài. Quản lý chặt chẽ hoạt động của cá nhân, tổ chức nước ngoài hoạt độngtrên địa bàn. Làm tốt công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào, công tác lãnh sự, tưpháp có yếu tố nước ngoài.

5. Về xây dựngchính quyền, cải cách hành chính

- Tiếp tục đẩymạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tỉnhđến cơ sở gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI "Một số vấnđề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Tổ chức tổng kết các Kế hoạch củaUBND tỉnh triển khai thực hiện các chương trình, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Banthường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Phối hợpvới các cấp ủy đảng tập trung chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị nội dung và nhân sựcho Đại hội Đảng bộ các cấp.

- Thống nhất Tờtrình số 28/TTr-UBND ngày 12/6/2015 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghịquyết số 113/2014/NQ-HĐND ngày 25/7/2014 của HĐND tỉnh về chính sách thu húttrí thức trẻ về công tác ở UBND cấp xã để tạo nguồn cán bộ làm công tác quản lýnhà nước đối với Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Tập trung kiệntoàn cán bộ lãnh đạo, tổ chức bộ máy một số sở, ban, ngành, UBND các huyện, thịxã, thành phố. Ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với cán bộ, côngchức. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức. Tiếp tục triển khai thựchiện tốt chính sách đào tạo sau đại học, thu hút, sử dụng trí thức. Tổ chức tốtkỳ thi tuyển viên chức giáo viên năm 2015.

- Chỉ đạo quyếtliệt công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính. Tậptrung chỉ đạo cải thiện chỉ số PCI, PAPI. Đẩy mạnh sử dụng văn bản điện tửtrong hoạt động của cơ quan nhà nước. Nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữacác cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ. Chỉđạo đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốtHội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới tổ chức thành công Đại hội thiđua yêu nước tỉnh Phú Yên lần thứ IV.

- Tăng cường tuyêntruyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và phápluật của Nhà nước về tôn giáo. Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công chức làmcông tác tôn giáo ở cơ sở. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức tôn giáo hoạt động.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết nàycó hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 7 năm 2015.

Điều 3. Tổchức thực hiện

Hội đồng nhân dântỉnh giao:

1. UBND tỉnh chỉđạo, điều hành các ngành, các cấp chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trựcHĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạntheo luật định tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Đề nghị Ủy banMặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổchức xã hội khác tăng cường giám sát, động viên các tầng lớp nhân dân trong tỉnhthực hiện tốt Nghị quyết.

Nghị quyết nàyđã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VI, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 01tháng 7 năm 2015./.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Việt