HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 156/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤTVẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 15 HĐND TỈNH KHÓA XII

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNGNINH
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 15

Căncứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Trên cơ sở nội dung, kết quả chấtvấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XII,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐND tỉnh ghi nhận sự chỉ đạo quyết liệt củaUBND tỉnh và sự cố gắng cũng như việc thực hiện nghiêm túc của các sở, ban,ngành, địa phương liên quan trong việc tập trung giải quyết các kiến nghị củacử tri gửi tới kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XII và việc triển khai thực hiện Nghịquyết số 124/NQ-HĐND tại kỳ họp thứ 11 vềchất vấn và trả lời chất vấn nên nhiều kiến nghị cử tri gửi tớikỳ họp đã được các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết, có kết quả.

Điều 2. HĐND tỉnh đã tiến hành phiên họp chất vấn vàtrả lời chất vấn trong không khí dân chủ, thẳng thắn, tráchnhiệm và xây dựng; nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề bức xúc, đượcthực tiễn cuộc sống đặt ra, cử tri nhiều địa phương trong tỉnh và đại biểu HĐND quan tâm. HĐND tỉnh ghi nhận cácgiải pháp mà UBND tỉnh và Giám đốc các Sở đã trả lời, cam kết trước HĐND tỉnhvà yêu cầu:

1. Đối với lĩnh vực Tài chính, ngân sách

- Tích cực xây dựng, hoàn thiện Đề án tinh giản bộmáy, biên chế của các đơn vị sự nghiệp công lập; trong đó quan tâm rà soát điềuchỉnh lại chức năng, nhiệm vụ theo hướng hoạt động cung ứng dịch vụ công,chuyển giao những công việc mà doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác thựchiện được; sáp nhập hoặc giải thể các đơn vị hoạt động kém hiệu quả; đổi mới cơchế hoạt động và cơ chế tài chính đối với các đơn vị có nguồn thu, xem xét từ2015 chi ngân sách cho y tế tỉnh trên số bệnh nhân chữa bệnh thay cho số gườngbệnh như hiện nay; thực hiện giao quyền tự chủ về tài chính theo lộ trình tiếntới tự trang trải toàn bộ kinh phí hoạt động để tái cơ cấu các khoản chi ngânsách cho y tế, giáo dục và an sinh xã hội bảo đảm thiết thực, nâng cao hiệu quảsử dụng vốn ngân sách.

- Tiếp tục thanh tra, kiểm tralàm rõ và xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân có vi phạm trong phân bổ, quản lý,sử dụng kinh phí chi sự nghiệp có tính chất đầu tư những năm gần đây. Chấnchỉnh việc lập kế hoạch, phân bổ và sử dụng vốn bảo đảm thực hiện đúng quy địnhđối với vốn sự nghiệp, chỉ để đáp ứng cho nhu cầu bức thiết về sửa chữa thườngxuyên cơ sở vật chất, không bố trí vốn sự nghiệp cho các dự án đầu tư mới. Giảmdần số kinh phí chi sự nghiệp có tính chất đầu tư trong dự toán ngân sách năm2015 và những năm tiếp theo để bổ sung cho vốn đầu tư phát triển, bảo đảm sửdụng vốn ngân sách tập trung và hiệu quả.

- Trong khi chờ hướng dẫn cụ thể của Trung ương, cầnphối hợp với các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh nghiêncứu, ban hành quy định công khai, minh bạch việc thu, quản lý, sử dụng cácnguồn tài chính do tín đồ, nhân dân, khách du lịch đóng góp công đức bảo đảm phùhợp với pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và truyền thống, bản sắc văn hóa dântộc nhằm góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng nhu cầu tinhthần của nhân dân. Tiếp tục làm tốt công tác xã hội hóa đầutư, tôn tạo các khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh theo quy hoạch; tổchức triển khai quy hoạch thực hiện Đề án mở rộng và phát triển Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử,tỉnh Quảng Ninh, xây dựng Yên Tử thành một trung tâm Phật giáo - Thiền pháiTrúc lâm Việt Namđã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 334/QĐ-TTg ngày 18/02/2013 theo hướng xã hội hóa là chủ yếu.

2. Đối với lĩnh vực Giaothông, vận tải

- Các ngành chức năng yêu cầu các doanhnghiệp vận tải khách xây dựng và công khai khung giá vé vận chuyển khách trêntuyến Cái Rồng - Cô Tô; Tăng cường kiểm soát giá vé, kiểm tra, giám sát việc chấp hànhquy định về vận chuyển hành khách của các doanh nghiệp bảo đảm chạy đúng theogiờ đã quy định. Đối với chuyến tàu tăng cường, cần thông báo khoảng thời giantàu dự kiến rời cảng để khách mua vé, chủ động lên tàu. Đồng thời, có giải phápđiều hành khách đi, về trong các ngày cao điểm, có phương án yêu cầu các doanhnghiệp tăng chuyến, đầu tư tàu chạy trên tuyến đáp ứng nhu cầu đi lại và dulịch của nhân dân; nghiên cứu chuyển đổi mô hình đầu tư, quản lý khai thác cácbến cảng trên địa bàn Vân Đồn và Cô Tô theo mô hình hợp tác công - tư (PPP) đểphát huy hiệu quả quản lý và kinh doanh dịch vụ vận tải khách du lịch.

- Thực hiện nghiêm Nghị quyết 12-NQ/TU ngày 12/01/2014 củaBan chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tácquản lý, khai thác, vận chuyển chế biến và kinh doanh than trên địa bàn tỉnhnhất là công tác quản lý nhà nước đối với các cảng và bến thủy nội địa: Thườngxuyên thanh tra, kiểm tra, rà soát các thủ tục về hồ sơ bến cảng, đất đai; xửlý nghiêm các vi phạm của các bến, cảng hoạt động sai phép, trái phép, nhất làvề vận chuyển, chế biến, tiêu thụ than; kịp thời phát hiện và thu hồi giấy phéphoạt động của các cảng, bến không nằm trong quy hoạch, sử dụng đất không đúngmục đích hoặc sử dụng đất trái phép; kiên quyết giải tỏa dứt điểm khối lượngthan, xít than còn tồn đọng tại các cảng, bến, bãi hoạt động trái phép, saiphép và quản lý chặt chẽ các nguồn than tập kết tại các bến, cảng; thực hiệnđầy đủ các nội dung quy hoạch đã được quy định tại Quyết định 577/QĐ-UB ngày03/3/2010 của UBND tỉnh.

- Tăng cường quản lý chất lượng các công trình giao thông,nhất là các công trình đang triển khai xây dựng, nâng cấp; thường xuyên thanh tra,kiểm tra, phát hiện và có biện pháp xử lý đối với vi phạm, sai phạm, thiếu sóttrong thiết kế, điều hành, thi công, giám sát các công trình giao thông dẫn đếnkhông đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật trước khi được đưa vào khai thác,sử dụng; làm tốt công tác thẩm định chất lượng đối với các công trình giaothông đường bộ trên địa bàn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

- Đề nghị Bộ Giao thông Vận tải sớm có giải pháp khắc phụcbất cập trên tuyến Quốc lộ 18 (đoạn Uông Bí - Hạ Long): Về chênh cao mặt đườngvới nền nhà dân hai bên; bố trí nút mở giải phân cách, công trình thoát nước,điểm dừng đỗ xe buýt, nút giao tuyến đường dân sinh, khắc phục các hư hỏng mặtđường… đảm bảo giao thông êm thuận và an toàn. Chỉ khi Bộ Giao thông Vận tảichỉ đạo khắc phục xong có nghiệm thu chất lượng công trình, tỉnh mới đề nghị BộGiao thông Vận tải cho nhà đầu tư thu phí giao thông đường bộ trên tuyến.

Đối với tuyến tránh phía Bắc thành phố Hạ Long, thực hiệnnghiệm thu tuyến đường trong tháng 7/2014; ổn định, kiên cố ta luy đường, tránhsạt lở, đảm bảo an toàn giao thông và cuộc sống sinh hoạt của các hộ dân xungquanh; phân luồng xe để khai thác tuyến đường khi nghiệm thu đảm bảo chấtlượng. Đồng thời, sớm khởi công tuyến đường Cái Mắm - Đồng Đăng để kết nối đồngbộ với tuyến tránh phía Bắc Hạ Long nhằm khai thác sử dụng hiệu quả các tuyếnđường trên.

- Tiếp tục triển khai công tác kiểm tra trọng tải xetrên các Quốc lộ trọng điểm trên địa bàn theo đúng chỉ đạo của Chỉ thị số 1095/CT-TCĐBVN ngày 21/3/2014 của Tổng Cục đường bộ Việt Nam; Tăng cường côngtác quản lý và kiểm soát chặt chẽ trọng tải xe lưu thông trên các quốc lộ trênđịa bàn; Thường xuyên kiểm tra, thanh tra và duy trì hoạt động liên tục củaTrạm cân lưu động và cố định; Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạmchở quá tải, quá khổ theo quy định pháp luật và các trường hợp vi phạm kỷ luậttrong thực thi nhiệm vụ của cán bộ các trạm cân.

- Thường xuyên thanh tra, kiểm tra các Sở, ban, ngànhvà UBND các địa phương có liên quan thực hiện nghiêm Chỉ thị 20/2013/CT-TTg ngày 03/10/2013 của Thủ tướng “về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấpbách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông hàng hải và đường thủy nội địa” và vănbản 2643/UBND-GT2 ngày21/5/2014 của UBND tỉnh “về việc yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phươngtăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh”.Đặc biệt là có các giải pháp xử lý kiên quyết các phương tiện vi phạm quy địnhvề đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa; Sớm khảo sát và bố trí đầu tưkhu neo đậu tránh bão cho các tàu thuyền và công bố nơi trú bão an toàn cho ngưdân trên địa bàn huyện Vân Đồn.

-Sở Giao thông - Vận tải cần phối hợp với cáccơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành việc lựa chọn đơn vị có đủđiều kiện đầu tư nhằm xã hội hóa hoạt động thu gom, xử lý nước thải la canh củacác tầu du lịch hoạt động trên Vịnh Hạ Long theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh vàvận hành phương án xử lý trong tháng 7/2014 để bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long,nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch.

3. Đối với Lĩnh vực Nông nghiệp vàphát triển nông thôn

- Hoànthành và đưa vào khai thác, sử dụng 04 công trình cấp nước tập trung nông thôntại 05 xã thuộc nguồn vốn vay ngân hàng thế giới (WB) trong năm 2014[1]; Đẩy nhanhthực hiện đầu tư đối với 6 công trình cấp nước tập trung đã được UBND tỉnh phêduyệt tại 10 xã[2]; triểnkhai công tác chuẩn bị đầu tư 04 công trình cấp nước tập trung tại 09 xã[3] bằng nguồn vốnngân sách;

- GiaoSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng 04 địa phương (có tỷ lệngười dân được sử dụng nước hợp vệ sinh còn thấp là Ba Chẽ, Bình Liêu, Hải Hà,Tiên Yên) rà soát thống kê cụ thể các thôn, bản thuộc các xã khó khăn chưa đượcsử dụng nước hợp vệ sinh để tham mưu cho tỉnh có kế hoạch bố trí kinh phí đầutư. Ưu tiên hàng đầu cho đầu tư các công trình cấp nước hợp vệ sinh khi phânbổ, sử dụng nguồn vốn Chương trình 135 và lồng ghép với nguồn vốn của các chươngtrình khác trên địa bàn để thực hiện. Nghiên cứu sắp xếp, tổ chức hợplý mô hình quản lý khai thác đối với các công trình cấp nước hoạt động kém hiệuquả, trong đó ưu tiên khuyến khích thực hiện xã hội hóa công tác đầu tư quản lýkhai thác theo mô hình hợp tác công - tư (PPP); đẩy mạnh công tác thông tintuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người dân trong việc sử dụng tiết kiệm và bảovệ các công trình cấp nước.

- Triển khai đồng bộ cácbiện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, thủ tục để giải ngân vốn hỗtrợ, nhất là hỗ trợ phát triển sản xuất cho các địa phương để đẩy nhanh tiến độgiải ngân nguồn vốn thực hiện chương trình nông thôn mới, đảm bảo đúng mụcđích, thiết thực và hiệu quả. Sớm hoàn thành Đề án về tái cơ cấu ngành Nôngnghiệp và phát triển nông thôn gắn với chương trình Nông thôn mới, trọng tâm làchuyển dần từ trồng trọt sang chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tập trung, sảnxuất hàng hóa để tăng hiệu quả sản xuất, thu nhập của người dân, giảm nghèo ởvùng sâu, xa, vùng dân tộc thiểu số; tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa họccông nghệ vào sản xuất và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp,nông thôn.

4. Đối với lĩnh vực y tế, giáo dục

- Tổ chức rà soát, kiểm tra việc quản lý, sử dụngnguồn kinh phí thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trên địabàn tỉnh trong năm 2012 và năm 2013; tiếp tục thực hiện hướng dẫn, kiểm traviệc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe chongười cao tuổi theo quy định tại Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 18/02/2011 củaBộ Tài chính“Về quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu chongười cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ và biểu dương, khen thưởngngười người cao tuổi”; Xem xét có giải pháp sử dụng nguồn kinh phí này đạthiệu quả, trên cơ sở quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địaphương. Đồngthời, tiếp tục có giải pháp nâng cao điều kiện cơ sở vật chất và năng lựcchuyên môn một số bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện; chỉ đạo phấn đấu thực hiệnmục tiêu 100% xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã vào năm 2015...góp phần nâng cao chấtlượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, chất lượng khám chữa bệnh, giảm tải bệnh việntuyến trên và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của người dân,nhất là đối với người cao tuổi, đối tượng chính sách và tại vùng miền núi khókhăn.

- Triển khai các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ,quyết liệt để phấn đấu thực hiện chỉ tiêu 70% trường đạt chuẩn Quốc gia vào năm2015. Chỉ đạocác cơ quan chuyên môn, các địa phương rà soát đánh giá thực trạng các trườngtrong lộ trình xây dựng trường chuẩn Quốc gia, từ đó có lộ trình, kế hoạch, giải pháp phù hợp, nhất làtrong bố trí nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, ưu tiên các trường có cơ sở vậtchất chưa đảm bảo điều kiện cho hoạt động dạy - học, đảm bảo cân đối tỷ lệtrường chuẩn giữa các cấp học, các địa phương để tạo mặt bằng chất lượng giáodục; xem xét đưa chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn Quốc gia vào kế hoạch pháttriển kinh tế - xã hội hàng năm.

- Thực hiện nghiêm túc Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày15/5/2010 của Chính phủ về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho họcsinh, sinh viên có cha, mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng biển trên địabàn huyện Đầm Hà và các địa phương khác, chỉ đạo các sở, ngành liên quan vàUBND các địa phương kiểm tra xác minh những vấn đề còn bất cập, vướng mắc nhưđại biểu HĐND tỉnh đã có ý kiến chất vấn để có biện pháp, hình thức tổ chứchoàn trả học phí và chi phí hỗ trợ học tập tới những học sinh đủ điều kiện theoquy định, công khai và giải thích với phụ huynh học sinh; đồng thời chỉ đạo ràsoát, kiểm tra việc thực hiện chính sách vềhọc phí và hỗ trợ chi phí học tập của các địa phương, cơ sở giáo dục;xem xét ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Thông tư số: 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/05/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều củaNghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghịđịnh số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

5. Đối với lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Các địa phương và cơ quanliên quan thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nhà nước đối với các bãi tắmnói chung trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý đảm bảoan toàn. Khẩn trương xây dựng quy hoạch bãi tắm trong toàn tỉnh, hướng dẫn cáctổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng và quản lý bãi tắm đảm bảo đầy đủ cácđiều kiện về an toàn, công tác cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo vệ sinh môi trường nhằmđáp ứng nhu cầu của nhân dân và du khách. Thường xuyên rà soát, kiểm tra, siếtchặt công tác quản lý đối với các bãi tắm tự phát, đồng thời đẩy mạnh tuyêntruyền, cảnh báo nhân dân và du khách trước những nguy cơ, hiểm họa tại các bãitắm tự phát không đảm bảo an toàn.

- Khẩn trương triển khai thựchiện Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Quảng Ninh, trước mắt cần đẩy mạnhkết nối vùng để hình thành thêm các tour, tuyến du lịch; mở rộng thị trườngkhách du lịch quốc tế để bù đắp và hạn chế sự phụ thuộc vào thị trường TrungQuốc; phát triển các sản phẩm du lịch mới, chất lượng, hấp dẫn để kéo dài thờigian lưu trú và tăng chi tiêu của khách du lịch; đồng thời tăng cường quản lývề giá dịch vụ và văn minh thương mại trong kinh doanh du lịch để phát triểnbền vững.

6. Lĩnh vực Lao động - Thương binhvà xã hội

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giảm thiểu sốngười nghiện, tái nghiện trong cộng đồng; tăng cường công tác tuyên truyền phòng ngừa nhằm hạn chếphát sinh người nghiện mới, nhất là đối tượng nghiện ma túy tổng hợp; tăngcường quản lý, giáo dục tại xã, phường, thị trấn; lập hồ sơ áp dụng biện phápxử lý hành chính đưa đối tượng nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theoquy định; làm tốt công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện; xem xét bổsung ngân sách cho phòng chống HIV/AIDS và tổ chức cai nghiện. Thường xuyên tổchức truy quét tội phạm ma túy, tập trung phòng chống buôn bán ma túy qua biêngiới, ma túy tổng hợp.

7. Đối với chính sách dân tộc, miềnnúi

Tập trung chỉ đạo các cấp, cácngành triển khai thực hiện Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 05/12/2012 của Thủ tướng Chínhphủ về Chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộcthiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh: Đẩy mạnh tuyên truyền, tiếp tục rà soát, tổng hợpdanh sách các đối tượng đủ điều kiện có nhu cầu vay vốn và hướng dẫn các hộthực hiện theo đúng quy định, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng đối tượng. Đồngthời xem xét cân đối bổ sung nguồn vốn năm 2014 cho Ngân hàng chính sách xã hội để triển khai cho vay vốn đối với các hộ có nhu cầu vay vốn theo Quyết địnhsố 54/QĐ-TTg để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách tại địa phương,cơ sở đảm bảo việc thực hiện chính sách đúng quy định, đúng mục đích và hiệuquả.

8. Về việc thu hồi dự án vi phạmtrên địa bàn tỉnh

Việc thu hồi các dự án trên địa bàn tỉnh có vi phạm phápluật về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và tình hình thực hiện nghĩa vụtài chính đối với nhà nước đã được tỉnh chỉ đạo kiên quyết thực hiện, năm 2012HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết, trong đó quy định rõ trách nhiệm của chínhquyền các cấp và các cơ quan chức năng triển khai thực hiện kiểm tra, rà soátvà kiến nghị thu hồi các dự án có vi phạm. Đề nghị tiếp tục triển khai thựchiện hiệu quả các chỉ đạo của Tỉnh ủy, nghị quyết HĐND tỉnh trên quan điểm đảmbảo xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh, hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư, cácdự án đầu tư thực sự, đồng thời xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp vi phạm,các dự án thực hiện không đúng quy hoạch, vi phạm pháp luật về đầu tư, đất đai,xây dựng, môi trường và tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhànước…

Đối với dự án xây dựng cơ sở hạ tầng,cải tạo vùng sú vẹt ven biển cọc 6 Cẩm Phả thành khu dân cư do Công ty Tráchnhiệm hữu hạn xây dựng Quảng Hồng làm chủ đầu tư. Đề nghị UBND tỉnh có chỉ đạogiải quyết cụ thể, dứt điểm báo cáo với HĐND tỉnh và trả lời đại biểu HĐND tỉnhcó ý kiến chất vấn sau kỳ họp này.

Điều 3. HĐND yêu cầu UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chứcnăng, UBND các địa phương và các đơn vị liên quan rà soát, tập trung giải quyếtcác kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 15 và các ý kiến, kiến nghị của cửtri gửi đến các kỳ họp trước nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng và kéo dài; triển khai thực hiện Nghịquyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này và các kỳ họp trước, tậptrung vào những vấn đề bức thiết mà đại biểu và cử tri quan tâm đã được đề cậptrong nghị quyết với các giải pháp cụ thể, có hiệu quả.

Đối với các nội dung đại biểu hỏi thêm và các ngành đã báocáo giải trình tại kỳ họp đề nghị các đơn vị báo cáo bổ sung bằng văn bản gửivề Thường trực HĐND tỉnh sau kỳ họp để theo dõi, giám sát theo luật định.

Điều 4. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- UBND tỉnh,Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân các địa phương trên địa bàn tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn củamình có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. UBND tỉnh chỉ đạo, phân công cụ thểvà tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuốinăm 2014.

- Trong thời gian sau kỳ họp lần thứ 15 và trước kỳhọp thường lệ cuối năm 2014 HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh lựa chọn những nội dung cần thiết được nhiều cử tri và đại biểu quan tâm để đề nghị UBND tỉnh tổng hợp báo cáokết quả giải quyết tại Hội nghị về công tác giải quyết kiến nghị cử tri và đơnthư khiếu nại, tố cáo của công dân vào cuối tháng 9/2014.

- Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại cácđịa phương và các đại biểu HĐND tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mìnhcó trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninhkhóa XII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 16/7/2014 và có hiệu lực kể từ ngàythông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long[1] (xã Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây - Đông Triều; HiệpHòa - Quảng Yên; Hải Lạng - Tiên Yên; Tân Bình - Đầm Hà).

[2] (xã Đông Ngũ, Đông Hải- Tiên Yên; Quảng Minh - Hải Hà; Quảng Nghĩa, Hải Đông, Hải Tiến - Móng Cái;Bình Dương, Nguyễn Huệ, Thủy An, Hoàng Quế - Đông Triều).

[3] (xã Hải Xuân, Vạn Ninh- Móng Cái; Quảng Chính, Quảng Trung, Quảng Long - Hải Hà; Thống Nhất, Lê Lợi -Hoành Bồ; Đồng Tâm, Vô Ngại - Bình Liêu).