HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2013/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI
(Từ ngày 10 đếnngày 13 tháng 7 năm 2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008của Quốc hội Khóa XII về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận,phường tại 10 tỉnh, thành phố;

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực vàcác Ban Hội đồng nhân dân thành phố; các báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phốvà các cơ quan hữu quan; thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam thành phố và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng nhân dân thành phố tán thành các báo cáo của Thường trực và cácBan Hội đồng nhân dân thành phố;

Hội đồng nhân dân thành phố tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân thànhphố và các cơ quan hữu quan về tình hình kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầunăm, các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2013.

Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm như sau:

I. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dânthành phố 6 tháng đầu năm 2013:

Tình hình kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm 2013 đạt được mộtsố kết quả chủ yếu sau:

Tổng sản phẩm nội địa (GDP) 6 tháng đầu năm tăng 7,9% (cùng kỳ tăng8,1%), tăng 1,6 lần so cả nước (GDP cả nước đạt 4,9%). Trong đó, dịch vụ tăng9,1%, công nghiệp và xây dựng tăng 6,2%, nông nghiệp tăng 7%. Chỉ số giá tiêudùng tăng 0,78% so cuối năm 2012 (cùng kỳ tăng 2,05%). Thu ngân sách đạt 45,51%dự toán.

Nhiều giải pháp được tập trung triển khai hỗ trợ doanh nghiệp về vốn,giải quyết hàng tồn kho, đẩy mạnh xúc tiến thương mại đầu tư, mở rộng thịtrường, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; tích cực tháo gỡ khókhăn cho thị trường bất động sản; rà soát, xem xét chuyển công năng một số dựán bất động sản đủ điều kiện, phù hợp quy hoạch sang các công trình dịch vụ.

Quản lý và phát triển đô thị đạt một số kết quả thiết thực: hoàn chỉnhĐồ án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội Thành phố Hồ ChíMinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; hoàn thành thẩm định, phê duyệt và tổchức thực hiện theo quy hoạch được duyệt các đồ án quy hoạch phân khu trên địabàn thành phố, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các xã (đã quyết định phêduyệt đề án xây dựng nông thôn mới tại 22 xã); quan tâm thực hiện quyền, lợiích chính đáng, hợp pháp của nhân dân trong khu vực quy hoạch, điều chỉnh hệ sốđiều chỉnh giá đất (K) tính thu tiền sử dụng đất hợp lý khi người dân đượcchuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở; đẩy nhanh rà soát, xử lý dựán chậm triển khai. Nhiều giải pháp được triển khai thực hiện quyết liệt để kéogiảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông; giảm ô nhiễm môi trường, giảmngập nước. Hoạt động khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, dạy nghề, vănhóa, y tế… có nhiều tiến bộ.

Công tác tiếp công dân, giải quyết có kết quả đơn thư khiếu nại, tố cáo,giải quyết tranh chấp lao động tập thể được tăng cường, kịp thời giải quyết cáckiến nghị, bức xúc của nhân dân, doanh nghiệp, người lao động.

Các chính sách an sinh xã hội, trợ cấp diện chính sách, hộ nghèo, hộ cậnnghèo và người thuộc diện bảo trợ xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệpđược tập trung thực hiện; các cuộc vận động tương trợ và tiết kiệm, chia sẻ khókhăn cho công nhân có thu nhập thấp, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và ngườinghèo được nhân dân đồng thuận cao và tích cực hưởng ứng.

An ninh chính trị được giữ vững ổn định, bảo đảm trật tự an toàn xã hội;hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng;

Tuy nhiên, kinh tế thành phố tiếp tục gặp nhiều khó khăn: sức mua giảm,hàng hóa tồn kho nhiều, thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu hồi phục; tìnhhình doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể và tình trạng thiếu việc làm, mấtviệc làm của người lao động tuy có giảm so cùng kỳ nhưng có xu hướng tăng dầntừ đầu năm 2013. Tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp. Ô nhiễm môi trường,tình trạng quá tải tại các bệnh viện chậm khắc phục, cơ sở vật chất phục vụkhám, chữa bệnh chưa đáp ứng yêu cầu.

II. Nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013:

Hội đồng nhân dân thành phố thống nhất với những nhiệm vụ và giải phápđã được Ủy ban nhân dân thành phố trình tại kỳ họp. Trong quá trình điều hànhthực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013, lưu ý Ủy ban nhân dân thành phố tậptrung chỉ đạo, điều hành các nội dung trọng tâm sau:

1.Tiếp tục thực hiện các giải pháp góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm ansinh xã hội, bảo đảm tốc độ tăng trưởng năm 2013 đạt 9,5% trở lên; phấn đấuhoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 đã đượcthông qua tại kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp nhất là về vốn, lãisuất vay, mở rộng mạng lưới phân phối, tiêu thụ hàng hóa để ổn định, phát triểnsản xuất - kinh doanh. Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách miễn, giảm,giãn thuế theo Nghị quyết số 02/NQ-CP và các chính sách thuế đã được thể chếhóa, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Tổ chức thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2012 về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệpnhà nước và Quyết định số 339/QĐ /TTg ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướngChính phủ về phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi môhình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnhtranh giai đoạn 2013 - 2020 gắn với Chương trình hành động của thành phố về hỗtrợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thànhphố. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, cung cấpthông tin về các thị trường tiềm năng để doanh nghiệp chủ động tiếp cận, mởrộng thị trường.

Tiếp tục mở rộng mạng lưới bán lẻ, nâng cao chất lượng chương trình bìnhổn thị trường, gắn với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiêndùng hàng Việt Nam”. Tăng cường quản lý thị trường, chống hàng gian, hànggiả... Đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn, nông dân; tậptrung nâng cao chất lượng thực hiện tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu cơ bảnhoàn thành tiêu chí nông thôn mới thêm ít nhất 6 xã trong năm 2013.

2.Triển khai các biện pháp khai thác, quản lý và bồi dưỡng nguồn thu, chống thấtthu ngân sách nhà nước; thu hồi các khoản nợ tạm ứng ngân sách; đẩy nhanh tiếnđộ bán tài sản là nhà, đất và chuyển quyền sử dụng đã được phê duyệt; đồng thờichủ động chọn lựa, bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất ở các huyện,các quận ven, tăng quỹ đất do Nhà nước trực tiếp quản lý, tiến hành đấu giáquyền sử dụng đất để bổ sung nguồn vốn đầu tư cho các dự án công ích trọngđiểm, cấp bách của quận - huyện và thành phố; tăng cường thực hành tiết kiệm,phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí.

3. Tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếuChính phủ; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, các công trình phòng, chốnglụt bão; ưu tiên các dự án kết cấu hạ tầng giao thông; đẩy mạnh công tác bồithường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng cho các công trình, dự án.Phấn đấu đến cuối năm 2013, hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình trọngđiểm, cấp bách, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, tạo điều kiệnphát triển kinh tế - văn hóa - xã hội hướng Đông Bắc - Đông Nam thành phố.

4. Ủy ban nhân dân thành phố chủ động phối hợp các bộ - ngành Trung ương,khẩn trương hoàn chỉnh Đề án thí điểm xây dựng mô hình chính quyền đô thị theoNghị quyết 16-NQ/TW ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị về phương hướng,nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và Nghị quyết kỳ họp lầnthứ 5 Quốc hội khóa XIII cùng với Chương trình hành động của thành phố về cảicách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị.

5. Tập trung thực hiện tốt việc chăm lo đời sống cho diện chính sách, ngườicó công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng xã hội; tăng cường cho vayvốn, cân đối và sử dụng hợp lý các nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ giảm nghèo; tổng kếtgiai đoạn 3 chương trình giảm hộ nghèo tăng hộ khá; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ,nguồn lực, giải pháp giảm nghèo, tăng hộ khá bền vững giai đoạn 4; phát triểnnhà ở xã hội từng bước đáp ứng nhu cầu nhà ở người thu nhập thấp; đẩy mạnhtuyên truyền pháp luật, hạn chế tình trạng ngừng việc tập thể, đình công trênđịa bàn; giám sát, xử lý kịp thời các trường hợp tranh chấp lao động tại cácdoanh nghiệp; thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho ngườilao động; tăng cường quản lý Nhà nước đối với người lao động nước ngoài làmviệc tại thành phố. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và giám sát giảm thiểu ô nhiễmmôi trường, tăng cường an toàn vệ sinh thực phẩm; mở rộng mạng lưới cung cấpnước sạch đến các khu lưu trú công nhân và địa bàn nông thôn; chủ động phòngngừa, ngăn chặn và chữa trị các loại dịch bệnh phát sinh trên địa bàn. Tổ chứctốt công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2013 - 2014; khẩn trương hoànthành các dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp trường lớp, đáp ứng nhu cầu học tậpcủa học sinh trong năm học mới.

6. Tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác kinh tế - văn hóa,tổ chức đón tiếp chu đáo và trọng thị các đoàn khách quốc tế đến Thành phố HồChí Minh. Xây dựng Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển thông tin đốingoại giai đoạn 2013 - 2020. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các thỏa thuận quốctế đã ký kết. Tăng cường hiệu quả các quan hệ hợp tác đã có và mở rộng hợp tácquốc tế với các địa phương khác trên thế giới.

7. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thànhphố; tập trung tấn công, trấn áp, kéo giảm rõ rệt các loại tội phạm và tệ nạnxã hội; kéo giảm tai nạn giao thông. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, bảođảm an toàn phòng cháy, chữa cháy nhất là ở các khu vực có nguy cơ cháy, nổcao. Tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

8.Tăng cường tiếp công dân, đối thoại, tập trung giải quyết các vụ việc khiếunại, tố cáo của công dân, nhất là các nội dung liên quan đến đất đai, các vụkhiếu nại đông người, phức tạp, tồn đọng kéo dài.

III. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạchtriển khai, tập trung chỉ đạo và điều hành các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽbảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

Giao Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dânthành phố phối hợp hoạt động, tăng cường giám sát chặt chẽ, kịp thời đôn đốcviệc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức thànhviên và các cơ quan báo chí thành phố tuyên truyền, phổ biến, động viên cácthành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết; pháthiện, phản ánh và kiến nghị kịp thời những vấn đề cần điều chỉnh bổ sung vớicác cơ quan có thẩm quyền.

Hội đồng nhân dân thành phố kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ thành phốnêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, cùng nhận thức đúng, hiểu rõ,đồng thuận, chia sẻ, chung sức vượt qua khó khăn, thách thức và quyết tâm thựchiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm và cả năm 2013.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, kỳ họp thứmười thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2013./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm