HỘI ĐỒNGNHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 215/2007/NQ-HĐND

Vinh, ngày 14 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUANỘI DUNG ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ VINH ĐẾN NĂM 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KỲ HỌP THỨ 11, KHOÁ XV

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Xét đề nghị của UBND tỉnh Nghệ An tại Tờtrình số: 8204/TTr .UBND.CN của Uỷ ban nhân dân tỉnh ngày 12 /12/2007;

Trên cơ sở ý kiến của các Đại biểu HĐNDtỉnh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung Đồ án điềuchỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Vinh đến năm 2025 với các nội dung chủyếu sau đây:

1. Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch chung xâydựng:

a. Cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển kinhtế xã hội (KTXH) của tỉnh Nghệ An đến năm 2020, nhằm thực hiện Nghị quyết Đạihội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI: “Đoàn kết phấn đấu đưa Nghệ Anthoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo vào năm 2010; cơ bản trở thành tỉnh côngnghiệp vào năm 2020; xây dựng thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế và văn hóacủa vùng Bắc Trung bộ; quyết tâm đưa Nghệ An thành một trong những tỉnh khá củacả nước”;và Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An trở thànhtrung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ tại Quyết định số: 239/2005/QĐ-TTg ngày 30/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

b. Quy hoạch mở rộng không gian đô thị Vinh phùhợp với sự phát triển kinh tế - xã hội và quy mô dân số của thành phố Vinh,cũng như với các chức năng của đô thị trong vùng Bắc Trung bộ ( phấn đấu đếnnăm 2010 thành phố Vinh đạt tiêu chuẩn Đô thị loại I, trước mắt phấn đấu trongQuý I/2008 duyệt xong quy hoạch, Quý II/2008 trình Thủ tướng Chính phủ phêduyệt đề án mở rộng địa giới đô thị Vinh).

2. Tính chất chức năng:

a) Tính chất: Thành phố Vinh là trung tâmchính trị, kinh tế, văn hoá của tỉnh, là trungtâm kinh tế- văn hoá của khu vực Bắc miền Trung.

b) Chức năng chủ yếu:

- Trung tâm vùng Bắc Trung bộ, đầu mối giaothông, cửa ngõ giao thương quan trọng của vùng Bắc Trung bộ, của cả nước vàquốc tế;

- Trung tâm kinh tế, đầu tàu tăng trưởng và giảiquyết các nhiệm vụ trọng yếu về phát triển kinh tế của Tỉnh và của cả vùng BắcTrung bộ;

- Trung tâm vùng về giáo dục & đào tạo, côngnghệ thông tin, văn hóa thể thao và y tế;

- Trung tâm công nghiệp, du lịch, dịch vụ, đôthị lớn có tác động mạnh đến thu hút đầu tư và hội nhập quốc tế quan trọng củaTỉnh và vùng Bắc Trung bộ.

3. Quy mô đô thị :

a) Quy mô dân số:

Dân số thành phố đến :

Năm 2010 là 350.000 người

Năm 2015 là 450.000 người

Năm 2025 là 800.000 người.

b) Quy mô đất đai:

- Nhu cầu đất xây dựng nội thị khoảng 10.000 –12.000 ha.

- Phạm vi nghiên cứu quy hoạch có giới hạn:

+ Phía Bắc giáp đường Nam Cấm và Biển Đông;

+ Phía Nam giáp sông Lam và đường Quốc lộ 1Atránh Vinh;

+ Phía Đông giáp Sông Lam đến Cửa Hội;

+ Phía Tây giáp xã Nam Giang và kênh Kẻ Gai.

Quy mô diện tích tự nhiên nghiên cứu quy hoạchkhoảng 250 km2.

- Phạm vi nghiên cứu vùng phụ cận có quan hệtrực tiếp với Thành phố Vinh bao gồm các huyện, thị: Hưng Nguyên; Nghi Lộc; CửaLò; Nam Đàn và huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh. Diện tích khoảng 1.230 km2.

- Phạm vi nghiên cứu giai đoạn đầu (2005-2010):

+ Về địa giới hành chính bao gồm: Thành phố Vinhhiện nay, 4 xã thuộc huyện Nghi Lộc (Nghi Liên, Nghi Kim, Nghi Ân, Nghi Đức) và2 xã thuộc huyện Hưng Nguyên (Hưng Chính, một phần phía Bắc đường Quốc lộ1A tránh Vinh của xã Hưng Thịnh ).

+ Quy mô diện tích khoảng 110 km2.

c) Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: Đạt các tiêuchuẩn Đô thị loại I vào năm 2010.

4. Định hướng phát triển và tổ chức khônggian đô thị:

Định hướng quy hoạch phát triển không gian đôthị Vinh chủ yếu phát triển theo hướng Đông Bắc và phát triển một phần về hướngTây, hướng Nam đến đường Quốc lộ 1A tránh Vinh.

4.1. Phân khu chức năng:

a) Quy hoạch các khu dân cư:

- Các khu vực nội thị của thành phố Vinh(cũ) dự kiến khoảng 3.750ha, dân cư 25 vạn người. Về cơ sở hạ tàng kỷthuật tại các khu dân cư dược quy hoạch cải tạo nâng cấp đồng bộ, đảm bảo đôthị hiện đại, văn minh, môi trường xanh sạch đẹp và bền vững. Cụ thể:

+ Cải tạo khu chung cư Quang Trung và các khunhà ở tập thể hiện đang tồn tại nhằm chỉnh trang đô thị hiện đại.

+ Xây dựng một số khu đô thị mới dọc các trụcđường phố chính: Đại Lộ V.I.Lênin, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Trãi, đường venSông Lam, trục Trung tâm Vinh - Cửa Lò và dọc trên một số trục chính khác.

+ Khai thác có hiệu quả đất đai vùng nội thị đápứng các yêu cầu phát triển nhà ở và các ngành dịch vụ khác của đô thị…

- Tại các khu vực ngoại thị, vùng giáp ranh vớinội thị cũng được quy hoạch xây dựng một số khu đô thị và nhà ở mới hiện đại.

b) Khu công nghiệp:

- Mở rộng khu công nghiệp Nam Cấm thành khu côngnghiệp tập trung lớn nhất của đô thị, có quy mô khoảng 1000 ha; Quy hoạch xâydựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung ở phía Tây, Tây Nam đô thị, quymô khoảng 250 –350 ha.

- Chuyển một số nhà máy sản xuất có nguy cơ ônhiễm môi trường từ các khu công nghiệp cũ ra các khu công nghiệp mới. Xâydựng các khu công nghiệp cũ thành các khu công nghiệp sạch.

c) Các khu trung tâm công cộng:

- Mở rộng trung tâm thành phố Vinh về hướng Đạilộ V.I.Lênin, Xô Viết Nghệ Tĩnh và nối với trục trung tâm đô thị Vinh- Cửa Lòvà Vinh - Hưng Tây, tạo thành trục không gian trung tâm đô thị theo hướng ĐôngBắc và Đông Tây. Tại đây bố trí các trung tâm chuyên ngành có quy mô của vùngBắc Trung bộ như:

+ Trung tâm giáo dục & đào tạo (các trườngĐại học), các trường dạy nghề (các trường dạy nghề cung cấp lao động kỹ thuậtcho toàn vùng và quốc tế); các viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật; trung tâm vănhoá thể thao và du lịch ; trung tâm tài chính, chứng khoán.

+ Bố trí các trung tâm nghiên cứu phát triểnnông nghiệp vùng, các khu công nghiệp công nghệ cao tại phía Tây đô thị.

- Các trung tâm ngân hàng, kho bạc nhà nước đượcbố trí tại khu vực hiện nay trong nội thành - Khu vực ngã tư Ga Vinh.

4.2. Tổ chức không gian:

Về tổ chức không gian đô thị Vinh được chiathành 3 không gian phát triển chính sau đây:

- Không gian đô thị phát triển trên cơ sở nộithành phố Vinh và các đô thị trong vùng; không gian công nghiệp phát triển vùngphía Bắc trên cơ sở khu CN Nam Cấm;

- Không gian nông nghiệp và dân cư nông thôn làvùng giữa các đô thị và khu CN, vùng này chỉ sản xuất nông nghiệp và quy hoạchxây dựng các điểm dân cư nông thôn tạo sự cân bằng sinh thái cho tổng thể đôthị. Tổ chức một trục phố trung tâm nối Vinh với Cửa Lò. Khai thác dọc sông Lamnhư một trục không gian cảnh quan chính của đô thị;

- Xây dựng 3 khu sinh thái, du lịch lớn là BắcCấm và thị xã Cửa Lò (du lịch biển); khu Đại Huệ (Du lịch sinh thái; SôngLam-Hồng lĩnh (giải trí, nghĩ dưỡng).

5. Định hướng phát triển các công trình hạtầng kỹ thuật và hạ tâng xã hội:

5.1. Phát triển các công trình hạ tầng kỹthuật:

a) Nâng cấp cảng Cửa Lò, cảng cá Cửa Hội vàcảng Bến Thuỷ:

Nâng cấp cảng Cửa Lò theo quy hoạch tổng thể hệthống cảng biển Việt Nam đến năm 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tạiQuyết định số 202/1999/QĐ-TTg ngày 12/10/1999, đảm bảo cho tàu 30.000 DWT vàora thuận lợi, mở rộng mặt bằng cảng đạt 40ha, công suất 3,5triệu tấn/năm; xâydựng cảng cá Cửa Hội thành cảng cá khu vực Bắc Miền Trung; Chuyển cảng Bến Thuỷthành cảng du lịch, cảng sông hàng hoá của thành phố chuyển về khu vực xã HưngHoà.

b) Nâng cấp cảng hàng không Vinh:

Nâng cấp cảng hàng không Vinh theo quy định đãđược Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 06/QĐ-BGTVT ngày03/01/2006, theo tiêu chuẩn hàng không cấp 4C (theo tiêu chuẩn ICAO) và sân bayquân sự cấp II (dùng chung dân dụng - quân sự). Đề nghị Thủ tướng Chính phủ, BộGiao Thông - Vận tải sớm nâng cấp Cảng hàng không Vinh thành Cảng hàng khôngQuốc tế.

c) Phát triển mạng giao thông đường bộ:

- Giao thông đối ngoại: Nâng cấpvà xây dựng mới các tuyến đường giao thông quan trọng như: Đường Quốc lộ venbiển nối từ cảng Nghi Sơn - Thanh Hoá qua tỉnh Nghệ An đến mỏ sắt Thạch Khê vàkhu Kinh tế Vũng Áng – Hà Tĩnh; Cầu Bến Thuỷ 2 ở thượng lưu cầu Bến Thuỷ hiệnnay nối đường vành đai phía Tây sang Hà Tĩnh; đường cao tốc Hà Nội - Vinh;đường Quốc lộ 46, Quốc lộ 7, nối đô thị Vinh đến đường Hồ Chí Minh, cửa khẩuThanh Thuỷ, cửa khẩu Nậm Cắn và các huyện phía Tây Nghệ An; đường Tỉnh lộ 558nối Quốc lộ 8A từ cửa khẩu Cầu Treo về thành phố Vinh…; Ga Vinh trở thành galoại I (tách ga hàng hoá ra khỏi ga hành khách Vinh hiện nay); ga hàng hoá tạikhu vực Nam Cấm; mở tuyến đường sắt Nam Cấm – Cửa Lò phục vụ vận chuyển hànghoá và hành khách qua Cửa Lò; đường sắt cao tốc Bắc Nam và ga đường sắt cao tốctại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên.

- Giao thông nội thị: Từng bướchiện đại hóa các trục giao thông quan trọng trong khu vực nội thị thành phốVinh theo quy hoạch được duyệt; xây dựng mới một số tuyến đường chính như:Đường trung tâm Vinh - Cửa Lò, đường Vinh - Hưng Tây đến đường Quốc lộ 1 Atránh Vinh có lộ giới 72m và 160m; đường dọc hai bên sông Vinh, kênh Kẻ Gai vàhệ thống giao thông công cộng khác của đô thị, đáp ứng yêu cầu chất lượng pháttriển đô thị ngày càng cao.

d) San nền, thoát nước, cấp nước và vệ sinh môitrường:

- San nền, thoát nước mưa: Cao độ xây dựng đôthị cũ từ 4-5m, khu đô thị mới trung bình từ 4,5-5,5m, cao dần từ Đông sangTây; cải tạo nâng cấp, mở rộng các sông ngòi xung quanh thành phố Vinh như:sông Vinh, kênh Kẻ Gai, kênh Bắc... Xây dựng mới kênh thoát nước từ Kênh kẻ Gaiđến sông Rào Đừng, giải quyết thoát nước cho thành phố Vinh và các khu vực lâncận

- Cấp nước: Cấp nước máy đúng tiêu chuẩn 90-100%dân cư đô thị vào năm 2020. Nhu cầu nước máy dự tính 10vạn m3/ ngày đêm (hiệntại 6 vạn m3/ ngày đêm); nguồn nước sử dụng nước mặt sông Đào tại khu vực phíatrên cầu Mượu.

- Vệ sinh môi trường: Tại khu vực đô thị cũ: Cógiải pháp tách nước thải sinh hoạt chảy riêng về trạm xử lý nước thải tập trungđược xây dựng ở phía Đông của xã Hưng Hoà có quy mô 18.000 m3/ngày đêm. Tại cáckhu vực đô thị mới: Hệ thống nước thải sinh hoạt được tổ chức chảy về Trạm xửlý nước thải tập trung theo quy hoạch được duyệt. Hiện đại hoá hệ thống thu gomvà xử lý chất thải rắn, xây dựng khu liên hợp xử lý rác thải tại xóm 4 xã NghiYên, huyện Nghi Lộc cách trung tâm thành phố khoảng 25km về phía Bắc và xâydựng Nghĩa trang sinh thái Vinh Hưng tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên.

e) Cấp điện: Nguồn điện sử dụng điện lưới quốcgia; cung cấp điện cho thành phố và vùng phụ cận từ trạm Hưng Đông. Tiêu chuẩncấp điện giai đoạn đến 2010: 280W/người; giai đoạn 2025: 500W/người. Tổng phụtải giai đoạn đến 2010: 300MW, đến 2025: 600MW.

f) Bưu chính viễn thông: Xây dựng thành phố Vinhthành trung tâm viễn thông của Vùng, mở rộng tổng đài Vinh- Cửa Lò đến năm 2025có dung lượng đảm bảo bình quân 40-50 máy/100 dân.

5.2. Phát triển các công trình hạ tầng xãhội:

Quy hoạch xây dựng các công trình hạ tầng xã hộimang tính chất vùng như: Trung tâm đào tạo đại học, dạy nghề; trung tâm y tếvùng; các viện nghiên cứu công nghệ cao; khu liên hợp thể thao…Và một số côngtrình trọng điểm của Tỉnh như: Tháp và trung tâm truyền hình khu vực Bắc trungbộ; Trung tâm hội nghị, hội thảo; Nhà văn hóa; Bảo tàng dân tộc; Trung tâm điệnảnh miền Trung v.v..

6. Các giải pháp thực hiện:

6.1. Phân kỳ quy hoạch xây dựng:

a) Giai đoạn 2006 – 2010:

- Mục tiêu:

+ Phấn đấu xây dựng thành phố Vinh được côngnhận đô thị loại I vào năm 2008. Do đó, phải hoàn thành cơ bản công tác điềuchỉnh quy hoạch chung xây dựng mở rộng thành phố Vinh; quy hoạch chung gắn vớiquy hoạch mở rộng địa giới hành chính để đưa 4 xã của huyện Nghi Lộc là: NghiKim, Nghi Liên, Nghi Ân, Nghi Đức và 2 xã của huyện Hưng Nguyên là: Hưng Chính,và một phần phía Bắc đường Quốc lộ 1A tránh Vinh của xã Hưng Thịnh sát nhập vàothành phố Vinh.

+ Xây dựng quy chế quản lý quy hoạch, cơ chếchính sách ưu đãi tạo cơ sở pháp lý để huy động các nguồn vốn vào xây dựng mộtbước kết cấu hạ tầng cơ bản quan trọng của đô thị và các khu chức năng như: cáctrục giao thông chính, cảng biển, cảng hàng không, công trình cấp nước, hạ tầngcác khu công nghiệp, khu du lịch, dịch vụ…

+ Đẩy mạnh việc xúc tiến thu hút đầu tư trong vàngoài nước.

+ Triển khai xây dựng một số công trình hạ tầngxã hội quan trọng như: Đại học Vinh (cơ sở 2); Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh;Viện khoa học nông nghiệp Bắc Trung Bộ; Bệnh viện đa khoa 700 giường; các Bệnhviện chuyên ngành như Phụ sản, mắt, ung thư, u bướu; Trung tâm điện ảnh miềnTrung; Bảo tàng dân tộc; trung tâm hội chợ triễn lãm; Khu liên hợp thể thao;các khu công viên vui chơi giải trí; công viên Thành cổ; một số khu công nghiệpchuyên ngành như: đóng tàu, phần mềm, v.v..

b) Giai đoạn 2011 – 2025:

- Tiếp tục xây dựng và đầu tư phát triển đồng bộvà hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng của thành phố Vinh.

- Tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh các khu chức năngtheo quy hoạch được duyệt.

- Hoàn thiện cơ bản phát triển thành phố Vinhtheo quy hoạch. Hoàn thành cảng Cửa Lò; cảng hàng không Vinh; cầu Bến Thuỷ 2;cầu hạ lưu sông Lam nối thành phố Vinh với huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, cáckhu công nghiệp, khu du lịch, các trung tâm thương mại giao dịch quốc tế và cáccông trình dịch vụ công cộng, vui chơi giải trí cao cấp khác.

6.2. Cơ chế chính sách:

- Đề xuất các cơ chế, chính sách ưu đãi thíchhợp để huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn trong và ngoài nước thôngqua các dự án đầu tư trực tiếp vào xây dựng phát triển thành phố.

- Giao UBND tỉnh cho phép thành phố Vinh nghiêncứu áp dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư của các Khu công nghiệp, Khukinh tế, Khu kinh tế thương mại trong nước đã được Thủ tướng Chính Phủ cho phépthực hiện, để huy động vốn xây dựng một số công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuậtquan trọng của thành phố Vinh.

- Cho phép UBND tỉnh cho thuê tư vấn nước ngoàiphản biện đồ án quy hoạch chung và thực hiện quy hoạch chi tiết một số dự ántrọng điểm.

- Phấn đấu năm 2008, thành phố Vinh được côngnhận đô thị loại I và đến năm 2020 trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá vùngBắc Trung bộ.

Điều 2: Giao UBND tỉnh chỉ đạo các Sở,ban, ngành cấp tỉnh, UBND Thành phố Vinh, Thị xã Cửa Lò và các huyện có liênquan hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính phủ và các Bộ, ngành TW phê duyệt và tổchức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họpthứ 11 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2007.

CHỦ TỊCHNguyễn Thế Trung