BỘ CHÍNH TRỊ
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 26-NQ/TW

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHƯƠNG HƯỚNG,NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2020

Nghị quyết nêu rõ: từ nay đến năm 2020, trên cơsở vận dụng sáng tạo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Chiến lược phát triển kinhtế- xã hội 2011-2020, các nghị quyết của Trung ương gắn với thực hiện có hiệuquả Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh, Nghệ An cần tiếp tục nâng caonăng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tăng cường đoàn kết, thốngnhất, phát huy nội lực, tận dụng, thu hút mọi nguồn lực cả trong, ngoài tỉnh vànước ngoài, phấn đấu xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắcvào năm 2015, tạo cơ sở đến năm 2020 cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp; làtrung tâm về tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục- đào tạo, khoa học- côngnghệ, y tế, văn hóa, thể thao, công nghiệp công nghệ cao của vùng Bắc Trung Bộ;có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; đời sống vật chất vàtinh thần của nhân dân được nâng cao; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắcxứ Nghệ; quốc phòng, an ninh vững mạnh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát trên,Bộ Chính trị yêu cầu tỉnh Nghệ An cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt cácnhiệm vụ, giải pháp sau:

1.Tập trung khai thác, phát huy tiềm năng, lợithế, phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng,nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theohướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa phù hợp với đặc điểm, vị trí của tỉnh. Phấnđấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP) bình quân thời kỳ 2011-2020đạt 11-12%. GDP bình quân đầu người cuối năm 2020 đạt khoảng 2.800-3.500 USD.

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư để thu hútđầu tư trong và ngoài nước, chú trọng phát triển một số ngành công nghiệp cóhàm lượng khoa học- công nghệ và giá trị gia tăng cao. Phát triển công nghiệphỗ trợ, công nghiệp sạch, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường. Tăngcường hợp tác, liên kết giữa các ngành, doanh nghiệp công nghiệp trên địa bànvà với các tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ để sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm cácnguồn lực.

Xây dựng thành phố Vinh thành trung tâm vùng BắcTrung Bộ về tài chính, thương mại, du lịch, khoa học- công nghệ, công nghệthông tin, công nghiệp công nghệ cao, y tế, văn hóa, thể thao, giáo dục- đàotạo; cùng với Cửa Lò phát triển thành cực tăng trưởng kinh tế và mũi nhọn tăngtrưởng của tỉnh.

Cùng với Thanh Hóa đẩy mạnh phát triển vùng NamThanhh Hóa- Bắc Nghệ An, tập trung xây dựng vùng Hoàng Mai- Đông Hồi gắn vớiKhu kinh tế Nghi Sơn; phát triển các ngành công nghiệp động lực như nhiệt điện,xi măng, luyện thép, cơ khí, hóa chất, cảng biển.

Cùng với Hà Tĩnh đẩy mạnh phát triển vùng NamNghệ An- Bắc Hà Tĩnh. Xây dựng Khu kinh tế Đông Nam thành khu kinh tế trọngđiểm, đa ngành, đa chức năng, trọng tâm phát triển các ngành công nghiệp cơkhí, điện tử, công nghệ thông tin, chế tạo ô tô, thiết bị công nghệ cao, dượcphẩm, chế biến nông- lâm- hải sản. Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng và tạo cơ chế, chínhsách để thu hút đầu tư phát triển các khu công nghiệp trong Khu Kinh tế.

Thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thônmới, phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng nông nghiệp sinh thái, ứngdụng công nghệ cao. Đầu tư phát triển kinh tế- xã hội khu vực miền tây thànhmột trong 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, gắn vùng nguyên liệu với khaithác, chế biến khoáng sản, sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp. Xây dựng Khu nôngnghiệp công nghệ cao với trung tâm là Nghĩa Đàn nhằm khai thác tiềm năng nôngnghiệp khu vực miền tây, tạo ra sản phẩm có chất lượng, năng suất, hiệu quả vàlàm điển hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của vùng Bắc TrungBộ.

Đẩy mạnh phát triển Khu Kinh tế cửa khẩu ThanhThủy, nâng cấp cửa khẩu quốc gia Thanh Thủy thành cửa khẩu quốc tế, trở thànhđầu mối giao thương quan trọng với Lào, Thái Lan, Miama.

2. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệuquả công tác xây dựng, quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn gắn với phát triểnkinh tế, văn hóa, xã hội; bổ sung cơ chế, chính sách để huy động các nguồn lực,khuyến khích mạnh mẽ các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, góp vốn xây dựngkết cấu hạ tầng đồng bộ. Chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, cácđịa phương trong vùng tập trung nâng cấp hệ thống giao thông đường bộ, đườngsắt, nâng cấp sân bay Vinh thành sân bay quốc tế, xây dựng và khai thác hiệuquả các cảng biển. Xây dựng các công trình thủy lợi, hệ thống đê ngăn lũ, cốngngăn mặn giữ ngọt, hệ thống cấp nước, thoát nước đô thị; xử lý chất thải; hạtầng năng lượng, hạ tầng viễn thông.

Đối với một số dự án trọng điểm cấp vùng BắcTrung Bộ và duyên hải miền Trung, ngoài phần vốn hỗ trợ theo các tiêu chí, quyđịnh thì ưu tiên bố trí vốn ngân sách Trung ương để triển khai thực hiện đúngtiến độ.

3. Tăng cường đầu tư của Nhà nước gắn với nângcao hiệu quả thực hiện chủ trương xã hội hóa, huy động các nguồn lực phát triểngiáo dục- đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, văn hóa, thể dục- thể thao.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao toàn diện chất lượnggiáo dục; đẩy mạnh thu hút đầu tư xây dựng các trường đại học, trường dạy nghềchất lượng cao về lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệvật liệu mới… Mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đạihọc và dạy nghề hiện có.

Phát triển hệ thống các cơ quan nghiên cứu,chuyển giao khoa học – công nghệ; thu hút các tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoahọc công nghệ của các bộ, ngành Trung ương, quốc tế đặt trụ sở tại Nghệ An. Xâydựng đội ngũ trí thức đủ năng lực tham mưu, hoạch định quy hoạch, kế hoạch,chính sách phát triển kinh tế - xã hội và nghiên cứu ứng dụng khoa học – côngnghệ của tỉnh.

Từng bước đầu tư nâng cấp và hiện đại hóa hệthống bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm y tế và bệnh viện huyện, trạm y tếphường, xã, thị trấn. Xây dựng, phát triển một số cơ sở y tế ở thành phố Vinhthành trung tâm y tế kỹ thuật cao, từng bước hiện đại hóa theo hướng chuyên sâuvề ung bướu, tim mạch, phụ sản, nhi…có khả năng hỗ trợ về chuyên môn cho cáctỉnh Bắc Trung Bộ.

Hoàn chỉnh quy hoạch hệ thống di tích lịch sử -văn hóa trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh tiến độ dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huygiá trị Khu di tích lịch sử - văn hóa Kim Liên, Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư LêHồng Phong và một số di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu khác gắn với pháttriển du lịch. Khai thác, phát huy tốt các giá trị văn hóa truyền thống.

Tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa các hoạt động thểdục – thể thao quần chúng, thể dục – thể thao thành tích cao; đưa Nghệ An trởthành một trong những trung tâm thể thao mạnh của cả nước.

Thực hiện tốt chính sách xã hội và bảo đảm ansinh xã hội; tiếp tục hoàn thiện và thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ pháttriển sản xuất, tạo việc làm, đào tạo nghề, đưa người đi lao động ở nước ngoài,ưu tiên người nghèo, người dân tộc thiểu số các huyện nghèo, xã nghèo, thôn bảnđặc biệt khó khăn.

4 .Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổnđịnh chính trị xã hội trong mọi tình huống; phát huy sức mạnh của cả hệ thốngchính trị và khối đại đoàn kết dân tộc, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hộivới bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ và xây dựng thếtrận an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; không để xảy rađiểm nóng, phức tạp về an ninh, trật tự, nhất là ở vùng đặc thù.

5. Tăng cường mở rộng quan hệ đối ngoại, đẩymạnh quá trình hội nhập quốc tế. Củng cố quan hệ với các tỉnh của nước bạn Làochung đường biên giới. Đổi mới hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnhViệt Nam và tiềm năng của Nghệ An để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Chủđộng ngăn ngừa tác động tiêu cực phát sinh trong quá trình hội nhập quốc tế.

6. Tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượngvà hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Thường xuyên chăm lo công tác xâydựng Đảng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4( khóa XI) vềxây dựng Đảng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả côngtác quản lý nhà nước của các cấp chính quyền. Đổi mới nội dung và phương thứchoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, thực hiện tốt Quy chếdân chủ ở cơ sở, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân….

Nghị quyết nêu rõ: Xây dựng và phát triển tỉnhNghệ An- quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước hết là trách nhiệm của Đảngbộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An, đồng thời là trách nhiệm của các cấp ủy,tổ chức đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội ởTrung ương, các địa phương với tấm lòng vì quê hương và tấm lòng kính trọng Chủtịch Hồ Chí Minh.

Đảng bộ, chính quyền nhân dân Nghệ An phải pháthuy mạnh hơn nữa tinh thần tích cực, chủ động, năng động, sáng tạo, khai thácmọi tiềm năng, thế mạnh nguồn lực tại chỗ để xây dựng quê hương.

Các cơ quan Trung ương phải thường xuyên phốihợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Nghệ An thực hiện tốt phương hướng,nhiệm vụ Bộ Chính trị đề ra. Các tỉnh, thành phố, nhất là các tỉnh bắc miềnTrung cần tích cực củng cố, tăng cường mối quan hệ liên kết, hợp tác với NghệAn, tạo không gian kinh tế thống nhất cùng phát triển.

Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, phối hợp vớitỉnh Nghệ An cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp nêutrên./.

T/M BỘ CHÍNH TRỊ
TỔNG BÍ THƯ
Nguyễn Phú Trọng