HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2006/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 28 tháng 07 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

VỀQUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH THỂ DỤC -THỂ THAO TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2006 -2010, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA IV, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hộithông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnQuy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3895/TTr -UBND ngày13 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy hoạch phát triển ngành Thểdục Thể thao tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến 2015, Báo cáothẩm tra số 29/VH-XH ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Ban Vănhóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạchphát triển ngành Thể dục Thể thao tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2006 - 2010, địnhhướng đến 2015 và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy hoạch phát triển ngành Thể dục - Thể thao(TDTT) tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến 2015 với những nộidung như sau :

I. Mục tiêu chung:

Mục tiêu phát triển ngành Thể dục Thể thao tỉnhKhánh Hòa từ năm 2006 đến 2010 định hướng đến năm 2015 được xác định như sau :

1.Từng bước hoàn chỉnh hệ thống cơ sở thểdục thể thao công lập từ tỉnh đến huyện, thị, thành phố và xã, phường, thịtrấn. Tiến tới mọi người dân đều được hưởng thụ TDTT về tinh thần, vật chất ởnhững công trình TDTT công lập mang tính phúc lợi xã hội toàn dân.

2.Đẩy mạnh xã hội hóa thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện để các tổchức, cá nhân tham gia phát triển các dịch vụ thể thao ngoài công lập, đáp ứngnhu cầu của nhân dân.

3.Đào tạo, nâng cao, trình độ chuyên môncho đội ngũ huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) của Trung tâm Huấn luyệnkỹ thuật (HLKT) và đào tạo đủ số lượng, bảo đảm chất lượng đối với HLV, hướngdẫn viên (HDV), trọng tài, giáo viên TDTT có trình độ để đáp ứng cho cấp cơ sở.

4.Phấn đấu từ nay đến năm 2015, ngành TDTTKhánh Hòa luôn ở trong tốp từ 01 đến 10 tỉnh thành dẫn đầu tại các Đại hội TDTTtoàn quốc.

II . Mục tiêu cụ thể:

Căn cứ Qui hoạch của ngành Thể dục Thể thao cả nướcđến năm 2010 đã được Chính phủ phê duyệt, chỉ tiêu và phương hướng phát triểnngành Thể dục Thể thao Khánh Hòa đến năm 2010, định hướng đến 2015 được xácđịnh như sau:

1. Thể dục thể thao quần chúng:

1.1. Thể dục thể thao cho mọi người:

a) 100% phường, xã ở thành phố Nha Trang, thị xãCam Ranh và thị trấn ở các huyện phải có ít nhất 1 câu lạc bộ thể dục thể thao.

b) Số người tập luyện thể thao thường xuyên đến năm2010 là 23% dân số, đến năm 2015 là 25% - 27% dân số.

c) Số hộ gia đình thể thao đến năm 2010 là 21%, đếnnăm 2015 là 23% số hộ toàn tỉnh.

d) Số môn thể thao quần chúng phát triển: trên 32môn.

1.2. Thể dục thể thao trong trường học:

a) 100% trường học các cấp đảm bảo giờ dạy nội khóa TDTT theo quyđịnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 95% trường học các cấp có chương trình dạyngoại khóa TDTT.

b) Phấn đấu các trường đều có sân bãi, dụng cụ phụcvụ giảng dạy và tập luyện TDTT.

c) Bảo đảm số giáo viên thể dục thể thao chuyêntrách theo tiêu chuẩn quy định của BộGiáo dục và Đào tạo.

1.3. Thể dục thể thao trong lực lượng vũ trang vàcán bộ, công chức viên chức:

a) 100% cán bộ, chiến sĩ, tham gia tập luyện thểdục thể thao thường xuyên và 90% quân số trong độ tuổi kiểm tra đạt tiêu chuẩnrèn luyện thân thể; 80% số đơn vị lực lượng vũ trang có phong trào thể dục thểthao mạnh.

b) 80% cán bộ công chức viên chức tập luyện thườngxuyên một môn thể thao. 50% số đơn vị cơ quan, doanh nghiệp có câu lạc bộ thểdục thể thao.

2. Thể thao thành tích cao:

2.1. Tập trung đầu tư, phát triển các môn thể thaocó thế mạnh là: điền kinh, bóng đá, bóng bàn, quần vợt, võ thuật (Karatedo,Taekwondo, wuhsu), bóng chuyền bãi biển.

a) Từ 2007-2010 đưa vào Trung tâm HLKT những môn cótiềm năng phát triển là: bơi, cờ vua, cầu lông, quyền anh.

b) Từ 2010-2015 đưa vào Trung tâm HLKT môn: thể dụcthể hình, Judo, thể thao dưới nước và một số môn thể thao phát triển khác.

2.2. Hàng năm phát hiện, tuyển chọn, đào tạo VĐVnăng khiếu các môn thể thao từ 400-500 VĐV.

2.3. Các môn thể thao thành tích cao có thế mạnh,được tỉnh đầu tư phấn đấu đạt thành tích xếp từ thứ 01- 05 trên toàn quốc.

2.4. Hàng năm có từ 05-10 VĐV các môn thể thaothành tích cao ở Trung tâm HLKT quản lý được tham gia tập huấn tại đội tuyểnquốc gia, dự thi đấu các giải thể thao quốc tế và đạt ít nhất là 03 - 05 huychương các loại.

3. Xã hội hóathể dục thể thao:

3.1. 60% các môn thể thao đang phát triển ở tỉnhKhánh Hoà có tổ chức quản lý xã hội là Liên đoàn, Hội thể thao cấp tỉnh.

3.2. Đẩy mạnh xã hội hóa các môn: bóng đá, bóngchuyền bãi biển, quần vợt, bóng bàn và một số môn võ thuật ...

3.3. Tăng tỉ lệ huy động kinh phí tài trợ và cácdịch vụ hàng năm của các Trung tâm TDTT, Trung tâm Văn hóa - Thể Thao từ 20% - 40% so với năm 2005.

3.4. Kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng toàn bộ hoặcmột số hạng mục công trình trong khu liên hợp TDTT đã được qui hoạch tại khuĐồng Rọ, thành phố Nha Trang (đến 2010). Qui hoạch, lập dự án, kêu gọi đầu tưcho 02 khu liên hợp TDTT mới ở Bắc bán đảo Cam Ranh và huyện Ninh Hoà với mộtsố môn thể thao mới như Golf, Bowling, Thể thao biển v.v...(đến 2015) để phụcvụ phát triển du lịch - một ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

3.5. Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tưphát triển dịch vụ TDTT ngoài công lập. Đến năm 2010 các cơ sở TDTT ngoài cônglập chiếm khoảng 80% - 85% tổng số cơ sở trong toàn tỉnh.

III. Một số giải pháp thực hiện:

1. Giải pháp về qui hoạch đất và sử dụng đất:

Nhu cầu về đất dành cho hoạt động TDTT giai đoạn2006-2015 là 538ha.

2. Giải pháp về vốn:

- Vốn ngân sách: xây dựng các công trình TDTT cônglập từ cấp xã đến tỉnh là 130.6 tỷ đồng.

- Vốn xã hội hóa:kêu gọi đầu tư xây dựng các công trình TDTT và khu liên hợp thể thao và khu vuichơi giải trí TDTT.

3. Các giải pháp khác:

- Đào tạo đội ngũ cán bộ, HLV, VĐV đáp ứng với yêucầu nhiệm vụ phát triển của ngành.

- Xây dựng các chế độ chính sách, khen thưởng, đãingộ đối với những cán bộ, HLV, VĐV và những người có công tham gia đóng góptích cực cho sự nghiệp phát triển thể dục thể thao tỉnh nhà.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa TDTT.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tiến hành thực hiện Quyhoạch trên.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hộiđồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thựchiện Nghị quyết này trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm đượcphân công.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Khánh Hoà khóa IV, kỳ họpthứ 6 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Mai Trực