HĐND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 3a/ 2000/NQ-HĐND4
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2000

NGHỊ QUYẾT

Về đẩy mạnh những mặt công tác trọng tâm trong sáu tháng cuối năm

để hoàn thành nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2000

_____________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Sau khi xem xét báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế-xã hĩi sáu tháng đầu năm và các biện pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2000;

- Sau khi nghe phát biểu bổ sung của một số địa phương, đơn vị; báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu,

QUYẾT NGHỊ

Nhất trí với báo cáo đánh giá tình hình kinh tế-xã hội sáu tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2000 và các giải pháp được nêu trong báo cáo của UBND tỉnh và các ban, ngành liên quan; HĐND tỉnh nhấn mạnh những nội dung sau :

I/ Về tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh.

Sáu tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của TW Đảng, Chính phủ; sự giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương, của nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế; chúng ta đã khắc phục, vượt qua những khó khăn của thiên tai; phát huy mọi nguồn lực, động viên mọi cấp, mọi ngành, mọi tầng lớp nhân dân ra sức hàn gắn hậu quả nặng nề của trận lũ lịch sử năm 1999. Đồng thời tập trung đẩy mạnh phát triển mọi mặt kinh tế-xã hội theo nghị quyết HĐND tỉnh đề ra. Mặc dù còn những thiếu sót, tồn tại, nhưng tình hình sáu tháng đầu năm đã có nhiều chuyển biến đáng kể; bước đầu bù đắp được tổn thất, mất mát to lớn do thiên tai gây ra, ổn định được tình hình và có những bước phát triển mới. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2000 đã được nhân dân tòan tỉnh triển khai thực hiện với quyết tâm rất cao; các chương trình kinh tế trọng điểm được chỉ đạo thực hiện chặt chẽ và kiên quyết. Phần lớn các chỉ tiêu kế hoạch đề ra đạt và vượt khá. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng 10% so cùng kỳ năm trước. Nhiều doanh nghiệp nhà nước tiếp tục đầu tư mở rộng năng lực sản xuất, một số doanh nghiệp được đầu tư xây dựng mới. Ngành nông nghiệp được mùa lúa với sản lượng 116.600 tấn; đàn gia súc, gia cầm từng bước được phục hồi. Sản lượng khai thác thủy sản tăng 1,8% so với cùng kỳ và tăng diện tích nuôi trồng 191 ha. Sáu tháng đầu năm thị trường giá cả ổn định; thu ngân sách đạt cao so với dự tóan, đảm bảo cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ khắc phục hậu quả lũ lụt và các nhu cầu phát triển của nền kinh tế. Hoạt động văn hóa du lịch, đặc biệt là lễ hội Festival đã tạo được ấn tượng tốt trong nước và quốc tế. Các hoạt động giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, hạ tỷ lệ nghèo đói; các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa thông tin mà điển hình là việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn được triển khai đồng bộ và có hiệu quả đã dấy lên khí thế cách mạng, cổ vũ mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước của tòan dân. Bộ mặt kinh tế xã hội, nhất là các kết cấu hạ tầng thay đổi đáng kể. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; đời sống vật chất, văn hóa được cải thiện, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy; những cơ chế và thiết chế mới của luật pháp được triển khai thực hiện kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an tòan xã hội được củng cố, giữ vững.

Tuy nhiên, vẫn còn một số mặt tồn tại trong quản lý điều hành như : Việc cải cách hành chính ở một số ngành, lĩnh vực còn chậm; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu; tổ chức, bộ máy của một số cơ quan chuyên môn còn cồng kềnh, chức năng nhiệm vụ thiếu cụ thể, còn chồng chéo, chưa được cải tiến. Yếu kém nhất vẫn là trong điều hành và tổ chức thực hiện; do đó một số chỉ tiêu đạt thấp như kim ngạch xuất khẩu; diện tích trồng rừng; công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, tiến độ xây dựng cơ bản... Sáu chương trình kinh tế-xã hĩi trọng điểm còn nhiều vấn đề cần phải tiếp tục giải quyết để đẩy nhanh trong thời gian tới.

II/ Nhiệm vụ và giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2000.

1. Đẩy nhanh các chương trình kinh tế xã hội trọng điểm .

Tiếp tục quán triệt và vận động tòan dân tham gia có hiệu quả các chương trình kinh tế xã hội trọng điểm đã đề ra tại kỳ họp thứ 2. Trong thời gian tới cần tập trung vào một số vấn đề sau :

- Khẩn trương thực hiện, hoàn tất việc quy họach để ổn định chỗ ở cho dân những vùng bị thiệt hại trong lũ lụt. Cải tiến các thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo nhà ở để giải quyết nhanh cho nhân dân theo yêu cầu phòng chống thiên tai.

- Tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm và từng bước nghiên cứu, tổ chức thực sự khoa học để xác định kế hoạch và biện pháp cho chương trình phát triển cây công nghiệp ở tỉnh ta trong giai đoạn tới. Trước mắt khẩn trương giải quyết những vấn đề phát sinh trong chương trình mía đường sau khi nhà máy của Công ty KCP di chuyển. Hoạch định rõ và có giải pháp cụ thể về chương trình trồng dứa và sản xuất nước dứa cô đặc, chương trình phát triển cà phê, cao su và các cây công nghiệp khác.

- Triển khai quy hoạch chi tiết đất trồng rừng, đẩy nhanh tiến độ trồng rừng đạt chỉ tiêu 4.500 ha rừng tập trung, đồng thời chú trọng việc phát triển trồng cây phân tán. Tăng cường chức năng quản lý nhà nước và các biện pháp kinh tế để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.

- Sớm ban hành chính sách khuyến khích đầu tư du lịch. Tập trung chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm như khu du lịch Lăng Cô, Bạch Mã; xúc tiến việc đền bù giải tỏa mặt bằng khu giải trí Thiên An, khảo sát địa điểm để xây dựng khu vui chơi giải trí ở thành phố Huế. Khai thác tốt các cơ sở đã hình thành như nước khoáng Mỹ An, Thanh Tân đồng thời khảo sát, đánh giá và tăng cường các tour du lịch, các điểm du lịch mới ở các địa phương; chú trọng việc nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch và có biện pháp hỗ trợ để khuyến khiùch các sản phẩm du lịch mới. Khẩn trương xây dựng để Trường nghiệp vụ du lịch sớm hoàn thành và triển khai khóa học đầu tiên theo đúng kế họach.

- Chỉ đạo các cấp, các ngành rà sóat và cấp lại giấy chứng nhận các hộ đói, nghèo nhằm tạo thuận lợi cho việc thực hiện các chính sách đối với với người thụ hưởng. Kịp thời kiện toàn Ban điều hành xóa đói giảm nghèo ở các cấp; có phương án để tổ chức thực hiện Quyết định 42/1999/QĐ-TTg ngày 10/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường có thời hạn cán bộ, công chức về các xã làm công tác xóa đói giảm nghèo.

- Tập trung hoàn thành việc giải tỏa, di dời và sớm ổn định cuộc sống của các hộ dân ở cửa ngõ phía Bắc thành phố Huế. Phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị của Trung ương đẩy nhanh tiến độ thi công, sửa chữa quốc lộ 49, thi công một số đoạn thuộc đường Hồ Chí Minh, đường tránh Huế trên Quốc lộ IA; khởi công xây dựng cầu chợ Dinh và đường hầm qua đèo Hải Vân. Đồng thời với chương trình phát triển giao thông đối ngoại, cần tập trung năng lực để nâng cấp, phát triển hệ thống giao thông đối nội, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế-xã hĩi của tỉnh trong giai đoạn mới.

- Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tổ chức tốt việc huy động lực lượng, phương tiện, nguyên vật liệu để triển khai lấp cửa biển Hòa Duân. Cùng với các bộ ngành và các đơn vị của Trung ương chuẩn bị tốt mọi điều kiện để khởi công xây dựng hồ Tả Trạch , đập Thảo Long; trước mắt sớm chủ động triển khai dự án di dân vùng lòng hồ trong thời gian tới.

UBND tỉnh phải thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các chương trình theo từng thờỡi điểm; thông qua thực tiễn triển khai ở mỗi địa phương để nghiên cứu, bổ sung kịp thời những nội dung và giải pháp phù hợp nhằm phát huy các yếu tố tích cực, khắc phục những mặt còn thiếu sót, tồn tại, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và nâng cao hiệu quả của các chương trình. Tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương liên quan xử lý ngay những vấn đề tồn tại thuộc trách nhiệm cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị; đồng thời kiến nghị với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương về các chế độ, chính sách liên quan để thực hiện tốt chủ trương chung và những mục tiêu cụ thể của mỗi chương trình.

2. Tăng cường chỉ đạo sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Đôn đốc chỉ đạo chăm bón vụ hè thu, chuẩn bị tốt việc thu họach và các công đoạn sau thu hoạch để hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai. Tổ chức triển khai thực hiện và đẩy nhanh tiến độ chương trình kiên cố kênh mương.

Tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu các mô hình sản xuất trang trại ở vùng cát, vùng gò đồi; tổ chức xây dựng các mô hình vườn cây ăn quả, cải tạo vườn tạp và chuẩn bị việc tổng kết, đánh giá, chuyển giao, nhân rộng trong thời gian tới

Chú ý tăng cường công tác kiểm dịch thú y, phòng chống các loại dịch bệnh để bảo vệ và phát triển đàn gia súc, gia cầm. Có biện pháp chủ động để hạn chế thiệt hại đối với gia súc, gia cầm trong và sau mùa bão lụt. Có biện pháp hỗ trợ đầu tư từ ngân sách để nâng cao khả năng nghiên cứu và phát triển các dịch vụ khoa học kỹ thuật tại chỗ nhằm đáp ứng nhu cầu về giống cho chăn nuôi trên địa bàn.

Đẩy mạnh chương trình đánh bắt xa bờ; tổ chức tốt việc thu hoạch, nuôi trồng thủy sản, đồng thời xúc tiến nhanh quy họach diện tích nuôi trồng nhằm đảm bảo cho kế hoạch phát triển những năm tới.

3. Thực hiện các chính sách và biện pháp phù hợp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản.

UBND tỉnh sớm bổ sung quy định về ủy quyền quyết định đầu tư các dự án có mức vốn dưới 500 triệu đồng theo Nghị định 52/CP , 88/CP của Chính phủ và các hướng dẫn của các bộ ngành Trung ương. Có giải pháp cụ thể để nâng cao năng lực và chất lượng chuyên môn của các đơn vị tư vấn, thiết kế, thẩm định; hỗ trợ và khuyến khích các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng cơ bản trên địa bàn. Có biện pháp thích hợp tăng khả năng khai thác các nguồn vật liệu xây dựng theo quy hoạch, đảm bảo cho nhu cầu xây dựng và ổn định mặt bằng giá vật liệu xây dựng trên thị trường

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với công tác đào tạo và đào tạo lại để nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý dự án, các chủ đầu tư; quan tâm bố trí kinh phí nhằm thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

4. Tăng cường công tác chỉ đạo sắp xếp và củng cố các DNNN.

Tiếp tục tạo điều kiện để giúp đỡ các DNNN khắc phục hậu quả lũ lụt và phát huy tốt năng lực sản xuất kinh doanh bằng chính sách miễn giảm thuế, khoanh nợ, giãn nợ, xóa nợ cho các doanh nghiệp bị thiệt hại trong lũ lụt; kịp thời giải ngân vốn vay ưu đãi đã bố trí và tăng cường đầu tư có trọng điểm vào các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Thực hiện tốt phương án sắp xếp, cổ phần hóa các DNNN theo kế hoạch. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Luật doanh nghiệp để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả.

5. Thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính, ngân sách năm 2000 đã được xác định.

Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ thu chi ngân sách trong sáu tháng cuối năm. Kết hợp chặt chẽ việc áp dụng chính sách miễn giảm thuế và khai thác tốt các nguồn thu. Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương đơn vị trong công tác thu nhằm đảm bảo tốt các chủ trương chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính, ngân sách và thực hiện tốt nhiệm vụ ngân sách của địa phương. Chú trọng và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn nhằm sử dụng kịp thời, có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư; thực hiện tốt công tác kiểm tra và thanh tra tài chính; phát hiện, xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các luật thuế, các quy định về quản lý tài chính .

6. Tăng cường công tác quản lý trong các lĩnh vực xã hội .

Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc và đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa. Thực hiện nghiêm chủ trương của Chính phủ về rà sóat, kiểm tra các dịch vụ văn hóa và việc sản xuất, lưu hành các ấn phẩm văn hóa. Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn các loại tệ nạn xã hội; đặc biệt chú trọng công tác điều tra, nắm chắc địa bàn để phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời tệ nạn ma túy, mại dâm.

Nghiên cứu triển khai các chính sách để thúc đẩy xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, thể thao trên địa bàn. Đẩy mạnh các hoạt động khoa học công nghệ theo hướng gắn kết giữa nghiên cứu và ứng dụng nhằm áp dụng sớm kết quả nghiên cứu vào sản xuất và phục vụ đời sống

Tiếp tục nghiên cứu và triển khai các biện pháp để thực hiện tốt việc lồng ghép có hiệu quả các chương trình mục tiêu. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chương trình 133 và 135 của Chính phủ. Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để khai giảng năm học mới; cố gắng phát huy thành tích đạt được trong năm học 1999-2000 để tổ chức tốt việc dạy và học trong năm học 2000-2001. Tăng cường kiểm tra, xử lý để chấm dứt tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định. Quan tâm đúng mức và đầu tư thích đáng cho sự nghiệp y tế để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Có biện pháp hỗ trợ thích hợp để chuẩn bị tốt cho đội bóng đá tham gia giải bán chuyên nghiệp đầu tiên; chú ý gắn việc đầu tư phát triển các môn thể thao thành tích cao với đẩy mạnh phong trào rèn luyện sức khỏe trong nhân dân.

7. Thực hiện tốt nhiệm vụ củng cố quốc phòng an ninh, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị và trật tự an tòan xã hội.

Tăng cường công tác quốc phòng và an ninh, đảm bảo trật tự trị an trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác đấu tranh chống, phòng ngừa vi phạm và tội phạm; phối hợp các ngành chức năng chỉ đạo việc truyên truyền, phổ biến sâu rộng Bộ luật hình sự năm 1999 và Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi có hiệu lực từ 01/7/2000. Tiếp tục quán triệt và phổ biến rộng rãi Luật khiếu nại tố cáo gắn với việc kiểm tra, đôn đốc các cơ quan có trách nhiệm giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tổ chức tốt công tác huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ trong mọi tình huống. Phát huy thành tích đã đạt được trong những năm qua tiếp tục phát động và thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở khu dân cư. Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu, lãng phí và gian lận thương mại.

8. Chuẩn bị và triển khai kịp thời các phương án phòng chống lụt bão.

Đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai phương án phòng chống bão lụt với yêu cầu phải đảm bảo đầy đủ lực lượng, các phương tiện phòng hộ, ứng cứu khi có tình huống xảy ra và có biện pháp khắc phục kịp thời những hậu quả do bão, lũ gây nên. Tổ chức kiểm tra và có phương án di dời ngay những hộ dân đang sống tại các khu vực có nguy cơ sạt lở ở các vùng ven sông trong mùa mưa bão. Tập trung các nguồn vốn, nhân lực hiện có để củng cố hệ thống hồ đập, kênh mương nhất là các công trình đầu mối, các công trình có nguy cơ đe dọa tính mạng, tài sản khi xảy ra sự cố. Đẩy nhanh tốc độ thi công các công trình cao tầng ở vùng thấp lụt để làm nơi tránh lũ cho nhân dân. Tăng cường khả năng dự trữ các loại vật tư, phương tiện, các mặt hàng thiết yếu tại những điểm an tòan và thuận lợi cho việc cứu trợ. Đặc biệt chú ý đảm bảo các mặt hàng thiết yếu cho hai huyện miền núi Nam Đông và A Lưới.

III/ Giao trách nhiệm cho Thường trực HĐND, UBND, các ban của HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh căn cứ chức năng, quyền hạn của mình phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên triển khai, quán triệt Nghị quyết của HĐND tỉnh đến các cấp, các ngành, các cơ sở và động viên cán bộ, nhân dân phấn đấu thực hiện những nhiệm vụ đã đề ra.

HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, quân và dân trong tỉnh, nêu cao tinh thần làm chủ, đoàn kết, nhất trí; phát huy những thành quả đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2000 và kế hoạch 5 năm 1996-2000, làm cơ sở cho kế hoạch và chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2001-2005, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh thông qua lúc 15h00 ngày 27 tháng 7 năm 2000.

Chủ tịch

(Đã ký)

Hồ Xuân Mãn