HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2013/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ 6 THÁNGCUỐI NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011-2016, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình củaUBND thành phố, các cơ quan hữu quan, thông báo của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổquốc Việt Nam thành phố, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND và ý kiến của các vịđại biểu HĐND thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐND thành phố cơ bản thống nhất vớiđánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ chủ yếutrong 6 tháng cuối năm 2013, các báo cáo, tờ trình của UBND thành phố, của cáccơ quan hữu quan và thẩm tra của các Ban của HĐND thành phố; đồng thời nhấnmạnh đến một số vấn đề sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2013

Trong 6 tháng đầu năm 2013, kinh tế thế giới chưavượt qua suy thoái, kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn đã ảnh hưởng đến tìnhhình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. Tổng sản phẩm quốc nộitrên địa bàn (GDP, giá so sánh 2010) ước tăng 7,1%, một số lĩnh vực không đạttiến độ kế hoạch năm như: công nghiệp, xây dựng, đầu tư phát triển; các khoảnthu ngân sách chưa bảo đảm dự toán, trong đó có khoản thu thuế xuất nhập khẩuvà tiền sử dụng đất, đã ảnh hưởng chung đến việc cân đối ngân sách, đặc biệtảnh hưởng chi đầu tư xây dựng cơ bản; một bộ phận lao động mất việc làm, đờisống gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, lãnh đạo thành phố đã tập trunglãnh đạo, chỉ đạo để hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tìm nhiềubiện pháp duy trì và thúc đẩy tăng trưởng, thu hút đầu tư trong và ngoài nước,huy động các nguồn thu vào ngân sách, quản lý ngân sách chặt chẽ và hiệu quảhơn, ưu tiên bảo đảm an sinh xã hội. Kết quả, kinh tế thành phố 6 tháng có tăngtrưởng so với cùng kỳ 2012 và đạt khá trên một số lĩnh vực như: du lịch, thươngmại, vận tải, thông tin truyền thông, xuất khẩu phần mềm, thủy sản - nông -lâm, thu thuế và phí v.v.. Giá cả thị trường hàng hóa tương đối ổn định. Cáclĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội, thể dục thể thao, khoa học côngnghệ, nội chính được đảm bảo. Đời sống của cán bộ và nhân dân được quan tâmchăm lo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữvững.

II. Một số nhiệm vụ chủ yếu trong 6 tháng cuốinăm 2013

HĐND thành phố nhất trí với những nhiệm vụ và giảipháp chủ yếu được nêu trong báo cáo của UBND thành phố. Trong quá trình điềuhành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, quốcphòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2013 lưu ý UBND thành phố tập trung thực hiệncác nội dung trọng tâm như sau:

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành: Tiếp tục thựchiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ. Nâng cao chấtlượng dự báo, điều hành để chủ động quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cơquan có thẩm quyền quyết định kịp thời những chủ trương và biện pháp phù hợpvới tình hình kinh tế - xã hội thành phố. Rà soát, đối chiếu và có giải phápđối với các chỉ tiêu chưa đạt tiến độ 50% kế hoạch năm, phấn đấu hoàn thành cácchỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2013.

2. Về hỗ trợ sản xuất, kinh doanh: Tiếp tục triểnkhai thực hiện các giải pháp tích cực nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinhdoanh, hỗ trợ thị trường, xử lý hàng

tồn kho, kích cầu đối với các sản phẩm được sảnxuất trên địa bàn thành phố, hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốnvay, giảm lãi suất cho vay theo chủ trương của Ngân hàng nhà nước. Chỉ đạo thựchiện tốt việc giảm, giãn, gia hạn các khoản thuế; tích cực hỗ trợ mặt bằng đểdoanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuận lợi; củng cố và tăng cường các hiệp hộidoanh nghiệp để làm cầu nối tốt hơn với chính quyền và hỗ trợ doanh nghiệp. Đẩynhanh tiến độ giải phóng mặt bằng bàn giao đất cho các dự án triển khai, nhấtlà các dự án sản xuất và thương mại, dịch vụ, du lịch. Đẩy nhanh tiến độ xâydựng khu Công nghệ cao, khu Công nghệ thông tin tập trung để phục vụ thu hútđầu tư các doanh nghiệp; tiếp tục hoàn thiện hạ tầng các khu Công nghiệp HòaKhánh, Liên Chiểu, Hòa Cầm, dịch vụ thủy sản Thọ Quang để có mặt bằng bố trícác doanh nghiệp. Tổng kết mô hình hoạt động của các khu công nghiệp, đồng thờirà soát quỹ đất để đánh giá hiệu quả hoạt động và hiệu quả sử dụng đất khu côngnghiệp; nghiên cứu, có chính sách hợp lý để thu hút bố trí các doanh nghiệp vừavà nhỏ vào các khu công nghiệp. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính liên quanđến các hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển các dịch vụ hỗ trợdoanh nghiệp; chỉ đạo tăng cường các hoạt động xúc tiến hỗ trợ doanh nghiệp vềthị trường, thông tin kinh doanh, chuyển giao công nghệ, xúc tiến liên kết đầutư kinh doanh. Tiếp tục rà soát, ban hành mới các cơ chế chính sách khuyếnkhích các doanh nghiệp mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh. Tậptrung chỉ đạo triển khai các biện pháp mạnh mẽ để cải thiện chỉ số năng lựccạnh tranh cấp tỉnh của thành phố trong năm 2013 và các năm đến.

3. Về phát triển dịch vụ, thương mại: Tiếp tụctriển khai thực hiện hiệu quả Đề án phát triển dịch vụ thành phố Đà Nẵng đếnnăm 2015, tầm nhìn đến năm 2020. Tổ chức Hội chợ quốc tế thương mại du lịchHành lang kinh tế Đông Tây, Hội chợ hàng Việt năm 2013, Hội chợ khuyến mại năm2013. Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng ViệtNam. Tổ chức dự trữ hàng hoá thiết yếu, chủ động phục vụ nhu cầu nhân dân khigặp thiên tai, lũ lụt. Xây dựng Kế hoạch dự trữ hàng hóa nhằm bình ổn giá thịtrường trong dịp Tết Giáp Ngọ - 2014. Nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm tra, kiểmsoát thị trường, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, đầu cơ nâng giá.

4. Về phát triển du lịch: Tăng cường xúc tiến quảngbá du lịch tại các thị trường trọng điểm như: Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, TháiLan, Đài Loan. Xúc tiến mở các đường bay quốc tế trực tiếp đến Đà Nẵng. Tăngcường công tác chống chèo kéo, bu bám khách du lịch và kiểm tra, giám sát, bảođảm an toàn, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm cho khách du lịch. Tăngcường công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn cứu hộtại các bãi biển.

5. Về giao thông vận tải: Phối hợp triển khai đồngbộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm tai nạn và ùn tắcgiao thông, xử lý dứt điểm tình trạng “xe dù, bến cóc”. Hoàn thành việc tổ chứcgiao thông tổng thể trên các cầu qua sông Hàn; phương án tổ chức giao thôngđường 2 Tháng 9, đường dẫn cầu Tuyên Sơn và đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nút giaothông phía Tây cầu Rồng. Vận hành hiệu quả hệ thống tín hiệu giao thông mới lắpđặt từ nguồn vốn ODA Tây Ban Nha. Khẩn trương triển khai các hợp phần dự ánPhát triển bền vững do WB tài trợ, Dự án Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế, Dựán cải thiện giao thông đô thị thành phố Đà Nẵng do JICA tài trợ.

6. Về thông tin - truyền thông: Đẩy mạnh phát triểndịch vụ thông tin - truyền thông. Khẩn trương hoàn thành Dự án Phát triển côngnghệ thông tin truyền thông Đà Nẵng và chuẩn bị đầu tư dự án Khu Công nghệthông tin tập trung số 2 và Khu công viên phần mềm số 2.

7. Về dịch vụ tài chính - ngân hàng: Ngân hàng nhànước Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng chỉ đạo các Chi nhánh tổ chức tín dụng triểnkhai các giải pháp kiềm chế nợ xấu gia tăng, thu hồi nợ đến hạn và chủ động xửlý nợ xấu phù hợp với quy định của pháp luật; triển khai thực hiện Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chovay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ. Đẩymạnh huy động vốn nhằm khai thác tối đa nguồn vốn tại chỗ, tăng cường huy độngvốn trung, dài hạn trong dân cư để tạo nguồn vốn cho vay. Tập trung thực hiệntốt các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về vay vốn, giảm lãi suất và cơ cấu lạicác khoản nợ cho doanh nghiệp.

8. Về nông nghiệp, nông thôn: Tập trung thực hiệnChương trình xây dựng nông thôn mới tại 11 xã của huyện Hòa Vang, phấn đấu hoànthành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới tại xã Hoà Châu và Hoà Tiến trongnăm 2013. Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản. Tăng cườngtheo dõi, chỉ đạo sản xuất và chú trọng phòng chống khô hạn trong vụ Hè Thu năm2013, chuẩn bị các điều kiện để triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2013-2014. Đẩynhanh tiến độ thực hiện Dự án rau an toàn, tập trung phòng chống dịch bệnh trêngia súc, gia cầm, kiểm soát giết mổ và tiêm phòng gia súc, gia cầm nhằm đảm bảochăn nuôi an toàn. Chú trọng phát triển các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩnVietGap để nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, phòngcháy chữa cháy rừng trong mùa khô năm 2013, lưu ý bảo vệ nghiêm rừng đầu nguồnvà tài nguyên nước, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng chặt phá rừng, xây dựngtrái phép trên đất lâm nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo an toàncác hồ, đập, công trình thủy lợi và công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứuhộ, cứu nạn, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão năm 2013.

9. Về thu hút đầu tư trong, ngoài nước: Tiếp tục ràsoát, giải quyết các khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, đăng ký kinh doanh,tiếp cận vốn, mặt bằng để cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh thu hút cácnguồn vốn trong nước và ngoài nước. Nghiên cứu và triển khai các giải pháp nhằmđẩy mạnh đầu tư từ xã hội. Củng cố và tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư củacác cơ quan như Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Banquản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất, Sở Kế hoạch và Đầu tư; chỉ đạo hoạtđộng xúc tiến đầu tư tập trung vào các hoạt động và khu vực trọng điểm; ưu tiênthu hút đầu tư các dự án ODA đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư trực tiếp nước ngoàivào các ngành công nghiệp phụ trợ, công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, côngnghệ nguồn, các ngành có ý nghĩa về an sinh xã hội, thân thiện môi trường, góp phầnxây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố môi trường, có nền công nghiệp phát triển.

10. Về công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản, giảitỏa đền bù, tái định cư, vệ sinh môi trường: Hoàn thành việc rà soát, đề xuấtphương án điều chỉnh quy hoạch đối với các dự án "treo", không khảthi, đồng thời nghiên cứu chủ trương cho nhân dân được xây dựng nhà, tách thửa,thừa kế, chuyển nhượng tại khu vực dự án chậm triển khai theo quy định của phápluật. Phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng Trung tâm Hành chính thành phố ĐàNẵng; Nhà ở cán bộ công nhân viên Bệnh viện ung thư; Khu hồi sức cấp cứu Bệnhviện Đà Nẵng; Nhà khách thành phố; Trung tâm Công nghệ sinh học và cơ sở nuôicấy mô tế bào thực vật (giai đoạn 1); Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật; Chung cư12 tầng tại khu tái định cư làng cá Nại Hiên Đông; Chung cư 11 tầng tại khu dâncư Phong Bắc; Khu ký túc xá tập trung phía Đông thuộc khu dân cư Nam cầu TiênSơn thành phố Đà Nẵng; Chung cư thu nhập thấp tại khu Tái định cư Phước Lý vàmột số công trình khác theo kế hoạch đầu năm. Đảm bảo tiến độ xây dựng nhàchung cư, tăng cường công tác quản lý, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạmquy định về quản lý, sử dụng chung cư; tập trung giải quyết bố trí chung cư chocác hộ khó khăn thuộc diện đối tượng ưu tiên theo đúng quy trình, quy định,không để xảy ra tiêu cực. Đẩy nhanh hơn nữa việc hỗ trợ vốn vay xây dựng nhàtrọ cho công nhân các khu công nghiệp thuê, sớm thực hiện giải ngân vốn vay chocác hộ dân tại quận Liên Chiểu đã hoàn tất thủ tục vay vốn.

Tập trung chỉ đạo điều hành, rà soát, tháo gỡ nhữngvướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, các công trình trọng điểm,hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư để có đất thực tế bố trí cho các hộ dângiải tỏa, nhất là các dự án trên địa bàn các quận Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, CẩmLệ và huyện Hòa Vang, cuối năm 2013 phải giải quyết xong nợ đất tái định cư củacác hộ giải tỏa phát sinh đến hết năm 2011. Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng,bàn giao đất để triển khai các dự án. Rà soát, xử lý dứt điểm tình trạng các dựán đã hoàn thành nhưng còn một số hộ liền kề bị ngập úng và ô nhiễm môi trường.

Tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về đô thị, môitrường, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi buônbán, chợ cóc; nghiên cứu các phương án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường, nhấtlà tình trạng xả thải trái phép ở các khu công nghiệp, nước thải sinh hoạt gâyô nhiễm biển; xử lý các điểm ngập úng vào mùa mưa, các điểm đen và bức xúc vềmôi trường. Tổ chức tổng kết thí điểm mô hình Văn phòng Đăng ký quyền sử dụngđất một cấp theo Quyết định số 447/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tụctriển khai các nội dung của Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường”;phối hợp với các quận, huyện tổ chức Lễ phát động hưởng ứng phong trào Ngày chủnhật Xanh - Sạch - Đẹp tại các quận trên địa bàn thành phố.

11. Về công tác thu chi và điều hành ngân sách nhànước: Đẩy mạnh các biện pháp thu ngân sách, trong đó tập trung thu thuế và phí,thu nợ đọng thuế, thu nợ tiền sử dụng đất, rà soát quỹ đất và nhà có khả năngchuyển quyền để đưa vào khai thác nguồn thu; thành lập Tổ khai thác quỹ nhà,đất và thu hồi nợ để đôn đốc thu; phấn đấu tăng thu đối với các lĩnh vực, ngànhnghề, địa bàn có khả năng nhưng thu còn thấp; triển khai mạnh các biện phápchống thất thu, thanh tra, kiểm tra thuế và hoàn thuế; kiến nghị Chính phủ điềuchỉnh chỉ tiêu thu thuế xuất nhập khẩu trên địa bàn thành phố. Xử lý nghiêm cáctrường hợp chây ỳ nợ Bảo hiểm xã hội. Tích cực làm việc với các Bộ, ngành vàChính phủ về bổ sung nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho các dự án, trong đóchú ý các dự án Trung ương cam kết bố trí nhưng chưa bố trí vốn và kế hoạch vốnhỗ trợ cho thành phố năm 2014.

Điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệuquả và căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách. Đối với chi đầu tư xây dựng cơbản, ưu tiên vốn thực hiện các công trình trọng điểm, quan trọng của thành phố;rà soát cắt giảm, giãn tiến độ các công trình chưa thật sự cần thiết và cáccông trình, dự án đã phân bổ vốn nhưng chậm triển khai thực hiện; phân nhómcông trình, dự án để ưu tiên bố trí vốn và giải ngân theo tiến độ, khả năng cânđối ngân sách; kiểm soát thông báo vốn đầu tư theo danh mục công trình với mứcvốn cụ thể để bảo đảm cân đối nguồn thu. Tập trung triển khai đẩy nhanh tiến độthực hiện các chương trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia và vốntrái phiếu Chính phủ, đẩy mạnh việc giải ngân vốn và hạn chế tối đa việc chuyểnnguồn sang năm sau. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn theo hướng tăng nguồn vốn đầutư từ ngân sách địa phương, từ các nguồn năm trước chuyển sang, nguồn đầu tư từtiền sử dụng đất, quỹ dự trữ tài chính, đồng thời tiếp tục phát hành trái phiếuchính quyền địa phương đợt 2 để bổ sung nguồn vốn xây dựng cơ bản 6 tháng cuốinăm nhằm hoàn thành các công trình trọng điểm.

Đảm bảo kinh phí chi thường xuyên, kinh phí thựchiện các chính sách an sinh xã hội và đảm bảo nguồn để thực hiện cải cách tiềnlương theo lộ trình của Chính phủ, thanh toán các khoản nợ vay khi đến hạn.Thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên của 7 tháng còn lại trong dự toánnăm 2013 theo Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Khôngxử lý bổ sung chi ngoài dự toán, trừ những nhiệm vụ cấp bách phát sinh như:phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội,quốc phòng an ninh và các nhiệm vụ chi cấp bách khác. Tiếp tục thực hiện thôngbáo hạn mức dự toán chi thường xuyên theo tháng trên cơ sở nguồn thu và khảnăng cân đối của từng cấp ngân sách. Nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủvề biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và cơchế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chếvà tài chính của các đơn vị sự nghiệp.

12. Về các lĩnh vực văn hóa, xã hội: Tiếp tục nângcao chất lượng dạy và học, giảm thiểu chênh lệch chất lượng giáo dục giữa cáckhu vực trên địa bàn thành phố. Duy trì thành tích phổ cập giáo dục bậc tiểuhọc, trung học cơ sở, phấn đấu phổ cập giáo dục bậc trung học. Tổ chức các hoạtđộng hè cho học sinh, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên các cấp vàcác kỳ thi tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2013-2014. Quản lý chặt chẽ việctuyển sinh đầu cấp, nhất là cấp tiểu học nhằm đảm bảo học sinh học ngày 2 buổitheo quy định, lưu ý các trường tại khu vực trung tâm thành phố đang quá tải.Kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, cơ sở vật chấttrường lớp, mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy và triển khai nhiệm vụ nămhọc 2013-2014 cho các đơn vị, trường học. Tập trung hoàn thành Đề án Xã hội hóagiáo dục để trình kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố khóa VIII.

Tiếp tục triển khai công tác thanh tra về đo lường,chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa và sở hữu công nghiệp đối với các cơ sở sảnxuất, kinh doanh mũ bảo hiểm và sắt thép; thanh tra diện rộng về buôn bán đồchơi trẻ em và các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản sở hữutrí tuệ, tăng cường thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng xăng dầutrên địa bàn thành phố.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch đặcbiệt là bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết. Tiếp tục triển khai những giảipháp để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dânkhi tham gia các dịch vụ y tế ở khu vực công; khắc phục tình trạng quá tải tạicác bệnh viện. Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống ytế dự phòng từ tuyến thành phố đến xã, phường. Tiếp tục triển khai các chươngtrình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, phòng chốngHIV-AIDS, an toàn vệ sinh thực phẩm. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện và chuẩn bị cácđiều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị để đưa Bệnh viện Hòa Vang đivào hoạt động trong dịp 02/9/2013.

Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình “thành phố5 không”, “thành phố 3 có”, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Tăngcường theo dõi biến động của thị trường lao động, dự báo nhu cầu lao động và cógiải pháp phát triển nguồn lao động cho thành phố, nâng cao hiệu quả hoạt động cácSàn giao dịch việc làm, chất lượng các cơ sở dạy nghề, nghiên cứu mở thêm mộtsố điểm giao dịch việc làm ở các khu công nghiệp. Tập trung xây dựng Trường Caođẳng nghề Đà Nẵng thành trường nghề chất lượng cao, đẩy nhanh tiến độ thi côngvà mua sắm trang thiết bị nâng cấp nhà trường bằng vốn ODA và vốn đối ứng thànhphố. Kiểm tra việc sử dụng lao động nước ngoài tại các doanh nghiệp trên địa bàn,nắm chắc tình hình sử dụng lao động, trả lương trong các doanh nghiệp, nhất làcác doanh nghiệp có nguy cơ tranh chấp lao động. Giám sát dự án cho vay vốn Quỹquốc gia giải quyết việc làm, dự án cho vay hộ di dời giải toả, mất đất sảnxuất. Xây dựng chương trình đào tạo lao động chất lượng cao đến năm 2015 tầmnhìn đến năm 2020.

Quan tâm chăm lo đời sống các đối tượng chính sách,hộ nghèo, nông dân, người lao động thu nhập thấp, nhân dân tại các khu vực giảitỏa. Huy động đạt và vượt chỉ tiêu Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2013. Tiếp tục tôntạo, nâng cấp các công trình mộ, nghĩa trang liệt sĩ và tiếp tục thực hiện côngtác di dời mồ mả trong nội thành, đồng thời tăng cường, chấn chỉnh công tácquản lý tại các nghĩa trang. Tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 66 nămngày Thương binh - Liệt sĩ. Tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý người langthang xin ăn biến tướng, bán hàng rong, đánh giày trên địa bàn thành phố. Thựchiện chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở và kiểm tra công tác triển khai xóa 135nhà tạm thuộc diện hộ nghèo có đất ở ổn định năm 2013; hỗ trợ và xem xét thuhồi, bồi thường đối với diện tích đất nông nghiệp không sản xuất được do ảnhhưởng từ các dự án nhằm đảm bảo đời sống nhân dân. Tăng cường công tác vậnđộng, giúp nhau giảm nghèo theo tinh thần Chỉ thị 24-CT/TU ngày 10/8/2009 củaBan Thường vụ Thành uỷ và tổng kết công tác giảm nghèo năm 2013.

Ban hành Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn2013-2020. Triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động các khu vui chơi,giải trí tại các phường, xã trên địa bàn thành phố. Triển khai dự án nước sạchtại một số xã thuộc huyện Hòa Vang. Tiếp tục thực hiện Chương trình quốc gia vềbình đẳng giới và Kế hoạch thực hiện bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015. Làmtốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, nâng cao trách nhiệm và cơ chế phốihợp cụ thể, đồng bộ nhằm quản lý các hoạt động tôn giáo hiệu quả, đúng phápluật.

Tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng, chốngtệ nạn xã hội cho các khách sạn, nhà nghỉ, karaoke ... và tổ chức ký cam kếtthực hiện. Kiểm tra đánh giá, phân loại xã, phường lành mạnh không có tệ nạn matúy, mại dâm năm 2013.

Đẩy mạnh thực hiện Đề án “Xây dựng nếp sống vănhóa, văn minh đô thị” gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sốngvăn hóa, trong đó tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tại Tổ dân phố thiđua giữ gìn tốt vệ sinh môi trường và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đôthị. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao theo hướng tiết kiệm, thiết thựcnhân kỷ niệm các ngày lễ và các sự kiện lớn. Tổ chức tốt kỷ niệm 10 năm Đà Nẵngtrở thành đô thị loại I, cuộc thi Marathon Quốc tế, Cuộc thi Robocon Châu ÁThái Bình Dương 2013, Triển lãm Mỹ thuật Khu vực V lần thứ 18, Chào Năm mới2014 và vòng chung kết Cuộc thi sáng tác ca khúc về thành phố Đà Nẵng.

Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị thi đấuvà lực lượng để tổ chức và tham gia các hoạt động thể dục thể thao. Tiếp tụcđào tạo, huấn luyện và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tập huấn thiđấu của vận động viên. Rà soát công tác triển khai chuẩn bị lực lượng HLV, VĐVcho Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc năm 2014 tại Nam Định. Nghiên cứu pháttriển các môn thể thao biển và thể thao giải trí trên không trên địa bàn thànhphố nhằm phục vụ nhân dân và phát triển du lịch.

13. Về công tác xây dựng chính quyền: Phát huy vàtăng cường vai trò tham mưu và trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, các cơ quanchuyên môn thuộc UBND thành phố theo đúng chức năng, nhiệm vụ do pháp luật quyđịnh. Tiếp tục theo dõi tình hình thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện,quận, phường, việc thực hiện thí điểm mô hình bí thư đồng thời là chủ tịch cấpquận, phường; tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện mô tả vị trí việc làm tạicác cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Quy định về chức danh, số lượng mộtsố chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức phường, xã và chế độ, chínhsách, phụ cấp hàng tháng của người hoạt động không chuyên trách phường, xã. Xâydựng đề án Mô hình một cửa điện tử tập trung tại Trung tâm Hành chính thànhphố. Sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị 21-CT/TU ngày 30/10/2012 của Ban Thườngvụ Thành ủy về “Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của tổ dânphố, thôn trên địa bàn thành phố”.

Tiếp tục thực hiện tốt “Đề án đổi mới công tác tiếpcông dân”. Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, phấn đấu giải quyết đạt 100%đối với các vụ việc mới phát sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố;giải quyết cơ bản số vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài đi đến dứt điểm. Tiếptục thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật thanhtra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại một số đơn vị, địa phương.Chuẩn bị tốt công tác Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW củaBộ Chính trị (Khóa IX) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳcông nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Chỉ thị số 11-CT/TU và Nghị quyết số 09-NQ/TUcủa Ban Thường vụ Thành ủy.

14. Về quốc phòng - an ninh: Tăng cường củng cốquốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị. Thực hiện tốt công tác tuyểnquân, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tuyển quân đợt 2 năm 2013. Mở rộng lựclượng dân quân tự vệ cho các phường, xã trọng điểm, xây dựng 100% phường, xãvững mạnh về quốc phòng - an ninh. Triển khai phương án phòng chống lụt bão,tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, giảm thiệt hại về người và tài sản. Đảmbảo an ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là các dịp lễ, Tết,các sự kiện chính trị, xã hội. Tổ chức đấu tranh hiệu quả với các hoạt động lợidụng khiếu kiện làm ảnh hưởng xấu đến tình hình chính trị, trật tự an toàn xãhội. Đẩy lùi tội phạm ma tuý, tội phạm hình sự. Tăng cường quản lý, đảm bảo anninh trật tự tại các cơ sở dễ phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội như quán bar,karaoke, khách sạn, nhà trọ... Tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm, đặcbiệt là tội phạm có tổ chức, sử dụng công nghệ cao, chống người thi hành côngvụ, sử dụng “vũ khí nóng” gây án, giết người, cướp tài sản, cướp giật, tội phạmxâm hại trẻ em; các băng, nhóm hoạt động bảo kê, xiết nợ, đòi nợ thuê, bắt giữngười trái pháp luật v.v.. Thường xuyên tuần tra kiểm soát, giữ gìn trật tự antoàn giao thông đô thị. Xử lý nghiêm các vụ vi phạm, không để xảy ra ùn tắc vàkiềm chế tai nạn giao thông, phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên 3 tiêu chí“số vụ, số người chết và số người bị thương”.

III. Thông qua các Tờ trình, Báo cáo của UBNDthành phố và của các Ban HĐND thành phố

1. Thông qua Báo cáo số 104/BC-UBND ngày 24/6/2013của UBND thành phố về tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm vàbiện pháp quản lý, điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2013; Báo cáo số 107/BC-UBND ngày 28/6/2013 về tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6tháng đầu năm và rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 thángcuối năm 2013, trong đó: nguồn ngân sách tập trung là 1.127 tỷ đồng, nguồn tiềnsử dụng đất là 2.800 tỷ đồng, nguồn trung ương bổ sung là 280 tỷ đồng, nguồnthu xổ số kiến thiết 120 tỷ đồng và nguồn năm trước chuyển sang là 1.559 tỷđồng.

2. Thông qua Tờ trình số 4833/TTr-UBND ngày10/6/2013 về quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng thành phố Đà Nẵng giai đoạn2011- 2020; Tờ trình số 5316/TTr-UBND ngày 24/6/2013 về việc quy định mức chibảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước; mức chi bảo đảm hoạt động kiểmsoát thủ tục hành chính và mức chi hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bịthành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã; Tờ trình số 5778/TTr-UBND ngày 08/7/2013 của UBND thành phố về việc giải thể và thành lậpmới tổ dân phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Tờ trình số 5276/TTr-UBND ngày24/6/2013 về việc đề nghị thông qua một số cơ chế, chính sách đầu tư xây dựngnông thôn mới trên địa bàn huyện Hòa Vang, giai đoạn 2013- 2020, trong đó thốngnhất thời gian thực hiện cơ chế, chính sách này trong giai đoạn 2013-2016.

Giao UBND thành phố khảo sát các phường trên địabàn thành phố có điều kiện KT-XH khó khăn, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợphù hợp, báo cáo HĐND thành phố xem xét, quyết định.

3. Nhất trí với Báo cáo của Ban Pháp chế về kết quảgiám sát chuyên đề việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tộiphạm ma túy; Báo cáo của Ban Văn hóa - Xã hội về kết quả giám sát chuyên đề vềtình hình triển khai thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục trên địa bànthành phố. Giao UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện những kiến nghị cóliên quan tại hai báo cáo trên.

IV. Về thực hiện các cam kết tại Phiên chất vấnvà trả lời chất vấn tại kỳ họp

1. Đến cuối quý 3 năm 2013, xử lý dứt điểm 10 điểm"xe dù", "bến cóc" trên địa bàn thành phố, cụ thể tại: KCNDịch vụ thủy sản Thọ Quang; đối diện Khách sạn Đại Long (192-194 Hà Huy Tập);Công ty Đình Nhân (164 Điện Biên Phủ); Công ty Phát Xuân Tùng (130 Điện BiênPhủ); Hãng xe Thanh Thủy (đối diện số nhà 100 Nguyễn Tri Phương); Gara Ô tôHoàng Dũng (155 Lê Đình Lý); Bệnh viện Quân y C17 (02 Nguyễn Hữu Thọ); Phía sauBệnh viện Hoàn Mỹ (đường Đào Duy Anh); Bệnh viện Bình Dân (376 Trần Cao Vân);Bệnh viện Đà Nẵng (103 Quang Trung).

2. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trạm xử lý nước thảitập trung Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang với công suất10.000m3/ngày đêm, hoàn thành vào tháng 6 năm 2014.

3. Có biện pháp xử lý ngập úng có hiệu quả tại tổ58, 59 phường Hòa Khánh Nam, các khu dân cư thấp trũng do ảnh hưởng các dự ántại xã Hòa Liên trước mùa mưa năm 2013.

4. Trước 15 tháng 8 năm 2013, hoàn thành lắp đặtcác nắp hố ga tại khu dân cư Nam Cẩm Lệ. Cuối tháng 9 năm 2013, hoàn thành việcthảm nhựa các tuyến đường có 70% hộ dân làm nhà tại Khu dân cư Nam Cẩm Lệ, Khudân cư Bá Tùng (Hòa Quý), khu tái định cư Quảng Thắng (Liên Chiểu).

5. Tổ chức khảo sát cảnh quan, môi trường, phântích nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước trên sông Cẩm Lệ và sông Cổ Cò để xemxét, quyết định việc nuôi cá lồng bè của các hộ dân.

6. Trong tháng 7 năm 2013, xử lý dứt điểm 27 trườnghợp vi phạm trong việc sử dụng căn hộ chung cư, chưa bàn giao lại căn hộ chungcư cho thành phố.

7. Trước 20 tháng 8 năm 2013, hoàn thành rà soát vàcông bố quy hoạch trên toàn địa bàn thành phố.

8. Trong tháng 8 năm 2013, hoàn thành việc rà soátvà làm việc trực tiếp với nhà đầu tư có dự án lớn không triển khai trên địa bànđể yêu cầu có cam kết cụ thể về thực hiện các dự án; giải quyết dứt điểm tìnhtrạng ô nhiễm môi trường tại lô đất 128 Ông Ích Khiêm.

9. Trong tháng 8 năm 2013, hoàn thành việc rà soát,tổng hợp các nhu cầu của doanh nghiệp vừa và nhỏ về mặt bằng sản xuất để cóchính sách hỗ trợ phù hợp.

10. Tiến hành xây dựng Trạm kiểm soát Biên phòngMân Quang trong năm 2014. Trước mắt, giao Bộ đội Biên phòng thành phố lậpphương án trình UBND thành phố trong tháng 8 về xây dựng cầu kiểm soát tạm.

11. Trong tháng 8 năm 2013, hoàn thành quy trìnhgiải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp xen lẫn trong khu dâncư sang đất ở.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dânthành phố có kế hoạch triển khai bảo đảm thực hiện tốt Nghị quyết này.

Giao Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổđại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố phối hợp hoạt động, tăng cườnggiám sát, kịp thời đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố,các tổ chức thành viên và các cơ quan báo chí thành phố tuyên truyền, phổ biếnđộng viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết; kịp thời pháthiện, phản ánh những vấn đề cần điều chỉnh bổ sung với các cơ quan có thẩmquyền.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phốkhóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 11 tháng 7 năm2013./.

CHỦ TỊCH
Trần Thọ