HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/2007/NQ-HĐND

Phan Thiết, ngày 17 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ- XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 59/2006/NQ-HĐND ngày 12tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ năm 2007;

Sau khi xem xét Báo cáo của UBND tỉnh và Báocáo của các cơ quan hữu quan về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm vàphương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007; Báo cáo thẩm tra của các ban HĐNDtỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với báo cáo đánh giátình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 thángcuối năm 2007 do UBND tỉnh trình bày.

Điều 2. Để bảo đảm thực hiện thắng lợinhiệm vụ năm 2007, HĐND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ và giải pháp sau đây:

1. Tập trung rà soát, hoàn chỉnh các quy hoạch,chính sách, cơ chế quản lý cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo thật sựthông thoáng, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy các mặt kinhtế - xã hội phát triển nhanh và bền vững.

2. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện đạtkết quả 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó dồn sức thực hiện các công việc mấu chốtcụ thể sau:

a) Sớm khởi công và đẩy mạnh tiến độ đầu tư kếtcấu hạ tầng Khu Công nghiệp Hàm Kiệm, giải quyết những vướng mắc của Khu Côngnghiệp Phan Thiết (giai đoạn 2), Khu Chế biến hải sản Nam Cảng Phan Thiết đểtiếp tục đầu tư, khai thác. Đôn đốc triển khai các bước của dự án nhiệt điệnVĩnh Tân, điện gió; đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng các côngtrình thủy điện: Đại Ninh - Bắc Bình, Đan Sách, La Ngâu. Có kế hoạch đẩy mạnhđền bù giải tỏa, tiếp nhận vốn để đầu tư phát triển các cụm công nghiệp - tiểuthủ công nghiệp, làng nghề theo quy hoạch được duyệt. Chọn một đến hai làngnghề để củng cố, đầu tư kết hợp phục vụ phát triển du lịch. Đẩy mạnh khai thácvà mở rộng thị trường tiêu thụ nước khoáng Vĩnh Hảo kể cả trong và ngoài nước;

b) Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng Khu Dulịch trọng điểm Phú Hài - Hàm Tiến - Mũi Né; trong đó, hết sức chú trọng xâydựng cảnh quan, xử lý vệ sinh môi trường, chống xâm thực ở các khu du lịch.Tích cực triển khai các bước để sớm mở tuyến du lịch Phan Thiết - Hàm Thuận -Đa Mi. Tiếp tục phát triển các loại hình, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ dulịch phù hợp với điều kiện và lợi thế của tỉnh; thúc đẩy và tạo điều kiện đẩynhanh tiến độ các dự án đang triển khai đầu tư để sớm đưa vào hoạt động;

c) Đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản; có biện phápthu hút nguyên liệu phục vụ chế biến, xử lý kiên quyết và có hiệu quả tìnhtrạng dư lượng kháng sinh trong nguyên liệu và sản phẩm thủy sản chế biến xuấtkhẩu. Có biện pháp tích cực chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu thuyền nghề ven bờ;

d) Chỉ đạo sát sao sản xuất vụ hè thu và vụ mùa.Phát hiện kịp thời và khống chế dịch bệnh trên cây trồng, con nuôi, không đểxảy ra dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn kỹthuật chăm sóc và mở rộng thị trường tiêu thụ cây thanh long. Phát triển trồngmới cây cao su trên vùng đất có thổ nhưỡng phù hợp theo quy hoạch. Đẩy mạnhphát triển chăn nuôi đi đôi với các biện pháp tiêu thụ sản phẩm từ chăn nuôi.Triển khai mô hình trồng, cung cấp rau sạch, thịt có chất lượng cho các khu dulịch và siêu thị. Thực hiện tốt công tác trồng, quản lý và bảo vệ rừng; chốngphá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp.

3. Kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để giúpcác doanh nghiệp vươn lên; đồng thời, tạo môi trường thông thoáng để đẩy mạnhthu hút đầu tư của các thành phần kinh tế; rà soát và kiên quyết thu hồi nhữngdự án không có năng lực. Tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong đền bù giảitỏa, tái định cư, phát huy đúng mức trách nhiệm của các cơ quan chức năng trongxử lý công việc. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lýNhà nước và hoạt động của các doanh nghiệp, coi trọng việc nâng chất lượngtrang Web của tỉnh, các ngành và các huyện, thị xã, thành phố.

4. Huy động nhiều nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độxây dựng cơ bản. Tập trung đôn đốc, thi công các công trình đã có kế hoạch vàcân đối được vốn, công trình đang thi công dỡ dang, trước hết là các công trìnhthủy lợi, giao thông, điện, hạ tầng khu công nghiệp, trường học, kè chống xâmthực. Sớm hoàn thành các thủ tục, điều kiện để khởi công dự án đường 706B, thúcđẩy tiến độ chuẩn bị đầu tư Cảng nước sâu Kê Gà. Tiến hành sơ kết phong trào Nhànước và nhân dân cùng làm để tiếp tục đẩy mạnh cải tạo bộ mặt nông thôn, đôthị. Tích cực triển khai các bước để chuẩn bị xây dựng trụ sở chung tại một khuvực cho các cơ quan, đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh và ở các địa phương.

5. Tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách,nhất là các nguồn thu từ nhà, đất. Phấn đấu thu ngân sách năm 2007 đạt và vượtkế hoạch. Bảo đảm chi lương, chi hoạt động thường xuyên của bộ máy Đảng, Nhànước, các đoàn thể và chi thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các công trình trọngđiểm của tỉnh.

6. Đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa trên các lĩnhvực văn hóa xã hội. Chuẩn bị tốt các điều kiện để khai giảng năm học mới. Hoànthành mục tiêu phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Đẩy nhanh tiến độ thành lậpTrường Cao đẳng Cộng đồng, Trường Cao đẳng Y tế. Tăng cường công tác phòng,chống dịch bệnh, thanh kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Tập trung củng cố,nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2007). Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và công tácgiảm nghèo.

7. Rà soát, đánh giá hiệu quả thực hiện chủtrương phát triển toàn diện dân sinh kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộcthiểu số để có giải pháp tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian đến. Đồng thời, tăngcường công tác quản lý đất, rừng, không để tình trạng mua bán, sang nhượng,khai thác trái phép.

8. Đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theotấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm tạo sự chuyển biến về tinh thần, thái độphục vụ nhân dân; ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức cách mạng trong độingũ cán bộ, công chức gắn chặt với việc tiếp tục thực hiện chương trình hànhđộng phòng, chống tham nhũng với chương trình hành động thực hiện tiết kiệm,chống lãng phí, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng, thu, chingân sách Nhà nước, quản lý tài chính công. Rà soát và có kế hoạch chỉ đạo giảiquyết dứt điểm và kịp thời vụ việc tiêu cực tồn đọng và phát sinh.

Triển khai mạnh mẽ chương trình cải cách hànhchính. Trước hết là thực hiện tốt chế độ thủ trưởng trong các cơ quan hànhchính; phân định rõ trách nhiệm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp.Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trước hết là các thủ tục liên quan đếnđầu tư, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, các dịch vụ hành chính liênquan đến đời sống của nhân dân. Thực hiện tốt cơ chế “Một cửa”, cơ chế “Một cửaliên thông” tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.

9. Giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bứcxúc; đặc biệt là tình trạng tội phạm, ma túy, tai nạn giao thông. Tăng cườngcác biện pháp củng cố quốc phòng, giữ gìn ổn định an ninh chính trị và trật tựan toàn xã hội nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.Sớm giải quyết dứt điểm tình hình lấn chiếm đất trái phép trên địa bàn xã GiaHuynh, huyện Tánh Linh.

10. Chuẩn bị tốt kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008.

Điều 3. Giao trách nhiệm cho UBND tỉnh tổchức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết này.

Điều 4. Thường trực HĐND tỉnh, các banHĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình tăngcường đôn đốc và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Thuận khóaVIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2007 và có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCHHuỳnh Văn Tí